Sunteți pe pagina 1din 10

PROPUNERI PENTRU IMBUNATATIREA PROGRAMULUI START-UP NATION 2018

ln atentia dlui Ministru Ştefan - Radu OPREA,

Domnule Ministru,

ln vederea imbunatatirii functionarii Programului Start-up Nation în 2018, va înaintam principalele 20 de solutii de eficientizare a acestui
program. Cele mai multe dintre propunerile noastre vizeaza masuri unitare de evaluare si implementare în cadrul Agentiilor pentru Intreprinderi
Mici si Mijlocii, Atragere de lnvestitii si Promovare a Exportului, precum si varii idei de eficientizare a proceselor de evaluare, contractare,
implementare şi monitorizare.

Facem acest demers pornind de la problemele cu care ne-am confruntat pe parcursul derulării versiunii din 2017 a Programului Start-up Nation
si va asiguram ca solutiile propuse aduc avantaje atât ministerului pe care ii conduceti, cât şi beneficiarilor acestui program. În calitate de
consultanţi, suntem interesati ca programul să fie cât mai transparent şi mai debirocratizat, astfel încât să îşi atingă cu adevărat obiectivele
stabilite prin legea care stă la baza derulării sale.

Vă asigurăm de toată consideratia noastra,

SC Commonwealth Consulting SRL SC Marv Pro Consult SRL


Andreea Kohalmi SZABO Madalina RADU

S&S Visio Consulting SRL-D Genesis Management Consulting S.R.L.


Adrian SUSAC Radu Bores

SC Excelsum Consulting S.R.L AFG Team Training & Consulting SRL


Medeea PETROVAN Florin ANGHEL

Morado Business SRL (Morado Consulting) SC Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL - SC CERC SRL
Dan PATRU Dan Gabriel IEREMIA
SC lnnovative Consulting Generation SRL lnitiativa pentru Cooperare si Dezvoltare lntercomunitara
Antonio COSTEA Cristina RUSU
Valentin MARISOIU

Business Teorema SRL Boldly Consulting&Management SRL


Ada POPESCU Stefania COJOCARIU

Human Inspire SRL MONOO CONSULTANTA SRL


Petru LAZAR Iuliana Daniela DROJ

ARIA ORIGINAL DESIGN SRL SOMES CONSULTING SRL


Alina Anton Maglas Cosmin Traian

MOTOR INVEST SRL IRRESISTIBLE ANNE SRL


Schiligiu Alin Nicolae Ciui Anisoara-Geanina

SNCMARITEXR SRL SV OLTENIA CONSULT SRL


Ruscan Mariana Lucian Naum

EOI GROUP SRL Smartefficient Strategy SRL


Catalina Serban Cristian Daniel LUNGU

Creator European Consultants SRL iCONSULT


Narcisa Prodan Flaviu Manea
Nr. I Propunere Motivatie Avantaje pentru Avantaje pentru Avantaje pentru
Program beneficiari AIMMAIPE
Crt.

1 Evaluarea unitara si ln prezent, proiectele Transparentizarea si I Proces de evaluare I Evitarea greselilor in


standardizata a sunt evaluate in mod uniformizarea mai transparent si evaluare;
proiectului, dupa o grila subiectiv in cadrul procesului de I obiectiv; Scaderea numarului de
facuta publica inainte de Agentiilor, acestea evaluare; Beneficiarii care si-au co ntestati i;
inceperea sesiunii de neavand la baza o scris singuri proiectele Scaderea numarului de
depunere, si transmiterea procedura/grila şi le pot imbunatati procese intentate
catre aplicant a raportului standardizata; pentru a le depune împotriva Ministerului si a
de evaluare in caz de într-o sesiune AIMMAIPE;
respingere/ nevalidare a ulterioara; Usurarea procesului de
unor cheltuieli; evaluare pentru
personalul AIMMAIPE;

2 Distribuirea aleatoare a Asigurarea uniformitatii Uniformizarea Tratament egal; Reducerea volumului de


proiectelor in etapa de evaluarii prin prisma procesului de I Uniformitatea evaluarii; munca pentru Agentiile pe
evaluare catre toate evaluarii de catre evaluare; raza carora se înscriu un
Agentiile. Agentii a unui numar Reducerea efortului în numar mare de proiecte;
egal de proiecte, ce nu evaluare a Agentiilor
tin neaparat de zona pe cu un numar mare de
care acestea o proiecte (Ploiesti, Cluj)
administreaza.

