Sunteți pe pagina 1din 3

Regulamentul concursului național ”Patrimoniul suntem noi”

14 februarie 14 aprilie 2018

I. Noțiuni generale Concursul național ”Patrimoniul suntem noi” este o inițiativă civică organizată în cadrul seriei
I. Noțiuni generale
Concursul național ”Patrimoniul suntem noi” este o inițiativă civică organizată în cadrul seriei de
evenimente corespunzătoare Anului 2018 – Anul European al Patrimoniului Cultural, de către A.O.
Urban Lab Chișinău cu susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii
Moldova 1 .
II. Obiectivele concursului
Obiectivul general al concursului este promovarea patrimoniului cultural material și imaterial ca
mijloc de dezvoltare socială pentru comunitățile din Republica Moldova.
Obiectivele specifice sunt următoarele:
identificarea inițiativelor de gestiune a resurselor de patrimoniu cultural ce vin din partea
comunităților locale;
• creșterea nivelului de conștientizare a valorii patrimoniului cultural pentru comunitățile din
localitățile Republicii Moldova.
III. Modul de organizare a concursului
Concursul reprezintă o campanie de identificare și promovare a inițiativelor civice care ilustrează
moduri de implicare a comunităților în viața și dezvoltarea locală, în special în relație cu
patrimoniul cultural. Sunt eligibile proiecte în curs de implementare sau cele deja implementate
oriunde pe teritoriul Republicii Moldova. Nu se admit propuneri în faza de proiect.
Pentru ca propunerile să fie eligibile, acestea trebuie să fie elaborate sau să aibă cel puțin un
partener din
sectorul
civic
(organizație
non-guvernamentală,
grup
de inițiativă,

1 Concursul vine în contextul desemnării anului 2018 ca an European al Patrimoniului Cultural, această inițiativă fiind una din metodele de promovare la nivel local al evenimentului. În același timp, conceptul și metodele de organizare ale concursului reprezintă instrumente de implementare în Republica Moldova a Convenției Europene despre Valoarea Patrimoniului Cultural pentru Societate (Faro, 2005), care recunoaște faptul că ”obiectele și locurile nu reprezintă în sine importanță de patrimoniu cultural. Ele sunt importante datorită semnificației și utilizărilor pe care oamenii i le atribuie și pentru valorile pe care le reprezintă”.

Regulamentul concursului național ”Patrimoniul suntem noi” 14 februarie – 14 aprilie 2018 I. Noțiuni generale ConcursulConvenției Europene despre Valoarea Patrimoniului Cultural pentru Societate (Faro, 2005) , care recunoaște faptul că ”obiectele și locurile nu reprezintă în sine importanță de patrimoniu cultural. Ele sunt impo r tante datorită semnificației și utilizărilor pe care oamenii i le atribuie și pentru valorile pe care le reprezintă”. " id="pdf-obj-0-22" src="pdf-obj-0-22.jpg">
Regulamentul concursului național ”Patrimoniul suntem noi” 14 februarie – 14 aprilie 2018 I. Noțiuni generale ConcursulConvenției Europene despre Valoarea Patrimoniului Cultural pentru Societate (Faro, 2005) , care recunoaște faptul că ”obiectele și locurile nu reprezintă în sine importanță de patrimoniu cultural. Ele sunt impo r tante datorită semnificației și utilizărilor pe care oamenii i le atribuie și pentru valorile pe care le reprezintă”. " id="pdf-obj-0-24" src="pdf-obj-0-24.jpg">

proprietari/administratori de situri de patrimoniu, organizații culturale, biblioteci, profesioniști:

arhitecți, istorici de artă, arheologi, artiști plastici, muzicieni).

Posibile tematici de explorat:

Descoperirea sau promovarea unui loc excepțional; Povestirea printr-o abordare sensibilă despre ”patrimoniul său” sau ”cartierul său”, etc; Vizite în locuri netradiționale; Proiecte de valorificare a patrimoniului de către și pentru copii; Evenimente urbane, jocuri sociale și artă în spațiul public; Tururi gastronomice; Alte inițiative originale ce vin în relație cu patrimoniul cultural material sau imaterial.

