Sunteți pe pagina 1din 35

MANUALUL UTILIZATORULUI

Aparat de aer condiţionat TIP SPLIT

Vă mulţumim că aţi ales produsul nostru.

Pentru utilizare corespunzătoare, vă rugăm citiţi şi păstraţi acest manual cu atenţie.

Distribuitor în România: CLIMATICO LINE S.R.L.


Telefon: (+4) 0733.666.111 / 0733.666.888 - Web: www.climatico.ro
GWH09KF-K3DNA5J
GWH09KF-K3DNB4J
GWH09KF-K3DNA6J
GWH09KF-K3DNB3J
GWH12KF-K3DNA6J
GWH12KF-K3DNA5J
GWH12KF-K3DNB4J
GWH12KF-K3DNB3J
GWH18KG-K3DNA5J
GWH18KG-K3DNB4J
GWH18KG-K3DNA6J
GWH18KG-K3DNB3J
GWH24KG-K3DNA6J
GWH24KG-K3DNB4J
GWH24KG-K3DNA5J
GWH24KG-K3DNB3J
GWH24KG-K3DNB1J
GWH18KG-K3DNB1J
GWH18KG-K3DNA8J
GWH18KG-K3DNB2J
GWH09KF-K3DNB1J
GWH12KF-K3DNB1J
GWH12KF-K3DNA8J
GWH09KF-K3DNA8J
GWH24KG-K3DNB2J
GWH24KG-K3DNA8J
GWH09KF-K3DNB2J
GWH12KF-K3DNB2J
GWH18KG-K3DNA9J
GWH24KG-K3DNA9J
GWH12KF-K3DNA9J
GWH09KF-K3DNA9J

2
Conţinut

Informări de utilizare
Precauţii 4
Denumirile părţilor 5
Ghid de funcţionare a ecranului
Butoanele de pe telecomandă 6
Introducere pentru butoanele de pe telecomandă 7
Introducere în funcţiunile pentru combinaţiile de butoane 12
Ghid de operare 12
Inlocuirea bateriilor din telecomandă 12
Funcţionarea de urgenţă 13
Intreţinere
Curăţare şi întreţinere 13
Defecţiuni
Analiza defecţiunilor 15
Informaţii despre instalare
Diagrama dimensiunilor de instalare 19
Uneltele pentru instalare 20
Selectarea locaţiei de instalare 20
Cerinţe pentru conexiunea electrică 21
Instalare
Instalarea unităţii interioare 22
Instalarea unităţii exterioare 26
Efectuarea vidarii 30
Detectarea scurgerilor 30
Verificare după instalare 31
Test functionare 31
Ataşament
Instalarea protecţiei pentru zăpadă (opţional) 32
Configurarea ţevii de conexiune 33
Metoda de extindere a ţevii 34

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe, dacă nu li s-a acordat supervizare
sau instruire privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.

Copiii ar trebui supravegheaţi pentru a nu se apropia de aparat.


Acest semn indică faptul că acest produs nu ar trebui înlăturat cu alte deşeuri menajere, în
UE. Pentru a preveni daunele asupra mediului sau sănătăţii umane, datorate înlăturării
necontrolate a deşeurilor, reciclaţi responsabil pentru a promova reutilizarea sustenabilă a
resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm folosiţi sistemele de
returnare şi colectare sau contactaţi comerciantul de unde aţi cumpărat produsul. Ei pot
prelua acest produs pentru reciclare.
R410A(R32/125: 50/50): 1975

3
Precauţii

Atenţie

 Nu conectaţi aparatul de aer condiţionat la o priză cu multiple utilizări. Altfel, poate


declanşa incendiu.
 Deconectaţi alimentarea cu energie când curăţaţi aparatul. Altfel, poate apărea
electrocutarea.
 Nu pulverizaţi apă în unitatea interioară. Poate cauza electrocutarea sau defectarea.
 Nu vărsaţi apă pe telecomandă, altfel telecomanda se poate strica.
 Nu reparaţi aparatul singuri. Poate cauza electrocutare sau defecţiune. Vă rugăm
contactaţi comerciantul când trebuie să reparaţi aparatul de aer condiţionat.
 Nu blocaţi evacuarea şi admisia de aer. Poate cauza defecţiunea.
 Dacă trebuie să reaşezaţi aparatul în alt loc, doar personalul calificat poate realiza
acest lucru. Altfel poate apărea vătămarea personală sau defecţiunea.
 Nu apăsaţi sau puneţi obiecte grele pe panoul de deasupra unităţii exterioare. Poate
cauza defecţiune sau vătămare personală.
 Nu băgaţi degetele sau obiecte în evacuarea şi admisia de aer. Poate cauza vătămare
personală sau defecţiuni.
 Aparatul ar trebui împământat corespunzător. Impământarea necorespunzătoare poate
cauza electrocutare.
 Instalaţi siguranta automata. Altfel pot apărea defectiuni.
 Instalarea şi întreţinerea trebuie realizate de personal calificat. Altfel poate cauza
vătămare personală sau daune.

Intervalul de temperatură de funcţionare


Temp. interioară DB/WB (0C) Temp. exterioară DB/WB (0C)
Valori maxime (Racire) 32/23 43/-
Valori maxime (Incalzire) 27/- 24/18

Intervalul de temperatura la care functioneaza (temperatura exterioara) aparatul in modul racire


este 18 °C ~ 43 °C iar incalzire -10 °C ~ 43 °C.

4
Denumirile părţilor

Unitatea interioară
Admisia de aer Panou

Filtrul

Fantă
Evacuarea de orizontală
aer

Indicator temporar
Afişaj (Notă: Acest afişaj nu este disponibil la unele modele)

Indicator de răcire Indicator dezumidificare

Indicator de încălzire Indicator de pornire

Buton auxiliar Fereastră receptor

Telecomandă

(Conţinutul sau poziţia afişării pot fi diferite de imaginile de mai sus, vă rugăm luaţi în calcul produsul
real).

Unitatea exterioară
Admisia de aer

Mâner

Evacuarea de aer
Notificare

Produsul real poate fi diferite de imaginil de mai sus, vă rugăm luaţi în calcul produsul real.

