Sunteți pe pagina 1din 19

Realizam, tehnoredactam lucrari de licenta/disertatie originale!

http://www.lucraredelicenta.com/ este cel mai complex site cu lucrari de


diploma.
Lucrari de licenta/disertatie la comanda
Toate lucrarile noastre sunt scrise de redactori cu experienta si de la zero
in functie de cerintele clientului. De asemenea, operam cu programe
ANTIPLAGIAT care descopera orice insiruire de 5 cuvinte care mai exista in
orice alte texte de pe internet. Astfel, ne putem asigura ca toate lucrarile noastre
sunt autentice. Oferim cel mai bun raport calitate- pret şi garanţia calităţii.
Lucrarea va fi livrata esalonat pe capitole, prima plata realizandu-se dupa
previzualizarea primului capitol.
Toate detaliile pe site. Contact: licenteoriginale@yahoo.com
Lista domenii competenta: economie, ASE, contabilitate, drept,
administratie publica, turism, comunicare, psihologie, jurnalism, istorie,
asistenta sociala, agronomie, stiinte politice, geografie, politehnica, pedagogie,
sociologie, relatii internationale etc.
VA PUTEM AJUTA ÎN REALIZAREA URMĂTOARELOR TEME

Piața muncii în România. Referire la perioada 2007-2017


Disparități regionale în România. Referire la perioada 2007-2017
Relația ramuri economice clasice – ramuri de vârf din perspectiva dezvoltării regionale
(a județului.....)
Caracterul durabil al dezvoltării (susținerea creșterii economice, aspecte structurale și
de integrare etc. Situația economică a României de astăzi
Studiu analitic privind starea și perspectivele sectorului terțiar (sau doar a serviciilor
de .................) în județul.......... (sau în municipiul.............)
Dezindustrializarea României după 1989. Studiu de caz privind ramura industriei
.................... în municipiul .............. /sau în zona ................. (se pot lua, de pildă, cazurile unor
renumite întreprinderi din Timișoara, precum Fabrica de ciorapi, Fabrica de tricotaje “1
Iunie”, Elecromotor, Uzinele Mecanice Timișoara și/sau altele; se poate face și un studiu-
inventar al evoluțiilor economice în anumite orașe sau zone industriale ale țării)
Delimitări privind productivitatea marginală a personalului din diferite țări.
Particularizare la cazurile României, Bulgariei, Germaniei .......... (conform preferințelor
studentului)
Teoria economică a neo-protecționismului.
Corelări cu concepția lui Mihail Manoilescu.
Aspecte privind valabilitatea pentru situația României
Gândirea economică aferentă dezvoltării economice recente a Chinei
Concurenţa şi protecţia concurenţei
Formarea prețului pe piața de oligopol
Caracteristici ale economiei informale în România
Modele de estimare ale dimensiunilor economiei subterane
Posibile legături între fraudele economice și mediul politic
Importanța festivalurilor în dezvoltarea locală
Integrarea României în Uniunea Europeană
Construcţia europeană între teorie şi practică
Brexit – aspecte economice
Consumul şi economisirea în economia românească după 1989
Cauze şi efecte ale inflaţiei . Studiu de caz – economia României
Probleme economico – sociale ale pensionarilor din România
Probleme economico – sociale ale tinerilor din România
Problematica mediului înconjurător în România
Studiul fluctuațiilor activității economice din României
Metode statistice de optimizare a deciziilor în afaceri
Modele de evaluare a riscului valutar în România
Modelarea econometrică a cursurilor de schimb
Modelarea econometrică a ratei inflaţiei în România
Ocuparea şi şomajul în România în ultimii cinci ani
Echilibrul dintre viața personală şi cea profesională
Dinamica numărului de absolvenţi ai universităţilor de stat din România în ultimii ani
Creşterea economică în România
Uniunea Europeană în economia mondială a secolului XXI
Societăţile transnaţionale şi implicaţiile lor asupra economiei mondiale
Relaţiile societăţilor transnaţionale cu statele naţionale
Probleme ale populaţiei pe plan mondial
Legi de conservare asociate unor modele dinamice de dezvoltare economică.
Caracteristici şi tendinţe în evoluţia şi structura comerţului exterior românesc.
Modele de tip autoregresiv în analiza investiţiilor străine din România.
Tehnici de comunicare economică. Studiu de caz la ...
Strategii de negociere și comunicarea în afaceri. Studiu de caz la....
