Sunteți pe pagina 1din 12

Uzucapiune

Uzucapiune de 30 de ani. Probatio diabolica. Inutilitate

JUDECATORIA SECTORULUI 4
dosar 11111/2001
solutionat prin sentinta civila 11111/24.04.2002

DOMNULE PRESEDINTE

IONESCU ION
cu domiciliul ales in Bucuresti, sector 3, str. Marcus 2, la sediul
SCPA AURELIUS SI ASOCIATII, av. M.Aurelius
prin subsemnatul av. M.Aurelius
cu sediul profesional in Bucuresti, sector 3, str. Marcus 2

in contradictoriu cu
GEORGESCU GEORGE
cu domiciliul in Bucuresti, sector 3, str. Primaverii 1

formulam prezentul
APEL
prin care solicitam

 schimbarea in parte a sentintei date in prima instanta, si


 admiterea in tot a actiunii, asa cum a fost formulata

MOTIVARE

in fapt

Prin actiunea civila 11111/2001 reclamantul-apelant Ionescu Ion a cerut sa se constate dobandirea de catre el a
dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 355 mp situat in str. Verii 19, sector 4, Bucuresti, ca efect al
uzucapiunii de 30 de ani.
Totodata, s-a mai solicitat si constatarea dobandirii dreptului de proprietate asupra constructiei de paianta edificate pe
terenul mai sus-mentionat, ca efect al accesiunii imobiliare.

Instanta de fond, prin sentinta civila 11111/24.04.2002 a admis in parte actiunea, in sensul ca a constatat dobandirea de
catre reclamantul-apelant, doar a dreptului de proprietate asupra constructiei din paianta si asupra unei portiuni din
teren in suprafata de 200,08 mp. Considerentele care au stat la baza acestei sentinte au fost ca s-a facut dovada
dreptului de proprietate doar a unuia dintre autorii reclamantului-apelant (Marinescu Marin), in vreme ce cu privire la
celalalt autor (Georgescu George) nu s-a facut dovada clara a calitatii sale de proprietar asupra terenului vandut. Prin
urmare s-a considerat ca actiunea a fost introdusa, in ceea ce il priveste pe Georgescu George, impotriva unei persoane
lipsita de calitate procesuala pasiva.

Instanta a considerat in mod gresit ca Georgescu George nu are calitate procesuala pasiva. Aceasta greseala ne obliga la
prezentul apel.
Prima instanta si-a intemeiat concluzia pe imprejurarea ca reclamantul-apelant nu a putut prezenta titlul de proprietate
al lui Georgescu George.
Insa reclamantul-apelant nu trebuia sa prezinte un asemenea act. Reclamantul-apelant nu a pretins ca a dobandit dreptul
de proprietate ca efect al transmiterilor succesive. Reclamantul-apelant a cerut doar sa se constate ca a dobandit dreptul
de proprietate prin uzucapiune.

Respingand in parte cererea, prima instanta nu a tinut cont de urmatoarele aspecte:


1. Reclamantul a prezentat inscrisul sub semnatura privata prin care a dobandit terenul de la Georgescu
George. Este neindoielnic ca Georgescu George trebuia chemat in judecata in calitate de parat. Impotriva lui
Georgescu George, in calitate de proprietar, a curs termenul de prescriptie achizitiva, avand in vedere ca actul
ce trebuia sa fie translativ de proprietate nu a putut transmite dreptul de proprietate ca urmare a nerespectarii
cerintelor de forma prevazute de lege.
2. Inscrisul emanand de la Georgescu George nu a fost contestat de nimeni. Nimeni nu a pretins ca acel
inscris ar fi un fals. Potrivit art. 1174 din Codul civil, inscrisul sub semnatura privata ”are tot efectul intre
parti despre drepturile si obligatiile ce constata”. Asadar, nu s-a rasturnat prezumtia calitatii de proprietar a
lui Georgescu George. Instanta a ridicat din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a lui Georgescu
George si a admis-o, dar fara a-si argumenta sustinerile.
3. Reclamantul nu poate fi obligat sa dovedeasca calitatea de proprietar a lui Georgescu George. In caz
contrar, s-ar putea ajunge la obligarea lui la probatio diabolica; nici macar intr-o actiune in revendicare, cand
se compara titlurile de proprietate (inscrisuri) nu se pretinde reclamantului sa faca probatio diabolica.
4. Hotararea judecatoreasca produce efecte numai intre parti. Daca un tert va pretinde dreptul de
proprietate asupra terenului, nu ii va putea fi opusa o hotarare pronuntata intr-un proces in care nu a fost
parte. Nici un proces privitor la dreptul de proprietate nu transeaza in mod indestructibil chestiunea
proprietatii. Ca urmare a principiului relativitatii efectelor hotararii judecatoresti, situatia juridica stabilita sau
constatata prin hotarare judecatoreasca poate fi schimbata de un tert care declanseaza un nou proces. Asadar,
orice alta persoana, in afara partilor in prezentul proces, va putea sa dovedeasca faptul ca posesia
reclamantului-apelant nu intruneste conditiile prevazute de lege pentru dobandirea dreptului de proprietate
asupra terenului prin uzucapiune.

