Sunteți pe pagina 1din 1

Comitetul Economic şi Social este un organ in care reprezentanţii vieţii economice şi sociale au

posibilitatea să-şi exprime in mod colectiv punctele de vedere asupra activităţilor comunitare.
CES a fost creat prin dispoziţiile Tratatelor de la Roma. Articolele 193-198 din Tratatul CEE şi
Articolele 165-170 din Tratatul CEEA.
Activitatea CES se desfăşoară pe o structură formată de Adunarea generală, un
preşedinte şi un birou secţii, grupuri, subcomitete şi un secretariat general. Constituite pe nouă
domenii ale Comunităţilor, aceste secţii sunt: 1. agricultura si piscicultura 2. transporturi si
comunicatii 3.industrie , comert , mica industr si servicii 4.probl economice 5.probl sociale
6.relatii externe 7.energie 8.dezvol regionala 9.mediu si sanatate.
Comitetul işi intocmeşte şi aprobă propriul regulament care este supus acordului Consiliului. Din
oct 1972, Comitetul economic şi social a primit dreptul să emită avize din proprie iniţiativă asupra
oricăror probleme legate de activităţile comunitare.