Investițiile în capitalul uman în România
Analiza comparativă a unor indicatori utilizând modelele macroeconometrice
Funcții de producție și aplicațiile lor în analiza economică
Evaluarea cotațiilor bursiere utilizând modele autoregresive, modele VAR și modele
stochastice
Impactul turismului asupra economiei României. abordare econometrică
Analiza econometrică a conexiunii dintre turism și creșterea economică
Analiza eficienței pieței de capital din România
Performanţa întreprinderii
Performanţa liderului/echipei manageriale
Capitalul intangibil al întreprinderii
Riscul în afaceri
Predicţii privind viitorul întreprinderii
Analiza percepţiilor cu privire la responsabilitatea socială corporativă
Importanţa unei abordări strategice a responsabilităţii sociale corporative

Tipuri de programe de responsabilitate socială corporativă


Analiza dimensiunii de resurse umane a responsabilităţii sociale corporative
Practici de afaceri responsabile social dedicate angajaţilor
Importanţa combaterii discriminării şi a hărţuirii la locul de muncă
Analiza percepţiilor cu privire la avertizorii de integritate din cadrul organizaţiilor de
afaceri
Importanţa codurilor etice în cadrul organizaţiilor de afaceri
Analiza stakeholderilor unei organizaţii de afaceri
Practici de afaceri responsabile social dedicate protejării mediului înconjurător
Implicații ale fluxurilor comerciale asupra dezvoltării economice
Implicații ale fluxurilor de investiții străine directe asupra dezvoltării economice
Activitatea vamală în spațiul european – dimensiuni, rol, efecte
Rolul major al transportul rutier în dezvoltarea economiilor europene
Factori determinanți și efecte ale intensificării transportului aerian asupra economiilor
statelor UE
Implicații potențiale ale transferurilor bănești ale emigranților asupra țărilor lor de
origine (studiu de caz pe țări la alegere)
Rolul transportului maritim în dezvoltarea comerțului internațional
Relația dintre comerțul internațional și problematica respectării mediului înconjurător
Turismul internațional – evoluții, tendințe, efecte asupra dezvoltării economice
BRICS – între în economia mondială contemporană
Economia digitală în spațiul european
Jocuri dinamice în licitaţiile de active publice
Rolul modelelor matematice în simularea negocierilor comerciale internaționale
Rolul teoriei jocurilor în strategia negocierilor internaționale
Prezent și perspective în leasingul contemporan
Decizii strategice multicriteriale în licitaţiile internaţionale
Strategii şi practici ale firmelor multinaţionale privind preţurile de transfer
Rolul educaţiei antreprenoriale şi de afaceri asupra formării intenţiei antreprenoriale
a studenţilor
Rolul identităţii de gen asupra comportamentului antreprenorial al tinerilor
Rolul modelelor antreprenoriale asupra comportamentului antreprenorial al tinerilor
cu studii universitare
Antreprenoriatul în perspectivă internaţională
Integrare europeană sau dezintegrare: cazul BREXIT și efectele asupra României
Migrația internațională a forței de muncă – problematică majoră pentru spațiul
european
Integrarea economică regională: o analiză comparativă UE –NAFTA
Piața europeană a muncii: evoluții și performanțe în contextul Strategiei Europa 2020
și 2030
Rolul principalelor blocuri comerciale în dezvoltarea comerţului internaţional
Politica comercială a Uniunii Europene și comerțul intracomunitar
Globalizare și deglobalizare economică: argumente pro și contra
Rolul investițiilor străine directe în îmbunătățirea standardului de viață al populației
din țările gazdă
Importanța grupului BRICS în economia mondială
Rolul organizațiilor internaționale în economia mondială: implicații pentru România
Performanţa întreprinderii
Performanţa liderului/echipei manageriale
Capitalul intangibil al întreprinderii
Riscul în afaceri
Predicţii privind viitorul întreprinderii
Analiza percepţiilor cu privire la responsabilitatea socială corporativă
Importanţa unei abordări strategice a responsabilităţii sociale corporative
Tipuri de programe de responsabilitate socială corporativă
Analiza dimensiunii de resurse umane a responsabilităţii sociale corporative
Practici de afaceri responsabile social dedicate angajaţilor
Importanţa combaterii discriminării şi a hărţuirii la locul de muncă
Analiza percepţiilor cu privire la avertizorii de integritate din cadrul organizaţiilor de
afaceri
Importanţa codurilor etice în cadrul organizaţiilor de afaceri
Analiza stakeholderilor unei organizaţii de afaceri
