Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVULUI:

I. Date personale:
Numele şi prenumele: Rus Andrei
Data naşterii: 16. 10. 1999
Locul nasterii: Alba Iulia
Domiciliul actual: zona Tolstoi,
Şcoala urmată în prezent: Liceul Economic
Şcoli urmate anterior: Scoala numarul 7, Alba Iulia

II. Mediul familial:


Numele şi profesia tatălui: Traian – fost inginer la „IMA - Aiud", acum unic asociat al
firmei proprii
Numele si profesia mamei: Anca – Doctor pediatru

Relaţii dintre părinţi: bună înţelegere


Nivelul de educaţie şi cultural: ridicat
Aspectul moral al familiei: satisfăcător, păstrează strict anumite convingeri dar nu refuză
dreptul la opinie membrilor familiei.
Regimul de educaţie aplicat copiilor de către părinţi: sunt interesaţi de situaţia
şcolară a elevei, dar au încredere în calităţile intelectuale şi de judecată ale ei
Fraţi, surori (vârsta, ocupaţie): sora, elevă - clasa a-XI-a, Liceul HCC
Alte persoane care locuiesc împreună cu familia: nimeni
Activităţi, sarcini în cadrul familiei: ajută la treburile casnice împreună cu sora
Influenţa mediului familial: benefică, deoarece işi consideră părinţii prieteni, confidenţi
şi buni sfătuitori
Condiţii de locuit: eleva locuieşte împreună cu sora sa şi părinţii într-un apartament cu 4
camere şi are propriul spaţiu de studiu
Condiţii materiale: depăşesc media
Prieteni, cunoştinţe, preocupări: colegi, prieteni de familie - preocupări de lecturare şi
sportive
Influenţe extrafamiliale: relaţii strânse cu colegii şi cu prietenii apropiaţi
Evenimentele cele mai importante din viaţa elevului: excursiile în străinătate şi
expediţiile cu familia prin ţară.

III. Starea de sănătate


Antecedente ereditare: fără
Antecedente personale: nu există
Starea generală a sănătăţii: foarte bună, caracterizată de rezistenţa atât la efort fizic, cât
şi intelectual
Menţiuni medicale cu importanţă pentru procesul de învăţământ: nu există
Caracteristicile activităţii motrice: forţă, viteză, îndemânare, memorie şi inteligentă
motrică- peste nivelul mediu
IV. Rezultate şcolare şi preocupări ale elevului:
Începutul scolarizării elevului: 7ani
Mediile generale în ultimii ani: media finala din scoala generala - 10
Obiectele la care a obţinut notele cele mai bune: literatură, engleză, matematică, sport.
Obiectele la care a obţinut notele cele mai slabe: chimie
Succese deosebite: olimpiade la economie, limba română, matematică, competiţii
sportive la baschet
Factori explicativi ai reuşitei/nereuşitei şcolare: interesul constant manifestat faţă de
materiile respective şi un plus de energie
Preocupări în afara şcolii: baschet, gastronomie.
Aspectul activităţii sportive a elevului: participare activă, susţinută, iniţiativa-
performanţe competiţionale la nivel zonal.

V. Date asupra structurii psihologice:


1.Aptitudini şi capacităţi intelectuale:
Atentie: vizuala si auditiva, distributiva
Inteligenţa: abstractă
Memorie: memorare logică şi mecanică atunci când este nevoie
Limbaj: bogat, exprimare fluentă atât oral cât şi scris.
Creativitate: bogata
2. Trăsături de caracter:
Sârguinţă: suficient pentru a fi eficientă
Organizarea studiului: eficientă
Disciplina în clasa: activă, disciplinată
Colegialitate: deschisă în formarea de relaţii colegiale
Modestie: în cantitate corespunzătoare
Trăsături voluntare de caracter: ia initiativa, creatoare de opinii, orientează catre un
scop clar, implicare în tot ceea ce îi pare interesant
3.Trăsături de temperament: extrovertită, energică, rezistentă la efort intelectual şi fizic
intens, işi formează cu usurinţă deprinderi, sociabilă, statornică în relaţii de orice tip.

VI. Caracterizare sintetică:


 Nivelul pregătirii şcolare: ridicat
 Nivelul inteligenţei: ridicat
 Aptitudini sau interese speciale: economie, limbi straine,sport
 Trăsături de caracter mai pregnante: energică, intreprinzatoare, bunădispoziţie,
comunicarea
 Particularitaţi temperamentale dominante: sangvinic

Orientarea scolară şi profesională:


Dorinţa părinţilor: studiul economiei mondiale în limba engleză
Aspiraţiile realiste ale elevului: jurnalism, dar şi economie
Părerea profesului: ambele obiective pot fi attinse
 Aspecte ce solicită acţiuni speciale de intervenţie: manifestări tranzitorii privind
conflictele familiale-irascitabilitate
 Recomandări de ordin pedagogic:
Obiective afective: temperare, mai puţin intrprinzatoare
Metode de simulare: joc de rol (spre exemplu: eleva va avea sarcina de a se subordona
cerinţelor sefului de grup desemnat de profesor).

S-ar putea să vă placă și