Sunteți pe pagina 1din 4

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

BIBLIOTECA CENTRALĂ
SERVICIUL REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
Str. Căderea Bastiliei, et. 2, sala 0209
Tel. 402-319.19.00/166
referinte@biblioteca.ase.ro
www.biblioteca.ase.ro/servicii/referinte

MANAGEMENTUL RISCULUI
- bibliografie -
1. *** Managing risk and resolving crisis. London: Prentice Hall, 2001;

2. *** Riscurile întreprinderii moderne (I). În:Tribuna economică, v. 19, nr. 16, p. 86-88, Apr 2008;

3. *** Riscurile întreprinderii moderne (II). În: Tribuna economică, v. 19, nr. 19, p. 86-88, Mai
2008;

4. *** Risk management. Sydney: Standards Australia International, 2004;

5. *** Uncertainty in risk assessment, risk management, and decision making. New York: Plenum
Press, 1987;

6. Albu, Ionel. Auditul intern şi managementul riscurilor. În: Tribuna economică, v. 19, nr. 8, p. 56-
60, 2008;

7. Bărbulescu, Sevastian. Gestionarea riscurilor - funcţie managerială la nivelul unei organizaţii


publice. În: Revista Finanţe Publice şi Contabilitate, v. 19, nr. 4, p. 24-30, 2008;

8. Bernstein, Peter L. Against the gods: the remarkable story of risk. New York: John Wiley & Sons,
1998;

9. Bjelic, Aleksandar. Riscul - componentă a organizaţiilor. În: Tribuna economică, v. 18, nr. 22, p.
25-28, 2007;

10. Bowman, Wiliam Archibald. Căi de îmbunătăţire a activităţii unei companii printr-o abordare
bazată pe risc. În: Audit financiar, v. 5, nr. 4, p. 9-12, 2007;

11. Brezeanu, Petre; Novac, Laura Elly. Metode practice de analiză a riscului. În: Finanţe, banci,
asigurări: publicaţie pentru agenţii economici, v. 8, nr. 3, p. 61-64, Martie 2005;

12. Budica, Ilie; Mitrache, Marius. Metode specifice de asumare a riscului în deciziile manageriale.
În: Revista Finanţe publice şi contabilitate, v. 17, nr. 5, p. 55-57, 2006;

13. Chorafas, Dimitris N. Managing risk in the new economy. New York: New York Institute of
Finance, 2001;

14. Ciocoiu, Nadia Carmen. Managementul riscului în afaceri si proiecte. Bucureşti: Editura ASE,
2006;

15. Ciocoiu, Carmen Nadia. Managementul riscului: vol 1: Teorii, practici, metodologii. Bucureşti:
Editura ASE, 2008;
16. Ciocoiu, Carmen Nadia. Managementul riscului: vol 2: Modele economico-matematice,
instrumente şi tehnici. Bucureşti: Editura ASE, 2008;

17. Cismasu, Irina. Riscul - element în fundamentarea deciziei: concept, metode, aplicaţii. Bucureşti:
Editura Economică, 2003;

18. Crouhy, Michel. Risk management. New York: McGraw-Hill, 2001;

19. Dowd, Kevin. Beyond value at risk: the new science of risk management. Chichester: John Wiley
& Sons, 1998;

20. Dragan, Cristian; Brabete, Valeriu; Baluna, Radu; Goagara, Daniel. Posibilităţi de diminuare a
influenţei riscurilor prin intermediul auditului şi controlului intern. În: Revista Finanţe publice şi
contabilitate, v. 15, nr. 5, p. 21-25, Mai 2004;

21. Ghita, Emil. Managementul riscului: orientări noi în activitatea de evaluare a riscurilor. În:
Revista Finanţe publice şi contabilitate, v. 16, nr. 2, p. 9-11, Februarie 2005;

22. Gotcu, Cezar. Strategii de prevenire a riscurilor. În: Tribuna economică, v. 19, nr. 19, p. 80-82,
Mai 2008;

23. Hinescu, Arcadie; Dobra, Iulian; Hinescu, Daniela Arcadia. Managementul situaţiilor de risc.
În: Tribuna economică, v. 16, nr. 20, p. 21-23, 2005;

24. Hinescu, Arcadie; Dobra, Iulian; Cocoi, Larisa. Managementul situaţiilor de risc. În: Tribuna
economică, v. 16, nr. 25, p. 22-23, 2005;

25. La Baume, Charles de. Couverture des risques de change et de taux dans l'entreprise. Paris:
Economica, 1999;

26. Ilea, Marioara. Analiza riscului de faliment. În: Tribuna economică, v. 18, nr. 32, p. 84-85, 2007;

27. Irimiea, Nicoleta Corina; Marin, Dumitru, cond. st. Alegeri ale agenţilor economici în condiţii
de risc şi incertitudine: teza de doctorat. Bucureşti: A.S.E., 2004;

