Sunteți pe pagina 1din 12

MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

PREUNIVERSITAR –TITULARIZARE

Rezultatele la proba scrisă pentru concursul de ocupare a


posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în
învăţământul preuniversitar - Sesiunea 2017
Raport la finalizarea introducerii notelor inițiale la proba scrisă pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar - Sesiunea 2017

din care, absolvenți an curent:

23.816 de candidați au fost prezenți la proba scrisă; 3.251 de candidați au fost prezenți la proba scrisă;
30 de candidați au fost eliminați pentru fraudă; 4 candidați au fost eliminați pentru fraudă;
2.972 de candidați s-au retras de la proba scrisă; 184 de candidați s-au retras de la proba scrisă;
5 lucrări au fost anulate în Centrele de Examen; 1 lucrare a fost anulată în Centrele de Examen;

20.803 de lucrări transmise la centrul de evaluare; 3.056 de lucrări transmise la centrul de evaluare;

20.763 de candidați cu note; 3.053 de candidați cu note;


40 de lucrări anulate la Centrele de Evaluare; 3 lucrări anulate la Centrele de Evaluare;

45,73% procentul notelor peste 7; 43,07% procentul notelor peste 7;

33,08% procentul notelor între 5,00 și 7,00; 32,95% procentul notelor între 5,00 și 7,00;

21,19% procentul notelor sub 5; 23,98% procentul notelor sub 5;

58,81% procentul cel mai ridicat al notelor peste 7 (Județul Cluj); 61,40% procentul cel mai ridicat al notelor peste 7 (Județul Ilfov);
24,06% procentul cel mai scăzut al notelor peste 7 (Județul Giurgiu); 12,50% procentul cel mai scăzut al notelor peste 7 (Județul Mehedinți);

118 candidați cu nota 10; 14 candidați cu nota 10;


13 candidați cu nota 1; 1 candidat cu nota 1;
Situația procentajului notelor în anul 2016:

Sesiunea 2016 (Note inițiale)


Total candidați:

44,43% procentul notelor peste 7 în anul 2016;

34,64% procentul notelor între 5,00 și 7,00 în anul 2016;

20,93% procentul notelor sub 5 în anul 2016;

din care absolvenți an curent:

41,82% procentul notelor peste 7 în anul 2016;

35,54% procentul notelor între 5,00 și 7,00 în anul 2016;

22,65% procentul notelor sub 5 în anul 2016;


Notele la proba scrisă pentru concursul de ocupare a posturilor Distribuția notelor pentru candidații care au susținut proba scrisă pentru concursul
didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul
preuniversitar - Sesiunea 2017 (Note inițiale) preuniversitar
Nota Nota Nota Sesiunea 2017 (Note inițiale)
Județ Nota 1 Nota 10
1,01 - 4,99 5 - 6,99 7 - 9,99 3000
AB 0 89 123 162 0 2570
AG 0 135 203 307 6
2500
AR 1 126 157 199 3 2149
B 3 313 552 992 21
1862
BC 0 126 208 222 1 2000 1819 1782
1689
BH 0 210 345 478 7
1433
BN 0 82 129 181 2 1500
BR 0 68 111 109 0 1169 1146
1042
BT 0 76 161 175 0 873
1000
BV 0 88 173 280 1 719
633 627
BZ 0 71 104 161 1 464
CJ 0 124 269 552 9 500 341
225
CL 0 66 46 37 3 89 118
13
CS 0 69 84 87 1 0
CT 0 136 203 271 4
CV 0 39 93 105 1
DB 1 127 180 196 3
DJ 0 161 209 372 6
GJ
GL
1
0
76
74
145
161
150
204
2
3 Distribuția notelor inițiale pe intervale - sesiunea 2017
GR 0 60 82 45 0 Situația la nivel național
HD 0 75 133 136 1
HR
IF
0
0
53
70
171
83
264
137
2
1
4399
IL 0 48 53 57 0 21,19%
IS 1 205 331 494 8
MH 2 112 85 75 1 Nr, cand, cu nota < 5
MM 1 137 188 274 2
MS 0 147 255 272 4
Nr, cand, cu nota 5 - 7
9495
NT 0 74 140 211 4
OT 0 119 144 172 1
PH 0 123 212 351 5 45,73% Nr, cand, cu nota > 7
SB 0 109 180 224 4
SJ 1 59 91 133 2
SM 0 72 103 141 1
SV 0 142 204 227 1
TL 1 26 59 51 0
TM 0 161 243 326 2
TR 0 87 111 108 0
VL 1 85 129 149 2 6869
33,08%
VN 0 74 95 140 1
VS 0 92 121 150 2
TOTAL 13 4.386 6.869 9.377 118
Comparația distribuției notelor pentru candidații care au susținut proba scrisă
pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar
Sesiunea 2017 - Sesiunea 2016
(Note inițiale)
16,00%