Pe de alta parte, prima instanta a ignorat orice dovada a calitatii de proprietar a lui Georgescu George. Astfel, s-a
considerat absolut irelevanta o mentiune existenta in actul de vanzare a terenului din strada Verii II incheiat la data de
04.08.1945 intre Mihaescu Mihai, pe de o parte, si Constantin si Elena Constantinescu, pe de alta parte. Mentiunea se
refera la faptul ca terenul vandut se invecina, la nord, cu proprietatea lui Georgescu George. S-a considerat ca "nu
rezulta din nici o imprejurare ca vecinatatile s-au stabilit in urma prezentarii actelor de proprietate ale vecinilor". Cu
alte cuvinte, s-a prezumat ca, de fapt, Georgescu George nu era proprietarul terenului.

La vanzarea unui teren se indica vecinatatile. Faptul ca vecinii nu si-au prezentat actele de proprietate e absolut firesc.
Nu exista nici un motiv ca atunci cand cineva vinde un teren sa infatiseze cumparatorului actele de proprietate ale
vecinilor. Insa, desigur ca vanzatorul stie cine sunt vecinii.

Asadar in act au fost indicati proprietarii terenurilor marginase, dar nu au fost si chemati sa vina cu actele de proprietate
in mana. Nu numai ca legea nu cere aceasta, dar este contrar oricarei cutume. Niciodata cand se vinde un imobil nu se
face sedinta vecinilor, cu prezentarea actelor lor de proprietate. Pe de alta parte, si martorul Dumitru Dumitrescu
confirma dobandirea terenului de la Georgescu George .

in drept

art. 1846-1862 din Cod civil


art. 282 si urm. din Cod procedura civila

PENTRU ACESTE MOTIVE

Va rugam sa admiteti apelul si sa schimbati in parte hotararea primei instante, iar pe fond sa admiteti in intregime
cererea de chemare in judecata asa cum a fost formulata, in sensul constatarii dobandirii dreptului de proprietate asupra
intregului teren, in suprafata de 355 mp, ca efect al uzucapiunii de 30 de ani si a dobandirii dreptului de proprietate,
prin accesiune, asupra constructiei de paianta de pe teren.

PROBATIUNE

inscrisuri
martori
orice alte probe a caror necesitate ar rezulta din dezbateri

Depunem prezentul apel in doua exemplare si timbram.

Bucuresti, 5 iulie 2002

pentru Ionescu Ion


av. M.Aurelius

Divort relatie extraconjugala


Imposibilitatea convietuirii datorita relatiei extraconjugale a paratului. Exercitarea unei profesii sociale ce impune
pastrarea numelui dobandit in timpul casatoriei. Incredintarea minorului mamei datorita relatiilor stranse intre
acestia cu obligarea tatalui la plata unei pensii de intretinere. Partajarea imobilului bun comun in cote inegale

JUDECATORIA SECTORULUI 4

DOMNULE PRESEDINTE

IONESCU IOANA
cu domiciliul ales in Bucuresti, sector 3, str. Marcus 2, la sediul
SCPA AURELIUS SI ASOCIATII, av. M.Aurelius
prin subsemnatul av. M.Aurelius
cu sediul profesional in Bucuresti, sector 3, str. Marcus 2

in contradictoriu cu
IONESCU ION
cu domiciliul in Bucuresti, sector 4, str. Primaverii 1

formulam prezenta
CERERE DE DIVORT si PARTAJ
prin care va solicitam
1. sa dispuneti desfacerea casatoriei inregistrata sub nr. 11111 din 16.07.1984 la Consiliul Popular al sectorului
4, din vina paratului
2. sa incuviintati pastrarea numelui IONESCU dobandit in timpul casatoriei
3. sa incredintati mie spre crestere si educare fiul nostru minor IONESCU MIRCEA nascut la 11.09.1988
4. sa obligati paratul la plata pensiei de intretinere pentru cresterea si intretinerea minorului, 25% din venitul
lunar net
5. sa dispuneti partajarea bunurilor comune in cote de 75%-mie si 25%-paratului
6. sa atribuiti mie bunul comun apartament situat in Bucuresti, sector 4, str. Primaverii 1, cu plata unei sulte
7. sa obligati paratul la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul proces

MOTIVARE

in fapt

1. Raporturile dintre mine si parat sunt grav vatamate din pricina comportamentului fata de mine si fata de copilul
nostru, precum si a relatiei extraconjugale a acestuia.
Am incheiat casatoria dintre mine si parat cu speranta intemeierii unei familii.
Din casatoria noastra a rezultat un copil Ionescu Mircea , acum in varsta de 11 ani.
Sperantele de intelegere cu paratul mi-au fost insa spulberate de comportamentul acestuia, mai cu seama in ultima
perioada, pe fondul relatiei extraconjugale a acestuia. De altfel din data de 22 decembrie 2000, paratul a parasit
domiciliul conjugal pentru se muta la concubina sa.
La aceasta s-au adaugat si neintelegerile provocate de consumul excesiv de alcool din partea paratului.
Consider ca nu mai este posibila continuarea casatoriei, singura solutie fiind divortul.