Practici de afaceri responsabile social dedicate protejării mediului înconjurător
Brandingul în mediul digital
Auditul brandurilor organizaționale și de produse
Influențele marketingului pe dispozitive mobile (mobile marketing) asupra
consumatorilor
Comportamentele de shopping ale consumatorilor în mediul online
Strategia de comunicare integrată a organizației
Performanțele activităților de marketing ale organizațiilor în mediul digital ( „Google
Analitycs” și alte analitice în Web marketing și în marketingul în social media)
Marketingul viral în mediul online și implicarea consumatorilor în rețelele sociale
Marketingul și brandingul unui oraș
Strategia de comunicare de marketing în mediul online
Valoarea percepută în sectorul retailului în funcție de formatul magazinelor
Factorii determinanți și consecințele adoptării strategiilor de marketing multi-canal
Percepția riscurilor cumpărării online și strategiile de reducere a riscurilor adoptate de
către organizații
Efectele campaniilor publicitare televizate (determinanți, indicatori, metode măsurare)
Influența țării de origine asupra percepției calității brandurilor de produse
Influențele designului și esteticii site-urilor Web asupra comportamentelor
consumatorilor
Consecințele marketingului prin conținut în mediul digital asupra comportamentului
consumatorului
Contribuția capabilităților de branding în mediul digital la performanța brandului
Contribuția marketingului digital la poziționarea brandului pe piață
Contribuția marketingului prin conținut în mediul digital la performanța firmei
Consecințele social media marketing asupra comportamentului consumatorului
Studiu privind dezvoltarea și lansarea pe piață a unui nou concept de serviciu
Contribuția calității serviciului și a brandingului în mediul digital la performanța în
retail
Consecințele orientării spre serviciu asupra performanței în retail
Consecințele marketingului prin evenimente asupra performanței firmei
Efectele marketingului senzorial asupra comportamentului de cumpărare al
consumatorului
Antecedentele și consecințele utilizării rețelelor sociale asupra
performanței agenților de vânzări
Contribuția marketingului la performanța firmei în procesul antreprenorial
Consecințele motivării și a programelor de training asupra performanței agenților de
vânzări
Studiu comparativ privind practicile de marketing din România și Serbia
Studiu privind practica utilizării conceptelor și tehnicilor neconvenționale de
marketing
Studiu privind consecințele marketingului digital asupra deciziei de adoptare a unui
nou produs
Inovativitatea consumatorului și adoptarea noilor produse inteligente
Consecințele creativității organizaționale asupra performanței firmei
Antecedentele și consecințele organizării activităților de marketing asupra
performanței firmei
Antecedentele și consecințele capabilităților de marketing digital asupra performanței
firmei
Consecințele managementului comunităților virtuale asupra performanței brandului
Contribuția practicii de marketing digital la performanța firmei
Consecințele tehnologiilor digitale asupra mixului de marketing
Consecințele capabilităților de management al relațiilor cu clienții asupra
performanței
Antecedentele și consecințele capabilităților de management al
produsului asupra performanței firmei
Consecințele creativității organizaționale asupra performanței firmei
Antecedentele și consecințele organizării activităților de marketing asupra
performanței firmei
Implicațiile utilizării bazelor de date asupra procesului decizional în marketing
Rolul bazelor de date de marketing în poziționarea unui produs pe piață
Personalizarea produsului prin intermediul artelor vizuale utilizând bazele de date de
marketing
Utilizarea bazelor de date de marketing în promovarea produselor în rețelele sociale
Utilizarea bazelor de date de marketing în publicitatea online
Rolul bazelor de date in pozitionarea unui produs pe piata prin grafica de produs.
Rolul vânzării personale în obţinerea loialităţii clienţilor. Studiu de caz la ....
Strategii de marketing utilizate pentru creşterea portofoliului de clienţi
Strategii de marketing utilizate pentru retenţia clienţilor
Studiu privind impactul campaniilor de marketing
Strategii de marketing utilizate pentru creşterea valorii generate de client
Reproiectarea procesului de vânzare . Studiu de caz la...
Măsurarea satisfacţiei clienţilor faţă de produsul sau serviciul „X”
Studiu privind formarea atitudinilor faţă de un produs. Studiu de caz
la...........................
