Sunteți pe pagina 1din 1

Politicile Uniunii Europene

Politica agricolă comună

Una dintre primele politici comune adoptate la nivelul Comunităţii a fost Politica agricolă comună (PAC),
determinată de numărul mare al populaţiei ţărilor comunitare implicate în agricultură. Politica agricolă
comună, bazată pe trei principii de bază, interdependente, care nu pot fi aplicate separat este: crearea şi
păstrarea unei singure pieţe, în care produsele circulă liber, prin stabilirea unor preţuri comune;
respectarea noţiunii de preferinţă comunitară pentru mărfurile produse în interiorul comunităţii;
solidaritatea financiară.

Politica vamală

Politica vamală comunitară se bazează pe aplicarea uniformă de către administraţiile statelor membre a
legislaţiei vamale, care cuprinde: Codul vamal comunitar şi prevederile de aplicare a Codului Vamal,
Nomenclatura combinată, Tariful vamal comun, precum şi legislaţia aferentă ce depăşeşte sfera codului
vamal. În timp ce libera circulaţie a bunurilor este principala manifestare internă a uniunii vamale, Tariful
Vamal Comun (TVC) formează aspectul extern, deoarece face posibilă aplicarea uniformă a taxelor
vamale la produsele importate din alte ţări decît cele ale Uniunii Europene, indiferent de ţara de
destinaţie. Politica vamala reprezintă unul dintre fundamentele Uniunii şi este esentială pentru existenţa
pieţei unice, care nu poate funcţiona corect fara reguli comune aplicate uniform la toate graniţele externe
ale Comunităţii. Acest set de reguli formează politica vamală şi reprezintă motivul pentru care cele 15
autorităţi vamale ale statele membre lucrează ca o singură entitate.

Cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne

Coordonarea acţiunilor în domeniul justiţiei şi afacerilor interne (JAI) se efectuează prin intermediul
instituţiilor EUROPOL şi EUROJUST. Politicile comunitare în domeniul JAI se referă la aspecte deosebit
de sensibile pentru opinia publica – atît pentru cetăţeni, cît şi pentru reprezentanţii structurilor de stat.
Aceste politici se referă la controlul la frontiere, migraţia ilegală, traficul cu droguri şi spălarea banilor,
crima organizată, cooperarea în domeniul poliţienesc şi judiciar, protecţia datelor şi recunoaşterea
reciprocă a sentinţelor judiciare. Cea mai importantă parte a politicilor comunitare din domeniul JAI este
acquis-ul Schengen, care prevede eliminarea controalelor la graniţele interne din UE.