5
Butoanele de pe telecomandă

Butonul ON/OFF (Pornire/Oprire)


Butonul MODE (Mod)
Butonul +/-
Butonul FAN (Ventilaţie)
Butonul
Butonul
Butonul HEALTH|SAVE (Sănătate/Salvare)
Butonul X-FAN (Ventilaţie X)
Butonul TEMP (Temperatură)
Butonul TIMER (Cronometru)
Butonul TURBO (viteză)
Butonul SLEEP (Somn)
Butonul LIGHT (Lumină)

Introducere pentru iconiţele de pe ecranul de afişare

Setaţi viteza de ventilaţie


Modul air Trimiteţi semnal

Modul de operare Modul sănătate


Modul auto X-fan
Modul răcire

Modul uscare Setaţi temperatura


Modul ventilaţie
Modul turbo
Modul încălzire TIMER ON/TIMER OFF

Blocare pentru copii Setaţi cronometru


Modul somn Balans stânga/dreapta
Tipul de afişare temperatură
setare temperatură Balans sus/jos
temperatură ambientală interioară lumină
temperatură ambietală exterioară
Introducere pentru butoanele de pe telecomandă

6
Notă:

 După pornire, aparatul de aer condiţionat va emite un sunet, iar indicatorul de funcţionare
este pornit (indicatorul roşu). Puteţi folosi aparatul din telecomandă.
 La statusul ON, după fiecare apăsare a butonul de pe telecomandă, iconiţa de semnal
de pe telecomandă va lumina o dată. Aparatul va emite un sunet, care indică faptul
că semnalul a fost trimis la aparatul de aer condiţionat.
 In statusul OFF, ecranul de afişare de pe telecomandă afişează setaţi temperatura. La
statusul on, ecranul telecomenzii afişează iconiţa de pornire a funcţionării
corespunzătoare.

1. Butonul ON/OFF

Apăsarea acestui buton porneste si opreste aparatul de aer condiţionat. După pornirea unităţii,
indicatorul de funcţionare de pe unitatea interioară este ON (indicatorul verde). Culoarea
poate fi diferită la diferite modele, iar unitatea interioară emite un semnal.

2. Butonul MODE

Apăsarea acestui buton poate selecta modul de operare dorit.

 După selectarea modului auto, aparatul va funcţiona automat, conform temperaturii


ambientale. Setarea temperaturii nu poate fi ajustată şi nici afişată. Apăsarea butonului “FAN”
poate ajusta viteza de ventilaţie. Apăsarea butonului şi butonului poate ajusta
unghiul de baleere.
 După selectarea modului dezimidificare, aparatul funcţionează în modul uscare, la viteză
scăzută. Indicatorul de dezumidificare de pe unitatea interioară este ON. In modul uscare,
viteza de ventilaţie nu poate fi ajustată, Apăsarea butonului şi butonului poate ajusta
unghiul de baleere.
 După selectarea modului ventilaţie, aparatul funcţionează doar în modul ventilaţie toate
indicatoarele de mod din unitatea interioară fiind OFF. Indicatorul de funcţionare este ON.
Apăsaţi butonul “FAN” pentru ajustarea vitezei. Apăsarea butonului şi butonului
poate ajusta unghiul de baleere.
 După selectarea modului încălzire, aparatul funcţionează în modul încălzire. Indicatorul
de încălzire de pe unitatea interioară este ON. Puteţi apăsa “+” sau “-“ pentru a ajusta
temperatura. Apăsaţi butonul “FAN” pentru ajustarea vitezei de ventilaţie. Apăsarea butonului
şi butonului poate ajusta unghiul de baleere. (unitatea doar pentru răcire nu poate
primi semnal pentru modul încălzire).
Notă:
Pentru prevenirea recirculariiaerului rece din incapaeredupă pornirea modului încălzire,
7
ventilaţia interioară va sufla după o întârziere de 1-5 min. (timpul este decis de temperatura
ambientală din interior). Timpul de setare al temperaturii de pe telecomandă: 160C-300C. Timpul
de setare a vitezei de ventilaţie: auto, viteză redusă, viteză medie şi viteză mare.

3. Butonul “+” sau “-“


 După fiecare apăsare a butonului “+” sau “-“, temperatura setată creşte sau scade cu 10C.
Tineţi apăsat butonul “+” sau “-“, 2s mai târziu, iar temperatura de pe telecomandă se va
schimba rapid. După ce va ajunge la temperatura dorită, eliberati butonul. Indicatorul de
temperatură de pe unitatea interioară se va modifica corespunzător (Temperatura nu poate
fi ajustată în modul auto).
 In TIMER ON, TIMER OFF sau setările de ceas, puteţi apăsa butonul “+” sau “-“ pentru
ajustarea timpului (Consultaţi butonul TIMER pentru detalii).

4. Butonul FAN

Apăsarea acestui buton poate seta viteza de ventilaţie circular, astfel: auto (AUTO), scăzut
, mediu , ridicat .

Notă:

 In viteza AUTO, motorul de ventilaţie al unitatii interioare va ajusta viteza de ventilaţie


(ridicată, medie, scăzută) conform temperaturii ambientale.
 Viteza de ventilaţie în modul dezumidificare este scăzută.

5. Butonul

Apăsarea acestui buton poate selecta baleerea sus/jos. Unghiul de balansare poate fi selectat în
secvenţă, astfel:

( fanta orizontală se opreşte în poziţia actuală)

Când apăsaţi pe telecomandă, va porni baleerea automată. Fanta orizontală a aparatului va


baleea sus/jos automat, la unghiul maxim.

Când selectaţi din telecomandă, apare balansarea poziţiei fixe. Fanta

8
orizontală a aparatului se va opri la poziţia indicată de iconiţa de baleere.

6. Butonul

Apăsarea acestui buton poate selecta baleerea stânga/dreapta. Unghiul de baleere poate fi selectat
circular în secvenţa de mai jos.

(fantele orizontale se opresc


în poziţia actuală)
(unghiul de baleere este afişat dinamic)

 Când selectaţi din telecomandă, începe baleerea automată. Fanta orizontală a


aparatului se va balansa stânga/dreapta automat, la unghi maxim.
 Când selectaţi din telecomandă, apare baleerea poziţiei fixe. Fanta
orizontală a aparatului se va opri la poziţia indicată de iconiţa de baleere.
 Când selectaţi apare balansarea circulară. Fanta orizontală a aparatului se va roti
(fantele orizontale se opresc circular, conform unghiului arătat de iconiţă.
în poziţia actuală)

7. Butonul HEALTH/SAVE

Funcţiunea HEALTH:
După apăsarea butonului HEALTH, telecomanda se va schimba progresiv, astfel: “HEALTH” 
“AIR”  “AIR HEALTH” –> “nicio afişare”
 Când selectaţi “HEALTH” din telecomandă, funcţiunea HEALTH va porni.
 Când selectaţi “AIR” din telecomandă, funcţiunea AIR va porni.
 Când selectaţi “AIR HEALTH”, funcţiunile AIR şi HEALTH vor porni.
 Când nu există afişaj pe telecomandă, funcţiunile AIR şi HEALTH vor fi închise.
 Funcţiunea AIR este aplicabilă pentru unele modele.