Studiu de segmentarea a pieţei produsului „X”
Studiu cantitativ de evaluare a puterii mărcii „X”
Studiu cantitativ de utilizare şi atitudini față de produsul „X”
Studiu cantitativ de evaluare a imaginii magazinului „X”
Studiu de utilizare a magazinului „X” şi a atitudinilor în procesul de cumpărare
Studiu pentru post-testarea şi monitorizarea reclamei la produsul „X”
Studiu privind poziţionarea mărcii „X”
Sondaj politic şi electoral
Implementarea sistemului HACCP intr-o umitate de alimentatie publica
Organizarea si promovarea inaugurarii unei unitati comerciale
Analiza pietei de publicitate out-door din Timisoara
Conceperea si Implementarea planului de evenimente intr-o locatie comerciala
Analiza asortimentului de marfuri intr-un super/hipermarket
Strategia de distributie a unei unitati comerciale
Analiza pietei centrelor comerciale din Timisoara
Mixul de profile a unui centru comercia
Campania integrata de marketing (online)
Strategia de inbound marketing
Managementul campaniei social media
Google Analytics ca instrument de monitorizare a campaniilor online
Crearea campaniei Google AdWords
Managementul campaniei de marketing afiliat
Planificarea campaniei de lansare a unui magazin online
Relatiile publice online si strategia de continut
Strategia de optimizare pentru motoarele de cautare
Campania neconventionala de marketing (online)
Studiu cantitativ de evaluare a imaginii magazinului..........................................
Măsurarea satisfacției clienților și a loialității acestora în cazul..........................
Studiu privind măsurarea atitudinii consumatorilor față de produsul..................
Inovare și avantaj competitiv.
Studiu privind impactul orientării antreprenoriale și al învățării
organizaționale asupra capabilității de inovare strategică.
Studiu privind calitatea serviciilor oferite de firma X
Consecinţele satisfacţiei clienţilor în cazul firmei X
Antecedentele calităţii relaţiei client-furnizor
Studiu privind imaginea mărcii X
Impactul calităţii serviciilor asupra loialităţii clienţilor. Studiu de caz la firma X
Rolul social media in promovarea afacerilor din sectorul HORECA
Rolul social media in promovarea afacerilor din industria cosmetica
Strategia si planul de comunicare integrata de marketing
Antecedentele satisfactiei in cumpararea online
Campania de relatii publice pentru lansarea unui produs/serviciu
Managerul de resurse umane in era digitala. STUDIU DE CAZ
Cariera Profesionala in Romania- intre iluzie si realitate. STUDIU DE CAZ
Noi Practici de Resurse Umane: Recrutarea prin Social
Media. STUDIU DE CAZ
Beneficiile Coaching-ului in Organizatii. STUDIU DE CAZ
Programe de Mentoring la Compania...
Rolul Angajatului in Organizatie. STUDIU DE CAZ
Echipa de Inalta Performanta. STUDIU DE CAZ
Cum gandesc angajatorii. ANALIZA COMPARATIVA
Performanţa întreprinderii
Performanţa liderului/echipei manageriale
Capitalul intangibil al întreprinderii
Riscul în afaceri
Predicţii privind viitorul întreprinderii
Analiza percepţiilor cu privire la responsabilitatea socială corporativă
Importanţa unei abordări strategice a responsabilităţii sociale corporative
Tipuri de programe de responsabilitate socială corporativă
Analiza dimensiunii de resurse umane a responsabilităţii sociale corporative
Practici de afaceri responsabile social dedicate angajaţilor
Importanţa combaterii discriminării şi a hărţuirii la locul de muncă
Analiza percepţiilor cu privire la avertizorii de integritate din cadrul organizaţiilor de
afaceri
Importanţa codurilor etice în cadrul organizaţiilor de afaceri
Analiza stakeholderilor unei organizaţii de afaceri
Practici de afaceri responsabile social dedicate protejării mediului înconjurător
Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. NICOLAE RADU
1. Repere în interpretarea senzaţiei. De la iritabilitate şi excitabilitate la sensibilitate.
2. Percepția - inspecţia ariei câmpului stimulator şi menţinerea celei mai adecvate
poziţii a receptorului.
3. Specificul psihologic al relației dintre percepție și reprezentare.
4. Evoluția ontogenetică a gândirii.
5. Conduita rezolutivă și procesualitatea gândirii.
6. Memoria – mecanism psihic de encodare, stocare şi recuperare a informaţiilor.
7. Imaginația și creativitatea – rol adaptativ și reproiectare a realității.
8. Sfera motivațională a personalității umane.
9. Relația dintre motivație și afectivitate.
10. Limbajul nonverbal - mijloc de comunicare.
PSIHOLOGIE JUDICIARĂ
Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. TUDOREL BUTOI
1. Exigenţele psihologiei judiciare faţă de actul de justiţie.
2. Actul infracţional din perspectivă exploratorie – interpretarea comportamentelor
criminogene în câmpul faptei (crima cu mobil sexual).
