Sunteți pe pagina 1din 1

Tratatele de la Roma (25 mar 1957), creand cele două Comunităţi Europene, fiecare dotată cu

patru instituţii, ar fi determinat prezenţa a 12 instituţii cu atribuţii aproximativ asemănătoare.


Definirea direcţiilor prevăzute pentru o perioadă care nu mai era limitată spre diferenţă de cea
inscrisă in Tratatul CECO a cerut şi modificarea corespunzătoare in arhitectura instituţională.
Două au fost etapele care au marcat aceste modificări.Prima etapă, cea din 25 mar 1957, cand, o
dată cu semnarea tratatelor CEE şi CEEA, a fost semnată şi Convenţia referitoare la unele
instituţii comune ale Comunităţilor şi astfel: 1. Adunarea Comună a CECO s-a unificat cu
celelalte Adunări ale CEE şi CEEA intr-o
Adunare unică, sub numele de Adunarea Parlamentară Europeană 2. Curtea de Justiţie a CECO s-
a unificat cu cele două Curţi ale CEE şi CEEA intr-o Curte de Justiţie unică 3. La 8 aprilie 1965 s-
a semnat la Bruxelles Tratatul de Fuziune — intrat in vigoare la 1 iul 1967 — prin care s-au
instituit un Consiliu unic şi o Comisie unică pentru toate cele trei Comunităţi Europene.
Ca urmare, ordinea instituţională comunitară se rezema pe următoarele entităţi: 1. Consiliul,
format din cate un reprezentant membru al guvernului fiecărui stat parte 2. Comisia, formată din
membrii desemnaţi de guverne pentru o perioadă de patru ani (art. 10 şi 11) 3. Parlamentul
European, compus din delegaţi ai parlamentelor naţionale, ca "reprezentanţi ai popoarelor" 4.
Curtea de Justiţie, organ jurisdicţional format din şapte judecători numiţi pe o perioadă deşase ani.
Prezenţa acestor patru instituţii exprimă chiar specificitatea naturii Comunităţilor: ele nu pot fi
comparate cu nici o altă structură existentă, fie că este vorba de un stat, fie că este vorba de o
organizaţie internaţională.
In concluzie, la aceste consideraţii Comunităţile Europene, cum s-a arătat mai inainte, nu au
transpus tripticul instituţional care decurge din aplicarea principiului separaţiei puterilor, ci au
adoptat o structură instituţională mai complexă decat aceea existentă intr-un stat, tocmai pentru a
se exprima participarea statelor şi participarea popoarelor la ansamblul comunitar.
Instituţiile Uniunii Europene sunt deci: 1. Consiliul European 2. Consiliul Uniunii 3. Comisia
Europeană, organ independent 4. Parlamentul European, care reprezintă popoarele din Uniune 5.
Curtea de Justiţie 6. Curtea de Conturi