Sunteți pe pagina 1din 6

VERBUL

( partea I )

Definiție : Verbul este partea de vorbire flexibilă ( își schimbă forma) care arată acțiunea , starea
și existența . Verbul își modifică forma după : timp, persoană și număr.

Categorii gramaticale ( Ce analizăm ? ) :

a) mod , timp ;
b) persoană
c) număr
d) conjugare
e) diateza

Modul este forma verbului care indică felul în care vorbitorul consideră acțiunea , starea sau
existența .

Clasificarea modurilor :

1. personale (predicative) – verbele își modifică forma și au funcția sintactică de predicat.


2. Nepersonale ( nepredicative ) – verbele nu își modifică forma , nu pot avea funcția de
predicat .

1.Modurile personale ( predicative ) sunt :

a) modul indicativ – acțiunea e reală

b) modul conjunctiv – acțiune posibilă ( se recunoaște după conjuncția” să ” din componența sa)

c) modul condițional – optativ – acțiune dorită ( aș , ai , ar ,am ,ați , ar …dansa )

d) modul imperativ ( poruncă , urare , îndemn )

a) Modul indicativ cu timpurile :


 Prezent
 4 forme de trecut : imperfect , perfect compus , perfect simplu , mai mult ca perfectul
 Viitor : viitor I ( simplu) și viitor II ( anterior )

Modul indicativ – timp prezent :

- Verbele au o parte comună cu a infinitivului .


- Ele capătă sufixe care indică numărul și persoana și sufixe care indică timpul .
a cânta
cânt cântăm
cânți cântați
cântă cântă

Desinențele , în cazul verbului,sunt sunetele sau grupurile de sunete care indică numărul și
persoana .

Modul indicativ – timpul trecut :


 Timpul imperfect
- exprimă o acțiune trecută care nu e terminată , arată durata ;
- într-o narațiune e folosit în descrierea cadrului acțiunii ( Era o pădure deasă. Acolo, stejarul
părea mai înalt decât bradul .Doream să vedem întreaga feerie .)
a picta
pictam pictam
pictai pictați Se recunoaște după terminațiile : am , ai , a , ați , au
picta pictau

 Timpul perfect compus


- Exprimă o acțiune trecută și terminată în momentul vorbirii .
- Se folosește pentru prezentarea acțiunii , evenimentelor ( cuprins )
- Este format din verbul auxiliar ” a avea ” cu formele sale specifice am , ai , a , am , ați , au
+ verbul la participiu
a hotărî
am hotărât am hotărât
ai hotărât ați hotărât
a hotărât au hotărât
- Formele inverse ale perfectului compus ( PC) sunt arhaice : semănat – am , văzut – ai ,
datu – mi – te – a ( mi te-a dat )

 Timpul perfect simplu


- Este folosit în zona Olteniei .
- În limbajul literar apare foarte rar cu nuanțe expresive speciale ( Da bine că-mi spușeși ! Făcui
o plăcintă și o dusei bursucului .)
- Este folosit ca timp al povestirii la persoana a III – a .
- Exprimă o acțiune terminată de curând .
- Terminații specifice : -i , -și , -ă/e , - răm , - răți , - ră
a alerga a scrie
alergai scrisei
alergași scriseși
alergă scrise
alergarăm scriserăm
alergarăți scriserăți
alergară scriseră

 Timpul mai mult ca perfectul ( mmcp)


- Este o formă folosită destul de rar .
- La forma perfectului simplu se mai adaugă ” se ” .
- Se formează pe baza perfectului simplu .
a mânca
mâncasem
mâncaseși
mâncase
mâncaserăm
mâncaserăți
mâncaseră

 Verbul ” a alerga” – modul indicativ cu cele 4 forme de trecut

Imperfect perfect compus perfect simplu Mmcp

alergam am alergat alergai alergasem

alergai ai alergat alergași alergaseși

alerga a alergat alergă alergase

alergam am alergat alergarăm alergaserăm

alergați ați alergat alergarăți alergaserăți

alergau au alergat alergară alergaseră

 Modul indicativ – timpul viitor


- Este format din verbul auxiliar” a voi” ( voi,vei,va, vom, veți ,vor ...) + verbul la infinitiv
- are forme specifice :
a) viitorul I ( simplu ) : voi pleca am să plec o să plec oi pleca
am să plec – format din verbul auxiliar ” a avea ” + conjunctivul verbului de conjugat
o să plec – ” o ” invariabil + conjunctivul verbului de conjugat
oi pleca – alte forme ale vb auxiliar ” a avea ” + verb la infinitiv
b) viitor II ( anterior ) – voi fi plecat ( se formează cu vb ”a fi ” )