3. Actul infracţional din perspectivă exploratory – infractorii organizaţi, infractorii
neorganizaţi (criminalul în serie).
4. Personalitatea infractorului – particularităţi tipologice.
5. Cuplul penal aggressor – victimă (factori conjuncturali – situaţie declanşatoare –
trecerea la fapt).
6. Psihologia infractorului recidivist.
7. Martorul şi mărturia, din perspectiva aflării adevărului în procesul judiciar.
8. Consideraţii juridice asupra forţei probante a mărturiei în procesul judiciar.
9. Eveniment judiciar – Element testimonial (mărturia ca proces psihologic).
10. Perspectiva magistratului asupra forţei probante a mărturiei.
11. Repere particulare asupra mărturiei şi martorului minor.
12. Psihologia martorului minor.
13. Mărturia între bună şi rea credinţă.
14. Psihologia mărturiei şi a martorului mincinos.
15. Martorul între vulnerabilitate şi protecţie.
16. Problematica psihologică a relaţiei anchetat – anchetator.
17. Interogatoriul judiciar din perspectiva adunării dovezilor.
18. Psihologia confruntării – strategii psiho-tactice specifice raporturilor
interpersonale de opozabilitate şi confruntare.
19. Psihologia comunicării non-verbale: identificare şi interpretare a
comportamentului expresiv.
20. Sondarea sentimentului de vinovăţie – indicii orientativi aparenţi (mimico-
gesticulari) – valorificare şi prudenţă.
21. Strategii psihotactice de interogare – forţa probantă a recunoaşterii faptei.
22. Coordonatele psihologice ale recunoaşterii comiterii faptelor – de la refuzul
recunoaşterii la mărturisire.
23. Personalitatea anchetatorului (aspecte psihointelectuale şi moral afective).
24. Comportamentul simulat – semnificaţia şi sensul stimulilor declanşatori ai emoţiei
– contribuţia ,,lie detector”-ului pe terenul interogatoriului.
25. Comportamentul simulat – aparent şi inaparent din perspectiva simptomaticii
expresive – contribuţia ,,lie detector”-ului pe terenul interogatoriului.
26. Detectarea ştiinţifică a conduitelor duplicitare (simulate, mincinoase) – utilizarea
tehnicii ,,lie detector”- polygrapf.
27. Detecţia comportamentelor simulate privită din perspectiva legislaţiei române în
vigoare.
28. Tehnica polygrapf – între indicii orientativi şi forţă probantă.
29. Perspectiva aplicativă asupra tehnicii polygrapf – valorificarea concluziilor
examinării pe terenul urmăririi penale.
30. Argumente pro- şi contra utilizării tehnicii polygrapf pe terenul urmăririi penale.
31. Psihologia judecăţii – imparţialitate şi echilibru în aprecierea probelor.
32. Psihologia judecăţii – raţionamentul juridic şi mecanismele contradicţiei.
33. Psihologia judecăţii – convingerea intimă între vulnerabilitate şi certitudine.
34. Garanţii psihologice şi de personalitate ale intimei convingeri – exigenţe morale,
exigenţe profesionale, exigenţe legale – în deliberare şi opinie separată.
35. Intima convingere – între trăire psihologică şi realitate juridică.
36. Personalitatea magistratului (algoritmul sentinţei între litera legii şi spiritul legii).
37. Personalitatea magistratului – repere cognitive, afective şi volitive.
38. Avocatul, personalitate în templul justiţiei – apărarea între ştiinţă şi arta
valorificării probaţiunii.
39. Psihologia apărării – strategie şi tactică în duelul judiciar – sugestie, persuasiune,
improvizaţie.
40. Psihologia acuzării – strategie şi tactică în duelul judiciar – raţionament juridic,
implicaţie.
41. Eroarea judiciară – mecanisme psihologice.
42. Eroarea judiciară din perspectiva intimei convingeri.
43. Mecanisme şi surse de distorsiune psihologică pe terenul erorii judiciare.
44. Psihologia mediului privativ de libertate.
45. Făptuitorul şi ,,adaptarea” penitenciară.
46. Creativitatea ,,criminogenă” în mediul penitenciar (transferul modurilor de
operare).
47. Conduite dizarmonice şi personalităţi disfuncţionale – valenţe etiologic –
criminogene
48. Problematica psihologică a actului de administraţie publică – disfuncţie şi
armonizare în relaţia funcţionar public – cetăţean.
PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI
Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. LAURA GORAN
1. Abandonul copilului. Pricipala cauză a instituţionalizării
2. Intervenţii psihopedagogice la elevii cu ADHD de vârstă şcolară mică
3. Politici educaţionale şi finalităţi: politici educaţionale implicate în reforma
învăţământului
4. Învăţarea şcolară. Analiza psihopedagogică a procesului învăţării la şcolar
5. Metodologia instruirii şi relaţia profesor-elev
6. Niveluri şi forme de evaluare a performanţelor elevilor prin instruire
7. Componentele educaţiei
8. Dezvoltarea relaţiei profesor-elev prin empatie reciprocă
9. Determinanţii sociali şi pedagogici ai reuşitei şcolare
10. Devianţa şcolară-un fenomen actual
11. Comunicarea didactică-comunicarea educaţională
12. Socializarea copilului în familie-factor esenţial al integrării sociale
13. Pregătirea şcolară şi aptitudinea de şcolaritate
14. Învăţare şcolară versus insucces şcolar
15. Abandonul şcolar- un fenomen actual
PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ. PSIHOLOGIA MUNCII
Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr. BOGDAN DANCIU
1. Influenţa factorilor de mediu în realizarea sarcinilor complexe
2. Timpii de reacţie în relaţie cu stimulii auditivi
3. Influenţa stimulilor vizuali asupra timpilor de reacţie
4. Timpul de reacţie simplu – diferenţieri privind stimulii senzoriali
5. Mediul extern şi interocepţia - proces complex de comunicare şi influenţare
6. Percepţia vizuală şi senzaţiile kinestetice
7. Percepţia auditivă şi senzaţiile statice
8. Sarcinile complexe şi percepţia temporală
9. Coordonarea spaţio-motorie şi atenţia distributivă
10. Influenţa iluziilor perceptive asupra mecanismului mnezic
11. Iluziile perceptive şi relaţia acestora cu timpul de reacţie
12. Percepţia ca factor de influenţă asupra procesului atenţiei
13. Relaţia dintre gândire şi capacitatea mnezică
14. Iluziile perceptive – distorsionanţi ai procesului gândirii
15. Procesul mnezic în contextul influenţei asupra timpului de reacţie
16. Rolul limbajului în mecanismul gândirii
17. Memoria şi dezvoltarea limbajului
18. Iluziile perceptive - capacitatea de afectare a pragurilor senzoriale
19. Mecanismele gândirii şi rolul lor în determinarea pragurilor senzoriale
20. Procesul gândirii ca modalitate de influenţare a mecanismului recepţiei
15. Comunicarea în procesul muncii
16. Stresul profesional la locul de muncă
17. Comunicare şi conflict la locul de muncă
18. Fenomenul burn-out la locul de muncă
19. Trăsaturi de personalitate şi succes professional
20. Recrutarea de personal
21. Selecţia personalului la locul de muncă
22. Integrarea personalului la locul de muncă
23. Orientarea profesională
24. Pregătirea profesională
25. Dezvoltarea carierei
26. Asistenţa psihologică în procsul muncii
27. Relaţia comunicare-motivaţie în procesul muncii
28. Relaţia satisfacţie-motivaţie în procesul muncii
29. Relaţia comunicare- stres în procesul muncii
30. Relaţia comunicare-satisfacţie în procesul muncii
31. Relaţia satisfacţie-stres în procesul muncii
32. Relaţia motivaţie-stres în procesul muncii
33. Relaţia comunicare-motivaţie în procesul muncii
34. Ambianţa muncii şi stresul profesional
1. Inhibiţia comportamentală ca şi trăsătură temperamentală predispozantă la tulburări
emoţionale.
2. Tipuri de impulsivitate şi problemele de comportament pe care le determină.
3. Trăsăturile de personalitate Căutarea de senzaţii şi Deschiderea faţă de nou ca şi
factori predispozanţi la tulburări de comportament.
