Sunteți pe pagina 1din 1

Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene a fost instituită prin Tratatul de la Bruxelles, care a

adus şi importante modificări unor dispoziţii financiare prevăzand printre altele şi lărgirea
puterilor bugetare ale Parlamentului European. Tratatul a fost semnat la 22iul 1975 a intrat in
vigoare la 1iun 77. Curtea de Conturi a devenit o instituţie independentă, insărcinată cu verific
gestiunii finanţelor comunitare. Necesitatea creării acestei instituţii a fost determinată de creşterea
importantă a volumului finanţelor comunitare, de diversitatea surselor şi a cheltuielilor acestui
volum, de complexitatea operaţiunilor pe care gestiunea lor le impunea precum şi a gestionării
creditelor bugetare. Curtea este compusă din cate un membru pentru fiecare stat comunitar, cu un
statut asemănător cu cel al membrilor Curţii de Justiţie. Membrii Curţii de Conturi sunt numiţi de
către Consiliu, după o prealabilă consultare a Parlamentului, criteriile fiind competenţa şi
independenţa lor. Activitatea Curţii de Conturi se desfăşoară prin intermediul unor sectoare
conduse fiecare de cate un membru al Curţii. Aceste sectoare au atribuţii precizate pe fiecare
domeniu, cum ar fi sectorul care controlează Fondul european de dezvoltare sau sectorul pentru
controlul Fondului european de dezvoltare regională.
Curtea de Conturi are competenţe şi de natură consultativă, in sensul că avizează proiecte de acte
juridice referitoare la finanţele comunitare.