Sunteți pe pagina 1din 1

1 a la Hotararea

VICEPRIMAR
nr.186/2017

COORDONARE ŞI CONTROL AL
-

ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI
CABINET PRIMAR
Anexa nr.

PUBLIC
ADM.

1
-

MANAGEMENTUL CALITĂŢII
1

1
-

AUDIT
2
2
-
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI CUGIR

Înregistrare, încasare,
DIRECŢIA VENITURI

6
-

monitorizare, amenzi şi informaţii


fiscale a taxelor şi impozitelor locale
EXECUTIV
DIRECTOR

Urmarire, control şi executare


PRIMAR

silită a taxelor şi impozitelor


-

locale
3

3
-

ACHIZITII PUBLICE
1

9+1
DIRECŢIA DEZVOLTARE

1
ORGANIGRAMA

BIROUL ADMINISTARTIV
11
DIRECTOR EXECUTIV
ECONOMICĂ

RXREXECUTIV

SERVICIUL BUGET

COMPARTIMENT BUGET-
SEF SERVICIU 1

5
FINANTE, CONTABILIATE,

-
SALARIZARE
BIROUL MANAGEMENTUL

1
5
6
PROIECTELOR CU FINANTARE
INTERNATIONALA

Demnitari
2
CONSILIUL LOCAL CUGIR

ARHITECT

SERVICIUL URBANISM,
ŞEF

NUMAR POSTURI
1

7
AMENAJAREA TERITORIULUI,

-
INVESTIŢII, CADASTRU

Executie
64 + 1
COMPARTIMENT REGISTRUL
AGRICOL, FOND FUNCCIAR

3
-

Conducere
8+2
BIROU RESURSE UMANE,

6
1
5
ARHIVĂ

SECRETAR
CONSILIUL LOCAL

POSTURI
BIROUL RELAŢII PUBLICE,

6
1
5

TOTAL
ORAŞUL CUGIR
JUDEŢUL ALBA

INFORMATICA, REGISTRATURA

76+1
ROMÂNIA

CONTENCIOS

2
2
-