Sunteți pe pagina 1din 3

REGULAMENT DE PARTICIPARE

TOLERANȚĂ VERSUS VIOLENȚĂ


Concursul se adresează elevilor din clasele primare, gimnaziale și liceale, dar și
cadrelor didactice care îi îndrumă în realizarea lucrărilor.

Creaţii plastice (desene, picturi, colaje) vor fi realizare pe o coală A4 sau A3 (în orice
tehnică), respectând tema concursului. Pe verso, fiecare lucrare expediată va conține :
titlul lucrării, numele și prenumele elevului (adresa de mail – optional) clasa, localitatea,
judeţul, numele și prenumele cadrului didactic îndrumător. (lucrările se vor expedia prin
poştă)
Creaţiile literare (compuneri, poezii, eseuri) vor fi expediate în format electronic, vor
avea maxim 2 pagini, redactate în format A4, în Times New Roman, cu diacritice,
caracter 12, la un rând și jumătate. Titlul lucrării cu Ariel Black, font 14. La două rânduri
de titlu se va scrie numele autorului, al coordonatorului şi instituţia de învăţământ, cu
aceleași caractere ca și titlul.( expedierea se va face în format electronic pe adresa
izvdulce@yahoo.com ) Cele scrise cu caractere de mână nu vor putea fi publicate.
Afişele cu sloganuri vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere, pe suport A4 şi vor
respecta tematica propusă. Pe verso se va regăsi eticheta ce va cuprinde: titlul lucrării,
numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic
îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul. (materialele se vor trimite prin poştă)

Fiecare cadru didactic îndrumător poate participa cu maxim 5 lucrări ale elevilor,
indiferent de secţiune. Lucrările nu se restituie. Nu se admit contestaţii.
Plicurile cu lucrările prezentate în concurs se vor trimite pe adresa:
ȘCOALA GIMNAZIALA IZVORU DULCE, COM MEREI, JUD BUZĂU, cu
menţiunea PENTRU CONCURSUL ,,TOLERANȚĂ VERSUS VIOLENȚĂ”,
împreună cu un alt plic autoadresat şi timbrat pentru cei care doresc să primească
diplomele în original.
Data limită de trimitere a materialelor prin poştă sau format electronic: 15
FEBRUARIE 2018.
Criterii de evaluare a lucrărilor:
- gradul de complexitate și volumul de muncă al elevului
- contribuţia individuală, talentul, gradul de originalitate şi imaginaţia pe care le
dovedeşte prin lucrarea realizată
- crearea unui spaţiu plastic armonios şi expresiv prin care să fie respectate, pe de o
parte elementele de limbaj plastic şi pe de altă parte corectitudinea formelor şi a
propoziţiilor.
Evaluarea concursului:
- Premiile se vor acorda pe cicluri de învăţământ şi pe cele trei secţiuni
- Va exista si o secțiune special pentru elevii cu CES.
- Se vor acorda diplome de participare pentru toţi elevii şi cadrele didactice
îndrumătoare.

Calendarul desfăşurării concursului:

- Înscrierea şi trimiterea materialelor în perioada 10 ianuarie – 15 februarie


- În perioada 15 februarie – 15 martie – evaluarea şi jurizarea lucrărilor
- În perioada 15.03.2018- 30.05.2018 elevii şi cadrele didactice vor primi
diplome.

ADRESA DE MAIL la care vor fi trimise lucrările în format electronic:


izvdulce@yahoo.com

Persoana de contact – prof IONESCU DANIELA – nr tel 0767052579


FISA DE INSCRIERE

PROIECT INTER-JUDETEAN
TOLERANȚĂ VERSUS VIOLENȚĂ
EDITIA A II-A

UNITATEA DE INVATAMANT................................................................................................

Nr crt Sectiunea Nume si prenume elev Clasa Nume si prenume Date de contact prof
( I- Creatii tehnologice coordonator coordonator
II- Creatie literara ( telefon / e-mail)
III - Afişele cu sloganuri)
1.

2.

3.

4.

5.

Fișa de înscriere se completează cu majuscule.