Sunteți pe pagina 1din 1

GRAFICUL DE PREZENTARE A REFERATELOR ȘI LUCRĂRILOR DE

CURS LA DISCIPLINA „METODOLOGIA SPORTULUI PENTRU TOȚI”


Nr.crt Tematica Volumul Data prezentării
referatelor referatelor
I 1. 1. Conceptul modern al sportului pentru toţi.
2. 2. „Sportul pentru toţi» în ţările din occident.
7 pagini 17 martie 2015
3. 3. Noţiunea sportului pentru toţi. (manuscris)
4. 4. Sport – sănătate – producţie.
5. 5. Scurt ictoric al culturii fizice şi sportului
6.Sistemul structurilor sportive din Republica
Moldova.
7. Situaţia actuală în domeniul culturii fizice şi
sportului.
II. 1. Sarcinile generale şi speciale în procesul
pregătirii fizice pentru activitatea profesională.
2. Mijloacele şi bazele metodicii. Bazele 6 pagini 07 aprilie 2015
metodice şi formele de organizare. (manuscris)
3. Importanţă şi sarcinile sportului pentru toţi
în instituţiile preşcolare.
4. Conţinutul şi obiectivele sportului
pentru toţi în cadrul învăţămîntului
şcolar. Formele de organizare. Cerinţele
privind realizarea principiului de întărire a
sănătăţi
5. Sportul pentru toţi în sistemul activităţilor
extraşcolare. Particularităţile difenitorii
6. Sportul pentru toţi în sistemul
învăţămîntului universitar. Conţinutul şi
obiectivele. Sarcinile şi bazele de organizare.
Conţinutul şi obiectivele.
III. 1. Însemnătatea şi condiţiile de practicare a
sportului pentru la populaţia adultă. Factorii
de bază care determină particularităţile
educaţiei fizice a adulţilor.
2.Sportul pentru toţi în cadrul întreprinderilor 5 pagini 19 mai 2015
de producţie. Educaţia fizică şi altele forme de (manuscris)
utilizare dirijată a culturii fizice în perioada de
bază a activităţii de producţie.
3. Sportul pentru toţi în viaţa oamenilor de
vîrstă înaintată şi a celor bătrîni. Îmbătrînirea
şi sarcinile utilizării orientate a culturii fizice.
IV. LUCRAREA DE CURS 10 pagini 02 iunie 2015
(tipar-A 4)
V. EXAMENUL va avea loc la 16 iunie La examen vor fi admişi
2015, ora 16.00, aud.124 masteranzii care vor prezenta
conform actualului grafic 3
referate și lucrarea de curs