28. Lam, James. Enterprise risk management: from incentives to controls. Hoboken: John Wiley &
Sons, 2003;

29. Likierman, Andrew. Riscul în măsurarea performanţei. În: Audit financiar, v. 6, nr. 8, p. 9-18,
2008;

30. Luchian, Daniel Gheorghe. Managementul în perioade de criză. Bucureşti: Editura Economică,
1997;

31. Mărăcine, Virginia; Boldur-Lăţescu, Gheorghe, cond. şt. Studiul deciziei în condiţii de risc şi
incertitudine la nivel de firmă: teză de doctorat. Bucureşti: A.S.E., 1997;

32. Marrison, Chris. The fundamentals of risk measurement. New York: McGraw-Hill, 2002;

33. Merna, Tony; Al-Thani, Faisal F. Corporate risk management: an organisational perspective.
Chichester: John Wiley & Sons, 2005;

34. Milca, Mihai. Invatand din mers managementul situatiilor de criza. În: Economistul, v. 14,
nr.1554, p.1, Februarie 2004;

2
35. Mitrache, Marius; Budica, Ilie. Asumarea riscului în deciziile manageriale: riscul pur şi riscul
antreprenorial. În: Revista Finanţe publice şi contabilitate, nr. 7-8, p. 72-74, August 2006;

36. Morariu, Ana; Conabie, Anca Amuza. Riscul managerial şi auditul intern. În: Audit financiar,
v. 5, nr. 4, p. 28-30, 2007;

37. Novac, Laura Elly. Managementul riscului de întreprindere. În: Finanţe, bănci, asigurări:
publicaţie pentru agenţii economici, v. 7, nr. 7, p. 60-61, 64, Iulie 2004;

38. Orfescu, Dorina; Gheorghiu, Alexandru, cond. st. Analiza riscurilor în activitatea întreprinderii
şi strategii de prevenire: teză de doctorat. Bucureşti: A.S.E., 2006;

39. Orfescu, Dorina. Dificultăţi în activitatea IMM-urilor generatoare de riscuri. În: Tribuna
economică, v. 17, nr. 44, p. 81-82, 2006;

40. Porojan, Dumitru; Bisa, Cristian. Planul de afaceri: concepte, metode, tehnici, proceduri.
Bucureşti: IRECSON, 2002;

41. Prunea, Petru. Riscul în activitatea economică: ipostaze, factori, modalităţi de reducere.
Bucureşti: Editura Economică, 2003;

42. Rejda, George E. Principles of risk management and insurance. Boston: Addison-Wesley, 2001;

43. Regester, Michael; Larkin, Judy. Managementul crizelor şi al situaţiilor de risc. Bucureşti:
Comunicare.ro, 2003;

44. Simion, Cezar-Petre; Radu, Victor, cond. st. Perfecţionarea managementului proiectelor în
condiţii de risc: teză de doctorat. Bucureşti: A.S.E., 2008;

45. Stoina, Cristian Nicolae; Romanu, Ion, cond. st. Risc şi incertitudine în investiţii: teză de
doctorat. Bucureşti: A.S.E., 2007;

46. Şerban, Claudia; Mărgulescu, Dumitru, cond. st. Strategii de prevenire a riscurilor din
activitatea economico-financiară a întreprinderilor. Bucureşi: A.S.E., 2003;

47. Soviani, Paul. Managementul riscului. În: Revista Finanţe publice şi contabilitate, v. 15, nr.1, p.
60-64, Ianuarie 2004;

48. Stevenson, Howard H. A mânca sau a fi mâncat: riscul deciziei strategice în managementul
modern. Bucureşti: Editura Economică, 2003;

49. Thompson, John; Martin, Frank. Strategic management: awareness and change. London:
Thomson, 2005;

50. Vasile, Emilia. Managementul riscului: conceptul de risc şi tipuri de riscuri. În: Revista Finanţe
publice şi contabilitate, v. 16, nr. 2, p. 12-16, Februarie 2005;

51. Waters, Donald. Supply chain risk management: vulnerability and resilience in logistics. London:
Kogan Page, 2007.

3
RESURSE ELECTRONICE

1. http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=126&idb= ;
2. http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=206&idb= ;
3. http://www.biblioteca.ase.ro/resurse/resurse_electronice/revista_articole.php?rn=117 ;
4. http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=risk+management&wc=on&dc=All+Disciplines
(articole full-text accesibile din campusul virtual ASE);
5. http://www.biblioteca.ase.ro/resurse/resurse_electronice/revista_articole.php?rn=32 ;
6. http://www.emeraldinsight.com/Insight/searchQuickOptions.do?searchTerm=risk+management&sh
Tab=All&searchScreen=SIMPLE&hdAction=button_search&shTab=All (articole full-text accesibile
din campusul virtual ASE).