14,00%

12,00%

10,00%

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00%
1 1,01-1,49 1,50-1,99 2,00-2,49 2,50-2,99 3,00-3,49 3,50-3,99 4,00-4,49 4,50-4,99 5,00-5,49 5,50-5,99 6,00-6,49 6,50-6,99 7,00-7,49 7,50-7,99 8,00-8,49 8,50-8,99 9,00-9,49 9,50-9,99 10
Note 2017 0,00% 0,55% 1,37% 0,82% 2,19% 3,29% 7,40% 6,03% 3,56% 13,70% 6,58% 6,85% 6,03% 13,70% 8,49% 7,40% 5,75% 2,74% 3,01% 0,55%
Note 2016 0,09% 0,32% 0,84% 1,55% 2,34% 3,25% 4,23% 5,06% 3,25% 10,68% 8,65% 9,08% 6,23% 13,05% 8,38% 8,57% 6,50% 5,07% 2,43% 0,41%
Număr total de candidați cu nota 10: 118 Număr total de candidați cu note între 7 și 9,99: 9377

Distribuția la nivel de județ al candidaților care au obținut nota 10 la proba scrisă Distribuția la nivel de județ al candidaților care au obținut note între 7 și 9,99 la
pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate proba scrisă pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
în învățământul preuniversitar vacante/rezervate în învățământul preuniversitar
Sesiunea 2017 (Note inițiale) Sesiunea 2017 (Note inițiale)
25 1200

21 992
1000
20

800
15

600 552
478 494
10 9
8 372
7 400 351
307 326
6 6 280 271 274 272
264
5 222 224 227
5 4 4 4 4 199 196 204 211
162 181 175 161 172
3 3 3 3 200 150 149 140 150
136 137 133 141
2 2 2 2 2 2 2 2 109 105 108
87 75
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 45 57 51
0 0 0 0 0 0 0
0 0
AB AG AR B BC BH BN BR BT BV BZ CJ CL CS CT CV DB DJ GJ GL GR HD HR IF IL IS MH MM MS NT OT PH SB SJ SM SV TL TM TR VL VN VS AB AG AR B BC BH BN BR BT BV BZ CJ CL CS CT CV DB DJ GJ GL GR HD HR IF IL IS MH MM MS NT OT PH SB SJ SM SV TL TM TR VL VN VS

Număr total de candidați cu note între 5 și 6,99: 6869 Număr total de candidați cu note sub 5: 4399

Distribuția la nivel de județ al candidaților care au obținut note între 5 și 6,99 la Distribuția la nivel de județ al candidaților care au obținut note mai mici ca 5 la
proba scrisă pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor proba scrisă pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate în învățământul preuniversitar vacante/rezervate în învățământul preuniversitar
Sesiunea 2017 (Note inițiale) Sesiunea 2017 (Note inițiale)
600 350
552 316

300
500

250
400
210 206
345
331 200

300 161 161


269
255 147 142
243 150 135 136 138
127 126 124 128
203 208 203 209 212 204 114 119 123
188 109
200 173 180 171 180
157 161 161 100 89 88 87 86 92
145 140 144 82 76 77 74
129 133 129 71 75 70 74 72 74
123
111 111 121 68 66 69 60 60
104 103 95 53
84 93 83 85 91 48
100 82 39
50
53 59 27
46

0 0
AB AG AR B BC BH BN BR BT BV BZ CJ CL CS CT CV DB DJ GJ GL GR HD HR IF IL IS MH MM MS NT OT PH SB SJ SM SV TL TM TR VL VN VS AB AG AR B BC BH BN BR BT BV BZ CJ CL CS CT CV DB DJ GJ GL GR HD HR IF IL IS MH MM MS NT OT PH SB SJ SM SV TL TM TR VL VN VS
Distribuția notelor la proba scrisă pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
Sesiunea 2017 (Note inițiale)