4. Folosirea probelor cognitive executive în evaluarea copilului preşcolar.
5. Evaluarea dezvoltării limbajului la copilul şcolar mic.
6. Testarea inteligenţei la copiii cu tulburări de limbaj.
7. Determinarea epigenetică a stresului şi bolilor relaţionate cu stresul.
8. Studierea sociabilităţii din perspectivă neurobiologică.
9. Rolul tipurilor de ataşament în relaţiile sociale ale omului adult.
10. Stresul şi bolile psihosomatice.
PSIHOLOGIE SOCIALĂ. INTRODUCERE ÎN SOCIOLOGIE
Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr. CRISTINEL PANTELIMON
1. Tipuri de personalități și profile manageriale
2. Reprezentarea socială a istoriei recente a României
3. Manipularea și mass media
4. Stima de sine și dinamica în carieră
5. Performanțe profesionale în societatea cunoașterii
6. Psihologia mulțimilor în spațiul virtual
7. Violența socială și violența familială
8. Violența verbală și mass media
9. Altruismul și eficiența economică – realități și perspective
10. Reprezentarea socială a muncii și a recompensei
PSIHOLOGIE COGNITIVĂ
Coordonator ştiinţific: Lect.univ.dr. ELENA-CLAUDIA RUSU
1. Atenţia şi implicaţiile ei în diverse ocupaţii (profesii).
2. Efecte psiho-sociale ale setului perceptiv.
3. Copiii supradotaţi: nevoi psihoeducaţionale specifice.
4. Intervenţii specifice psihologiei cognitive în optimizarea memoriei umane.
5. Modalităţi de optimizare a creativităţii persoanelor din domeniul „X” (domeniul
este la alegere; ex. militar, medical, didactic, artistic etc.)
6. Factori cognitivi, afectivi şi comportamentali implicaţi în luarea deciziilor.
7. Rolul schemelor cognitive în crearea realităţii personale.
8. Scenariile cognitive: „agonie şi extaz”
9. Profilul psihologic la persoanelor cu creativitate înaltă.
10. „Experţi” şi „novici” în rezolvarea de probleme.
PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII
1. Dinamica dezvoltării cognitive în perioada preșcolară și a școlarității mici.
2. Factori de risc în abandonul noului născut și a copilului pâna la 3 ani
3. Influența stilului parental asupra succesului și insuccesului şcolar
4. Formarea atașamentului securizant la copii
5. Realitatea virtuală și dezvoltarea abilităților sociale la preadolescenți
6. Imaginea de sine și tulburările comportamentale la adolescent
7. Modele culturale cu privire la parentalitate și influențele asupra dezvoltării copiilor
8. Dezvoltarea inteligenței emoționale la adolescent
9. Rolul familiei în educarea și dezvoltarea psihologică a copiilor
10. Efectele carențelor educative în procesul de socializare pentru copiii aflați în
intervalul de varsta 6 – 12 ani
11.Metode calitative de cercetare în domeniul psihologiei copilului și adolescentului
PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII. PSIHOLOGIE ORGANIZAŢIONALĂ ȘI
MANAGERIALĂ. PSIHOLOGIA RELIGIEI.
Coordonator ştiinţific: Lect. univ. dr. MIHAELA-CORINA ŢUŢU
1. Relaţia dintre tipul de personalitate şi interesele vocaţionale.
2. Aptitudinea empatică şi profesia de psiholog.
3. Motivaţia de autorealizare şi perfomanţa profesională.
4. Stresul şi anxietatea: aspecte normale şi patologice.
5. Profiluri psihologice ale managerilor – analiză comparativă pe nivele ierarhice.
6. Relaţia leadership – personalitate.
7. Stiluri de conducere în context situaţional.
8. Relaţia motivaţie – satisfacţie – performanţă.
9. Workaholismul la locul de muncă.
10. Mobbing-ul la locul de muncă.
11. Angajamentul organizaţional.
12. Credinţa religioasă – aspecte psihosociale.
CONSILIERE PSIHOLOGICĂ. PSIHANALIZĂ.
Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. MATEI GEORGESCU
1. Abordarea holistică în consiliere
2. Consilierea în situaţie de boală
3. Consilierea în situaţie de diagnostic medical rezervat
4. Consilierea în situaţie de urgenţă spirituală
5. Consilierea în situaţie de deces
6. Consilierea muribundului
7. Reprezentări ale consilierii şi consilierului
8. Consiliere şi tradiţii spirituale
9. Consiliere şi Weltanschauung
10. Suferinţă şi adresabilitate în consiliere
11. Reprezentări ale psihanalizei
12. Fenomenologia (contra)transferului în viața cotidiană
13. Triangulări familiale – o abordare transgenerațională
14. Identitate și atașament
15. Agresivitatea în context familial
16. Agresivitatea în context instituțional
17. Angoasă şi contexte psihogenetice
18. Copil imaginar şi copil real
19. Abordări psihanalitice ale genderului
20. Abordare psihanalitică a fenomenelor religioase/spirituale
1. Evoluţia instituţională a şcolilor de psihoterapie în România.
2. Profilul psihologic al studenţilor aspiranţi la profesia de psihoterapeut.
3. Psihoterapie individuală şi psihoterapie de grup – studiu comparativ al eficienţei
modalităţilor de intervenţie.
