Sunteți pe pagina 1din 1

2/11/2018 Printare

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul (a) ________________________, de cetatenie ____________, cu domiciliul in localitatea ________________,str. ______, nr. ___, bloc ___, scar

PLANGERE

Impotriva procesului-verbal seria _____ din data de _____, prin care am fost sanctionat cu un nr. de _______ puncte amenda in cuantum de _____lei si___

In fapt, la data de ______.

In drept, imi intemeiez prezenta pe dispozitiie O.G. nr. 2/2001.

Inteleg sa ma folosesc de proba cu inscrisuri.

Anexez prezentei cereriprocesul verbal de contraventie seria _____, nr.___ si copie carte identitate.

Data depunerii,

Semnatura,

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI _________

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/modele/print.php?id=300 1/1