Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza P.E.S.T.

POLITICUL

Politica educationala aplicata in invatamant la nivelul scolii postliceale “Carol Davila” avand la baza
principiul flexibilitarii si al descongestionarii se dovedeste eficienta in dezvolytarea pozitiva a activitatii.
Comunitatea locala are un rol decisive in realizarea tuturor proiectelor.

Existenta legislatiei specifice care reglementeaza organizarea si functionarea invatamantului


romanesc:

-Legea educatiei nationale nr.1/2011,

-Ordonanta de urgenta privind asigurarea calitatii educatiei nr.75/12.07.2005,

-Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin


O.M.Ed. C nr.4925/08.09.2005’

- Regulamentul privind actele de studii si documentele scolare in invatamantul preuniversitar, aprobat


prin O.M.Ed.C nr.3502/03.03.2005,

-O.M.Ed.C.nr.3972/27.04.2005 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare,avizare si aprobare a


standardelor de pregatire profesionala si a curriculumului pentru invatamantul postliceal,

ECONOMICUL

Variabilele economice relevante pentru zona noastra vizeaza mediul de afaceri local, cresterea
nivelului investitiilor si programele de finantare aflate in derulare .Procesul Bologna si procesul Lisabona
configureaza spatial european al educatiei si asigurarea calitatii in educatie . Europa trebuie sa devina
cea mai competitiva si dinamica economie din lume, bazata pe cunoastere si capabila sa sustina o
crestere economica rapida, cu locuri de muinca mai multe si mai bune. Reducertea activitatii economice
a unor mari intreprinderi influenteaza negative bugetele familiilor iar scaderea veniturilor familiei
genereaza demotivarea elevilor si reducerea posibilitatilor de sustinere financiara a acestora.

SOCIALUL

Din punct de vedere social se constata ca populatia zonei nu a prezentat variatii semnificative.
Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii, genereaza pozitii diferite fata de problematica
educatiei, existand grupuri de interes care nu o recepteaza ca pe un adevarat mijloc de promovare
sociala.

Numai prin eforturile de educatie , colaborarea cu familiile elevilor , formarea si instruirea


permanenta a adultilor se vor putea atenua : cresterea somajului , cresterea alarmanta a violentei si a
ratei infractionalitatii , deprecierea relatiilor interumane, tendinta de negare a autoritatii statului si a
institutiilor sale , atitudinea civica pasiva , excluderea sociala .

TEHNOLOGICUL

Globalizarea informatiilor necesita generalizarea tehnogiilor avansate pentru modernizarea


procesului de invatamant . Planul strategic de actiune eEurope are ca obiectiv central inducerea de
schimbari in educatie si formare pentru a putea trai si munci intr-o societate bazata pe cunoastere prin
platforma eLearning . Platforma acopera o plaja foarte variata de medii de invatare care combina
textul, imagini , sunete prezentate prin modalitati diverse : Web, CD, inregistrari audio.

Scoala Postliceala “Carol Davila” beneficiaza de un laborator de informatioca performant, de doua


laptopuri si un videoproiector pentru derularea unor lectii modern , scoala avand acces la internet.

Civilizatia informationala presupune ca, la intervale relativ scurte de timp , cunostintele sa fie
actualizate si impune redimensionarea sistemului de formare profesionala a cadrelor didactice.Rata
ridicata a progresului stiintific si tehnologic oblige individu l sa invete pe tot parcusul vietii si implica o
reactualizare a cunostintelor profesionale pe fiecare treapta a carierei. Generalizarea practicilor
educationale inovatoare conduce la modernizarea actului educational traditional.

S-ar putea să vă placă și