Sunteți pe pagina 1din 16

TEMA 14

CATEGORIE DE ESTIMARE DENUMIRE PARAMETRU


Conductivitate hidraulica
Cota culcus acvifer in P1
Cota culcus acvifer in P2
Cota culcus acvifer in P3
Sarcina piezometrica in P1
Sarcina piezometrica in P2
BILANTUL HIDROLOGIC Sarcina piezometrica in P3
Distanta dintre P1-P2
Distanta dintre P1-P3
Suprafata bazinului hidrografic
Precipitatii anuale
Temperatura medie
Latimea talvegului
Grosimea curentului de apa
Diametru mediu granule minerale
Densitate sediment
Acceleratie gravitationala
Limita vestica perimetru
Limita estica perimetru
Limita sudica perimetru
Limita nordica perimetru
X_Coronament_BARAJ_amonte
COTA_Coronament_BARAJ
Grosime baraj la coronament
X_Fundatie_BARAJ_amonte
COTA_Fundatie_BARAJ
Grosime baraj la fundatie
X minim profil VE
Y minim profil VE
X maxim profil VE
MANAGEMENTUL SISTEMULUI Y maxim profil VE
LAC-BARAJ Cota nivel maxim in lac
Cota nivel etiaj
Cota talveg la baraj
Densitate apa
Limita vestica zona LAC
Limita sudica zona LAC
Limita estica zona LAC
Limita nordica zona LAC
Durata unui an
Harta topografica a zonei
Cota la sorbul conductei 1
Cota bifircatiei conductei 1
Cota la capatul conductei 2
DISTRIBUTIA APEI DIN LAC PRIN Cota la capatul conductei 3
CONDUCTE Proiectia conductei 1 pe orizontala
Proiectia tronsonului 3.1 pe oriz.
Proiectia conductei 2 pe orizontala
Proiectia tronson 3.2. pe orizontala
Diametrul conductei 2
Diametrul conductei 3
Vascozitate dinamica apa
Diametrul granulelor in suspensie
SIMBOL UM VALOARE
K m/zi 1.7
z1 m 70
z2 m 70
z3 m 70
H1 m 245
H2 m 246
H3 m 248
L m 1600
x3 m 800
SBH m2 1.80E+07
P m/an 1.5
Tm 0C 10
b m 1
h m 0.25
D m 0.006
Ro_sed kg/m3 2800
g m/sec2 9.81
Xmin m 0
Xmax m 4000
Ymin m 0
Ymax m 5000
XCB m 1300
CCB m 274
GCB m 5
XFB m 1300
CFB m 250
GFB m 20
X_V m 0
Y_V m 1300
X_E m 4000
Y_E m 1300
C0 m 272
CNET m 260
CTB m 250
Ro_apa kg/m3 1000
X_min_LAC m 600
Y_min_LAC m 1300
X_max_LAC m 2200
Y_max_LAC m 4500
AN sec 31536000
H_TOPO .png H_TOPO
C1 m 270
C123 m 250
C2 m 240
C3 m 220
X0 m 400
X1 m 250
X1+X2 m 500
X2+X3 m 850
D2 m 0.4
D3 m 0.5
miu kg/(m*s) 1.17E-03
Ds m 2.43E-03
Conductivitate hidraulica K m/zi 1.7 evapotranspiratie reala LT Era
Cota culcus acvifer in P1 z1 m 70 555 1.433004
Cota culcus acvifer in P2 z2 m 70
Cota culcus acvifer in P3 z3 m 70
Sarcina piezometrica in P1 H1 m 245
Sarcina piezometrica in P2 H2 m 246
Sarcina piezometrica in P3 H3 m 248
Distanta dintre P1-P2 L m 1600
Distanta dintre P1-P3 x3 m 800
Suprafata bazinului hidrografic SBH m2 1.80E+07
Precipitatii anuale P m/an 1.5 150000 mm/an
Temperatura medie Tm 0C 10
Latimea talvegului b m 1
Grosimea curentului de apa h m 0.25
k(m/sec) 0.00
500