2. Pentru fiul meu este bine sa aiba acelasi nume cu mama sa; sunt medic de 16 ani, toti pacientii ma cunosc sub
numele de IONESCU, nume ce are deja o rezonanta in randul publicului.
Un nume diferit de al fiului meu ar fi de natura sa-l afecteze pe acesta, la scoala alaturi de alti copii, iesind in evidenta
fata de acestia intr-un mod care ar putea sa-l afecteze psihic.
Exercit profesia de medic de multi ani, iar schimbarea numelui in sensul revenirii la cel avut inainte de casatorie ar
afecta grav relatiile indelungate de ordin profesional pe care le am cu pacientii mei.
Pastrarea numelui de IONESCU ar asigura continuitatea acestor relatii si a bunei reputatii de care ma bucur in sanul
profesiei.

3. Eu m-am ingrijit de cresterea si educarea fiului meu, paratul l-a parasit.


Minorul Ionescu Mircea, a carei incredintare o solicit, se afla in grija mea spre crestere si educare, relatiile dintre noi
sunt sincere si de profunda afectiune, in timp ce relatiile lui cu paratul au fost sporadice.
4. Corespunzator veniturilor sale, paratul trebuie sa-si indeplineasca obligatia legala de a contribui la
cheltuielile necesare ingrijirii, cresterii si educarii copilului nostru.
Mircea este fiul tatalui sau, care nu trebuie lasat sa se sustraga de la indeplinirea obligatiilor legale care ii revin, ci sa
contribuie material la asigurarea unei vieti cat mai bune pentru copil.

5. Veniturile mele din munca in timpul casatoriei au fost in mod constant mai mari decat ale paratului; de
asemenea, munca in gospodarie a fost desfasurata aproape exclusiv de catre mine, care m-am ocupat de toate.
Contributia mea la dobandirea bunurilor comune a fost mai mare decat a paratului, asa cum rezulta din faptul ca in mod
constant veniturile mele au fost substantial superioare veniturilor paratului. Eu m-am preocupat sa castig bani in asa fel
incat sa aduc in casa bani, pentru apartament, pentru amenajarea domiciliului conjugal, pentru ca fiul nostru sa nu duca
lipsa de nimic. Pe de alta parte, eu nu mi-am cheltuit banii in legaturi extraconjugale.

6. In apartamentul a carui impartire o solicit ar urma sa locuiesc eu impreuna cu fiul meu si al paratului, avand
in vedere ca paratul s-a mutat din 22 decembrie la concubina lui; nu doresc sa se mute cu concubina in apartamentul
conjugal. Imobilul, a carui atribuire in totalitate o solicit, a fost dobandit in timpul casatoriei, conform contractului de
vanzare-cumparare anexat.
Actualmente in apartament locuiesc doar eu si fiul nostru.
Veniturile mele actuale imi permit sa platesc paratului o sulta pentru partea acestuia.
De aceea va rog sa-mi atribuiti in intregime apartamentul, cu plata unei sulte.

in drept

art. 37 alin. 2, art. 38, art. 40, art. 42 alin.1 C.fam. si art. 607 si urm. Cod procedura civila

PROBATIUNE

inscrisuri
martori
 Mihaiescu Mihai, cu domiciliul in Bucuresti, sector 4, str. Verii 1
 Dumitrescu Dumitru, cu domiciliul in Bucuresti, sector 4, str. Toamnei 1 care sa fie citati la adresele indicate
interogatoriu
pentru incredintarea minorului, cotele de partaj si atribuirea imobilului
ancheta sociala

ANEXAM
 certificat de casatorie (original), seria C.8 nr. 22222, eliberat de Consiliul Popular al sectorului 4 la 16.07.1984
 certificat de nastere al minorului (copie), seria R.G. nr. 33333, eliberat de Consiliul Popular al sectorului 4 la
17.09.1988
 contract de vanzare-cumparare autentificat (copie) sub nr. 44444 de notarul public Georgescu George din Bucuresti
la 05.05.1996
 adeverinta de venituri IONESCU ION nr. 55555
 adeverinta de venituri IONESCU IOANA nr. 66666
 buletin de identitate (copie) IONESCU ION
 buletin de identitate (copie) IONESCU IOANA
Depunem prezenta cerere in trei exemplare si timbram.

Bucuresti, 18 februarie 2001

pentru Ionescu Ioana


av. M.Aurelius

Competenta materiala

Competenta materiala. Probe. Suportarea riscului devalorizarii monetare dupa data scadentei
TRIBUNALUL BUCURESTI - sectia a III-a, civila
dosar 11111/2000
termen 24.01.2001

DOMNULE PRESEDINTE

IONESCU IOANA, reclamanta-intimata


cu domiciliul ales in Bucuresti, sector 3, str. Marcus 2
la sediul SCPA AURELIUS SI ASOCIATII, av. M.Aurelius
prin subsemnatul av. M.Aurelius
cu sediul profesional in Bucuresti, sector 3, str. Marcus 2

formulam prezenta
INTAMPINARE
prin care va solicitam

 respingerea apelului declarat de paratul-apelant, si, pe cale de consecinta, mentinerea sentintei primei instante ca
temeinica si legala;
 obligarea paratului-apelant la suportarea cheltuielilor de judecata.
MOTIVARE

in fapt

- La data de 11.07.1996, paratul-apelant a imprumutat de la reclamanta-intimata suma de 60.000.000 lei, obligandu-se


sa o restituie la data de 17.08.1997. Intelegerea a fost consemnata in inscrisul sub semnatura privata intitulat “Chitanta”
(fila 4 dosar fond).
- La data de 26.03.1999 reclamanta-intimata l-a somat pe paratul-apelant prin intermediul unei notificari, sa restituie
banii primiti. Paratul-intimat nu i-a restituit.
- La data de 09.06.1999 reclamanta-intimata a introdus cerere de chemare in judecata (fila 1 dosar fond).
- La data de 20.10.1999, pe parcursul desfasurarii procesului, paratul-apelant a achitat suma de 60.000.000 lei (fila 27
dosar fond).
- Instanta de fond l-a obligat pe paratul-apelant la plata sumei de 100.147.806 lei, reprezentand diferenta imprumutului
reactualizat, si la 10.629.131 lei cheltuieli de judecata.