Lucrări anulate
Nr. candidați care Lucrări transmise la Lucrări anulate Nr. candidați cu
Cod județ Candidați eliminați Candidați care s- Lucrări anulate la Nr. candidați cu la Centrele de Nr. candidați Nr. candidați Nr. candidați cu nota Nr. candidați cu nota Nr. candidați cu nota Nr. candidați cu nota Nr. candidați cu nota Nr. candidați cu Nr. candidați cu nota
au participat la Centrele de la Centrele de nota
înscriere pentru fraudă au retras Centrele de Examen note Evaluare cu nota 1 cu nota 1 % 1.01-4,99 1,01-4,99 % 5-6,99 5-6,99 % 7-9,99 % nota 10 10 %
proba scrisă Evaluare Evaluare 7-9,99
%

AB 420 1 43 1 375 374 1 0,27% 0 0,00% 89 23,80% 123 32,89% 162 43,32% 0 0,00%
AG 765 0 114 0 651 651 0 0,00% 0 0,00% 135 20,74% 203 31,18% 307 47,16% 6 0,92%
AR 552 0 65 0 487 486 1 0,21% 1 0,21% 126 25,93% 157 32,30% 199 40,95% 3 0,62%
B 2.043 0 152 0 1.891 1.881 10 0,53% 3 0,16% 313 16,64% 552 29,35% 992 52,74% 21 1,12%
BC 649 1 91 0 557 557 0 0,00% 0 0,00% 126 22,62% 208 37,34% 222 39,86% 1 0,18%
BH 1.149 1 107 1 1.040 1.040 0 0,00% 0 0,00% 210 20,19% 345 33,17% 478 45,96% 7 0,67%
BN 467 2 71 0 394 394 0 0,00% 0 0,00% 82 20,81% 129 32,74% 181 45,94% 2 0,51%
BR 333 0 45 0 288 288 0 0,00% 0 0,00% 68 23,61% 111 38,54% 109 37,85% 0 0,00%
BT 486 0 74 0 412 412 0 0,00% 0 0,00% 76 18,45% 161 39,08% 175 42,48% 0 0,00%
BV 596 1 52 0 543 542 1 0,18% 0 0,00% 88 16,24% 173 31,92% 280 51,66% 1 0,18%
BZ 415 1 76 0 338 337 1 0,30% 0 0,00% 71 21,07% 104 30,86% 161 47,77% 1 0,30%
CJ 1.006 0 50 1 955 954 1 0,10% 0 0,00% 124 13,00% 269 28,20% 552 57,86% 9 0,94%
CL 202 1 48 0 153 152 1 0,65% 0 0,00% 66 43,42% 46 30,26% 37 24,34% 3 1,97%
CS 322 0 81 0 241 241 0 0,00% 0 0,00% 69 28,63% 84 34,85% 87 36,10% 1 0,41%
CT 710 1 95 0 614 614 0 0,00% 0 0,00% 136 22,15% 203 33,06% 271 44,14% 4 0,65%
CV 248 0 10 0 238 238 0 0,00% 0 0,00% 39 16,39% 93 39,08% 105 44,12% 1 0,42%
DB 619 1 110 0 508 507 1 0,20% 1 0,20% 127 25,05% 180 35,50% 196 38,66% 3 0,59%
DJ 851 0 100 0 751 748 3 0,40% 0 0,00% 161 21,52% 209 27,94% 372 49,73% 6 0,80%
GJ 483 4 105 0 374 374 0 0,00% 1 0,27% 76 20,32% 145 38,77% 150 40,11% 2 0,53%
GL 552 0 110 0 442 442 0 0,00% 0 0,00% 74 16,74% 161 36,43% 204 46,15% 3 0,68%
