Sunteți pe pagina 1din 29

Diviziunea celulară

-MEIOZA-
CARACTERISTICI ALE DIVIZIUNII
MITOTICE MEIOTICE
 Reprezintă calea de multiplicare a  Reprezintă calea de formare a
celulelor somatice; gameţilor;
 Conduce la formarea a două celule  Conduce la formarea a patru celule
fiice; fiice;
 Acestea vor avea acelaşi număr de  Acestea vor avea jumătate din
cromozomi ca şi celula mamă; numărul de cromozomi al celulei
mamă;
CICLUL CELULAR

Un ciclu celular este reprezentat de o singură alternanţă interfază-


diviziune celulară.
INTERFAZA include:
 faza presintetică, G1 (12 ore)

 faza “de sinteză” S, (6-8 ore)

 faza postsintetică, G2(3-4 ore)

DIVIZIUNEA CELULARĂ cuprinde


următoarele etape:
 profaza;

 metafaza;

 anafaza;

 telofaza.
MEIOZA
Meioza este un proces complex care consta in 2 diviziuni succesive - diviziunea I
meiotica sau diviziunea reductionala si diviziunea II meiotica sau diviziunea
ecuationala. Între diviziunea I şi II poate exista o perioadă de trecere – interchineza –,
dar fără sinteza suplimentară de ADN.
EVENIMENTELE MEIOZEI
MEIOZA I

 PROFAZA I- cromozomii omologi,


bicromatidici:

 LEPTOTEN (LEPTONEM)

 ZIGOTEN

 PACHITEN

 DIPLOTEN

 DIAKINEZĂ
Meioza (Locusta migratoria)
Profaza I - leptoten Profaza I- zigoten Profaza I - pachiten

Profaza I - diploten Profaza I - diakineză Metafaza I


© imagini: Radboud Universiteit Nijmegen
(După R. Moore, D. Clark, D. Vodopich, 1998, Botany Visual Resource (Dupa Griffiths, et al. 1996, W.H.
Library, The McGraw- Hill Co.) Freeman and Co.)
Crossing Over - variation
nonsister chromatids Tetrad

chiasmata: site variation


of crossing over
METAFAZA I
 Dispunerea cromozomului patern/ matern deasupra sau
dedesubtul planului ecuatorial se realizează aleator;
 Spre poli vor migra grupuri mixte de cromozomi (atât paterni cât
şi materni) bicromatidici;
 Se produce recombinarea intercromozomală.

OR
 ANAFAZA I

 Cromozomii bicromatidici migrează spre polii celulei;


TELOFAZA I
Grupurile de cromozomi ajung la poli.
MEIOZA II
PROFAZA II
METAFAZA II- similară metafazei mitotice
 Cromozomii se dispun în placa ecuatorială prin
intermediul centromerului.

metaphase plate metaphase plate


ANAFAZA II- similară anafazei mitotice
spre poli migrează cromozomi monocromatidici.
TELOFAZA II- similară telofazei mitotice
Grupurile de cromozomi monocromatidici ajung la poli;
Celula se divide, rezultând patru celule fiice.
Meioza (Locusta migratoria)
Anafaza I Telofaza I

Profaza II
Metafaza II Anafaza II

Telofaza II
© imagini: Radboud Universiteit Nijmegen
Imagini preluate dupa Ralph E. Taggart, http://taggart.glg.msu.edu/bs110/meiosis.htm
Imagini preluate dupa Ralph E. Taggart, http://taggart.glg.msu.edu/bs110/meiosis.htm
DIVIZIUNEA MEIOTICĂ- REPREZENTARE SCHEMATICĂ
Mitoza (Vicia sp.)
profaza metafaza

anafaza telofaza
© imagini: Johann Wolfgang Goethe-Univ. Frankfurt am Main
Imagini preluate dupa Ralph E. Taggart, http://taggart.glg.msu.edu/bs110/mitosis.htm
DIVIZIUNEA MITOTICĂ- REPREZENTARE SCHEMATICĂ
Spermatogenesis
n=23
human
sex cell
sperm
n=23
n=23

2n=46
haploid (n)
n=23
diploid (2n) n=23

n=23

meiosis I meiosis II
three polar
bodies
first polar
(haploid)
body
(haploid)

oogonium
primary oocyte
(diploid
(diploid)
reproductive
cell) secondary
oocyte
(haploid)
ovum
(haploid)

Mitosis I, Meiosis II,


Growth Cytoplasmic division Cytoplasmic division

S-ar putea să vă placă și