(1) in ceea ce priveste competenta materiala


Nici inainte de restituirea unei parti din suma imprumutata, nici dupa acest moment, reclamanta-intimata nu a solicitat
o suma care sa depaseasca 150 milioane lei.
Mai mult, la termenul de judecata din 20.04.2000, reclamanta-intimata si-a redus pretentiile la suma totala de
100.147.806 lei, precizand si modul de calcul in urma caruia a rezultat aceasta valoare (fila 45 dosar fond).
Astfel, in mod justificat, instanta a respins exceptia invocata.

(2) in ceea ce priveste expertiza efectuata


Apelantul-parat a cerut efectuarea unei expertize contabile.
Reclamanta-intimata s-a opus, intrucat prezentase deja situatia sumei de bani imprumutate din perspectiva devalorizarii,
in baza datelor furnizate de Comisia Nationala pentru Statistica.
Acum tot apelantul-parat contesta expertiza, care confirma calculele reclamantei-intimate.
Raportul de expertiza rezolva chestiunea devalorizarii, raspunzand la cele doua probleme necesare solutionarii cauzei:
- devalorizarea sumei imprumutate pana la momentul restituirii partiale si
- devalorizarea restului ramas neachitat, pana la data solicitata de reclamanta-intimata.
Asupra veracitatii celor pretinse de reclamanta-intimata, instanta a apreciat si a dispus condamnarea paratului.

(3) in ceea ce priveste suportarea de catre paratul-apelant-debitor, dupa scadenta, a devalorizarii sumei
imprumutate
Conform art. 1578 al. 2 C.civ., pana la data scadentei, devalorizarea este suportata de catre creditor.
Per a contrario, dupa data scadentei, devalorizarea este suportata de catre debitor.
Practic, in baza textului mentionat, debitorul, in speta paratul-apelant suporta devalorizarea fara a fi necesara culpa
acestuia in intarziere. Debitorul suporta nu doar prejudiciul, conform regulilor generale, dar chiar RISCUL
DEVALORIZARII.
Acest risc este suportat, conform art. 1578 alin. 2 C.civ., incepand cu momentul scadentei, fara a fi necesara vreo
punere in intarziere.
Chiar daca fundamentam suportarea devalorizarii monetare dupa scadenta de catre debitor pe ideea de prejudiciu si
culpa, solutia este aceeasi: art. 1587 alin. 2 C.civ. condamna pe debitor la despagubiri din momentul datei platii.
Concluzie: paratul-apelant datoreaza suma de 100.147.806 lei reprezentand valoarea actualizata cu indicele inflatiei,
potrivit datelor statistice, la care a fost obligat conform calculului rezultat din expertiza contabila intocmita in cauza
(filele 60, 61 dosar fond).
In baza art. 1084 C.civ., instanta a apreciat ca reclamanta-intimata a suferit un prejudiciu real prin neexecutarea la
termen a obligatiei pe care paratul-apelant si-a asumat-o. Ceea ce este intrutotul adevarat. Dupa patru luni de la data
chemarii in judecata si dupa mai bine de doi ani de la scadenta, acesta a restituit suma imprumutata. El este insa, in
continuare, dator reclamantei-intimate cu dobanda si deprecierea banilor imprumutati.

in drept

art. 115 si urm., art. 292, art. 296 C.pr.civ, art. 1578 C.civ.

PROBATIUNE

inscrisuri

Depunem prezenta intampinare in doua exemplare.

Bucuresti, 10.01.2001

pentru Ionescu Ioana


av. M.Aurelius

Lipsa de aparare

Lipsa de aparare. Motive temeinice. Acordarea unei noi amanari pentru lipsa de aparare. Consecinte juridice.
Nelegalitate

JUDECATORIA SECTORULUI 4
dosar 11111/2000
termen 28.10.2000

DOMNULE PRESEDINTE

IONESCU ION, reclamant


prin subsemnatul av. M.Aurelius

depunem prezentele
NOTE SCRISE
referitoare la urmatoarele aspecte

1. Acordarea pentru parata a unui al doilea termen pentru lipsa de aparare

Dreptul la aparare constituie unul dintre cele mai importante drepturi consfintite de Constitutie. In acest sens, art. 24 al
acestei legi fundamentale prevede faptul ca, dreptul la aparare este garantat, iar partile, pe tot parcursul procesului, au
dreptul de a fi asistate de un avocat, ales sau din oficiu.
Din acest motiv si in vederea realizarii principiului celeritatii solutionarii cauzelor, potrivit art. 156 Cod procedura
civila, instanta poate acorda un singur termen pentru lipsa de aparare, temeinic motivata.