Funcţiunea SAVE:
In modul răcire, apăsaţi butonul SAVE, iar unitatea va opera în modul SAVE. Afisajul digital de
pe telecomandă, afişează “SE”. Aparatul va funcţiona la viteză auto. Temperatura setată nu poate
fi ajustată. Apăsaţi butonul SAVE din nou pentru a ieşi din modul SAVE. Aparatul se va întoarce
la viteza setată originală şi la temperatura setată.
Această funcţiune este aplicabilă la unele modele.

8. Butonul X-FAN

9
După apăsarea acestui buton în modul răcire sau uscare, telecomanda afişează caracterul “X-
FAN”, iar funcţia X-FAN porneşte. Apăsarea acestui buton din nou, anulează funcţia X-FAN.
Caracterul “X-FAN” va dispărea.

Notă:
 După pornirea funcţiei X-FAN, la oprirea aparatului, ventilaţia interioară va continua să
funcţioneze pentru o perioadă la o viteză mică pentru a usca apa rămasă în unitatea
interioară.
 Când unitatea funcţionează în modul X-FAN, apăsarea butonul “X-FAN” poate opri
funcţia X-FAN. Ventilaţia interioară opreşte funcţionarea imediat.

9. Butonul TEMP

Apăsarea acestui buton arată temperatura interioară setată, temperatura interioară de ambient sau
temperatura exterioară de ambient pe afişajul unităţii interioare. Temperature este setată
progresiv de telecomandă, astfel:

 Când selectaţi pe telecomandă sau nicio afişare, indicatorul de temperatură din


unitatea interioară va afişa temperatura setată.
 Când selectaţi pe telecomandă, indicatorul de temperatură din unitatea interioară va
afişa temperatura ambietală interioară.
 Când selectaţi pe telecomandă, indicatorul de temperatură din unitatea interioară va
afişa temperatura ambientală exterioară.

Notă:

 Afişajul de temperatură ambientală exterioară ar putea să nu fie selectabil la unele


modele. Când unitatea interioară primeşte semnalul , va afişa temperatura interioară
setată.
 Doar modelul al cărui unitate interioară are afisaj digital afişează.

10. Butonul TIMER

 La statusul ON apăsarea acestui buton o dată poate seta TIMER OFF. Caracterele HOUR
şi OFF vor lumina. Apăsarea butonului “+” sau “-“ în 5s poate ajusta cronometrul din
TIMER ON. După fiecare apăsare a butonului “+” sau “-“, timpul va creşte sau scădea cu
jumătate de oră. Când apăsaţi butonul “+” sau “-“ 2s mai târziu, timpul se va schimba
rapid până la ajunge la timpul dorit de dumneavoastră. După aceasta apăsaţi butonul

10
“TIMER” pentru a confirma. Caracterele HOUR şi OFF nu vor mai lumina.

Anulaţi TIMER OFF: Apăsaţi butonul “TIMER” din nou în statusul TIMER OFF.

 In statusul OFF apăsaţi acest buton o dată pentru a seta TIMER ON. Vă rugăm consultaţi
TIMER off pentru funcţionare detaliată.

Anulaţi TIMER ON: Apăsaţi butonul “TIMER” din nou în statusul TIMER ON.

Notă:

 Segmentul de setare a timpului: 0.5-24 ore


 Intervalul de timp între două operaţiuni nu poate depăşi 5s. Altfel, telecomanda va ieşi
din setări automat.

11. Butonul TURBO

Când apăsaţi acest buton în modul răcire sau încălzire, aparatul va intra în modul de răcire sau
încălzire rapid. Caracterul “TURBO” apare pe telecomandă. Apăsaţi acest buton din nou pentru a
ieşi din funcţiunea turbo, iar caracterul “TURBO” va dispărea de pe telecomandă.

12. Butonul SLEEP

Apăsaţi acest buton în modul răcire sau încălzire pentru a porni funcţiunea sleep. Iconiţa va fi
afişată pe telecomandă. Apăsaţi acest buton din nou pentru a opri funcţiunea sleep. Iconiţa
de pe telecomandă va fi afişată.

13. Butonul LIGHT

Apăsaţi acest buton pentru a opri lumina din afişajul unităţii interioare. Iconiţa de pe
telecomandă va dispărea. Apăsaţi acest buton din nou pentru a porni lumina în afişajul unităţii
interioare. Iconiţa de pe telecomandă va fi afişată.

11
Introducerea în funcţiunea pentru combinaţii de butoane

Funcţia blocare pentru copii

Apăsaţi butoanele “+” şi “-“ simultan, pentru a porni şi opri funcţiunea blocare pentru copii.
Când funcţiunea blocare pentru copii porneşte, iconiţa va fi afişată pe telecomandă. Dacă
iconiţa de pe telecomandă va lumina de trei ori, telecomanda nu va trimite nici un semnal.

Functia de comutare pentru afişarea temperaturii

După oprirea unităţii din telecomandă, apăsaţi butonul “-“ şi butonul “MODE” simultan pentru a
trece între 0C şi 0F.

Ghid de operare

1. După conectarea la alimentare, apăsaţi butonul de pe telecomandă pentru a porni


aparatul de aer condiţîonat.

2. Apăsaţi butonul pentru a selecta modul dorit: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.

3. Apăsaţi butonul “+” sau “-“ pentru a seta temperatura dorită. (Temperatura nu poate fi ajustată
în modul auto).

4. Apăsaţi butonul pentru a seta viteza de ventilaţie dorită: auto, scăzută, medie şi
ridicată.

5. Apăsaţi butoanele şi pentru a selecta unghiul de suflare al ventilaţiei.

Inlocuirea bateriilor din telecomandă

1 Apăsaţi în spatele telecomenzii punctul Signal sender- transmiţător

marcat cu , după cum arată figura, iar Reinstall-reinstalare


apoi scoateţi capacul cutiei pentru baterii, în
Remove-îndepărtare
direcţia săgeţii.
2. Inlocuiţi două baterii uscate 7# (AAA Cover of battery box-
1.5V) şi asiguraţi că poziţia polarităţii “+” şi Capacul cutiei cu baterii
“-“ este corectă. Battery - baterie
3. Repoziţionaţi capacul.

12
Notă:

 In timpul funcţionării, poziţionaţi transmiţătorul telecomenzii la fereastra de primire a


unităţii interioare.
 Distanţa dintre transmiţător şi fereastra de primire ar trebui să fie de maxim 8m, fără
vreun obstacol între ele.
 Semnalul poate fi obstrucţionat uşor într-o cameră unde există o lampă florescentă sau
telefon fără fir; telecomanda ar trebui să fie aproape de unitatea interioară în timpul
funcţionării.
 Inlocuiţi bateriile cu unele de acelaşi model, când înlocuirea este necesară.
 Când nu folosiţi telecomanda pentru mult timp, scoateţi bateriile.
 Dacă afişajul telecomenzii este neclar sau nu afişează, înlocuiţi bateriile.

