Sunteți pe pagina 1din 3

.............................................................................

De unde putem învăța?


 Ascultă versurile poeziei și discută împreună cu colegii despre ce ai înțeles.

Învață de la toate, Traian Dorz


ÎÎnvațțaă de la apă saă ai sțațornic drum,
ÎÎnvațțaă de la flăcări caă țoațe-s numai scrum.

ÎÎnvațțaă de la umbră saă țaci sț i saă veghezi,


ÎÎnvațțaă de la stâncă cum neclințiț saă crezi.

ÎÎnvațțaă de la soare cum țrebuie s-apui.


ÎÎnvațțaă de la pietre caâ ț țrebuie saă spui,

ÎÎnvațțaă de la vântul ce-adie pe poțeci,


Cum țrebuie prin lume de linisț țiț saă țreci.

ÎÎnvațțaă de la toate, caă țoațe-țți sunț surori,


Saă țreci frumos prin viațțaă, cum poțți frumos saă mori.

ÎÎnvațțaă de la vierme caă nimeni nu-i uițaț,


ÎÎnvațțaă de la nufăr saă fii mereu curaț.

ÎÎnvațțaă de la flăcări ce-avem de ars îân noi,


ÎÎnvațțaă de la apă saă nu dai îânapoi.

ÎÎnvațțaă de la umbră saă fii smeriț ca ea,


ÎÎnvațțaă de la stâncă saă -nduri furțuna grea.

ÎÎnvațțaă de la soare ca vremea s-o cunosț ți,


ÎÎnvațțaă de la stele caă ceru-i numai osț ți.

ÎÎnvațțaă de la greier caâ nd singur esți saă caâ nțți,


ÎÎnvațțaă de la lună saă nu țe îânspaă imaâ nțți.

ÎÎnvațțaă de la vultur caâ nd umerii țți-s grei,


Sț i du-țe la furnică saă vezi povara ei.

ÎÎnvațțaă de la floare saă fii gingasț ca ea,


ÎÎnvațțaă de la oaie saă ai blaâ ndețțea sa.

ÎÎnvațțaă de la păsări saă fii mai mulț îân zbor,


ÎÎnvațțaă de la toate, caă țoțu-i țrecaă țor.

Îa seama, fiu al jerțfei, prin lumea-n care țreci,


Saă -nvețți din tot ce piere, cum saă țraă iesț ți îân veci!
Să-nvăţăm de la furnici
de Florin Călinescu
Să-nvăţăm de la furnici
De când suntem foarte mici
Cea mai sfântă să ne fie
Lecţie de hărnicie!

Le-aţi privit, dar nu în joacă


Să aflaţi ce pot să facă?
Toată ziua cât de mare,
Cară hrană în spinare. Ghiceşte cine sunt !
Trec grăbite , pe cărare ,
Patru sute de picioare
Greutatea cât un bloc, ..............................
Dar nu zic nicicân: nu pot!
Aşa-s ele, muncitoare,
Harnice, nevoie mare!
Deci, cât suntem noi de „pici”
Să-nvăţăm de la furnici!

 Răspunde la întrebări completând enunțurile date.

1. Ce lecție ne dau furnicile?

Furnicile ne dau o lecție despre .

2. Ce fac ele toată ziua?

Toată ziua ele în spinare.

3. Cum reușesc să facă ce e greu?

Ele reușesc să facă ce e greu pentru că nu spun niciodată că

4. Ce pot copiii să învețe de la furnici?

Copiii pot să învețe de la furnici să