Astfel, in sedinta publica din 20.09.2000, pentru a da posibilitatea paratei de sa-si angajeze un aparator, instanta a
amanat cauza pentru data de 11.10.2000.
In sedinta publica din data de 11.10.2000, instanta a acordat, pentru a doua oara, un nou termen pentru lipsa de aparare,
incalcand in mod inexplicabil dispozitiile articolului sus-amintit si oferindu-i paratei satisfactia tergiversarii solutionarii
cauzei.
Chiar daca aceste dispozitii au un caracter de recomandare, neingradind posibilitatea instantei ca, in situatii deosebite,
sa acorde un nou termen de judecata, consideram totusi ca, fata de inexistenta acestor situatii si fata de aceiasi motivare
a amanarii – lipsa de aparare – s-ar fi impus ca instanta sa nu dispuna acordarea unui al doilea termen, pe acelasi motiv
si sa considere pricina a fi in stare de judecata, acest termen reprezentand prima zi de infatisare.

2. Introducerea de catre parata a unei cereri reconventionale dupa prima zi de infatisare

Potrivit dispozitiilor art. 119 alin. 3 si art. 608 alin. 1, cererea reconventionala poate fi introdusa, cel mai tarziu, la
prima zi de infatisare.
In situatia de fata, data de 20.09.2000 reprezinta primul termen de judecata, dar nu constituie si prima zi de infatisare,
deoarece cauza a fost amanata pentru lipsa de aparare a paratei.
Datorita acestei situatii, prima zi de infatisare a fost prorogata pentru urmatorul termen, din data de 11.10.2000,
data la care instanta ar fi trebuit sa primeasca cererea reconventionala a paratei si nicidecum sa ofere acesteia un nou
termen pe motiv de lipsa de aparare.

Din aceasta perspectiva, respectandu-se dispozitiile art. 156 Cod procedura civila, consideram ca prima zi de infatisare
a fost epuizata, situatie in care apare ca inadmisibila acceptarea cererii de catre instanta, parata fiind decazuta din
dreptul de a mai putea introduce o asemenea cerere.

pentru Ionescu Ion


av. M.Aurelius

Nulitate absoluta mutuum

Contract de imprumut. Nulitate absoluta pentru cauza imorala. Nulitate absoluta pentru cauza ilicita

TRIBUNALUL GALATI - sectia civila


dosar 11111/2000
termen 25.05.2001

DOMNULE PRESEDINTE

IONESCU IOANA, parata-apelanta


prin subsemnatul av. M.Aurelius

depunem prezentele
CONCLUZII SCRISE
in sensul ca

in principal
 sa schimbati hotararea primei instante in sensul respingerii ca nefondate a cererii de chemare in judecata
 sa obligati reclamanta-intimata la suportarea cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul proces
in subsidiar
 sa schimbati hotararea primei instante in sensul respingerii ca nefondate a cererii reclamantei-intimate de obligare a
mea la plata dobanzilor de 10% pentru fiecare luna de intarziere
 sa obligati reclamanta-intimata la suportarea cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul proces

IMPRUMUTUL ARE O CAUZA VADIT IMORALA


Imprumutul in valuta cu dobanda lunara de 10% are o cauza vadit imorala, speculand nevoia imperioasa de bani a
imprumutatului. Caracterul camataresc al imprumutului este evident. Chiar si cuantumul de 10% este de notorietate.
Rugam instanta de apel ca, desi noi nu am cerut aceasta prin motivele de apel, sa examineze din oficiu cauza actului
juridic si sa constate nulitatea absoluta pentru cauza imorala.

"DOBANDA" PRETINSA DE RECLAMANTA ESTE IN REALITATE O CLAUZA PENALA


Suma de 10% lunar din creanta a fost intitulata “dobanda” tocmai pentru ca daunele-interese conventionale sunt
interzise in contractele de imprumut (Legea nr. 313/1879, publicata in Monitorul Oficial nr. 40 din 20 februarie 1879).
Rugam de asemenea instanta de apel sa constate nulitatea absoluta pentru cauza ilicita a actului juridic dedus
judecatii.

Va rugam ca, pentru evitarea imbogatirii fara justa cauza, sa o obligati pe parata-intimata la restituirea
imprumutului.

DOBANDA LEGALA
Intr-adevar, Ionescu Ioana nu a restituit imprumutul.
Dar chiar si daca dumneavoastra veti considera, desi nu credem, ca e morala cauza contractului, precum si licita, veti
observa ca daunele-interese pentru neexecutarea obligatiilor care au ca obiect o suma de bani (cf. art. 1088 Cod civil)
nu pot cuprinde decat dobanda legala, care se datoreaza de la data introducerii cererii de chemare in judecata (Prin
exceptie de la dispozitiile art. 1079 Cod civil, punerea in intarziere a debitorului se face exclusiv prin cererea de
chemare in judecata.), adica 17.10.1999.
Pentru perioada de dupa 27 ianuarie 2000, data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 9/2000, privind nivelul
dobanzii legale pentru obligatii banesti, instanta avea obligatia sa calculeze dobanda legala, prin raportare la taxa
oficiala a scontului comunicata de Banca Nationala a Romaniei.

