Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCŢII

FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE SI INSTALAŢII

VERIFICARE ZIDĂRIEI PORTANTE LA


SARCINI GRAVITAŢIONALE

Un calcul acoperitor de verificare a grosimii peteţilor structurali se face prin determinarea


capacitaţii portante a unor fâşii vertical de perete de 1,00 m laţime.
Se aleg fâşii care preiau încarcarile cele mai mari si care prezinta riscul maxim de pierdere a
stabilităţii.

1.DATE GENERALE
- Grosimea pereţilor exteriori de rezistenţă : 250x300x238cm- “POROTHERM 30” ;
- Grosimea pereţilor interiori de rezistenţă: 375x250x238cm - “POROTHERM 25”;
- Blocuri ceramice “POROTHERM” grupa 2S cu volumul golurilor ≤50% →pereţi exterior+interior;
- Mortar de zidărie M10;
- Regim de inalţime P+2E;
- Grupa de regularitate 1;
- Acceleraţie seismica de proiectare ag=0.15g pentru Mun. Satu Mare
- Tipul de zidărie utilizată : zidărie confinată;
- Densitate aparentă : 800kg/m3

Conform P100-1/2013 , Pentru verificarea numărului maxim de niveluri peste sectiunea de


incastrare pentru clădiri cu pereţi structurali din zidărie confinată, cu elemente din grupa 2 si acceleraţia
seismică de proiectare ag=0.15g, densitatea pereţilor structurali de pe fiecare direcţie principală a clădirii
 5%
trebuie sa fie .

Se calclează procentul de plinuri de pe fiecare direcţie principală:


A plinuri
p x100  5%
S planseu

 Pereţi pe direcţia transversală:


Aplinuri
= 7,35x0,30+2,75x0,30+9,80x0,30+9,80x0,25-4x(1,20x-0,30)-1,10x0,30-0,8x0,25
-1,00x0,25 = 6.20m2
6.20
p x100  5,10%  5%
121

 Pereţi pe direcţia longitudinală:


Aplinuri
=6,75x0,30+5x0,30+5x0,25+7,75x0,25+5,75x0,25+0,7x0,3+5,75x0,30-3x0,30-
1,8x0,30-3x(0,9x0,25)=9,22m2

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan 74 STUDENT: Lucian Ciprian Pavel
UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCŢII
FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE SI INSTALAŢII

9,22
p x100  7,62%  5%
121

2. VERIFICAREA PERETELUI EXTERIOR


A.Stabilirea montantului exterior care se verifică
Determinarea celui mai solicitat perete s-a obținut cu ajutorul liniilor de rupere.

Suprafaţa aferentă montantului exterior pentru placa de la etajul II este S=1.47m2

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan 75 STUDENT: Lucian Ciprian Pavel
UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCŢII
FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE SI INSTALAŢII

Suprafaţa aferentă montantului exterior pentru placa de la parter si etajul I este S=1,50+1,47=2,97m2
B. Stabilirea secţiunii in care se face verificarea
Verificarea se va face in secţiunea 1-1.

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan 76 STUDENT: Lucian Ciprian Pavel
UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCŢII
FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE SI INSTALAŢII

C. Evaluarea încarcărilor.

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan 77 STUDENT: Lucian Ciprian Pavel
UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCŢII
FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE SI INSTALAŢII

a). Încărcări permanente:


-şarpanta : gşarpanta=G x S x 1,35 = 0,9 x 1,47 x 1,35 = 1,78kN

-placa peste etaj II : gpl,II = (gpard.+ gpl ) x S x 1,35 = 8,28 x 1,47 x 1,35 = 16,43 kN

-placa peste etaj I : gpl,I = (gpard.+ gpl ) x S x 1,35 = 8,28 x 2,97 x 1,35 = 33,2 kN

-placa peste parter : gpl,0 = (gpard.+ gpl ) x S x 1,35 = 8,28 x 2,97 x 1,35 = 33,2 kN

-greutatea centurilor : gc = b x h x γbet x 1,35 = (0.30 x 0,25 x 25 x 1,35) x 3 = 7,6 kN

