Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul teoretic „Mihai Eminescu”


CLASA: a XI-a F
DISCIPLINA: Biologie
SUBIECTUL: Fiziologia analizatorului vizual
TIPUL LECŢIEI: comunicare/însuşire de noi conţinuturi
COMPETENŢE SPECIFICE:
C1 –precizarea celor trei segmente ale analizatorului vizual şi recunoaşterea acestora;
C2–recunoaşterea componentelor analizatorului vizual (ochiul emetrop) şi a defectelor de vedere;
C3–reprezentarea schematică a segmentelor analizatorului vizual;
C4–elucidarea mecanismelor defectelor de vedere şi corectarea acestora;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, demonstraţia, problematizarea, învăţarea prin descoperire, observaţia,
explicaţia.
b) FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală combinată cu activitate individuală.
c) RESURSE: - capacităţile de învăţare ale elevilor;
- cunoştinţele însuşite anterior de către elevi referitoare la structura ochiului.
d)LOCUL DE DESFĂŞURARE : Laboratorul AEL
e)EVALUARE : Formativă prin chestionare orală şi prin teste de evaluare.
f) MIJLOACE DIDACTICE: fişe, soft educaţional AEL, mulaje,.
g) BIBLIOGRAFIE:
 Ioana Ariniş, 2006 – Biologie Manual pentru clasa a XI-a Editura Sigma
 Elena Huţanu Croncan, Irina Hutaţanu 2008 – Biologie Manual pentru clasa a XI-a , Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti.
 Aurel Ardelean, Ionel Roşu Călin Istrate, 2001 – Biologie,Editura Corint.

1
 Soft educaţional AEL

DESFASURAREA LECTIEI:
ETAPELE LECTIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR
Organizarea clasei Verific condiţiile necesare desfaşurării normale a lecţiei, Pregătesc caietele manualele creioanele ,
5 minute prezenţa elevilor, funcţionarea calculatoarelor. materialele necesare orei,
Verificarea cunoştinţelor Prin chestionare orală: Elevii răspund: Funcţiile de bază a unui
dobândite anterior - Care sunt funcţiile de bază a unui organism? organism sunt
7 minute - Care sunt sistemele participante la realizarea acestor : funcţia de relaţie, de nutriţie, de
funcţii? reproducere.
- Cum funcţionează sistemul nervos? La realizarea funcţiei de relaţie: sistemul
- Analizatorii în funcţionare prezintă trei segmente, şi nervos, analizatorii, sistemul locomotor,
anume un segment 1.receptor care este reacţionează la funcţia de nutriţie realizată prin
acţiunea unui stimul, 2.segmentul de conducere , 3. participarea:sistemelor digestiv, circulator,
segmental central. respirator, excretor, endocrin, nervos.
Funcţia de reproducere realizată de aparatul
reproducător, endocrin , nervos.
Captarea atenţiei Pentru realizarea functiei de relaţie ce rol are ochiul?Prezint Elevii răspund şi urmăresc cu atenţie
3 minute imaginea analizatorului vizual din softul educational AEL. imaginile prezentate .
Simţul văzului permite omului să aprecieze
forma , culoarea mărimea, luminozitatea,
mişcarea şi distanţa la care se află acesta.
Prezentarea obiectivelor In cadrul acestei lecţii ve-ţi cunoaşte localizarea şi alcătuirea Elevii notează titlul lecţiei pe caiete şi
3 minute segmentelor analizatorului vizual, fiziologia ochiului emetrop , urmăresc indicaţiile primite pentru
defectele de vedere şi corectarea acestora. rezolvarea sarcinilor .
Notez titlul lectiei pe tablă . Notez rolul analizatorului vizual şi Notează pe caiete .
stimulul .

2
Dirijarea învăţării Prezint componentele analizatorului vizual cu ajutorul Elevii urmăresc imaginile, recunosc
15 minute imaginilor din AEL , notez pe tabla de asemenea. componentele analizatorului vizual şi
iar apoi schiţez globul ocular pe tablă cu cele trei tunici şi zona noteaza pe caiete. Observă pe monitor
de formare a imaginii normale. componentele globului ocular si recunosc
Prezint cele trei segmente ale analizatorului si anume celulele cele trei tunici , realizează schiţa globului
fotoreceptoare din retina cu conuri şi bastonaşe-segmentul ocular pe caiete.
receptor.
Segmentul de conducere fprmat din trei neuroni: neuronii Elevii urmăresc imaginile şi parcurg etapele
bipolari din retina cu care fac sinapsa celulele cu conuri fiecare de desfăşurare a parcurgerii influxului
neuron bipolar-primul neuron face sinapsă cu neuron nervos pe cele trei segmente.
multipolari –al doilea neuron, care vor forma nervul optic , Notează pe caiete.
tractul optic, chiasma optică , al treilea neuron pentru reflexul Pentru fixarea notiunilor parcurg un test iar
fotomotor de acomodare se găseşte în coliculii cvadrigemeni apoi se autoevaluează fiecare elev.7
superiori din mezencefal, tractul optic în continuare face
sinapsă cu al treilea neuron in corpii geniculaţi lateral din Urmăresc simularea reflexului fotomotor
metatalamus. mioza şi midriaza notează pe caiete.
Segmentul central este în lobul occipital, de o parte şi alta a
scizurii calcarine. Ochiul normal se numeşte emetrop.
Creşterea diametrului pupilar ( reflex pupilo-dilatator midriază
stimulare simpatică) scăderea diametrului pupilei
miozăstimulare parasimpatică.
Defectele de vedere sunt : miopia imaginea este mai mică, se
corecteaza cu lentile divergente, hipermetropia –imaginea mare
corectare cu lentile convergente
Astigamtismul – imaginea se formează în mai multe puncte pe
retină-corectare cu lentile cilindrice.
Obţinerea performanţei Distribui fiecărui elev un test de evaluare pe care urmează să-l Rezolvă testul .
7 minute completeze în timp de 7 minute.

3
Asigurarea transferului După terminarea testelor prin conversaţie euristică se stabilesc Urmăresc răspunsurile şi identifică greşelile
5 minute răspunsurile corecte pe care le-au făcut.