• • • • • • Apelul de participare este lansat la data de 14 februarie
Apelul de participare este lansat la data de 14 februarie 2018, data limită de prezentare a
dosarelor este 14 aprilie 2018. Expoziția și premierea câștigătorilor va avea loc pe data de 14 mai
2018.
Propunerile vor fi depuse în format electronic la adresa de email contact@urbanlab.md și vor
conține următoarele informații:
1.
Titlul proiectului;
2.
Autorul / autorii, date de contact (e-mail, telefon);
3.
Locul și data implementării;
4.
Un text descriptiv (până la 300 de cuvinte) ce descrie conceptul proiectului, importanța
acestuia pentru autor și pentru comunitate, impactul și modul în care acesta a contribuit
la promovarea culturii locale și/sau la consolidarea spiritului civic;
5.
O fotografie sau ilustrație în rezoluție înaltă ce reprezintă proiectul sau activitatea.
Ce oferim?
Promovare și vizibilitate: proiectele selectate vor fi publicate și promovate la nivel național
și vor servi drept exemple de bune practici în domeniul valorificării patrimoniului cultural;
Suport financiar: pentru cele mai reprezentative propuneri sunt prevăzute premii după
cum urmează:
-
Premiul I în valoare de 7000 lei;
-
Premiul II în valoare de 5000 lei;
-
Premiul III în valoare de 3000 lei;
  • - Două mențiuni premiate cu 1000 de lei fiecare.

proprietari/administratori de situri de patrimoniu, organizații culturale, biblioteci, profesioniști: arhitecți, istorici de artă, arheologi, artiști plastici,
proprietari/administratori de situri de patrimoniu, organizații culturale, biblioteci, profesioniști: arhitecți, istorici de artă, arheologi, artiști plastici,
  • Posibilitatea de a deveni membri ai rețelei internaționale ”Faro Convention Network 2 ”: proiectele ce vor corespunde principiilor și criteriilor Rețelei, vor fi invitate să depună un dosar completat pentru a fi incluse în lista internațională de promotori ai Patrimoniului Cultural European.

IV. Calendarul și jurizarea • • • Lansarea apelului de participare – 14 februarie 2018; Colectarea
IV. Calendarul și jurizarea
Lansarea apelului de participare – 14 februarie 2018;
Colectarea inițiativelor și a proiectelor – până pe 14 aprilie 2018, inclusiv;
Jurizarea, expoziția finală și premierea câștigătorilor – 18 mai 2018.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de prelungire sau modificare a datelor de concurs, anunţând în
prealabil acest lucru.
Juriul concursului va fi alcătuit din reprezentanți ai organizatorilor, ai finanțatorilor și ai mediului
profesional. Lucrările înscrise trebuie să respecte Legea nr. 139 din 02.07.2010 „privind drepturile
de autor și drepturile conexe”. Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra
propunerii înscrise în concurs și este unic responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau
indirecte ce pot apărea ca urmare a participării la acest concurs. Autorii lucrărilor propuse în
concurs rămân proprietarii acestora. Organizatorii au dreptul de a publica/utiliza lucrările de la
concurs în scopuri compatibile cu obiectivele concursului.
Politica de confidenţialitate:
Datele personale şi de contact ale participanţilor sunt strict confidenţiale. Detaliile participanţilor
pot fi folosite doar pentru funcţionarea normală a concursului. Nu vor fi acceptate lucrările care
incita la încălcarea legii, violență, promovează orice fel de discriminare, au caracter ofensator,
abuziv, indecent, calomniator sau obscen, pot aduce prejudicii unei persoane, unei afaceri sau
unei întreprinderi; sunt protejate de drepturi de autor care nu aparțin concurentului; conțin
publicitate explicită sau implicit.
Pentru orice întrebări referitoare la acest concurs vă oferim asistență la contact@urbanlab.md
sau la numerele de telefon 067 351 533, 022 21 07 75.

2 Rețeaua Convenției Faro este alcătuită dintr-un număr de comunități în continuă creștere, ce fac parte dintr-o rețea dinamică pan-europeană, ce oferă cunoștințe extinse, expertiză și instrumente, într-un cadru pentru dialog și cooperare constructivă.