Funcţionarea de urgenţă
Dacă telecomanda este pierdută sau stricată, utilizaţi butonul auxiliar pentru a porni sau opri
aparatul. Operaţiunea, în detaliu este prezentată mai jos:

După cum arată fig. deschideţi panoul, apăsaţi butonul auxiliar pentru a porni sau opri aparatul.
Când apartul este pornit va funcţiona în modul auto.

Curăţare şi întreţinere

Notă:
 Opriţi aparatul şi deconectaţi alimentarea înainte de curăţarea aparatului, pentru a evita
electrocutarea.
 Nu curăţaţi aparatul cu apă pentru a evita electrocutarea.
 Nu folosiţi lichide volatile pentru a curăţa aparatul.

Curătarea suprafeţei unitaţii interioare

Când suprafaţa unităţii interioare este murdară, se recomandă folosirea unei cârpe uscate sau
umedă pentru curăţare.

13
Notă:
- Nu desfaceţi panoul când îl curăţaţi

Curţarea filtrului

1. Deschideţi panoul 3. Curăţaţi filtrul


Trageţi panoul până la un unghi asemenea figurii - folosiţi un aspirator sau apă pentru a curăţa filtrele
- când filtrul este foarte murdar, folosiţi apă (sub
450C) pentru curăţare, iar apoi puneţi într-un loc
umbros şi rece pentru uscare.

2. Scoateţi filtrul 4. Instalaţi filtrul


Scoateţi filtrul precum în figură Instalaţi filtrul şi apoi închideţi panoul strâns.

Notă: Verificare înainte de sezonul de folosire

1. Verificaţi
 Filtruldacăar admisia şi evacuarea
trebui curăţat de aertrei
la fiecare suntluni. Dacă există mult praf în mediul de
blocate.
2. Verificaţi dacă priza şi sunt
funcţionare, frecvenţa de curăţare poate creşte.
siguranta, stecher-ul în condiţii bune.
3. Verificaţi
 Dupădacă filtrulfiltrului,
scoaterea este curat.
nu atingeţi muchiile, pentru a evita vătămarea.
4. Verificaţi dacă consola pentru unitatea exterioară este deteriorat sau oxidat. Dacă da, vă
 Nu folosiţi focul sau uscătorul de păr pentru a usca filtrul, pentru a evita deformarea
rugăm contactaţi comerciantul.
sau incendiul.
5. Verificaţi dacă ţeava de drenaj este deteriorată.

Verificare după senzonul de utilizare

1. Deconectaţi alimentarea.
2. Curăţaţi filtrul şi panoul unităţii interioare.
3. Verificaţi dacă braţul de montare pentru unitatea exterioară este deteriorat sau oxidat. Dacă
da, vă rugăm contactaţi comerciantul.

14
Notificare pentru reciclare

1. Multe materiale de ambalare sunt materiale reciclabile. Vă rugăm înlăturaţi-le într-o unitate
de reciclare potrivită.
2. Dacă doriţi să înlăturaţi aparatul, contactaţi comerciantul local sau centrul de service pentru
o metodă de înlăturare corectă.

Analizarea defecţunilor

Analiza fenomenelor generale

Vă rugăm verificaţi elementele de mai jos, înainte de a cere depanarea. Dacă defecţiunea nu
poate fi reparată, contactaţi comerciantul local sau personal calificat.

Fenomen Elemente verificate Soluţie


Dacă este o interferenţă severă Scoateţi din priză.
(cum ar fi electricitate statică,
Reintroduceţi în priză după
tensiune stabilă). aproximativ 3 min., iar apoi
porniţi unitatea din nou.
Dacă telecomanda este în Segmentul de emitere a
segmentul de emitere a semnalului este 8m.
semnalului.
Dacă sunt obstacole Indepărtaţi obtstacolele
Dacă telecomanda este Selectaţi unghiul potrivit şi
Unitatea interioară nu îndreptată spre fereastra de îndreptaţi telecomanda la
primeşte semnal de la recepţie. fereastra de recepţie din
telecomandă sau telecomanda unitatea interioară.
nu acţionează. Sensibilitatea telecomenzii Verificaţi bateriile. Dacă
este scăzută; afişare neclară acestea nu mai au energie, vă
sau deloc. rugăm înlocuiţi-le.
Nici un afişaj când Verificaţi dacă telecomanda
telecomanda funcţionează. pare stricată. Dacă da,
înlocuiţi-o.
Lampă fluorescentă în cameră - Duceţi telecomanda aproape
de unitatea interioară.
- Inchideţi lampa fluorescentă
şi apoi încercaţi din nou.
Admisia şi evacuarea aerului Eliminaţi obstacolele.
din unitatea interioară sunt
blocate.
15
In modul încălzire,După ce ajunge la temperatura
Nu iese aer din unitatea temperatura interioară ajunge setată, unitatea interioară nu
interioară la temperature setată. mai suflă aer.
Modul încălzire este pornit în Pentru a preveni suflarea de
acel moment. aer rece, unitatea interioară va
porni după o întârziere de
câteva minute, fenomen
normal.
Curent oprit. Aşteptaţi revenirea curentului.
Cablul este scos din priză. Reintroduceţi cablul în priză.
Intrerupătorul se strică sau Chemaţi personal autorizat
siguranţa este arsă. pentru a înlocui întrerupătorul
Aparatul de aer condiţionat nu sau siguranţa.
funcţionează Cablurile nu funcţionează. Chemaţi personal autorizat
pentru înlocuire.
Unitatea a repornit imediat Aşteptaţi 3 minute şi apoi
după oprire. porniţi din nou unitatea.
Setările de funcţiune ale Reporniţi funcţiunea.
telecomenzii sunt corecte.
Unitatea interioară emite abur Temperatura interioară şi Deoarece aerul interior este
uniditatea sunt ridicate. răcit rapid. După o vreme,
temperatura interioară şi
umiditatea vor scădea şi aburii
vor dispărea.
Unitatea funcţionează în Temperatura nu poate fi
modul auto. ajustată în modul auto. Vă
Temperatura setată nu poate fi rugăm înlocuiţi modul de
ajustată operare, dacă trebuie să
ajustaţi temperatura.
Temperatura dorită depăşeşte Intervalul de temperatură
intervalul de temperatură setat: 160C-300C.
setată.
Tensiunea este prea scăzută. Aşteptaţi până tensiunea
revine la normal.
Efectul răcirii (încălzirii) nu Filtrul este murder. Curăţaţi filtrul.
este eficient Temperatura setată este în Ajustaţi temperatura la
segmentul potrivit. segmentul potrivit.
Uşa şi fereastra sunt deschise. Inchideţi fereastra şi uşa.
Sunt emise mirosuri Există surse de miros, precum Eliminaţi sursa de miros
mobilierul sau ţigările. Curăţaţi filtrul.
Aparatul funcţionează normal Există interferenţe, precum Deconectaţi alimentarea,
dintr-o dată tunete, echipamente fără fir reconectaţi şi porniţi unitatea
etc. din nou.

