Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA: AVIZAT DIRECTOR,

DISCIPLINA: M38-NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ PROFESOR:


CLASA: ANUL II ASISTENT MEDICAL GENERALIST
NR. DE ORE/ AN: 60 ore şi 36 ore învăţămant clinic RESPONSABIL ŞEF. CATEDRĂ
NR. ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 2 ore
ANUL ŞCOLAR: 2015-2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Unitatea Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Observaţii


de învăţare ore
Introducere în nutriţie Noţiuni generale, termeni specifici nutriţiei şi dieteticii.
şi dietetică Nutrienţii. Macronutrienţi şi micronutrienţii- definiţie. 2 S1
Evaluare
Glucidele sau carbohidraţii: definiţie, clasificare, rol; digestie şi metabolism.
Lipidele: definiţie, clasificare, rol; digestie şi metabolism. 2 S2
Proteinele: definiţie, clasificare, rol; digestie şi metabolism (surse de proteine, glucide,
lipide). Evaluare
Vitaminele, apa şi sărurile minerale
NUTRIŢIE C.1.Recunoaşterea Vitamine hidrosolubile şi liposolubile: definiţie, rol, surse. 2 S3
ŞI principalelelor grupe de Apa: rolul apei şi distribuţia apei în organism. Bilanţul hidric, necesar hidric. Electroliţi şi
DIETETICĂ nutrienţi şi alimente. tulburări electrolitice, tulburări ale echilibrului acidobazic: noţiuni generale.
Sărurile minerale: caracteristici. Macrominerale. Microminerale. Oligoelemente.
1 S4
Noţiuni despre metabolismul mineral şi tulburările metabolice. Evaluare

Grupe de alimente. Carnea şi produsele de carne. Laptele şi produsele lactate. Ouăle.


1 S4
Grăsimile.
Cerealele. Legumele şi fructele. Produsele zaharoase. Băuturile nealcoolice. Condimente. 1 S5
Produse alimentare de protecţie: peşte oceanic, cereale germinate, produse fermentate
lactic, îmbogăţite în celuloză şi substanţe pectice. Alimentele şi exerciţiul fizic.
Evaluare
Aspecte socioculturale ale alimentaţiei hedonismul, aspecte religioase.
Raţia alimentară. Nevoile energetice şi plastice în funcţie de greutate, suprafaţa corporală,
C.2. Identificarea vârstă, stări fiziologice, factori de mediu, tipul de activitate, stări patologice. 1 S6
nevoilor nutriţionale în Raţia calorică la nou născut şi sugar, perioada copilăriei. Educaţia nutriţională.
funcţie de vârstă, Prevenirea afecţiunilor cronice. Raţia calorică la adolescenţi, prevenirea obezitătii. Raţia
activitatea şi starea calorică la adulţi şi varstnici. Alimentaţie protectoare. Raţia calorică în sarcină şi alăptare:
ghidul dietei, complicaţii ale sarcinii legate de aportul alimentar (prezentare sumară).
individului
Alcătuirea unei diete adecvate. Evaluare
Stilul de viată sănătos. Indicatorii stilului de viată sănătos, alimentaţia, comportamentul
alimentar, efectele consumului de alcool, ale stresului psiho-social, obiceiuri
C.3. Promovarea alimentare nesănătoase, efectele fumatului, greutatea corporală în limite normale. Rolul 1 S6
educaţiei exerciţiului fizic.
nutriţionale a Întocmirea planului de educaţie pentru schimbarea stilului de viaţă. Stabilirea necesarului
individului şi cantitativ şi calitativ pe caz concret. Stabilirea preferinţelor alimentare. Evaluare. 2 S7
familiei Combinarea alimentelor. Echivalente pentru o porţie. Orarul porţiilor- repartizarea 1 S8
alimentelor pe mese. Evaluare
NUTRIŢIE
ŞI Evaluarea stării nutriţionale. Factori care influenţează necesarul alimentar, stres determinat
DIETETICĂ de boală, stări anabolice fiziologice, creştere, sarcină, convalescenţă.
C.4. Identificarea Factori care influenţează aportul alimentar: starea economică, cultura, climatul emoţional, 1 S8
tulburărilor de stările patologice, comportamentul alimentar. Metode: anamneza, date antropometrice,
nutriţie şi alimentaţie examenul fizic. Interacţiunea dintre alimente şi medicamente. Alimentaţia enterală şi
parenterală.
Tulburări de alimentaţie. Anorexia nervoasă. Bulimia. Boală supra alimentaţiei. 1 S9
Tulburări nespecifice. Evaluare
Principii generale ale alimentaţiei dietetice şi dieta în: bolile aparatului digestiv, ficatului şi 1 S9
pancreasului, anemii, afecţiuni cardio-vasculare şi HTA.
Principii generale ale alimentaţiei dietetice şi dieta în afecţiuni renale, boli neoplazice, 1 S 10
C.5 Respectarea diabet şi boli de nutrţiie. Evaluare
dietei în diferite Consilierea pacientului şi familiei. Importanţa dietei pentru tratarea bolii. Preferinţe 1 S 10
afecţiuni alimentare. Complianta ( aderenţa) pacientului la indicaţiile terapeutice, măsuri de control
a alimentelor din afară.
Alcatuirea unei diete. Prezentare de meniuri folosite în spital şi ambulatoriu. Evaluare 2 S11
Prezentarea listei de alimente interzise şi permise. Evaluare formativă 2 S12
Întocmirea foii de alimentaţiei. Verificarea recomandărilor medicale. Evaluare finală