Forme regionale de viitor : Forme inverse ale viitorului :


- îi, oi, ei ( pleca) lăsa – voi
- a învăța ( el carte ) pleca- vei
- îți, oți , eți ( învăța ) sosi – va
b)Modul conjunctiv - SĂ …
- conjunctiv prezent – să dansez , să vorbesc , să arunc …
- conjunctiv perfect – ( se formează cu verbul a fi ) : să fi dansat , să fi vorbit , să fi aruncat
c) Modul condițional – optativ : aș , ai , ar , am , ați , ar …
- condițional – optativ prezent ( aș dansa , ai dansa , ar dansa , am dansa , ați dansa , ar
dansa )
- condițional – optativ perfect ( se formează cu verbul a fi ) – aș fi dansat …

2.Modurile nepersonale ( nepredicative ) sunt :


a) modul infinitiv
- verbul la forma de bază ( așa cum apare în dicționar ) – a desena , a fi , a pârî
- are 2 forme : infinitiv prezent a dansa , a cânta
infinitiv perfect a fi cântat , a fi bătrân
c) modul gerunziu – au terminația în – ind , - ând : suspinând , fugind , dorind …
c) modul supin
- se construiește cu prepoziții : de , la , pentru , după …
- ex : apă de băut , ne-a invitat la cules de mere …
- când este articulat devine substantiv : Am plecat la culesul viei . La spălatul vaselor am
participat și eu .
d) modul participiu : mâncat , plecat , spus …
- ajută la formarea unor moduri : perfect compus ( am dansat ) , conjunctiv perfect ( să fi
băut ) , condițional optativ perfect ( aș fi mâncat ) , viitor II ( voi fi plecat )
- când determină un substantiv , acesta devine adjectiv provenit din participiu ( banii dați)

 Conjugările verbului ( se ia forma de infinitiv ):


a) Conjugarea I – verbele se termină în ” a” ( a dansa , a pleca …)
b) Conjugarea a II –a – verbele se termină în ” ea” ( a plăcea …)
c) Conjugarea a III – a – verbele se termină în ”e” ( a merge , a cere …)
d) Conjugarea a IV –a – verbele se termină în ” i ” și ” î ” ( a fugi , a opri , a pârî …)

 Verbele auxiliare ajută la formarea unor moduri și timpuri .


 Verbele auxiliare sunt : a fi, a avea , a vrea .
 Diateze :
a) Activă – subiectul gramatical face acțiunea și tot el o suportă
b) Reflexivă – se formează cu pronume reflexive ; subiectul face acțiunea și tot el o
suportă
c) Pasivă – acțiunea e suportată de un complement de agent
 Cum analizăm un verb ?
alunecau = verb personal, modul indicativ, timpul imperfect,conjugarea I, persoana a III-a,
numărul plural
să aruncăm = verb personal, modul conjunctiv, timp prezent, conjugarea I, persoana I ,
numărul plural

Temă 1 ( 20 nov – 3 dec. 2017 )


1. De conjugat după modelul de la predare verbele : a dansa, a urca, a socoti, a se
îmbrăca, a certa, a îngropa, a șterge, a citi, a fi , a dărui.

2. Analizează verbele din enunțurile :

a) Pentru a se trezi în zori, Tudorel a dormit alături de dulăul său ca să simtă orice
lătrat al acestuia.
b) Priveam uimiți încercând să înțelegem cum reușise lupul să doboare acel cerb.
c) Aș fi încercat să fi câștigat , dar cred că Alex a trișat copiind la test.
d) Veți înțelege că nu am greșit când , lăsând rușinea la o parte, am măturat în locul
lui.
e) Dansarăm toată noaptea când începuseră alarmele să se audă.
f) Aș merge la patinoar, dar nu am patine și de aceea il voi rug ape Cristi să mi le
împrumute.
g) Pentru a preda proiectul la timp , încercai o nouă strategie care ar fi fost benefică
pentru întreaga echipă, astfel câștigând .

3. Alcătuiește enunțuri în care verbele : a fi, a ajunge, a ieși, a rămâne , a face să fie
predicative ( să formeze predicatul verbal, și copulative – să între in alcătuirea
predicatului nominal )

Atenție !

Termen de lucru până pe data de 3 decembrie 2017 – lucrat pe caiet studențesc


!!!

Inainte de a lucra ,înveți totul despre verb !!!

S-ar putea să vă placă și