16
Unitatea exterioară scoate Modul de încălzire este pornit In dezgheţare pe modul
vapori încălzire, poate genera vapori,
un fenomen normal.
Zgomot de apă curgând Aparatul este pornit sau oprit Zgomotul este sunetul
de puţin timp. răcitorului curgând în unitate,
un fenomen normal.
Zgomot de ruptură Aparatul este pornit sau oprit Acest sunet de frecare este
de puţin timp. cauzat de extinderea şi/sau
contracţia panoului sau altor
părţi, datorită schimbării de
temperatură.

Coduri de eroare

Când statutul aparatului este anormal, indicatorul de temperatură sau unitatea interioară va
lumina pentru a afişa codul de eroare corespunzător. Vă rugăm consultaţi lista de mai jos pentru
identificarea codului de eroare.
Codul erorii Diagrama indicatorului de mai
(Notă: această afişare nu este sus este doar de referinţă.
disponibilă la unele modele) Consideraţi produsul real
pentru indicare şi poziţionare
corectă.
Afişarea interioară

Codurile de eroare din lista de mai jos sunt doar parte din codurile de eroare. Vă rugăm
consultaţi lista de coduri de eroare din manualul de service, pentru mai multe informaţii.

Cod de eroare Depanare


Indicatorul de căldură ON 10s OFF 5s Reprezintă starea de dezgheţare. Este un
fenomen normal.
C5 (după energizare generatorul va scoate un Verificaţi dacă conductorul de conexiune se
sunet când telecomanda funcţionează, dar conectează corect. Dacă PCB trebuie înlocuit,
unitatea nu funcţionează. Indicatorul este luaţi vechiul PCB pentru un nou PCB.
OFF): Defecţiunea conductorului de conexiune
F1 (indicatorul de răcire luminează 1 dată la Verificaţi dacă senzorul temperaturii interioare
3s): defecţiunea senzorului de temperatură a camerei este conectat corespunzător.
ambientală interioară
F2 (Indicatorul de răcire luminează de 2 ori la Verificaţi dacă temperatura evaporatorului este
fiecare 3s): defecţiunea senzorului de conectată corespunzător.
temperatură al evaporatorului

17
H6 (Indicatorul de alimentare luminează de 11 Verificaţi dacă capătul motorului interior este
ori la 3 secunde): Blocarea ventilaţiei interioare conectat corespunzător. Inlocuiţi motorul de
ventilaţie sau bordul interior, dacă este
dezactivat.
E5 (indicatorul de alimentare luminează de 5 Contactaţi personal calificat pentru service.
ori la fiecare 3s)
E8 (indicatorul de alimentare luminează de 8 Contactaţi personal calificat pentru service.
ori la fiecare 3s)
U8 (indicatorul de alimentare luminează de 17 Contactaţi personal calificat pentru service.
ori la fiecare 3s)
Modul dezgheţ sau evacuare ulei Este normal. Becul de indicare a modului
căldură va pâlpâi 0.5s şi lumina 10s.
Notă: Dacă există alte coduri de eroare, contactaţi personal calificat pentru service.

Atenţie

 Când apar fenomenele de mai jos, opriţi aparatul de aer condiţionat şi deconectaţi
alimentarea imediat, apoi contactaţi personalul autorizat pentru service.
- Cablul de alimentare este supraîncălzit sau stricat.
- Apare un sunet anormal în timpul funcţionării.
- Intrerupătorul se opreşte frecvent.
- Aparatul emite un miros de ars.
- Unitatea interioară are scurgeri.
 Nu reparaţi sau repoziţionaţi aparatul singuri.
 Dacă aparatul funcţionează în condiţii anormale, se poate strica, poate apărea
electrocutarea sau incendiul.

18
Diagrama dimensiunilor de instalare

19
Unelte pentru instalare

1Nivela cu bula de aer 2 Surubelniţă 3 Rotopercutor


4 Cap de găurit 5 Expandor pentru ţeavă 6 Cheie franceză
7 Cheie simplă 8 Cleşte pentru ţeavă 9 Detector scurgere
10 Pompă pentru vacuum 11 Metru de presiune 12 Metru universal
13 Cheie hexagonală 14 Bandă de măsurare

Notă: - Contactaţi agentul local pentru instalare.


- Nu folosiţi cablu de alimentare necorespunzător.

Selectarea locaţiei de instalare

Cerinţe de bază Unitatea interioară


Instalarea unităţii în următoarele locuri poate 1. Nu ar trebui să fie obstacole lângă admisia
cauza defecţiunii. Dacă nu puteţi evita, sau evacuarea de aer.
consultaţi comerciantul local: 2. Selectaţi o locaţie unde apa condensată poate
1. Un loc cu sursă puternică de căldură, vapori, fi înlăturată uşor, fără a afecta alţi oameni.
gaz inflamabil sau exploziv sau obiecte volatile 3. Selectaţi o locaţie care este convenabilă
împrăştiate în aer. pentru instalarea unităţii exterioare şi lângă o
2. Loc cu echipamente cu frecvenţă înaltă (ex. priză de alimentare.
Maşină de sudare, echipament medical). 4. Selectaţi o locaţie unde nu pot ajunge copii.
3. Loc într-o zonă de coastă. 5. Locaţia ar trebui să se opună greutăţii
4. Loc cu ulei sau aburi în aer. unităţii interioare şi să nu crească zgomotul şi
5. Loc cu gaz sulfuric. vibraţiile.
6. Alte locuri cu circumstanţe speciale. 6. Aparatul trebuie instalat la 2.5 m de podea.
7. Aparatul nu va fi instalat în uscătorie. 7. Nu instalaţi unitatea interioară chiar
deasupra aparatelor electrice.
8. Incercaţi să ţineţi departe de lampe cu
fluorescenţă.
Unitatea exterioară
1. Selectaţi o locaţie unde zgomotul şi aerul evacuate emise de unitatea exterioară nu afectează
vecinii.
2. Locaţia ar trebui bine ventilată şi uscată, iar unitatea exterioară nu va fi expusă direct razelor
solare sau vântului puternic.
3. Locaţia trebuie să menţină greutatea unităţii exterioare.
4. Asiguraţi-vă că instalarea urmează cererile de instalare din diagrama de dimensiuni.
5. Selectaţi o locaţie unde nu pot ajunge copii şi departe de animale sau plante. Dacă nu este
posibil, adăugaţi un gard de protecţie.