GR 220 1 31 0 188 187 1 0,53% 0 0,00% 60 32,09% 82 43,85% 45 24,06% 0 0,00%
HD 401 0 56 0 345 345 0 0,00% 0 0,00% 75 21,74% 133 38,55% 136 39,42% 1 0,29%
HR 513 0 23 0 490 490 0 0,00% 0 0,00% 53 10,82% 171 34,90% 264 53,88% 2 0,41%
IF 348 1 56 0 291 291 0 0,00% 0 0,00% 70 24,05% 83 28,52% 137 47,08% 1 0,34%
IL 194 0 35 0 159 158 1 0,63% 0 0,00% 48 30,38% 53 33,54% 57 36,08% 0 0,00%
IS 1.102 1 61 0 1.040 1.039 1 0,10% 1 0,10% 205 19,73% 331 31,86% 494 47,55% 8 0,77%
MH 362 2 84 0 276 275 1 0,36% 2 0,73% 112 40,73% 85 30,91% 75 27,27% 1 0,36%
MM 685 0 82 0 603 602 1 0,17% 1 0,17% 137 22,76% 188 31,23% 274 45,51% 2 0,33%
MS 746 1 67 0 678 678 0 0,00% 0 0,00% 147 21,68% 255 37,61% 272 40,12% 4 0,59%
NT 503 2 71 0 430 429 1 0,23% 0 0,00% 74 17,25% 140 32,63% 211 49,18% 4 0,93%
OT 522 4 79 1 437 436 1 0,23% 0 0,00% 119 27,29% 144 33,03% 172 39,45% 1 0,23%
PH 782 0 90 0 692 691 1 0,14% 0 0,00% 123 17,80% 212 30,68% 351 50,80% 5 0,72%
SB 549 0 28 0 521 517 4 0,77% 0 0,00% 109 21,08% 180 34,82% 224 43,33% 4 0,77%
SJ 327 0 41 0 286 286 0 0,00% 1 0,35% 59 20,63% 91 31,82% 133 46,50% 2 0,70%
SM 373 0 55 0 318 317 1 0,31% 0 0,00% 72 22,71% 103 32,49% 141 44,48% 1 0,32%
SV 628 0 52 1 575 574 1 0,17% 0 0,00% 142 24,74% 204 35,54% 227 39,55% 1 0,17%
TL 160 0 23 0 137 137 0 0,00% 1 0,73% 26 18,98% 59 43,07% 51 37,23% 0 0,00%
TM 832 3 97 0 732 732 0 0,00% 0 0,00% 161 21,99% 243 33,20% 326 44,54% 2 0,27%
TR 371 0 65 0 306 306 0 0,00% 0 0,00% 87 28,43% 111 36,27% 108 35,29% 0 0,00%
VL 489 0 119 0 370 366 4 1,08% 1 0,27% 85 23,22% 129 35,25% 149 40,71% 2 0,55%
VN 383 1 66 0 311 310 1 0,32% 0 0,00% 74 23,87% 95 30,65% 140 45,16% 1 0,32%
VS 458 0 92 0 366 365 1 0,27% 0 0,00% 92 25,21% 121 33,15% 150 41,10% 2 0,55%
Total 23.816 30 2.972 5 20.803 20.763 40 0,19% 13 0,06% 4.386 21,12% 6.869 33,08% 9.377 45,16% 118 0,57%
Distribuția notelor de 10 la proba scrisă pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar - Sesiunea 2017 (Note inițiale)
București
(15)
BT
0 4
SM MM SV
1 2 1 1 1
IS
SJ BN
8 2
2 2 NT 2 6
BH
4 3
7 CJ
5 4 3
9 HR VS
MS BC 11
AR 4 2 2
AB 1
3 0
0
CV GL
SB BV VN
TM HD 1 3
4 1 1
2 1
BZ BR
CS VL PH 1 TL
AG 0
1 GJ 5 0
2 6
2 DB
3 IL 0
MH 1
1 OT IF CL CT
DJ 1 GR 3 4
6 TR
0
0