HOTARAREA INSTANTEI DE FOND ESTE NEINTELIGIBILA


Inscrisul constatator al creantei care a fost depus la dosar este inform din punct de vedere juridic, din pricina
lipsei de pregatire a partilor.
In aceste conditii, instanta de fond avea obligatia sa desluseasca vointa partilor.
De exemplu, sa stabileasca vointa partilor cu privire la scadenta imprumutului, caci in cuprinsul inceputului de dovada
scrisa ("Declaratie" - fila 5 dosar fond) nu se precizeaza termenul.
Administrand probe, instanta de fond a stabilit ca imprumutul a fost facut pentru 3-4 luni, fara sa stabileasca exact
momentul de la care Ionescu Ioana ar trebui sa plateasca 10% pe luna.

IN CONCLUZIE

Va rugam sa schimbati hotararea atacata pentru motivul de ordine publica aratat: cauza vadit imorala si ilicita.
In subsidiar, va rugam sa schimbati hotararea atacata in sensul de a obliga pe Ionescu Ioana la achitarea imprumutului
si a dobanzii legale calculate de la data introducerii cererii de chemare in judecata de catre Georgescu Georgeta.
Pentru ambele situatii, va rugam sa obligati reclamanta-intimata la suportarea cheltuielilor de judecata ocazionate de
prezentul proces.

Bucuresti, 20 mai 2001

pentru Ionescu Ioana


av. M.Aurelius

Cerere infatisare inscrisuri

Inscrisuri detinute de partea potrivnica. Necesitatea infatisarii lor

TRIBUNALUL BUCURESTI - sectia a IV-a, civila


dosar 11111/2000
termen 12.08.2000

DOMNULE PRESEDINTE

IONESCU ION, recurent-contestator


prin subsemnatul av. M.Aurelius

formulam prezenta
CERERE DE PROBE
prin care solicitam

sa obligati intimata Scoala Romana de Studii sa infatiseze in instanta, la termenul urmator, urmatoarele inscrisuri:
 fisa postului de administrator din cadrul Casei de Oaspeti Bran, desfiintat la data de 03.08.1999
 fisa postului de administrator din cadrul Directiei economico-administrative a Scolii Romane de Studii
 fisa postului de director din cadrul Casei de Oaspeti Bran.

MOTIVARE

in fapt

1. Intimata detine cu certitudine aceste inscrisuri

Potrivit dispozitiilor Metodologiei din 29.10.1998 “pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor
profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite”, aprobata prin H.G. nr.
749/1998, unitatile si institutiile publice sunt obligate sa completeze si sa tina fise distincte, cuprinzand caracteristicile
fiecarui post.

Asa cum rezulta din actele depuse la dosarul cauzei, in cadrul Casei de Oaspeti Bran, din subordinea Scolii Romane de
Studii (in continuare SRS)., pana la data de 03.08.1999 a existat postul de administrator, subsemnatul fiind titularul
postului. Atributiile si raspunderile acestui post sunt precizate in fisa postului, pe care am semnat-o la angajare.
Postul de director din cadrul Casei de Oaspeti Bran, precum si cel de administrator din cadrul Directiei economico-
administrative a SRS exista si in prezent, deci este evidenta existenta fiselor acestor posturi in posesia SRS.

2. Infatisarea acestor inscrisuri este importanta pentru a stabili cu exactitate daca a existat o reorganizare in
cadrul Casei de Oaspeti Bran

In contestatia ce face obiectul prezentului dosar am precizat ca desfiintarea postului de administrator din cadrul Casei
de Oaspeti Bran a fost facuta pentru a se justifica postul de director din cadrul Casei de Oaspeti Bran, infiintat cu foarte
putin timp inainte.

Aceasta afirmatie nu am putut-o proba, deoarece nu am putut intra in posesia fisei postului de director, singura in
masura sa ne lamureasca daca atributiile si raspunderile ce le incumba acest post sunt diferite de atributiile si
raspunderile prevazute in fisa postului de administrator, desfiintat.

3. Importanta infatisarii acestor inscrisuri rezida si din stabilirea posibilitatii de reincadrare a subsemnatului pe
postul de director din cadrul Casei de Oaspeti Bran (fostul post de administrator din cadrul acestei institutii)

Prin contestatia la decizia de desfacere a contractului individual de munca, si ulterior, prin recursul declarat,
subsemnatul am solicitat anularea deciziei de desfacere a contractului de munca, reincadrarea pe postul de
administrator din cadrul SRS si obligarea unitatii la plata drepturilor salariale.

Prin observarea comparativa a fisei postului de administrator si a celei de director din cadrul Casei de Oaspeti Bran
dorim sa invederam onoratei instante ca in realitate, actualul post de director implica atributiile si indatoririle fostului
post de administrator, fiind schimbata doar denumirea postului si ca urmare se impune reincadrarea subsemnatului pe
postul de director.

Fata de aceste motive, consideram ca pentru o solutionare legala si temeinica a cauzei se impune consultarea de catre
instanta a inscrisurilor mentionate, inscrisuri care se afla cu certitudine in posesia intimatei.