20
Cerinţe pentru conexiunea electric

Precauţii de siguranţă

1. Trebuie urmate regulile de siguranţă electrică la instalarea unităţii.


2. Conform regulilor de siguranţă locale, folosiţi circuit de alimentare potrivit şi siguranta
automata.
3. Asiguraţi-vă că alimentarea se potriveşte cu necesităţile aparatului. O alimentare instabilă sau
cablare nepotrivită pot duce la defecţiuni. Instalaţi cablurile de alimentare potrivite înainte de
folosirea aparatului.
4. Conectaţi corespunzător conductorul sub curent, conductorul neutru şi conductorul
împământat al prizei.
5. Asiguraţi-vă că deconectaţi alimentarea înaintea oricărei acţiuni legate de electricitate şi
siguranţă.
6 Nu alimentaţi înainte de terminarea instalării.
7. Dacă cablul de alimentare este stricat, trebuie înlocuit de fabricant, agentul de service sau
personal calificat, pentru a evita pericolele.
8. Temperatura circuitului refrigerant va fi ridicată, nu apropiaţi cablul de interconectare de tubul
de cupru.
9. Aparatul va fi instalat conform regulamentelor naţionale de cablare.
10. Instalarea trebuie realizată conform cerinţelor de NEC şi CEC, doar de personal autorizat.

Cerinţe de împământare

1. Aparatul de aer condiţionat este un aparat electric de primă clasă. Trebuie împământat
corespunzător, cu echipamente de împământare specializate, de către personal calificat.
Asiguraţi-vă că este mereu împământat eficient, altfel poate cauza electrocutare.
2. Cablul galben-verde al aparatului este cablul de împământare, care nu poate fi folosit în alte
scopuri.
3. Rezistenţa de împământare ar trebui să corespundă cu regulile de siguranţă electrică naţională.
4. Aparatul trebuie poziţionat astfel încât priza să fie accesibilă.
5. Ar trebui instalat în cablul fix un comutator de deconectare cu toţii polii, având o separare de
contact de cel puţin 3 mm în toţi polii.
6. Inclusiv un întrerupător cu capacitate potrivită, consultaţi următorul tabel. Intrerupătorul ar
trebui să aibă o curbură magnetică şi o funcţiune de curbură de încălzire, care pot proteja de
scurtcircuit şi supraîncărcare. (Atenţie: nu folosiţi doar siguranţa pentru protejarea circuitului).

Aparatul de aer condiţionat Capacitatea întrerupătorului


09K, 12 K 16A
18K, 24K 25A

21
Instalarea unităţii interioare

Pasul unu: alegerea locaţiei de instalare

Recomandaţi locaţia de instalare clientului şi apoi confirmaţi cu clientul.

Pasul doi: instalaţi cadrul de montare pe perete

1. Instalaţi cadrul de montare pe perete; ajustaţi în poziţie orizontală cu ajutorul nivelei cu bula
de aer, iar apoi indicaţi găurile de fixare a şuruburilor, pe perete.

2. Găuriţi pentru fixarea şuruburilor în perete, cu burghiu (specificul capului burghiului ar trebui
să fie acelaşi cu diblurile din plastic) şi apoi introduceţi diblurile din plastic, în găuri.

3. Fixaţi cadrul de montare pe perete, pe perete cu şuruburi filetate (ST4.2X25TA), iar apoi
verificaţi dacă cadrul este instalat corect, prin tragerea cadrului. Dacă diblurile sunt desfăcute,
găuriţi încă odata aproape.

Pasul trei: deschiderea găurii pentru conductă

1. Alegeţi poziţia găurii pentru conductă, conform direcţiei ţevii de evacuare. Poziţia găurii
pentru ţeavă ar trebui să fie puţin mai jos decât cadrul de montare pe perete, astfel:

2. Efectuati o gaură pentru ţeavă cu diametrul de 55/70Ø în poziţia selectată a ţevii de


evacuare. Pentru un drenaj corespunzător, înclinaţi gaura pentru ţeavă în perete, în jos
către partea exterioară cu o înclinare de 5-100.

22
Notă: Interior Exterior
- Preveniti generarea prafului şi luaţi măsuri
de siguranţă când perforate peretele.
- Diblurile nu sunt furnizate, şi ar trebui
cumpărate de dumneavoastră

Pasul patru: ţeava de evacuare

1 Teava poate fi scoasă în direcţia dreapta, 2. Când selectaţi scoaterea ţevii de la dreapta
dreapta spate, stânga sau stânga spate. sau stânga, vă rugăm găuriţi la baza cutiei.

Pasul cinci: conectaţi ţeava la unitatea interioară

1. Indreptaţi legătura ţevii la manşonul


corespunzător.
2. Strângeţi piuliţa de legătură cu mâna.
3. Ajustaţi cuplul de torsiune, după următoarea
schemă. Poziţionaţi cheia normală la legătura
ţevii şi plasaţi cheia franceză la piuliţa de
legătură. Strângeţi piuliţa cu cheia franceză.

Diametru piuliţă hex Torsiune de strângere


Φ6 15~20
Φ 9.52 30~40
Φ 12 40~55
Φ 16 60~65
Φ 19 70~75

4. Acoperiţi ţeava interioară şi legătura ţevii de


conectare cu ţeava de izolare, iar apoi acoperiţi cu
bandă.

23
Pasul şase: Instalaţi furtunul de drenaj

1. Conectaţi furtunul de drenaj la ţeava de


evacuare a unităţii interioare.
2. Legaţi legătura cu bandă.

Notă:
- adăugaţi ţeava de izolare în furtunul de drenaj
interior pentru a preveni condensul.
- diblurile nu sunt furnizate.

Pasul şapte: conectarea cablurilor unităţii interioare

1. Deschideţi panoul, îndepărtaţi şurubul de pe


învelişul cablului, iar apoi scoateţi capacul.

2. Băgaţi cablul de alimentare prin gaura din


spatele unităţii interioare, iar apoi scoateţi-l
prin partea din faţă.

3. Indepărtaţi brida cablului; conectaţi cablul


de alimentare, la capatul de conexiune,
conform culorii; strângeţi şurubul şi apoi fixaţi
cablul de alimentare cu o bridă pentru cablu.

24
4. Puneţi capacul cablului înapoi şi strângeţi şurubul.

5. Inchideţi panoul.

Notă:

 Toate cablurile unităţii interioare şi exterioare ar trebui conectate de personal calificat.


