Sunteți pe pagina 1din 2

Investe ște in oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 – Promovarea masurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
Numărul de identificare al Contractului: POSDRU/183/5.1/S/153091
Titlul proiectului: „NEVOIA ÎNVAȚĂ PE OM.ȘOMERUL DE ASTĂZI, ANGAJATUL DE MÂINE”
Număr operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P.: 20287 – Camera de Comerț și Industrie Alba

Nume:

 Completati urmatoarele substantive cu articolul “a” sau “ an” dupa caz:

_______car ________ apple


_______ school ________ house
_______ nurse ________ orange
_______ flower ________ umbrella
_______ dog ________ book
_______ egg ________ TV
_______ bird ________ newspaper
_______ elephant ________ hour

 Uniti cuvintele din coloana din stanga cu cele din coloana din dreapta - echivalentul lor in limba
engleza:

mama sister
bunic husband
sot family
matusa mother
frate wife
tata father
sora aunt
verisor grandfather
familie cousin
sotie brother

 Formati pluralul urmatoarelor substantive:

- book - ____________

- dog - ______________

- brother - ____________

- woman - ____________

- girl - _______________
Investe ște in oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 – Promovarea masurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
Numărul de identificare al Contractului: POSDRU/183/5.1/S/153091
Titlul proiectului: „NEVOIA ÎNVAȚĂ PE OM.ȘOMERUL DE ASTĂZI, ANGAJATUL DE MÂINE”
Număr operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P.: 20287 – Camera de Comerț și Industrie Alba