In cazul in care intimata refuza infatisarea inscrisurilor solicitam sa considerati ca dovedite urmatoarele:
 desfiintarea postului de administrator din cadrul Casei de Oaspeti Bran nu s-a facut ca urmare a reorganizarii
unitatii
 atributiile si raspunderile noului post de director sunt identice cu cele ale fostului post de administrator din cadrul
Casei de Oaspeti Bran

si in consecinta sa dispuneti anularea deciziei de desfacere a contractului de munca si reintegrarea subsemnatului pe


postul de director din cadrul Casei de Oaspeti Bran.

in drept

art. 172, alin 1, art. 174 si art. 305 Cod procedura civila

pentru Ionescu Ion


av. M.Aurelius

Cerere infatisare inscrisuri

Inscrisuri detinute de partea potrivnica. Necesitatea infatisarii lor

TRIBUNALUL BUCURESTI - sectia a IV-a, civila


dosar 11111/2000
termen 12.08.2000

DOMNULE PRESEDINTE

IONESCU ION, recurent-contestator


prin subsemnatul av. M.Aurelius

formulam prezenta
CERERE DE PROBE
prin care solicitam

sa obligati intimata Scoala Romana de Studii sa infatiseze in instanta, la termenul urmator, urmatoarele inscrisuri:
 fisa postului de administrator din cadrul Casei de Oaspeti Bran, desfiintat la data de 03.08.1999
 fisa postului de administrator din cadrul Directiei economico-administrative a Scolii Romane de Studii
 fisa postului de director din cadrul Casei de Oaspeti Bran.

MOTIVARE

in fapt

1. Intimata detine cu certitudine aceste inscrisuri

Potrivit dispozitiilor Metodologiei din 29.10.1998 “pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor
profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite”, aprobata prin H.G. nr.
749/1998, unitatile si institutiile publice sunt obligate sa completeze si sa tina fise distincte, cuprinzand caracteristicile
fiecarui post.

Asa cum rezulta din actele depuse la dosarul cauzei, in cadrul Casei de Oaspeti Bran, din subordinea Scolii Romane de
Studii (in continuare SRS)., pana la data de 03.08.1999 a existat postul de administrator, subsemnatul fiind titularul
postului. Atributiile si raspunderile acestui post sunt precizate in fisa postului, pe care am semnat-o la angajare.
Postul de director din cadrul Casei de Oaspeti Bran, precum si cel de administrator din cadrul Directiei economico-
administrative a SRS exista si in prezent, deci este evidenta existenta fiselor acestor posturi in posesia SRS.

2. Infatisarea acestor inscrisuri este importanta pentru a stabili cu exactitate daca a existat o reorganizare in
cadrul Casei de Oaspeti Bran

In contestatia ce face obiectul prezentului dosar am precizat ca desfiintarea postului de administrator din cadrul Casei
de Oaspeti Bran a fost facuta pentru a se justifica postul de director din cadrul Casei de Oaspeti Bran, infiintat cu foarte
putin timp inainte.

Aceasta afirmatie nu am putut-o proba, deoarece nu am putut intra in posesia fisei postului de director, singura in
masura sa ne lamureasca daca atributiile si raspunderile ce le incumba acest post sunt diferite de atributiile si
raspunderile prevazute in fisa postului de administrator, desfiintat.

3. Importanta infatisarii acestor inscrisuri rezida si din stabilirea posibilitatii de reincadrare a subsemnatului pe
postul de director din cadrul Casei de Oaspeti Bran (fostul post de administrator din cadrul acestei institutii)

Prin contestatia la decizia de desfacere a contractului individual de munca, si ulterior, prin recursul declarat,
subsemnatul am solicitat anularea deciziei de desfacere a contractului de munca, reincadrarea pe postul de
administrator din cadrul SRS si obligarea unitatii la plata drepturilor salariale.
Prin observarea comparativa a fisei postului de administrator si a celei de director din cadrul Casei de Oaspeti Bran
dorim sa invederam onoratei instante ca in realitate, actualul post de director implica atributiile si indatoririle fostului
post de administrator, fiind schimbata doar denumirea postului si ca urmare se impune reincadrarea subsemnatului pe
postul de director.

Fata de aceste motive, consideram ca pentru o solutionare legala si temeinica a cauzei se impune consultarea de catre
instanta a inscrisurilor mentionate, inscrisuri care se afla cu certitudine in posesia intimatei.

In cazul in care intimata refuza infatisarea inscrisurilor solicitam sa considerati ca dovedite urmatoarele:
 desfiintarea postului de administrator din cadrul Casei de Oaspeti Bran nu s-a facut ca urmare a reorganizarii
unitatii
 atributiile si raspunderile noului post de director sunt identice cu cele ale fostului post de administrator din cadrul
Casei de Oaspeti Bran

si in consecinta sa dispuneti anularea deciziei de desfacere a contractului de munca si reintegrarea subsemnatului pe


postul de director din cadrul Casei de Oaspeti Bran.

in drept

art. 172, alin 1, art. 174 si art. 305 Cod procedura civila

pentru Ionescu Ion


av. M.Aurelius

Repunere pe rol

Necesitatea lamuririi situatiei de fapt prin administrarea probei cu inscrisuri

TRIBUNALUL BUCURESTI - sectia a III-a, civila


dosar 11111/1998
ramas in pronuntare la termenul din 06.06.2002

DOMNULE PRESEDINTE

IONESCU ION, apelant


prin av. M.Aurelius

depunem prezentele
NOTE DE SEDINTA
prin care solicitam

in principal
REPUNEREA PE ROL A CAUZEI

in subsidiar
ADMITEREA APELULUI
schimbarea sentintei primei instante si, pe fond, admiterea cererii de chemare in judecata asa cum a fost formulata