 Dacă lungimea cablului de alimentare este insuficientă, contactaţi furnizorul pentru unul
nou. Evitaţi extinderea cablului singuri.
 Pentru aparatele prevazute cu stecher, priza ar trebui sa fie accesibilă după terminarea
instalarii.
 Pentru aparatul fără priză, trebuie instalat o siguranta autonoma. Comutatorul de aer ar
trebui să fie separat în toţi polii, iar distanţa separării de contact ar trebui să fie mai mare
de 3 mm.

Pasul opt: ţeava de legătură

1. Legaţi ţeava de conexiune, cablul de


alimentare şi furtunul de drenaj cu o bandă.

3. Legaţi-le egal.
4. Teava de lichid şi ţeava de gaz ar trebui legate
2. Menţineţi o anumită lungime a furtunului de separat la capăt.
alimentare şi cablului de alimentare pentru Notă:
instalare, când le legaţi. Când legaţi la un anumit - Cablul de alimentare şi cablul de control nu pot fi
grad, separaţi alimentarea interioară şi apoi separaţi încrucişate sau înfăşurate.
furtunul de drenaj. - Furtunul de drenaj ar trebui legat la capăt.
Pasul nouă: aşezaţi unitatea interioară

1. Puneţi ţevile de legătură în ţeava de perete şi apoi băgaţi-le prin gaura din perete.
2. Aşezaţi unitatea interioară în cadrul de montare pe perete.
3. Astupaţi gaupra dintre ţevi şi gaura din perete cu silicon.
4. Fixaţi ţeava de perete.
5. Verificaţi dacă unitatea interioară este instalată corect şi aproape de perete.

25
Notă:

- Nu îndoiţi furtunul de drenaj prea mult, pentru a preveni blocarea.

Instalarea unităţii exterioare

1. Pasul unu: fixaţi suportul unităţii exterioare (selectaţi conform situaţiei reale de
instalare)

1. Selectaţi locaţia instalării conform structurii casei.

2. Fixaţi suportul unităţii exterioare pe locaţia selectată cu şuruburi de extindere.

Notă:
- luaţi suficiente măsuri de protecţie când
instalaţi unitatea exterioară.
- asiguraţi-vă că suportul poate susţine cel
puţin de patru ori greutatea unităţii.
- unitatea exterioară ar trebui instalată cel puţin
3cm deasupra podelei, pentru a instala legătura
de drenaj.
- pentru o unitate cu capacitate de răcire de
2300W~
~ 5000W, e nevoie de 6 şuruburi de
expansiune; pentru unitatea cu capacitate de
răcire de 6000W~.
~ 8000W, e nevoie de 8 şuruburi de
expansiune;
pentru unitatea cu capacitate de
Cel puţin 3 cm deasupra podelei
10000W~16000W, e nevoie de 10 şuruburi de
expansiune.

26
Pasul doi: instalaţi legătura de drenaj (doar Pasul trei: fixaţi unitatea exterioară.
pentru unităţi de încălzire şi răcire)
1. Plasaţi unitatea exterioară pe suport.
1. Conectaţi legătura de drenaj exterioară în 2. Fixaţi găurile de jos ale unităţii exterioare cu
gaura din carcasă, după figura de mai jos. bolţuri
2. Conectaţi furtunul de drenaj în supapa de
drenaj.

Pasul patru: conectaţi ţevile interioare şi exterioare:

1. Indepărtaţi şurubul de pe maneta dreaptă a 3. Strângeţi piuliţa de legătură cu mâna.


unităţii exterioare şi apoi îndepărtaţi maneta.

2. Indepărtaţi capacul de înşurubare al valvei şi


îndreptaţi legătura ţevii la manşonul ţevii. 4. Strângeţi piuliţa de legătură cu o cheie franceză,
după tabelul de mai jos:
Diametru piuliţă hex Torsiune de strângere
Φ6 15~20
Φ 9.52 30~40
Φ 12 40~55
Φ 16 60~65
Φ 19 70~75

Pasul cinci: conectaţi cablul electric exterior

1. Indepărtaţi brida cablului; conectaţi cablul de conectare şi cablul de control al semnalului


(doar pentru unităţile de răcire şi încălzire), la capătul conexiunilor, conform culorilor; fixaţi cu
şuruburi.

27
2. Fixaţi cablul de alimentare şi cablul de control semnal cu o clemă de cablu (doar pentru
unităţile de răcire şi încălzire).

Notă:
- După strângerea şurubului, scoateţi cablul de alimentare încet, pentru a verifica că este
închis ferm.
- Nu tăiaţi niciodată cablul de alimentare pentru a lungi sau scurta distanţa.
Pasul şase: netezirea ţevilor

1. Tevile ar trebui plasate de-a lungul


peretelui, îndoite rezonabil şi ascunse, dacă e
posibil. Semidiametrul min. al îndoiturii
ţevilor este de 10 cm.
2. Dacă unitatea exterioară este mai înaltă
decât gaura peretelui, trebuie să setaţi o curbă
în formă de U în ţeavă, înainte ca ţeava să
intre în cameră, pentru a preveni intrarea ploii
în cameră

28
Notă:
- înclinaţi furtunul de drenaj în jos. Furtunul de
- Inălţimea prin zid a furtunului de drenaj nu drenaj nu poate fi curbat, înălţat sau fluctuant
ar trebui să fie mai mare decât gaura de ieşire etc.
a ţevii unităţii interioare.

- Evacuarea apei nu trebuie plasată în apă,


pentru un drenaj corespunzător.

29
Efectuarea vidarii

1. Indepărtaţi capacele valvelor de lichid şi


gaz şi piuliţa canalului de încărcare a
refrigerantului.
2. Conectaţi furtunul de încărcare a bateriei
de manometre la canalul de încarcare a
refrigerantului din valve de gaz, iar apoi
conectaţi celălalt furtun de încărcare la
pompa de vid.
3. Deschideţi robinetul complet şi operaţi
pentru 10-15 min. pentru a verifica dacă
presiunea bateriei de manometre rămâne la -
0.1MPa.
4. Inchideţi pompa de vid şi menţineţi acest
statut pentru 1-2 min. pentru a verifica dacă
presiunea piezometrului rămâne la -0.1MPa.
Dacă presiunea scade, ar putea apărea
scurgeri.
5. Indepărtaţi piezometrul, deschideţi
complet ventilul de aer al valvei de lichid şi
gaz, cu o cheie hexagonală.
6. Strângeţi capetele şuruburilor valvelor şi
canalului de încărcare a refrigerantului.

Detectarea scurgerilor

1. Cu detectorul de scurgere:

Verificaţi dacă există scurgeri, cu detectorul de scurgeri.

