Sunteți pe pagina 1din 2

LITERELE A-V

1.Uneşte litera mică cu litera mare :

A C N M U I O V S L R E Ă

c a m n i u v o l s e r ă

2. Colorează caseta care indică numărul de silabe corespunzător cuvântului sugerat de ilustrație:

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

3. Încercuiește litera corespunzătoare sunetului inițial din cuvântul sugerat de ilustrație:

A R I M L Ă R C L U C O V P R O R T S N

4.Scrie cuvintele denumite de imagini:

___________________ __________________ ________________________


Test de evaluare sumativă
Comunicare în limba română

Obiective operaţionale:

O1- să realizeze corespondente între literele mari și mici;


O2- să identifice numărul de silabe din cuvintele date, colorând cifra corespunzătoare;
O3- să încercuiască litera corespunzătoare sunetului inițial din cuvântul sugerat de ilustrație;
O4- să scrie cuvintele denumite de imagini

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

PERFORMANŢĂ
Nr. ITEMUL REALIZAT ÎN CURS DE NEREALIZAT
Crt. REALIZARE
1. Realizează corespondente între literele 10-13 situații 5 -9 situații 0-4 situații
mari și mici
2. Identifică numărul de silabe din 4-5 situații 2-3 situații 0-1situație
cuvintele date
3. Încercuiește corespunzătoare sunetului 4-5 situații 2 -3situații 0-1 situații
inițial din cuvântul sugerat de ilustrație
4. Scrie cuvintele denumite de imagini 3 situații 1-2 situații 0 situații

S-ar putea să vă placă și