4. Psihoterapie fără psihoterapeut? Analiza factorilor terapeutici în afara relaţiei cu
psihoterapeutul profesionist.
5. Psihoterapeutul la intrarea în carieră – aşteptări şi provocări.
6. Relaţia psihoterapeutică din perspectiva diferitelor orientări psihoterapeutice.
7. Ruminaţii, îngrijorări, obsesii – diferenţierea funcţionării cognitive pe diferite
populaţii de studenţi.
8. Formare în psihoterapie – o anchetă cantitativă şi calitativă la nivelul centrului
Bucureşti.
9. Credinţe publice despre rolul psihologului şi psihoterapeutului în societatea
românească – un studiu-anchetă.
10. Literatura psihoterapeutică în România – direcţii, dezvoltări, limitări.
11. Nevoia de psihoterapie (la diferite categorii de populație)
12. Fantezii despre psihoterapie. Studiul așteptărilor privind intervenția
psihoterapeutică.
1. Particularități ale comunicării la copiii cu autism. Programe de intervenție
terapeutică.
2. Particularități comportamentale la copiii cu autism. Programe de intervenție
terapeutică.
3. ADHD și performanța școlară. Modalități de optimizare a procesului de învățare la
copilul cu ADHD.
4. Tulburările anxioase din perspectiva modelului diateză – stress.
5. Tulburările depresive din perspectiva modelului diateză – stress.
6. Mecanismele de apărare. Importanța cunoașterii lor pentru evaluarea condiției
pacientului. Studii de caz.
7. Tulburările somatoforme. Interpretări psihologice asupra mesajelor corpului.
8. Percepția socială asupra bolii psihice.
9. Evaluarea neuropsihologică a demențelor.
DEFECTOLOGIE ŞI LOGOPEDIE. PSIHOLOGIA CREATIVITĂŢII.
MANAGEMENTUL PERSONALULUI.
Coordonator ştiinţific: Lect. univ. dr. MONICA AVRAMESCU
1. Particularităţile recuperării în cazul deficienţei mintale
2. Organizarea procesului instructiv-educativ pentru deficienţii de vedere
3. Posibilităţi de recuperare în tulburările de comportament la copii
4. Optimizarea copiilor cu hipoacuzie - strategii şi tenhici
5. Etiologie şi diagnoză în logopedie
6. Specificul terapiei tulburărilor de limbaj în funcţie de categoriile de tulburări
7. Polideficienţele - posibilităţi de recuperare
8. Specificul terapiei autismului în România – posibilităţi şi limite
9. Deficienţe fizice şi psihice controversate
10. Intervenţie de optimizare în deficienţele fizice şi psihomotorii
11. Cauzalitate în tulburările de comportament în România de azi
12. Depistarea şi corectarea deficienţelor de limbaj
13. Blocaje ale creativității în învățământul preșcolar
14. Blocaje ale creativității în învățământul preuniversitar
15. Factori stimulatori ai creativității în școală
16. Factori stimulatori ai creativității în mediul organizational
17. Metode de diagnoză a potențialului creativ
18. Metode de stimulare a creativității
19. Creativitate și performanța profesională
20. Creativitate și eficiență managerială
21. Potențialul creativ și reușita școlară
22. Brainstorming-ul și rolul lui în stimularea creativității
23. Creativitate individuală și creativitate de grup – avantaje și dezavantaje
24. Tendinţe actuale în managementul personalului în România
25. Căi de eficientizare a managementului personalului într-o instituţie de stat (la
alegere)
26. Modalităţi de optimizare a managementului personalului în armată
27. Eficientizarea managementului personalului în domeniul privat (se alege un
anumit tip de organizaţie)
28. Modalităţi eficiente de selecţie şi recrutare de personal
29. Ineficienţa în selecţie şi recrutare
30. Evaluarea eficientă a personalului – modalităţi şi avantaje
31. Rolul dezvoltării resurselor umane în organizaţie (se alege un anumit tip de
organizaţie)
32. Rolul psihologului in managementul personalului
33. Optimizarea climatului organizaţional. Avantaje şi efecte
34. Analiza comparativă a particularităţilor managementului personalului în domeniul
privat versus de stat
35. Capcanele managementului personalului în România
36. Orientarea şi planificarea carierei. Rolul ei în managementul personalului.