Sunteți pe pagina 1din 2

Modalitatea în care managerii spitalelor abordează conceptul de calitate diferă mult

în funcţie de experienţa şi pregătirea fiecăruia. Scopul revizuirii standardelor de


calitate constă în îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor furnizate şi a
modalităţilor de a produce aceste servicii. În acest sens, un bun management al
calităţii constă în planificarea, aplicarea practică, controlul şi revizuirea măsurilor
necesare modelării serviciilor şi proceselor, astfel încât acestea să se răspundă
permanent tuturor nevoilor principalilor actori implicaţi (clienţi, furnizori,
finanţatori).

Un indicator de calitate trebuie sa fie valid, relevant pentru problema dfinita,


reproductibil, realist, masurabil si observabil, cunoscut si agreat de echipa, folosit
in evaluar

universitar şi postuniversitar de cercetare.

Ca indicatori de utilizare ai serviciilor la nivelul spitalului și la nivelul secției de


boli infecțioase I s-a inregistrat un numar pacienti externati - total spital si pe
fiecare sectie de 7080; durata medie de spitalizare pacienti externati- total spital si
pe fiecare sectie (om zipitalizare pacienti externati- total spital si pe fiecare sectie
(zile spitalizare:pacienti, reuperare, spitalizare de zi etc. : 14339 ; cronici -total
spital: 807 ; spitalizare de zi -total spital: 7258 ; procentul pacientilor cu interventii
chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale de 75% ;
procentul pacientilor cu complicatii si comorbiditati din totalul pacientilor externati
de 96% .

In privinta indicatorilor spitalicesti idicatorii de calitate arată o rată de mortalitate


peste prevederile la nivel național și în creștere în ultimii ani, existând și o ușoară
creștere a mortalității. Indicele de concordanță diagnostic internare-externare are
valori peste valorile conform normelor. Există un procent de pacenți transferați
către alte spitale ca urmare a patologiei complicate.
Bibliografie