3 I Distribuirea aleatoare a ln 2017, contestatiile au Asigurarea Cresterea obiectivitatii Evitarea greselilor în


contestatiilor in randul fost evaluate in cadrul tratamentului egal si a evaluarii; evaluare;
Agentiilor. aceleiasi Agentii, egalitatii de sanse Scaderea numarului de
acestea emitand, cel pentru tori beneficiarii; procese intentate
mai adesea acelasi Eliminarea situatiilor in împotriva Ministerului si a
verdict; care un AIMMAPE a AIMMAIPE;
tratat într-un mod Usurarea procesului de
particular un domeniu evaluare pentru
de activitate; personalul AIMMAIPE;

4 I Stabilirea unor proceduri ln 2017, beneficiarii nu Evaluarea corecta a Evaluarea corecta a Evitarea greselilor in
privind contestarea au avut posibilitatea de planurilor de afaceri , planurilor de afaceri, evaluare
respingerii anumitor a contesta respingerea tratamentul egal si tratamentul egal si Scaderea numarului de
cheltuieli din Planul de unor cheltuieli in urma nediscriminatoriu al nediscriminatoriu al procese intentate
afaceri. procesului de evaluare a beneficiarilor; beneficiarilor; împotriva Ministerului si a
proiectelor; AIMMAIPE

5 Stabilirea unor atributii Eliminarea situatiilor in Facilitarea aprobarii Eliminarea situatiilor in Diminuarea frecventei
clare pentru banei care bancile, in lipsa creditelor si a care banca refuza situatiilor in care
personalului pregatit, sa efectuarii platilor prin acordarea creditelor beneficiarii apeleaza la
se abata de la program ; sau efectuarea platilor Agentii pentru a media
procedurile impuse de catre beneficiari din relatia cu banca , situatii in
program ; motive de neintelegere afara procedurilor
a procedurii Programului.
Programului;

6 Decontarea valorii trecute ln prezent, beneficiarul Simplificarea Evitarea dezangajarii Simplificarea formalitatilor
in coloana "cheltuieli nu se poate raporta la formalitatilor la I de fonduri. la evaluarea dosarelor de
eligibile" valoarea eligibila evaluarea dosarelor Evitarea cresterii decont, evitarea
aprobata prin contract, de decont, evitarea artificiale a contributiei dezangajarii de fonduri.
ci, in mod individual, la dezangajarii de proprii a beneficiarului.
coloanele din tabelul cu fonduri.
cheltuielile aprobate.
Din acest motiv, un
beneficiar care are
prevazuta o valoare +
TVA si care va cumpara
de la o firma
neplatitoare de TVA
pierde toti banii alocati
pentru aceasta
cheltuiala.

7 Mentinerea contului de ln prezent, Planul de Mentinerea Posibilitatea Micsorarea volumului de


inscriere activ pana la afaceri înscris online nu contactului cu vizualizarii/consultarii munca pentru angajatii
finalul perioadei de poate fi eliberat decat la beneficiarii pe durata informatiilor înscrise in AIMMAIPE;
implementare/monitorizare cererea scrisa a întregului ciclu de aplicatia electronica;
a investitiei si posibilitatea aplicantului si nu poate viata al proiectului. Posibilitatea de a
de a exporta planul de fi exportat de catre trimite notificari si de
afaceri inscris online ca si beneficiar din aplicatie. solutionare a acestora
PDF prin aplicatia
informatica;

8 Introducerea posibilitatii Pentru semnarea Scaderea timpului de Scaderea timpului de Micsorarea volumului de
de a semna electronic contractelor de asteptare pentru asteptare pentru munca a personalului
contracte, acte aditionale finantare/ a actelor semnarea semnarea contractelor; AIMMAIPE;
etc. aditionale, beneficiarii contractelor; Evitarea deplasarilor la Evitarea supra-aglomerarii
au fost nevoiti sa se Cresterea gradului de sediile Agentiilor Agentiilor in perioadele de
deplaseze la Agentie de transparenta si de pentru semnarea contractare;
la o distanta utilizare a olografa a Debirocratizarea
considerabila, sa instrumentelor documentelor; Agentiilor;
astepte la cozi, iar informatice; Scaderea volumului de
Agentiile au fost informatii ce trebuie
depasite de volumul de stocate in format tiparit;
munca. Costuri scazute de
implementare;