✓ Posibilitatea de a deveni membri ai rețelei internaționale ” Faro Convention Network ”: proiectele ceprincipiilor și criteriilor Rețelei, vor fi invitate să depună un dosar completat pentru a fi incluse în lista internațională de promotori ai Patrimoniului Cultural European. IV. Calendarul și jurizarea • • • Lansarea apelului de participare – 14 februarie 2018; Colectarea inițiativelor și a proiectelor – până pe 14 aprilie 2018, inclusiv; Jurizarea, expoziția finală și premierea câștigătorilor – 18 mai 2018. Organizatorii îşi rezervă dreptul de prelungire sau modificare a datelor de concurs, anunţând în prealabil acest lucru. Juriul concursului va fi alcătuit din reprezentanți ai organizatorilor, ai finanțatorilor și ai mediului profesional. Lucrările înscrise trebuie să respecte Legea nr. 139 din 02.07.2010 „privind drepturile de autor și drepturile conexe”. Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra propunerii înscrise în concurs și este unic responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a participării la acest concurs. Autorii lucrărilor propuse în concurs rămân proprietarii acestora. Organizatorii au dreptul de a publica/utiliza lucrările de la concurs în scopuri compatibile cu obiectivele concursului. Politica de confidenţialitate: Datele personale şi de contact ale participanţilor sunt strict confidenţiale. Detaliile participanţilor pot fi folosite doar pentru funcţionarea normală a concursului. Nu vor fi acceptate lucrările care incita la încălcarea legii, violență, promovează orice fel de discriminare, au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen, pot aduce prejudicii unei persoane, unei afaceri sau unei întreprinderi; sunt protejate de drepturi de autor care nu aparțin concurentului; conțin publicitate explicită sau implicit. Pentru orice întrebări referitoare la acest concurs vă oferim asistență la contact@urbanlab.md sau la numerele de telefon 067 351 533, 022 21 07 75. Rețeaua Convenției Faro e ste alcătu i tă dintr - un număr de comunități în continuă creștere, ce fac parte dintr- o rețea dinamică pan-european ă, ce oferă cunoștințe extinse, expertiză și instrumente, într - un cadru pentru dialog și cooperare constructivă . " id="pdf-obj-2-33" src="pdf-obj-2-33.jpg">
✓ Posibilitatea de a deveni membri ai rețelei internaționale ” Faro Convention Network ”: proiectele ceprincipiilor și criteriilor Rețelei, vor fi invitate să depună un dosar completat pentru a fi incluse în lista internațională de promotori ai Patrimoniului Cultural European. IV. Calendarul și jurizarea • • • Lansarea apelului de participare – 14 februarie 2018; Colectarea inițiativelor și a proiectelor – până pe 14 aprilie 2018, inclusiv; Jurizarea, expoziția finală și premierea câștigătorilor – 18 mai 2018. Organizatorii îşi rezervă dreptul de prelungire sau modificare a datelor de concurs, anunţând în prealabil acest lucru. Juriul concursului va fi alcătuit din reprezentanți ai organizatorilor, ai finanțatorilor și ai mediului profesional. Lucrările înscrise trebuie să respecte Legea nr. 139 din 02.07.2010 „privind drepturile de autor și drepturile conexe”. Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra propunerii înscrise în concurs și este unic responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a participării la acest concurs. Autorii lucrărilor propuse în concurs rămân proprietarii acestora. Organizatorii au dreptul de a publica/utiliza lucrările de la concurs în scopuri compatibile cu obiectivele concursului. Politica de confidenţialitate: Datele personale şi de contact ale participanţilor sunt strict confidenţiale. Detaliile participanţilor pot fi folosite doar pentru funcţionarea normală a concursului. Nu vor fi acceptate lucrările care incita la încălcarea legii, violență, promovează orice fel de discriminare, au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen, pot aduce prejudicii unei persoane, unei afaceri sau unei întreprinderi; sunt protejate de drepturi de autor care nu aparțin concurentului; conțin publicitate explicită sau implicit. Pentru orice întrebări referitoare la acest concurs vă oferim asistență la contact@urbanlab.md sau la numerele de telefon 067 351 533, 022 21 07 75. Rețeaua Convenției Faro e ste alcătu i tă dintr - un număr de comunități în continuă creștere, ce fac parte dintr- o rețea dinamică pan-european ă, ce oferă cunoștințe extinse, expertiză și instrumente, într - un cadru pentru dialog și cooperare constructivă . " id="pdf-obj-2-35" src="pdf-obj-2-35.jpg">