-greutatea din pereţii de închidere : gpereţi=[(γ x h x b) x + gtencuiala]x 3 x 1,35


gpereţi=[(8 x 2.6 x 0,3)+(0.01x2)2.60x19] x 3 x 1,35
gpereţi=29.27kN/m x 1m = 29.27kN

Gtotal=1,78+16,43+33,2x2+7,6+29.27=121.48kN

b). Încărcări utile:

Q = (gzapada x S + q x S x 3) x 1,5
Q = (2 x 1,47 + 1,5 x 1,47 + 2,5x1,5x2) x 1,5
Q =18,96kN
N1-1= Gtotal+Q= 121.48 + 18,96 = 140.44kN
N0-0= 140.44kN

D.Determinarea rezistenței de calcul la compresiune a zidăriei

f zk
f zd =
γM

fzk= valoarea caracteristică la compresiune a zidăriei


f zk =K ∙ f 0.7 0.3 0.70
b ∙ f m =0.45 ∙10 ∙ 4.50.30 =3.54 N /mm2

K= 0.45- coeficient care depinde de tipul elementului pentru zidărie


fb=10 N/mm2 - rezistența la compresiune standardizată a elementului de zidărie pe rosturile orizontale
fm=4.5 N/mm2 – rezistența medie la compresiune a mortarului
γM=2.5 - coeficient partial de siguranță

3.54 2
f zd = =1.41 N /mm
2.5

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan 78 STUDENT: Lucian Ciprian Pavel
UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCŢII
FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE SI INSTALAŢII

E.Verificarea secțiunii 1-1

N Rd =ϕ i (m ) ∙ A ∙ f zd

A=0.30 ∙1=0.30m2
fd=1.41 N/mm2
ϕ = constanta de reducere a rezistenței ținȃnd seama de efectele zvelteței peretelui şi ale excentricității
de aplicare a ȋncarcărilor
e
ϕ i=ϕ1 =1−2 ∙ 1
t
e1=e10+eh3+ea≥0.05t
e1= excentricitatea de cacul , ȋn raport cu planul median al peretelui ,ȋn secțiunea 1-1=
e10=excentricitatea din alcătuirea structurii = 0
eh3=excentricitatea datorată forțelor perpendicular pe planul peretelui = 0
ea = excentricitatea din imperfecțiunile de execuție
t hetaj
e a=max (;
30 300
= ; )(
30 280
30 300 )
=( 1 ; 0.93 )=1 cm

e1=0+0+1≥0.05∙30 => 1≤1.5 => e1=1.5 cm

em = ( 23 ∙ e + e
i0 hm ) ( 23 ∙ 0+0 ±1)=1 cm
±e a =

em hetaj
ϕm este ȋn funcție de t
;
t ( ) max =
1 2.80
;
30 30 ( )
=(0.033 ; 9.33)

1.5
ϕ i=ϕ1 =1−2 ∙ =0.9
30

Ȋn urma interpolarii => ϕm=0.52 < ϕi=0.9 => pentru calcul folosim valoarea cea mai mica

3 1−1
N Rd =0.52 ∙0.3 ∙ 1.41∙ 10 =219.96 KN > N =140.44 KN

RELAȚIA SE VERIFICĂ

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan 79 STUDENT: Lucian Ciprian Pavel
UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCŢII
FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE SI INSTALAŢII

3. VERIFICAREA PERETELUI INTERIOR


A.Stabilirea montantului exterior care se verifică
Determinarea celui mai solicitat perete s-a obținut cu ajutorul liniilor de rupere.

Suprafaţa aferentă montantului interior este S=1,47+1,40=2,87m2

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan 80 STUDENT: Lucian Ciprian Pavel
UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCŢII
FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE SI INSTALAŢII

B. Stabilirea secţiunii in care se face verificarea


Verificarea se va face in secţiunea 1-1.