cele mai puține note cele mai multe note


Distribuția notelor între 7 și 9,99 la proba scrisă pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
Sesiunea 2017 (Note inițiale – procent din totalul notelor din județ)
București
(50,73%)
BT
SM 42,5% 52,8%
MM SV
44,5% 45,5% 39,5% 1 59,3%
IS
SJ BN
47,5% 2
46,5% 45,9% NT 55,3% 6
BH
49,2% 3
46,0% CJ
5 4 44,4%
57,9% HR VS
MS BC 60,1%
AR 40,1% 53,9% 41,1%
AB 39,9%
40,9% 66,5%
43,3%
CV GL
SB BV VN
TM HD 44,1% 46,2%
43,3% 51,7% 45,2%
44,5% 39,4%
BZ
CS VL AG PH 47,8% BR
GJ TL
36,1% 40,7% 47,2% 50,8% 37,8%
40,1% 37,2%
DB
38,7% IL 36,1%
MH 47,1%
27,3% OT IF CL CT
DJ 39,4% GR 24,3% 44,1%
49,7% TR
24,1%
35,3%

cel mai mic procent cel mai mare procent


Distribuția notelor între 5 și 6,99 la proba scrisă pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
Sesiunea 2017 (Note inițiale – procent din totalul notelor din județ)
București
(31.91%)
BT
SM 39,1% 25,8%
MM SV
32,5% 31,2% 35,5% 1 22,2%
IS
SJ BN
31,9% 2
31,8% 32,7% NT 31,7% 6
BH
32,6% 3
33,2% CJ
5 4 32,9%
28,2% HR VS
MS BC 24,9%
AR 37,6% 34,9% 33,2%
AB 37,3%
32,3% 23,9%
32,9%
CV GL
SB BV VN
TM HD 39,1% 36,4%
34,8% 31,9% 30,6%
33,2% 38,6%
BZ
CS VL AG PH 30,9% BR
GJ TL
34,9% 35,2% 31,2% 30,7% 38,5%
38,8% 43,1%
DB
35,5% IL 33,5%
MH 28,5%
30,9% OT IF CL CT
DJ 33,0% GR 30,3% 33,1%
27,9% TR
43,9%
36,3%

cel mai mic procent cel mai mare procent


Distribuția notelor la proba scrisă pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
Sesiunea 2017 (Note inițiale) - Absolvenți an curent

Lucrări anulate
Nr. candidați care Lucrări anulate la Lucrări transmise Lucrări anulate
Cod județ Candidați eliminați Candidați care s- Nr. candidați cu la Centrele de Nr. candidați cu Nr. candidați cu Nr. candidați cu nota Nr. candidați cu nota Nr. candidați cu nota Nr. candidați cu nota Nr. candidați cu nota Nr. candidați cu nota Nr. candidați cu nota Nr. candidați cu nota
au participat la Centrele de la Centrele de la Centrele de
înscriere pentru fraudă au retras note Evaluare nota 1 nota 1 % 1.01-4,99 1,01-4,99 % 5-6,99 5-6,99 % 7-9,99 7-9,99 % 10 10 %
proba scrisă Examen Evaluare Evaluare
%

