Sunteți pe pagina 1din 3

PROPUNĂTOR: POPA ADRIANA

GRĂDINIŢA: POIANA, VĂRBILĂU, PRAHOVA


GRUPA: Pregătitoare step by step
OBIECTUL: EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE
MIJLOC DE REALIZARE: conv.îmbinată cu elemente de observare
TEMA: SATUL MEU
TIPUL ACTIVITĂŢII: mixt
FORMA DE REALIZARE: pe grupe (2)
SCOP: identificarea unor elemente locale specifice: stema, edificii
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să precizeze numele tării, al capitalei,al comunei şi satului în care
locuiesc;
 Să specifice locuri şi instituţii importante în satul lor;
 Să precizeze profesii ale locuitorilor din sat şi activităţi specifice zonei
localităţiilor;
 Să accepte şi să respecte reguli de conviţuire în grup;
 Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive şi să manifeste
prietenie, toleranţă,armonie.
METODE ŞI PROCEDEE: exerciţiul, explicaţia, convorbirea,conversaţia,
demonstraţia,problematizarea.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: calculatorul
DURATA: ~15 minute
BIBLIOGRAFIE: programa activităţilor instructiv educative din grădiniţa de
copii; Statutul comunei Vărbilău
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:

Momentele Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluare


activităţii didactice
Momentul Organizarea spaţiului Explicaţia
organizatoric educaţional
Anunţarea Captarea atenţiei. Explicaţia
temei Enunţarea obiectivelor.
Reactualizarea Reactualizarea cunoştinţelor
cunoştinţelor despre ţară şi localitate. Conversaţia Individuală
Stimularea gândirii cu elemente Problematizarea
dobândite
de referinţă din sala de grupă.
anterior
Prezentarea Se vor analiza, descrie,
noului interpreta imaginile prezentate Problematizarea Frontală
pe calculator: stema comunei, Convorbirea (sinteză
conţinut şi a
instituţii reprezentative ale parţială)
sarcinilor de satului
învăţare
Dirijarea În paralel cu stema ţării se va Observaţia
învăţării prezenta stema comunei şi Problematizarea Frontală
specificaţia elementelor ce apar Convorbirea (sinteză
desenate. parţială)
Obţinerea Prezentarea instituţiilor Convorbirea Individuală
performanţei importante din localitate. Demonstraţia
Asigurarea Realizarea hărţii satului prin
feed-bek-ului amplasarea imaginilor cu Explicaţia Frontală
instituţiile importante din Exerciţiul (sinteză
localitate generală)
Asigurarea De ce credeţi că este important
transferului de să ne cunoaştem satul? Explicaţia Individuală
cunoştinţe
Încheierea Aprecieri asupra Frontală
activităţii comportamentului copiilor
PLAN DE ÎNTREBĂRI:

1. Aţi auzit de U.E.? Ce înseamnă?


2. Credeţi că este bine să facem parte din această uniune?
3. Cum se numeşte ţara noastră?
4. Cum se numeşte comuna noastră?
5. Care este capitala ţării?
6. Cum se numeşte satul nostru?
7. Cine conduce ţara noastră?
8. Cine este reprezentantul localităţii noastre?
9. Care sunt însemnele ţării noastre?
10. Care este imnul ţării? Cine îmi intonează o strofă?
11. Imnul satului? (pentru săptămâna viitoare avem ca temă, împreună cu părinţii, să
compunem imnul satului)
12. Orice ţară are un drapel sau..., care este stindardul nostru?
13. Care este culoarea din mijloc? Pe această culoare în trecut se afla stema ţării, acum ea
este separat. Aşa cum ţara noastră are o stemă, aşa are fiecare comună. Ce vedeţi pe
stema noastră?
14. Câte elemente are? Să vedem ce reprezintă fiecare?
15. Alăuta sau..., ce este? De ce credeţi că a fost trecută în stemă? La ce instrumente cântă
părinţii voştri? Aţi auzit de ,,Poieniţa”?
16. Ce reprezintă ghinda? Cum se numesc animalele care trăiesc ăn pădure? Ce animale
sălbatice întâlnim în pădurile noastre?
17. Coroana de argint semnifică faptul că localitatea noastrăare rangul de comună. Acum
sa-mi spuneţi pe lângă oamenii care trăiesc în sat mai există şi clădiri. În afară de case,
ce clădiri mai importante avem în sat?
18. Cine lucrează la....(şcoală, grădiniţă,biserică,dispensar,etc.)?
19. Ce ai face dacă ai fi primar în satul tău?
20. Priviţi această hartă, ea reprezintă comuna noastră văzută din avion, iar pata de
culoare este satul nostru cu drumul care trece spre Slănic. Aici aveţi imagini cu
instituţiile reprezentative. Vă rog să le puneţi unde credeţi că se află ele av-nd ca
puncte de reper cele două troiţe de la intrarea şi ieşirea din sat.

S-ar putea să vă placă și