Sunteți pe pagina 1din 3

Olimpiada de Fizică

Etapa pe judeţ
25 februarie 2017
Barem
VI
Pagina 1 din 3

Subiect 1. Mersul trenurilor... Parţial Punctaj


1. Barem subiect 10
a. Reprezentare corectă a legilor de mişcare

1,5p

3p

x
v 0,5p
t
m km m km m km
v1  5  18 ; v2  10  36 ; v3  10  36 . 1p
s h s h s h
b. l2  v12  t1
 l2   v2  v1  t1 1p
v12  v2  v1
l
n2  2 1p 3p
l0
m
v12  5 ; l2  120m ; n2  8 ; 7 vagoane și locomotiva 1p
s
c. l2  v32  t2
1p
v32  (v3  v2 )
l2 n2l0
t2   1p 3p
v32 v32
m
v32  20 ; t2  6s 1p
s
Oficiu 1

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporţional cu
conţinutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge
la rezultat, prin metoda aleasă de elev.
Olimpiada de Fizică
Etapa pe judeţ
25 februarie 2017
Barem
VI
Pagina 2 din 3

Subiectul 2. Picături de apă...pic-pic-pic... Parţial Punctaj


2. Barem subiect 10
a. 𝑉𝑝 = 𝑉 , unde V este volumul de apă din vas, iar N este numărul de picături
𝑁 1,5p
care au determinat volumul V. 3p
1
𝑉𝑝 = ml ≅ 0,33ml 1,5p
3
b. ∆𝑡 = 𝑡 , unde N= 𝑉 1p
𝑁 𝑉𝑝
𝑡1 ∙𝑉𝑝 2
∆𝑡1 = , ∆𝑡1 = 3 𝑠 ≅ 0,67𝑠 1p 3p
𝑉1
𝑡2 ∙𝑉𝑝 4
∆𝑡2 = , ∆𝑡2 = 9 𝑠 ≅ 0,44𝑠 1p
𝑉2
c. 𝑣 = ∆ℎ și ∆𝑉 = ∆ℎ ∙ 𝑆 1p
∆𝑡
∆𝑉 mm
𝑣1 = 𝑆∙∆𝑡1 , 𝑣1 = 1,25 1p 3p
1 s
∆𝑉 mm
𝑣2 = 𝑆∙∆𝑡2 , 𝑣2 = 1,875 1p
2 s
Oficiu 1

Subiectul 3. Măsurători de tip Google Parţial Punctaj


3. Barem subiect 10
a) Analizând figura se constată că distanţa corespunzătoare celei mai mici diviziuni 1
marcate pe figură este de 5m.
OX  30m ; XY  50m ; OY  40m 1 3

S  OX OY  600m 2 1
2
b) x ' X  (30  5)m ; y' X  (0  5) m ; x 'Y  (0  5) m ; y'Y  (40  5) m
1
OX  (x X  x)  (x O  x)  (x X  x O )  2x
OY  (yY  x)  (yO  x)  (yY  y O )  2y 1 4

x  y  5m ; S  OX OY 2
2
( y  yO )  2 y (x X  xO )  2x 4xy
S  Y    400m 2
2 2 2

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporţional cu
conţinutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge
la rezultat, prin metoda aleasă de elev.
Olimpiada de Fizică
Etapa pe judeţ
25 februarie 2017
Barem
VI
Pagina 3 din 3
c) Se împarte suprafaţa respectivă in triunghiuri. Dacă n este numărul de laturi al
poligonului rezulta n  2 triunghiuri. Se calculează ariile triunghiurilor şi se adună. 1

1
2

Oficiu 1

Barem propus de:


prof. Constantin Rus – Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”, Bistriţa
prof. Corina Dobrescu - Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti
prof. Victor Stoica – Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporţional cu
conţinutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a ajunge
la rezultat, prin metoda aleasă de elev.