Sunteți pe pagina 1din 1

[1] http://drept.usm.md/public/files/brosura-b6-1-6-final130e7.

pdf
[2] Studiu privind funcţionarea profesiei de administrator al insolvabilităţii în Republica
Moldova întocmit în cadrul realizării acţiunii 3.2.1.(1) din Planul de Acţiuni pentru realizarea
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2012-2016, pag. 3.
[3] http://legeaz.net/dictionar-juridic/administrator-special
[4] LEGEA nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, secţiunea
a II-a, art. 5 (3).
[5] http://legeaz.net/dictionar-juridic/administrator-judiciar
[6] http://www.juridice.ro/327775/un-participant-la-procedura-insolventei-administratorul-
special.html
[7] LEGE Nr. 149, din 29.06.2012 a insolvabilităţii, Art. 63, alin. 7.
[8] Studiu privind funcţionarea profesiei de administrator al insolvabilităţii în Republica
Moldova întocmit în cadrul realizării acţiunii 3.2.1.(1) din Planul de Acţiuni pentru realizarea
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2012-2016, pag. 3.
[9] COD Nr. 225, din 30.05.2003 DE PROCEDURĂ CIVILĂ AL REPUBLICII MOLDOVA,
art. 29, art. 36, art. 84, art. 90, art. 104, art. 260, art. 262, art. 355, art. 366, art. 461.
[10] Studiu privind funcţionarea profesiei de administrator al insolvabilităţii în Republica
Moldova întocmit în cadrul realizării acţiunii 3.2.1.(1) din Planul de Acţiuni pentru realizarea
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2012-2016, pag. 3.
[11] Studiu privind funcţionarea profesiei de administrator al insolvabilităţii în Republica
Moldova întocmit în cadrul realizării acţiunii 3.2.1.(1) din Planul de Acţiuni pentru realizarea
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2012-2016, pag. 3.
[12] http://drept.usm.md/public/files/brosura-b6-1-6-final130e7.pdf
[13] http://drept.usm.md/public/files/brosura-b6-1-6-final130e7.pdf
[14] Ina Chetrean, Ministerul Justiţiei, Direcţia profesii şi servicii juridice, REGLEMENTAREA
PROFESIEI DE ADMINISTRATOR AL INSOLVABILITĂŢII (AUTORIZAT) PRIN PRISMA
LEGII CU PRIVIRE LA ADMINISTRATORII
AUTORIZAŢI: http://drept.usm.md/public/files/brosura-b6-1-6-final130e7.pdf
[15] http://particip.gov.md/public/documente/131/ro_711_Proiect-de-lege-cu-privire-la-
administratorii-autorizati-ianuarie-2013.doc
[16] Ina Chetrean, Ministerul Justiţiei, Direcţia profesii şi servicii juridice, REGLEMENTAREA
PROFESIEI DE ADMINISTRATOR AL INSOLVABILITĂŢII (AUTORIZAT) PRIN PRISMA
LEGII CU PRIVIRE LA ADMINISTRATORII
AUTORIZAŢI: http://drept.usm.md/public/files/brosura-b6-1-6-final130e7.pdf
[17] Legea Insolvabilităţii, art. 66 (3).
[18] Legea insolvabilităţii, art. 73 (3).