Sunteți pe pagina 1din 2

Eseu: Analiza, comentarea și expunerea argumentativă a acordului sau dezacordului față de

citatul lui Pierre de Senarclens “Natiunile Unite au devenit centrul unei diplomații
multilaterale specifice, principal funcție a carei a fost să ofere reprezentanților guvernelor o
oportunitate să delibereze, să interacționeze la nivel personal, să ritualizeze prin proceduri
complicate și ceremoniale manifestarea suveranității statale, să mențină prin intermediul
retoricii și propagandei autoritatea lor națională și legimitatea lor internaționala, să gasească
metode și mijloace de răzbunare în conflictele lor, la un nivel simbolic, astfel, beneficiind oficial
de resursele programelor alocate de sistem.”
Astăzi relațiile internaționale se înregistrează sub impactul globalizării, care este un proces
de redimensionare ce are drept consecință înlăturarea monopolului statului asupra politicii externe.
Un șir întreg de actori non statali influiențează imaginea unui stat din exterior, iar tehnologiile
informaţionale le oferă acestora multiple mecanisme de comunicare.
În această situaţie, activităţile diplomatice sunt însoţite de un proces de comunicare, atât pe
dimensiunea internă, cât şi pe cea externă. Tot mai multe state lansează campanii informaţionale
menite să contribuie la realizarea priorităţilor politicii externe, dar şi să obţină suportul propriei
societăţi pentru acestea. În contextul democraţiei participative, aderenţa opiniei publice faţă de
politica guvernamentală este un element indispensabil pentru supravieţuirea unui guvern. Strategiile
externe vizând modificarea sau consolidarea percepţiei opiniei publice internaţionale faţă de o
anumită ţară sunt de asemenea parte a acestor campanii.Vorbind la propriu în contextul citatului
nostru putem constata că autorul evediențiază că baza inițial a fondării Națiunilor Unite au stat ideile
de „pacea mondială”, „respectarea drepturilor omului”, „cooperarea internațională” și „respectarea
dreptului internațional”.Însă odată cu dezvoltarea relațiilor internaționale Națiunile Unite sau
transformat în mîinile unor guverne intr-un instrument de influiențare la nivel de luare a deciziilor.
Desigur aceasta este condiționat de mai mulți facori și după părerea mea primul factor este
structura de organizare și metoda de finanțare a organizației. Faptul că unele state au mai multă
autoritate decît altele în procesul de luare a deciziilor in ONU este cunoscut tuturor.De exemplu la
data de 27 ianuarie 2017 noul ambasador al SUA în ONU Nikki Haley a avertizat că ţările care nu
susţin Washingtonul vor fi “notate” şi riscă să fie vizate de măsuri adecvate, Statele Unite ale
Americii intenţionează să reformeze Organizaţia Naţiunilor Unite şi să îşi arate “forţa”. Aici este
văzut evident că SUA dorește să preseze alte state care fac parte din Onu în vederea adoptării unor
decizii comode ei. Astfel în mâinile unor actori puternici ONU se transformă într-o ”tablă de șah”,
unde fiecare stat schimbă pozișțiile în funcție de necesitațil personale și interselor de stat. Sunt absolut
de acord cu autorul citatului că ONU nu este o organizație indepenta care adoptă decizii obiective dar
este o rganizație care este folosita pentru sancționarea unor membri ”incomozi”. Asfel se
sancționează unele state sau nu se votează proiectele lor. Necătînd la faptul ca Onu sa transformat
într-o organizație ”comodă” pentru unele state totuși nu putem subiestina ifluiența sa în rezolvarea
unor probleme de ordin global. De exemplu Inaltul Comisariat pentru refugiați implimentează o serie
de proiecte care duc la ameliorarea problemelor refugiaților. După părerea mea Secretarul general,
împreună cu întreg Secretariatul, are prerogativa de a nu arăta loialitate sau supunere nici unui stat,
ci doar Organizaţiei Naţiunilor Unire, deciziile sale fiind luate indiferent de ţara sa de origine. Unul
dintre rolurile sale principale este acela de a-şi folosi influenţa şi independenţa, imparţialitatea şi
integritatea pentru a face, în public sau în particular, demersuri proprii pentru a impiedica apariţia,
agravarea sau extinderea conflictelor. Pînă în final rolul major al ONU este menținerea păcii și
securității internaționale, aftfel odata cu sfârșitul celui de-al doile război mondial în anul 1945 pe
arena internațională nu a început nici un război mondial. Însă au avut loc o serie de conflicte regonale
în care ONU a avut rolul de observator sau mediator.
În concluzie putem afirma, că în contextul relațiilor internaționale actuale și a crizele din
orientul mijlociu puterea dezională și normativă a organizațiilor internaționale s-a diminuat. După
părearea mea este nevoie de o reorganizare a principiilor și funcțiilor organizațiilor internaționale.
Din cauza că statele membre cu putere decizională sau care au un aport semnificativ la bugetul unor
organizații, lobează interesele personale. Astfel pot să afirm că parțial susțin citatul autorulu,i în cee
ace privește diminuarea importanței organizațiilor pe arena internațională. Însă tot odată ele joacă un
rol important in diplomația multilaterală și elaborează noi principia normative de dirijarea relațiilor
internaționale.