Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

GRĂDINIŢA: „Peştisorul de aur”


DATA: 19 Februarie 2015
EDUCATOARE: Dincă Alexandra
GRUPA: Mare „CURCUBEU”
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul Om şi Societate
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educaţie pentru societate
MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea educatoarei
TEMA ACTIVITĂŢII: „Păţania ursului cafeniu” de V. Colin
TIPUL ACTIVITĂŢII: Comunicare/Formare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂŢII :
 Familiarizarea preşcolarilor cu natura înconjurătoare, lumea animală şi
cea a fenomenelor fiziologice;
 Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului cu expresii şi cuvinte noi;
 Formarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter;
 Dezvoltarea proceselor psihice (gândirea, memoria, atenţia).

OBIECTIV CADRU: Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi


formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în
raport cu norme prestabilite şi cunoscute.
 Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste
prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) Cognitive:
 O1 ~ Să asculte cu atenţie povestea spusă de educatoare;
 O2 ~ Să reţină titlul si autorul povestirii;
 O3 ~ Să redea conţinutul povestirii pe baza imaginilor în succesiunea
cronologică a desfăşurării evenimentelor;

1
 O4 ~Să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte şi expresii noi: ,, a se
zbengui’’, ,,sloi’’, ,,batjocură’’, ,,a-şi lua tălpăşita’’;
 O5 ~ Să desprindă mesajul povestirii cu ajutorul întrebărilor;
b) Psiho-motorii:
 O6~ Să-şi dezvolte aparatul fono-articular în pronunţarea corectă a
cuvintelor;
 O7 ~ Să-şi coordoneze mişcările în utilizarea materialului ilustrativ;

c) Afective:
 O8 ~ Să-şi exprime aprobarea/dezaprobarea faptelor personajelor;
 O9 ~ Să-şi exprime plăcerea şi interesul pentru activitate prin
participarea activă;
 O10 ~ Să descopere valori umane întâlnite şi în rândul animalelor.

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: Povestirea, conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul,
surpriza, problematizarea.
b) Mijloace de învăţământ: planşe reprezentând momentele principale ale
povestirii expuse pe videoproiector, recompense.
c) Forma de organizare a activităţii: frontală, individuală

umane: copiii grupei, educatoarea


d) Resurse
temporale: 35 – 40 de minute

LOC DE DESFĂŞURARE: sala de grupă


BIBLIOGRAFIE:
 Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţă, Editura V&I
Integral, Bucureşti, 2005.
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), Ministerul Educaţiei
şi Cercetării, 2008.
 ,,Metodica activităţilor instructiv – educative în învâţământul preşcolar”,
Editura Didactica Nova, Craiova, 2007. Florica Mitu, Ştefania Antonovici,
 Poveşti, povestiri, basme şi legende, Antologie pentru preşcolari şi şcolari,
Editată de Revista Învăţământul Preşcolar, Bucureşti, 2010.

2
ETAPE/SECVENŢELE OB. CONŢINUTUL INSTRUCTIV –
ACTIVITĂŢII EDUCATIV AL PROCESULUI DIDACTIC
STRATEGII Mjloace de EVALUARE
DIDACTICE:metode învăţământ
si procedee
2 3 4 5 6

1.MOMENT Crearea condiţiilor optime pentru


ORGANIZATORIC buna desfăşurare a activităţii:
- aerisirea sălii
- aşezarea scăunelelor sub formă de
semicerc
-pregătirea materialului ilustrativ

2.CAPTAREA ATENŢIEI Se va realiza cu ajutorul pinguinului surpriza Evaluarea


O6 Chilly Willy, care va povesti despre observaţia Imagini răspunsurilor
aventura sa la Polul Nord, unde a conversaţia videoproiector
descoperit un urs cafeniu.
Se vor descoperi siluetele cu urşi
O9 polari şi ursul cafeniu, apoi se va
purta o discuţie pe marginea
acestora (mediu de viaţă, frumuseţea
ambelor specii, etc.) explicaţia

3.ANUNŢAREA TEMEI Receptivitatea


ŞI A OBIECTIVELOR O1 Se va anunţa titlul poveştii „Păţania atenţiei.
O2 ursului cafeniu” de V. Colin şi expunerea
obiectivele în termeni accesibili
copiilor.

3
4. DIRIJAREA
ÎNVĂŢĂRII O9 Se va reda conţinutul povestirii cât
(POVESTIREA PR.- mai expresiv cu mimica şi gestica povestirea Concentr. atenţiei
ZISĂ) O2 adecvată. Se va urmări succesiunea planşe reprez. copiilor
momentelor principale:
O4 1. Ursul cafeniu nimereşte din videoproiecţie
întâmplare la Pol şi toată lumea
O3 animală râde de el, spunând că este
murdar (la Pol trăiesc doar urşii albi).
O6 2. Un pinguin cu suflet bun îl sfătuie
să se unga cu săpun pe corp şi să
O5 rămână aşa.
3. Ursul cafeniu dă dovadă de curaj
salvând de sub gheaţă puiul de urs
alb care risca să se înece. observaţia
4. Toată lumea urşilor albi, bucuroasă explicaţia planşe sugest.
îi mulţumeşte pentru gest ursului videoproiecţie
cafeniu şi îl primeşte în rândul ei.

5. FIXAREA Evaluare orală


CONŢINUTULUI O4 Se vor explica cuvintele şi expresiile
noi din poveste:a se zbengui, sloi, conversaţia
O7 batjocură, a-şi lua tălpăşiţa.
Se vor solicita copiii să precizeze dacă
O8 le-a plăcut sau nu povestea apoi să exerciţiul
spună titlul şi autorul acesteia. conversaţia

Copiii vor reda ideile principale din problematizarea


povestire cu ajutorul imaginilor şi al
întrebărilor iar în încheiere, vom problematizarea
4
extrage mesajul educativ: „Prietenul
la nevoie se cunoaşte. Nu îţi alegi
prietenul după culoare, ci după conversaţia
suflet”.
Se va menţiona ideea de existentă a
O10 valorilor umane şi în lumea animală,
punand accent pe emotiile şi
acţiunile pozitive.

Vor numi personajul de care le-a recompense


plăcut, motivând răspunsul.La fel şi
pentru cele negative.
6. ÎNCHEIEREA
ACTIVITĂŢII - Fixarea titlului şi a mesajului.

- Aprecieri generale şi individuale.

S-ar putea să vă placă și