2. Cu apă şi săpun:

Dacă nu aveţi detector de scurgeri, folosiţi apă cu săpun pentru detectarea scurgerilor. Aplicaţi
apă cu săpun în poziţia suspectă şi menţineţi pentru mai mult de 3 min. Dacă ies bule de aer din
această poziţie, există o scurgere.

30
Verificare după instalare

- Verificaţi conform următoarelor cerinţe, după terminarea instalării:

Elemente de verificat Defecţiuni posibile


A fost unitatea instalată strâns Unitatea poate avea scurgeri, vibraţii sau emite
zgomote.
Aţi făcut testul de scurgere a refrigerantului Poate duce la capacitate de răcire (încălzire)
insuficientă
Este izolarea ţevilor suficientă Poate cauza condens şi scurgeri de apă.
Este apa drenată corect Poate cauza condens şi scurgeri de apă.
Este tensiunea alimentării conformă cu Poate cauza defecţiune sau stricarea părţilor.
tensiunea menţionată pe tăbliţă
Sunt conexiunea electrică şi ţevile instalate Poate cauza defecţiune sau stricarea părţilor.
corect
Unitatea este împământată sigur Poate cauza scurgeri electrice.
Cablul de alimentare urmăreşte specificaţiile Poate cauza defecţiune sau daune ale părţilor.
Există vreun obstacol în admisia şi evacuarea Poate cauza capacitate de răcire (încălzire)
aerului insuficientă.
Praful şi alte elemente după instalare sunt Poate cauza defecţiune sau daune ale părţilor.
îndepărtate
Valva de gaz şi valve de lichid a ţevii de Poate cauza capacitate de răcire (încălzire)
conectare sunt deschise complet insuficientă.

Test funcţionare

1. Pregătirea funcţionării de test

- Clientul aprobă aparatul de aer condionat.


- Specifică informaţiile importante despre aparat clientului.

2. Metoda de funcţionare test

- Alimentaţi, apăsaţi butonul ON/OFF de pe telecomandă pentru a porni operarea.


- Apăraţi butonul MODE pentru a selecta AUTO, COOL, DRY, FAN şi HEAT pentru a verifica
dacă funcţionarea este normală sau nu.
- Dacă temperatura ambientală este mai scăzută de 160C, aparatul poate începe răcirea.

31
Instalare protecţie pentru zăpadă

In legătură cu zăpada în timpul instalării unităţilor exterioare

Notă: Este necesară echiparea cu protecţie pentru zăpadă şi o bază de fundaţie mai înaltă
pentru a preveni acoperirea admisiei şi evacuării de aer cu zăpadă.

Corect Incorect

32
Configurarea ţevii de conectare

1. Lungimea standard a ţevii de conectare

- 5m, 7.5m, 8m.

2. Lungimea minimă a ţevii de conectare este de 3m.

3. Lungimea maximă a ţevii de conectare şi diferenţa maximă de înălţime.

Capacitate de Lungimea Diferenţa Capacitate de Lungimea Diferenţa


răcire maximă a ţevii maximă de răcire maximă a ţevii maximă de
de conectare înălţime de conectare înălţime
5000Btu/h 15 5 24000Btu/h 25 10
(1465W) (7032W)
7000Btu/h 15 5 28000Btu/h 30 10
(2051W) (8204W)
9000Btu/h 15 5 36000Btu/h 30 20
(2637W) (10548W)
12000Btu/h 20 10 42000Btu/h 30 20
(3516W) (12306W)
18000Btu/h 25 10 48000Btu/h 30 20
(5274W) (14064W)
4. Uleiul refrigerant suplimentar şi încărcarea cu refrigerant, necesare după lungirea ţevii de
conectare

 După ce lungimea ţevii de conectare este extinsă cu 10m la baza lungimii standard, ar
trebui să adăugaţi 5ml de ulei refrigerant pentru fiecare 5m suplimentari de ţeavă de
conectare.
 Metoda de calcul pentru valoarea de încărcare cu refrigerant suplimentar (în baza ţevii de
lichid):
Valoarea de încărcare suplimentară cu refrigerant = lungimea extinsă a ţevii de lichid x
valoarea de încărcare a refrigerantului suplimentar pe metru
 Când lungimea ţevii de conectare este peste 5m, adăugaţi refrigerant conform lungimii
extinse a ţevii de lichid. Valoarea de încărcare suplimentară cu refrigerant pe metru este
diferită, conform diametrului ţevii de lichid. Consultaţi următorul tabel.

Valoarea de încărcare suplimentară cu refrigerant pentru R22, R407C, R410A şi R134a

Diametrul ţevii de conectare Supapa unităţii exterioare


Teava de lichid (mm) Teava de gaz (mm) Doar răcire (g/m) Răcire şi încălzire
(g/m)
Φ6 Φ9.52 sau Φ12 15 20
Φ6 sau Φ9.52 Φ16 sau Φ19 15 50
Φ12 Φ19 sau Φ22.2 30 120
Φ16 Φ25.4 sau Φ31.8 60 120
Φ19 - 250 250
Φ22.2 - 350 350
33
Metoda de extindere a ţevii

Notă:

Extinderea necorespunzătoare a ţevii este cauza principală a scurgerii refrigerantului. Vă rugăm


extindeţi ţeava conform următorilor paşi:

A. Tăiaţi ţeava E. Extindeţi portul


- Confirmaţi lungimea ţevii conform distanţei - Extindeţi portul cu un extinsor
unităţii interioare şi unităţii exterioare
- Tăiaţi ţeava necesară cu cleşte pentru ţeavă.

Notă:
- “A” este diferit, conform diametrului, vă rugăm
consultaţi tabelul de mai jos:
B. Indepărtaţi bavurele Diametru exterior (mm) A (mm)
- Indepărtaţi bavurele cu un şeping şi împiedicaţi Max Min
bavurele să intre în ţeavă. Φ6 - 6.35(1/4") 1.3 0.7
Φ9.52(3/8") 1.6 1.0
Φ12-12.7(1/2") 1.8 1.0
Φ15.8-16(5/8") 2.4 2.2

F. Inspecţie
- Verificaţi calitatea portului de extensie. Dacă
există orice neajuns, extindeţi portul din nou,
C: Plasaţi o ţeavă de izolare potrivită. conform paşilor de mai sus.
D. Puneţi piuliţa de legătură
- Scoateţi piuliţa de legătură din ţeava de conectare
interioară şi valve exterioară; puneţi piuliţa de
legătură pe ţeavă.

34
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070


Tel: (+86-756) 8522218 Fax: (+86-756) 8669426 66162910
E-mail: gree@gree.com.cn www.gree.com

35