Sunteți pe pagina 1din 1

SARBATORI CREŞTIN-ORTODOXE

I. Sărbători Împărăteşti (Iisus Hristos)

25 decembrie – Naşterea Domnului


1 ianuarie – Tăierea Împrejur a Domnului
6 ianuarie – Botezul Domnului
2 februarie – Întâmpinarea Domnului
Intrarea în Ierusalim (Floriile) – cu o săptămână înainte de Paşti
Învierea Domnului (Sfintele Paşti) – dată variabilă
Înălţarea la cer – 40 de zile după Paşti
Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile sau Cincizecimea) – 50 de zile după Paşti
Sfânta Treime – 51 de zile după Paşti (Lunea)
6 august – Schimbarea la Faţă
14 septembrie – Înălţarea Sfintei Cruci

II. Sărbătorile Maicii Domnului

8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului (Sf. Marie Mică)


21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
25 martie – Buna Vestire
15 august – Adormirea Maicii Domnului (Sf. Marie Mare)

III. Sărbătorile sfinţilor

14 octombrie – Cuvioasa Parascheva


26 octombrie – Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
8 noiembrie – Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei
6 decembrie – Sfântul Nicolae
27 decembrie – Sfântul Arhidiacon Ştefan
1 ianuarie – Sfântul Vasile cel Mare
7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul
30 ianuarie – Sfinţii Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur
23 aprilie – Sfântul Mucenic Gheorghe
21 mai – Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
24 iunie – Naşeterea Sfântului Ioan Botezătorul
29 iunie – Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
20 iulie – Sfântul Prooroc Ilie Testiveanul
29 august – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Prof Bucşe Ovidiu – Gr Şc „Mihai Viteazul” Zalău