9 Eliminarea obligativitatii Agentiile si bancile au in Debirocratizare, Reducerea numarului Debirocratizare;


beneficiarului de a prezent acces la toate eficientizare. de documente Scaderea volumului de
prezenta documente emise informatiile pe care le necesare pentru informatii ce trebuie
de autoritati publice in cer beneficiarilor. contractare/obtinerea stocate in format tiparit;
cadrul etapei de creditului;
contractare/obtinere a
creditului punte

10 Referitor la criteriul de ln sesiunea din 2017, Stimularea achizitiei Incurajarea Reducerea timpului de
departajare in caz de proiectele care alocau de echipamente beneficiarilor care implementare a
punctaj egal "achiziţia de peste 50% din buget tehnologice, în aloca procente proiectelor;
echipamente tehnologice" spre achizitia de defavoarea semnificative din buget Reducerea volumului de
trebuie tinut cont de echipamente cheltuielilor achizitiei de dosare de achizitii de
procentul efectiv alocat tehnologice aveau operationale si a altor echipamente verificat.
echipamentelor intaietate în fata elemente neluate în tehnologice .
tehnologice, si nu doar de celorlalte, insa procentul calcul pentru
criteriul "cele care au efectiv alocat nu avea procentul de 50%
alocat >50% din buget" nici un fel de relavanta.
ln acest sens, proiectele
care aveau 100% din
bani alocati pentru
echipamente nu aveau
nici un avantaj în fata
celor care aveau
50%+1.

11 I Consultarea Ministerului si Fiecare Agentie a avut Cresterea gradului de Usurinta în Eliminarea situatiilor in
emiterea unor pozitii libertatea de a lua o predictibilitate în implementare; care Agentiile aplica
oficiale in cazul unor serie de masuri pentru implementare; masuri diferite in
situatii ce nu sunt situatiile ce nu erau Eliminarea situatiilor în solutionarea problemelor
prevazute in Procedura/ reglementate/ clar care Agentiile aplica ce nu sunt reglementate
sunt interpretabile si definite prin Program , ce masuri diferite; prin Procedura;
aplicarea acestora in nu sunt aplicate la nivel
cadrul tuturor agentiilor; national;

12 Procedura Spre exemplu, pentru Uniformizarea Predictibilitatea pasilor Politica unitara,


standardizata/unitara amanarea depunerii procesului de I ce trebuie parcursi in predictibila în
referitoare la acte I Cererii de implementare implementare; implementare.
aditionale, notificari etc rambursare/plata nr 1
din 2017 in 2018, la
Agentiile lasi,
Constanta , Craiova etc
beneficiarii au semnat
acte aditionale , in vreme
ce, Agentia Ploiesti a
notificat bancile (nu si
beneficiarii) ca nu sunt
nevoiti sa trimita nici
macar notificare in acest
sens.

13 I Procedura standardizata Pana in prezent, au fost Transparentizarea si I Scaderea timpului de Micsorarea timpului de
pentru evaluarea Cererilor situatii in care au fost uniformizarea solutionare a CR/CP solutionare a unei CP/CR
de rambursare (CR)/ cerute clarificari care procesului de I Tratament egal pentru Eliminarea muncii inutile,
cererilor de plata (CP) exced cadrul legal al evaluare beneficiarii care pentru ca in cazul
Programului. De ex: cumpara software respingerii unei CP/CR din
pentru software au fost dezvoltat de companii motive care nu tin de
solicitate fisa postului romanesti versus Procedura , beneficiarii
pentru angajatii beneficiarii care castiga in instanta.
furnizorului, tichetele cumpara software
depuse de beneficiar, dezvoltat de companii
etc. straine

14 Posibilitatea realocarii ln cadrul implementarii I


Posibilitatea ajustarii Evitarea cresterii IEvitarea erorilor comise
bugetului necheltuit catre exista posibilitatea permanente a artificiale a contributiei de catre beneficiari din
proiectului, in I proprii a beneficiarului ; cauza neintelegerii
alte tipuri de cheltuieli. realizarii unor "economii
de buget" pe anumite perioada Alegerea produselor procedurii;
linii (din cauze implementarii. /serviciilor cu cel mai
independente de bun raport/calitate pret
calitatea planului de
afaceri-ofertele primite),
dar si "depasirea" unor
linii de buget (de ex.
diferentele de curs
valutar)

15 Raspunsuri concrete la ln cadrul raspunsurilor Transparentizarea si Evitarea erorilor in Transparentizarea


Solicitarile din partea la solicitarile punctuale clarificarea anumitor implementare; Programului;
Beneficiarilor catre pentru situatii aspecte ce pot fi Evitarea corectiilor Politica unitara,
AIMMAIPE nereglementate/ neclare interpretabile financiare; predictibila in
in Procedura catre Cresterea implementare.
AIMMAIPE, acestea au predictibilitatii
raspuns cu citate programului in
copy-paste din conditiile emiterii unor
Procedura si asumarea pozitii oficiale;
raspunsurilor date de
catre Finantator.

