Sunteți pe pagina 1din 1

Chestionar pentru elevi – DISCIPLINA LA ORE

Data...........................................................
Numele şi prenumele................................................
1.La ce ore unii elevi nu sunt cuminţi?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2.Nominalizaţi elevii care în mod constant deranjează orele:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
3.Descrieţi ce se întâmplă la aceste ore?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4.Care este motivul pentru care credeţi că se întâmplă să nu fie atenţi şi disciplnaţi la aceste ore?
Cine este vinovat de atitudinea elevilor?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................
5. La ce ore sunt atenţi şi cuminţi toţi elevii?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
6.De ce la aceste ore sunt atenţi şi cuminţi?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................