AB 65 0 3 0 62 61 1 1,61% 0 0,00% 24 39,34% 17 27,87% 20 32,79% 0 0,00%


AG 95 0 9 0 86 85 1 1,16% 0 0,00% 28 32,94% 34 40,00% 23 27,06% 0 0,00%
AR 105 0 4 0 101 101 0 0,00% 0 0,00% 28 27,72% 35 34,65% 38 37,62% 0 0,00%
B 282 0 6 0 276 273 3 1,09% 0 0,00% 56 20,51% 87 31,87% 129 47,25% 1 0,37%
BC 76 0 7 0 69 68 1 1,45% 0 0,00% 15 22,06% 30 44,12% 23 33,82% 0 0,00%
BH 197 0 4 0 193 192 1 0,52% 0 0,00% 35 18,23% 71 36,98% 86 44,79% 0 0,00%
BN 55 0 5 0 50 49 1 2,00% 0 0,00% 14 28,57% 14 28,57% 20 40,82% 1 2,04%
BR 46 0 1 0 45 45 0 0,00% 0 0,00% 10 22,22% 23 51,11% 12 26,67% 0 0,00%
BT 58 0 2 0 56 56 0 0,00% 0 0,00% 10 17,86% 27 48,21% 19 33,93% 0 0,00%
BV 103 0 2 0 101 101 0 0,00% 0 0,00% 16 15,84% 32 31,68% 53 52,48% 0 0,00%
BZ 52 0 1 0 51 51 0 0,00% 0 0,00% 10 19,61% 18 35,29% 23 45,10% 0 0,00%
CJ 173 0 1 0 172 172 0 0,00% 0 0,00% 20 11,63% 57 33,14% 95 55,23% 0 0,00%
CL 14 0 1 0 13 13 0 0,00% 0 0,00% 4 30,77% 4 30,77% 5 38,46% 0 0,00%
CS 31 0 1 0 30 29 1 3,33% 0 0,00% 8 27,59% 6 20,69% 15 51,72% 0 0,00%
CT 77 0 5 0 72 72 0 0,00% 0 0,00% 17 23,61% 27 37,50% 27 37,50% 1 1,39%
CV 30 0 2 0 28 28 0 0,00% 0 0,00% 3 10,71% 10 35,71% 15 53,57% 0 0,00%
DB 96 0 7 0 89 89 0 0,00% 1 1,12% 22 24,72% 34 38,20% 33 37,08% 0 0,00%
DJ 101 1 11 0 89 89 0 0,00% 0 0,00% 25 28,09% 29 32,58% 35 39,33% 0 0,00%
GJ 43 0 5 0 38 38 0 0,00% 0 0,00% 19 50,00% 11 28,95% 8 21,05% 0 0,00%
GL 73 0 3 0 70 70 0 0,00% 0 0,00% 12 17,14% 27 38,57% 31 44,29% 0 0,00%
GR 27 0 3 0 24 24 0 0,00% 0 0,00% 11 45,83% 10 41,67% 3 12,50% 0 0,00%
HD 31 0 0 0 31 31 0 0,00% 0 0,00% 3 9,68% 14 45,16% 14 45,16% 0 0,00%
HR 72 0 0 0 72 72 0 0,00% 0 0,00% 6 8,33% 25 34,72% 41 56,94% 0 0,00%
IF 34 0 3 0 31 31 0 0,00% 0 0,00% 7 22,58% 7 22,58% 17 54,84% 0 0,00%
IL 26 1 1 0 24 24 0 0,00% 0 0,00% 6 25,00% 10 41,67% 8 33,33% 0 0,00%
IS 155 0 3 0 152 152 0 0,00% 0 0,00% 20 13,16% 52 34,21% 80 52,63% 0 0,00%
MH 45 0 3 0 42 41 1 2,38% 0 0,00% 18 43,90% 17 41,46% 6 14,63% 0 0,00%
MM 102 0 8 0 94 94 0 0,00% 0 0,00% 19 20,21% 42 44,68% 33 35,11% 0 0,00%
MS 94 0 1 0 93 93 0 0,00% 0 0,00% 32 34,41% 29 31,18% 32 34,41% 0 0,00%
NT 59 0 2 0 57 57 0 0,00% 0 0,00% 16 28,07% 19 33,33% 22 38,60% 0 0,00%
OT 61 0 6 0 55 55 0 0,00% 0 0,00% 22 40,00% 16 29,09% 17 30,91% 0 0,00%
PH 92 0 8 0 84 84 0 0,00% 0 0,00% 13 15,48% 23 27,38% 48 57,14% 0 0,00%
SB 68 0 3 0 65 65 0 0,00% 0 0,00% 14 21,54% 27 41,54% 24 36,92% 0 0,00%
SJ 41 0 1 0 40 39 1 2,50% 1 2,56% 5 12,82% 20 51,28% 14 35,90% 0 0,00%
SM 37 0 1 0 36 36 0 0,00% 0 0,00% 7 19,44% 11 30,56% 18 50,00% 0 0,00%
SV 136 0 6 0 130 130 0 0,00% 0 0,00% 32 24,62% 50 38,46% 48 36,92% 0 0,00%
TL 10 0 1 0 9 9 0 0,00% 0 0,00% 1 11,11% 2 22,22% 6 66,67% 0 0,00%
TM 112 0 9 0 103 102 1 0,97% 1 0,98% 23 22,55% 43 42,16% 36 35,29% 0 0,00%
TR 37 0 4 0 33 33 0 0,00% 0 0,00% 13 39,39% 6 18,18% 14 42,42% 0 0,00%
VL 51 0 4 1 46 46 0 0,00% 0 0,00% 14 30,43% 14 30,43% 18 39,13% 0 0,00%
VN 54 0 5 0 49 49 0 0,00% 0 0,00% 11 22,45% 18 36,73% 20 40,82% 0 0,00%
VS 47 0 2 0 45 45 0 0,00% 0 0,00% 9 20,00% 16 35,56% 19 42,22% 1 2,22%
Total 3.163 2 154 1 3.006 2.994 12 0,40% 3 0,10% 678 22,65% 1.064 35,54% 1.248 41,68% 4 0,13%
Distribuția notelor între 7 și 10 la proba scrisă pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
Sesiunea 2017 (Note inițiale – procent din totalul notelor din județ) - Absolvenți an curent
București
(38,05%)
BT
SM 50,0% 50,0%
MM SV
36,4% 37,8% 40,8% 1 100,0%
IS
SJ BN
47,1% 2
55,9% 40,6% NT 62,1% 6
BH
40,4% 3
44,7% CJ
5 4 43,6%
58,5% HR VS
MS BC 48,7%
AR 30,9% 43,6% 34,9%
AB 39,6%
33,8% 64,3%
36,7%
CV GL
SB BV VN
TM HD 29,4% 43,8%
33,7% 49,5% 55,6%
43,9% 25,0%
BZ
CS VL AG PH 34,2% BR
GJ TL
25,8% 44,9% 36,4% 54,1% 46,2%
45,8% 22,2%
DB
44,2% IL 27,3%
MH 61,4%
12,5% OT IF CL CT
DJ 37,8% GR 33,3% 37,0%
45,2% TR
32,1%
33,3%

cel mai mic procent cel mai mare procent

S-ar putea să vă placă și