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan 81 STUDENT: Lucian Ciprian Pavel
UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCŢII
FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE SI INSTALAŢII

a). Încărcări permanente:


-şarpanta : gşarpanta=G x S x 1,35 = 0,9 x 2,87 x 1,35 = 3,48kN

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan 82 STUDENT: Lucian Ciprian Pavel
UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCŢII
FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE SI INSTALAŢII

-placa peste etaj II : gpl,II = (gpard.+ gpl ) x S x 1,35 = 8,28 x 2,87 x 1,35 = 31,77 kN

-placa peste etaj I : gpl,I = (gpard.+ gpl ) x S x 1,35 = 8,28 x 2,87 x 1,35 = 31,77 kN

-placa peste parter : gpl,0 = (gpard.+ gpl ) x S x 1,35 = 8,28 x 2,87 x 1,35 = 31,77 kN

-greutatea centurilor : gc = b x h x γbet x 1,35 = (0.25 x 0,25 x 25 x 1,35) x 3 = 6,32 kN

-greutatea din pereţii despărţitori : gpereţi=[(γ x h x b) x + gtencuiala]x 3 x 1,35


gpereţi=[(8 x 2.6 x 0,25)+(0.01x2)2.60x19] x 3 x 1,35
gpereţi=23.03kN/m x 1m = 23.03kN

Gtotal=3,48+31,77x3+6,32+23.03=128.14kN

b). Încărcări utile:

Q = (gzapada x S + q x S x 3) x 1,5
Q = (2 x 2,87 + 1,5 x 2,87 x 3) x 1,5
Q =27,98kN
1-1
N = Gtotal+Q= 128.14+ 27,98= 156.12kN
N0-0= 156.12kN

D.Determinarea rezistenței de calcul la compresiune a zidăriei

f zk
f zd =
γM

fzk= valoarea caracteristică la compresiune a zidăriei


f zk =K ∙ f 0.7 0.3 0.70
b ∙ f m =0.45 ∙10 ∙ 4.50.30 =3.54 N /mm2

K= 0.45- coeficient care depinde de tipul elementului pentru zidărie


fb=10 N/mm2 - rezistența la compresiune standardizată a elementului de zidărie pe rosturile orizontale
fm=4.5 N/mm2 – rezistența medie la compresiune a mortarului
γM=2.5 - coeficient partial de siguranță

3.54
f zd = =1.41 N /mm 2
2.5

E.Verificarea secțiunii 1-1

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan 83 STUDENT: Lucian Ciprian Pavel
UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCŢII
FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE SI INSTALAŢII

N Rd =ϕ i (m ) ∙ A ∙ f zd

A=0.25 ∙1=0.25m2
fd=1.41 N/mm2
ϕ = constanta de reducere a rezistenței ținȃnd seama de efectele zvelteței peretelui şi ale excentricității
de aplicare a ȋncarcărilor
e
ϕ i=ϕ1 =1−2 ∙ 1
t
e1=e10+eh3+ea≥0.05t
e1= excentricitatea de cacul , ȋn raport cu planul median al peretelui ,ȋn secțiunea 1-1=
e10=excentricitatea din alcătuirea structurii = 0
eh3=excentricitatea datorată forțelor perpendicular pe planul peretelui = 0
ea = excentricitatea din imperfecțiunile de execuție
t hetaj
e a=max (;
30 300
= ; )(
25 280
30 300 )
=( 0.83 ; 0.93 ) =0.93 cm

e1=0+0+0.93≥0.05∙30 => 0.93≤1.25 => e1=1.25 cm

em = ( 23 ∙ e + e
i0 hm ) ( 23 ∙ 0+0 ±0.93 )=1cm
±e a =

em hetaj
ϕm este ȋn funcție de t
;( )
t max =
1 2.80
25
; ( )
30
=(0.04 ; 9.33)

1.25
ϕ i=ϕ1 =1−2 ∙ =0.91
30

Ȋn urma interpolarii => ϕm=0.64 < ϕi=0.91 => pentru calcul folosim valoarea cea mai mica

N Rd =0.64 ∙ 0.25 ∙1.41 ∙10 3=182.4 KN > N 1−1=156.12 KN

RELAȚIA SE VERIFICĂ

COORDONATOR: Prof. Dr. Ing. Tudor Dan 84 STUDENT: Lucian Ciprian Pavel

S-ar putea să vă placă și