grafic 400
culcus 0 70
1600 70 300
P1 0 0
0 400
200
P2 1600 0
1600 400
P3 800 0 100
800 400
H1 0 0 0
0 245 -200 0 200 400 600 800 1000 1200
H2 1600 0
-100
1600 246
H3 800 0
-200
800 248
xi hi
0 175 prpfil concav
200 176.225
400 177.131
600 177.721
800 178
1000 177.968
1200 177.626
1400 176.971
1600 176
modul de infiltrare W debitul curgerii totale viteza medie a curgerii
mm/an h1 175 2.7162E-08 2.70E+12 10799896823721.7
h2 176
h3 178

culcus
P1
P2
P3
H1
H2
H3
profil
0 600 800 piezometric
1000 1200 1400 1600 1800
Diametru mediu granule minerale D m 0.006 0.6 presiuni hidrostatice
Densitate sediment Ro_sed kg/m3 2800
Acceleratie gravitationala g m/sec2 9.81 981
Limita vestica perimetru Xmin m 0
Limita estica perimetru Xmax m 4000
Limita sudica perimetru Ymin m 0 presiuni hidrostatice
Limita nordica perimetru Ymax m 5000 amonte
X_Coronament_BARAJ_amonte XCB m 1300 h(m)
COTA_Coronament_BARAJ CCB m 274 272
Grosime baraj la coronament GCB m 5 270
X_Fundatie_BARAJ_amonte XFB m 1300 265
COTA_Fundatie_BARAJ CFB m 250 260
Grosime baraj la fundatie GFB m 20 255
X minim profil VE X_V m 0 250
Y minim profil VE Y_V m 1300
X maxim profil VE X_E m 4000 aval
Y maxim profil VE Y_E m 1300 h(m)
Cota nivel maxim in lac C0 m 272 260
Cota nivel etiaj CNET m 260 255
Cota talveg la baraj CTB m 250 250
Densitate apa Ro_apa kg/m3 1000
Limita vestica zona LAC X_min_LAC m 600 rezultanta
Limita sudica zona LAC Y_min_LAC m 1300
Limita estica zona LAC X_max_LAC m 2200
Limita nordica zona LAC Y_max_LAC m 4500
Durata unui an AN sec 31536000
Harta topografica a zonei H_TOPO .png H_TOPO
Latimea talvegului b m 1
Grosimea curentului de apa h m 0.25
coronament 1300 274
1305 274
fundatie 1300 250
1320 250
CO 1250 272
1300 272 280
CNET 1300 260 275
1340 260
270
CTB 1250 250
1350 250 265
260
255
250
245
240
235
1240 1260 1280 1300 1320 1340 1
250
245
240
235
1240 1260 1280 1300 1320 1340 1

simplificat
baraj x y
coronament 1300 274
280
1320 274
fundatie 1300 250 275
1320 250 270
CO 1200 272 265
1300 272
260
CNET 1320 260
1400 260 255
CTB 1200 250 250
1400 250
245
240
235
1150 1200 1250 1300 13
dreapta
x 1300 1278
y 272 250

P(pascal) P(m col H2O) x origine y origine x varf y varf


0 0 1300 272 1300 272
19620 2 1298 270 1300 270
68670 7 1293 265 1300 265
117720 12 1288 260 1300 260
166770 17 1283 255 1300 255
215820 22 1278 250 1300 250

P(pascal) P(m col H2O) x origine y origine x varf y varf


0 0 1320 260 1320 260
49050 5 1325 255 1320 255
98100 10 1330 250 1320 250

280

275

270

265

260

255

250
coronament
baraj 245
fundatie baraj
240
274 250
274 250
235
CO 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450
CNET
CTB