16 Realizarea unei proceduri ln momentul de fata se Transparentizarea si Eliminarea situatiilor in Procedura clara de
clare privind executarea incheie o polita de clarificarea anumitor care beneficiarilor solutionarea a CP/CR,
politei de asigurare si asigurare pentru "toate aspecte ce pot fi le-au fost solicitate evitarea solutionarii in
definirea expresiei "toate riscurile", cesionata in interpretabile documente functie de intelegerea
riscurile" favoarea AIMMAIPE. ln suplimentare imposibil functionarului care
cazul in care polita de adus (dovada ca va analizeaza dosarul.
trebuie executata (din cesiona timp de 3 ani
motive independente de polita, in favoarea
beneficiar-incendiu, AIMMAIPE, dovada ca
cutremur, furt, etc), a platit/plateste polita
oficiul incaseaza polita timp de 3 ani, etc)
iar beneficiarul, daca
are bani isi cumpara alte
echipamente din banii
lui sau trebuie sa
returneze toti banii
primiti pentru ca nu isi
mai poate desfasura
activitatea. Nu stiu daca
exista un asigurator in
lume care sa "asigure
toate riscurile"

17 Standardizarea
comasarea declaraţiilor pe
şi Claritate
documentele
privind
ce
I
Simplificarea
aspectelor birocratice
Eliminarea
privind
situaţiilor
lipsa de
Creşterea
verificare a
uşurinţei de
conformităţii
proprie răspundere pe însoţesc dosarul conformitate a unui dosarelor
care trebuie beneficiarii să cererilor de plată dosar
le depună la tranşă
{conflict de interes,
furnizor pentru alţi
beneficiari, asociat în alte
firme beneficiare,
amortizare echipamente)

18 Procedura clara in ceea ce ln 2017 au fost respinse Transparentizarea si Eliminarea riscului de Procedura clara ce
priveste valoarea maxima proiecte care au avut clarificarea respingerii respingere a elimina riscul de
pentru software-ul alocati bani pentru proiectelor care au proiectului pe motivul respingere a proiectelor
achizitionat achizitia de soft (in avut alocati bani valorii software-ului cu idei inovative.
special la comanda). pentru achizitia de soft
(in special la
comanda).

19 I Eliminarea necesităţii unui Modelul actual Eliberează capacitate Beneficiarii vor Eliberează capacitate
act adiţional privind fixarea reprezintă o complicaţie administrativă în implementa proiectul în administrativă şi simplifică
sau schimbarea metodei administrativă fără agenţii, facilitează funcţie de cel mai procedural managementul
de decontare - cerere de niciun beneficiu în operativitate mai mare eficient mecanism la unui proiect.
plată/ rambursare I credit managementul la accesarea care vor avea acces.
programului. Alte I fondurilor
programe de finanţare
prevăd din start toate
mecanismele de
decontare.

20 Precizarea, în clar, pentru Au existat confuzii foarte Simplifică şi creşte Scurtează timpul de Reduce riscurile în
fiecare criteriu din grila de mari cu privire la gradul de claritate şi analiză cu privire la implementare, creşte
punctare a proiectului, a modalitatea de transparen ţă a încadrarea în condiţiile gradul de încredere în
documentelor justificative implementare pentru condi ţiilor de finan ţare de finan ţare ş i creşte rândul beneficiarilor la
care vor sta la baza respectarea punctajului gradul de obiectivitate finan ţare
verificării şi acordării (de exemplu în ceea ce al analizei referitoare la
punctajelor. priveşte criteriul referitor îndeplinirea condiţiilor
la caracterul inovativ al de finanţare
investiţiilor , nu a fost
clar prin ce documente
justificative se vor
demonstra cele 5
puncte, sau pentru
persoanele considerate
ca fiind defavorizate, să
se men ţioneze în clar
care sunt acele
categorii , fără trimiterea
ulterioară la alte HG-uri)