1. Repunerea pe rol a cauzei este esentiala pentru lamurirea unor imprejurari de care depinde solutia in
prezentul dosar

Sunt doua imprejurari esentiale care nu au fost cercetate in prezentul apel. Ambele imprejurari privesc titlul de care se
prevaleaza paratul-intimat. Reamintim ca paratul-intimat invoca drept titlu un inscris sub semnatura privata incheiat in
anul 1968 intre el si Marinescu Marin si sentinta civila 22222/1995 (declarativa de drepturi) prin care s-a constatat
calitatea acestuia de proprietar in baza aceluiasi inscris sub semnatura privata.
a) Sentinta civila 22222/1995 obtinuta de paratul-intimat impotriva lui Marinescu Marin (cel cu care se pretinde ca s-a
semnat inscrisul sub semnatura privata), care la data pornirii acelui proces era decedat, a fost desfiintata pe calea
apelului. Astfel, Tribunalul Bucuresti, prin decizia civila 33333/2002, a admis apelul si a respins cererea formulata de
intimatul-parat ca fiind introdusa impotriva unei persoane lipsite de capacitate de folosinta.

b) Inscrisul sub semnatura privata mentionat a fost declarat nul prin sentinta civila 44444/06.06.2002. Sentinta a fost
pronuntata de Judecatoria Buftea in dosarul 44444/2002, instanta constatand ca semnatura ”vanzatorului” Marinescu
Marin a fost contrafacuta.

Anexam inscrisurile care dovedesc aceste sustineri, inscrisuri pe care nu le-am putut prezenta intrucat ne-a fost respinsa
cererea de probe.
Deoarece aceste inscrisuri trebuie puse in discutia partilor pentru a se respecta principiul contradictorialitati si
principiul dreptului de aparare, consideram ca repunerea pe rol a cauzei in vederea lamuririi acestor chestiuni este
singura solutie justa.

2. Apelantul este proprietarul imobilului revendicat

In concluzie, in acest moment nu exista nici un titlu al intimatului-parat pentru terenul in litigiu. Acest teren nu a iesit
din patrimoniul lui Marinescu Marin pana la decesul acestuia, cand s-a transmis succesorilor sai, Constantinescu
Constantina si Constantinescu Elena. Ulterior, ca urmare a actului de partaj voluntar intervenit intre cele doua
succesoare, terenul a fost dobandit de Constantinescu Elena. La data decesului acesteia, ca efect al devolutiunii legale a
mostenirii, a fost dobandit de sotul supravietuitor, adica de apelantul-reclamant IONESCU ION.

Pe de alta parte, prima instanta a omis sa observe ca intimatul-parat ocupa o suprafata de teren de 2639 mp, desi el
prezentase un inscris (declarat nul dupa cum am precizat mai sus) doar pentru suprafata de 1500 mp. Omisiunea
instantei este cu atat mai surprinzatoare, cu cat expertiza topografica efectuata in cauza a invederat aceasta.
Practic, i s-a ingaduit intimatului-parat sa stapaneasca in fapt, fara nici un titlu, o suprafata aproape dubla decat cea
pentru care el prezentase "acte".

Prima instanta a mai comis o eroare: a considerat ca apelantul-reclamant revendica un teren care nu ii apartine. Aceasta,
deoarece pe terenul revendicat se afla o casa, iar in procesul-verbal de punere in posesie cu privire la respectivul teren
nu se specifica acest lucru. Dar, prima instanta a omis de asemenea sa observe ca, "constructia" este o baraca din lemn,
care nu a fost niciodata destinata pentru locuit. Din expertiza tehnica efectuata la judecarea cauzei in prima instanta
reiese ca ea are numai 1,66 m latime. Totodata, lipsesc fundatiile, pardoseala, tamplaria exterioara si interioara. In nici
un caz comisia de aplicare a Legii 18/1991 nu ar fi considerat-o drept ”constructie”. In plus, nu exista nici o autorizatie
pentru asa-zisa constructie, deci comisia nu avea cum sa mentioneze ceva care din punct de vedere legal nu exista.

Din inscrisurile depuse la dosar si din expertiza efectuata rezulta ca terenul care i-a fost restituit in proprietate
apelantului prin Ordinul 60/1995 al Prefectului Municipiului Bucuresti si Sectorului Agricol Ilfov este unul si acelasi
cu terenul revendicat. Asadar, este vorba de terenul avand ca vecinatati, (ASA CUM PRECIZEAZA EXPERTIZA
TOPOGRAFICA): la nord Strada Iernii, la sud teren arabil, la vest terenul lui Georgescu George iar la est terenul lui
Petrescu Petre.

PENTRU ACESTE MOTIVE

Va solicitam, in principal sa repuneti cauza pe rol in vederea administrarii probelor necesare justei solutionari a cauzei,
iar in subsidiar, sa admiteti apelul, sa schimbati sentinta primei instante, iar pe fond, sa admiteti cererea de chemare in
judecata asa cum a fost formulata, in sensul obligarii intimatului-parat sa lase terenul in deplina proprietate si posesie
apelantului-reclamant si sa-si ridice constructiile efectuate pe teren.

Bucuresti, 12 iunie 2002

pentru Ionescu Ion


av. M.Aurelius