0 1300 1320 1340 1360


CO
CNET
CTB

0 1300 1320 1340 1360

coronament
fundatie
CO
CNET
CTB
274 250
274 250

1200 1250 1300 1350 1400 1450


dreapta2 timp de umplere
x 1320 1330 487.1482838677
y 260 250

volumul lacului
5542407302.544

baraj
baraj
baraj
baraj
CO
CNET
CTB
272
272
270
270
265
265
260
260
255
255
1400 1450
debitul curgerii totale Colmatarea lacului vss medie vss minima
2699974205930.43 2.166034 97.04432
hd 22
j 0.01375
Rh 0.166667
debitul de sediment timp de colmatare
grosimea minima de apa -1.7413218345E-12
ho 74.97167
q0 7275.575
q 0.541509
qs -27.02312
qv -0.009651
Qs -27.02312
DENUMIRE PARAMETRU SIMBOL UM VALOARE
Conductivitate hidraulica K m/zi 1.7
2500
Cota culcus acvifer in P1 z1 m 70
Cota culcus acvifer in P2 z2 m 70
2000
Cota culcus acvifer in P3 z3 m 70
Sarcina piezometrica in P1 H1 m 245
1500
Sarcina piezometrica in P2 H2 m 246
Sarcina piezometrica in P3 H3 m 248
Distanta dintre P1-P2 L m 1600 1000
Distanta dintre P1-P3 x3 m 800
Suprafata bazinului hidrografic SBH m2 1.80E+07 500
Precipitatii anuale P m/an 1.5
Temperatura medie Tm 0C 10 0
0 00 00 00 00 00
Latimea talvegului b m 1 0 0 0 0 0
20 40 60 80 1 00 1
Grosimea curentului de apa h m 0.25
Diametru mediu granule minerale D m 0.006
Densitate sediment Ro_sed kg/m3 2800 H1
Acceleratie gravitationala g m/sec2 9.81 H2
Limita vestica perimetru Xmin m 0 H3
Limita estica perimetru Xmax m 4000 L1
Limita sudica perimetru Ymin m 0 L2
Limita nordica perimetru Ymax m 5000 L3
X_Coronament_BARAJ_amonte XCB m 1300
COTA_Coronament_BARAJ CCB m 274 Q1^2/K1^2
Grosime baraj la coronament GCB m 5 Q2
X_Fundatie_BARAJ_amonte XFB m 1300 Q3
COTA_Fundatie_BARAJ CFB m 250 Q1
Grosime baraj la fundatie GFB m 20 J
X minim profil VE X_V m 0 Rh
Y minim profil VE Y_V m 1300 V
X maxim profil VE X_E m 4000 Q suspensie
Y maxim profil VE Y_E m 1300 V sed
Cota nivel maxim in lac C0 m 272 P
Cota nivel etiaj CNET m 260 Qmasic
Cota talveg la baraj CTB m 250 Q vol lichid
Densitate apa Ro_apa kg/m3 1000
Limita vestica zona LAC X_min_LAC m 600
Limita sudica zona LAC Y_min_LAC m 1300
Limita estica zona LAC X_max_LAC m 2200
Limita nordica zona LAC Y_max_LAC m 4500
Durata unui an AN sec 31536000
Harta topografica a zonei H_TOPO .png H_TOPO
Cota la sorbul conductei 1 C1 m 270
Cota bifircatiei conductei 1 C123 m 250
Cota la capatul conductei 2 C2 m 240
Cota la capatul conductei 3 C3 m 220
Proiectia conductei 1 pe orizontala X0 m 400
Proiectia tronsonului 3.1 pe oriz. X1 m 250
Proiectia conductei 2 pe orizontala X1+X2 m 500
Proiectia tronson 3.2. pe orizontala X2+X3 m 850
Diametrul conductei 2 D2 m 0.4
Diametrul conductei 3 D3 m 0.5
Vascozitate dinamica apa miu kg/(m*s) 1.17E-03
Diametrul granulelor in suspensie Ds m 2.43E-03
0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 40 60 80 1 00 1 20 1 40 1 60 1 80

22 k2 2166 D(mm) K(l/sec)


32 k3 3927 50 8.46
52 75 24.94
400.49968789 100 53.72
500.09999 125 97.4
256.61254841 150 158.4
175 238.9
0.0549313786 200 341.1
306.2880334 225 467
1342.7111143 250 618.5
1648.9991477 300 1006
249.52 350 1517
0.1 400 2166
6.4040996074 450 2965
0.1256 500 3927
6.777467E-09 600 6386
5.551899E+18 700 9632
1.952492E+19 750 11580
-6.97318E+15 800 13750
900 18830
1000 24930
1200 40550
1400 61160
1600 87320
1800 119500
2000 158300

S-ar putea să vă placă și