Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Atunci când operatorul  acţionează asupra unui produs:


a. are mai întâi proprietăţi diferenţiale şi apoi vectoriale;
b. trebuie plasat după acest produs;
c. are mai întâi proprietăţi vectoriale şi apoi diferenţiale;
d. toţi vectorii sau scalarii asupra cărora nu acţionează trebuie plasaţi în final după
operator.
 
2. Produsul mixt a trei vectori, a b  c , este:
a. un vector paralel cu a ;
b.  
un vector în planul b, c ;
c. un scalar;
d.  
un vector perpendicular pe planul b, c .
3. Dublul produs vectorial a trei vectori, a  b  c , este:
a. un vector paralel cu a ;
b. un vector în planul b, c ;  
c. un scalar;
d. un vector perpendicular pe planul b, c .  
4. Coeficientul de compresibilitate izotermă  se măsoară în:
a. N/m2;
b. m2/N;
c. Kg/ms;
d. ms/Kg.
5. Modulul de elasticitate al fluidelor K se măsoară în:
a. N/m2;
b. b. m2/N;
c. c. Kg/ms;
d. d. ms/Kg.
6. In mişcarea permanentă:
a. v = constant;
b. v = v(x,y,z);
c. v = v(x,y,z,t);
d. p = constant.
7. Coeficientul de proporţionalitate dintre efortul de frecare  şi gradientul de viteză dv/dy se
numeşte:
a. viscozitate cinematică;
b. viscozitate dinamică;
c. coeficient de compresibilitate;
d. modul de elasticitate.
8. Ecuaţia liniei de curent este:
dx dy dz
a.   ;
vx v y vz
dx dy dz
b.   ;
x y z
c.  x   y   z  0 ;
vx vy vz
d.   .
x y z

1
9. Ecuaţia liniei de vârtej este:
dx dy dz
a.   ;
vx v y vz
dx dy dz
b.   ;
x y z
c.  x   y   z  0 ;
vx vy vz
d.   .
x y z
10. In cazul mişcării potenţiale, avem:
dx dy dz
a.   ;
vx v y vz
dx dy dz
b.   ;
x y z
c.  x   y   z  0 ;
vx vy vz
d.   .
x y z
11. In cazul mişcării elicoidale, avem:
dx dy dz
a.   ;
vx v y vz
dx dy dz
b.   ;
x y z
c.  x   y   z  0 ;
vx vy vz
d.   .
x y z
12. Inălţimea metacentrică reprezintă:
a. distanţa dintre metacentru şi centrul de greutate;
b. distanţa dintre metacentru şi centrul de carenă;
c. distanţa dintre centrul de greutate şi centrul de carenă;
d. distanţa dintre metacentru şi chilă.
13. Raza metacentrică reprezintă:
a. distanţa dintre metacentru şi centrul de greutate;
b. distanţa dintre metacentru şi centrul de carenă;
c. distanţa dintre centrul de greutate şi centrul de carenă;
d. distanţa dintre metacentru şi chilă.
14. In mişcarea uniformă:
a. v = constant;
b. v = v(x,y,z);
c. v = v(x,y,z,t);
d. p = constant.
15. Panta piezometrică este egală cu panta hidraulică în cazul mişcării:
a. variate;
b. permanente;
c. uniforme;
d. laminare.

2
16. Sursa şi vârtejul plasate în origine au potenţialul complex ...1..., respectiv ...2..., în care z (în
coordonate polare) = …3…, Q = …4…, Γ = …5…
Q Q
1. a. ln z 2. a. ln z 3. a. re i 4. a. 2rv s 5. a. 2rv s
2 2

Q Q
b. ln z b. ln z b. re  i b. 2rv r b. 2rv r
2 2

i i
c. ln z c. ln z c. re ln c. 2vr r1 c. 2vr 1
2 2

 i  i
d. ln z d. ln z d. x+iy d. rv s d. rv s
2 2

17. Coarda profilului este:


a. distanţa dintre extrados şi intrados;
b. distanţa dintre bordul de atac şi bordul de fugă;
c. egală cu lungimea aripii;
d. distanţa dintre linia mediană şi intrados.
18. Anvergura este:
a. distanţa dintre extrados şi intrados;
b. distanţa dintre bordul de atac şi bordul de fugă;
c. egală cu lungimea aripii;
d. distanţa dintre linia mediană şi intrados.
19. Coeficientul portanţei nu depinde de:
a. forma profilului;
b. tipul curgerii;
c. unghiul de incidenţă;
d. densitatea fluidului.

16. Ecuaţia lui Bernoulli pentru un fluid ideal.

17. Ecuaţia lui Bernoulli pentru un fluid real.

18. Diagrama lui Nikuradze


19. Ecuaţia fundamentală a hidrostaticii
20. Pierderile hidraulice liniare şi locale
21. Desenaţi forţele care acţionează asupra profilului hidrodinamic.
22. Coeficienţii Cx şi Cy depind de următoarele elemente.
23. Enunaţi trei principii ale staticii fluidelor.
24. Ecuaţia lui Euler.
25. Ecuaţia lui Navier-Stokes.
26. Ecuaţia de continuitate.
27. Formulaţi teorema impulsului.
28. Formulaţi teorema momentului impulsului.
29. Formulaţi teorema lui Kutta-Jukovski.
32. Descrieţi mişcarea rectilinie şi uniformă.
33. Descrieţi sursa.
3
34. Descrieţi absorbţia (puţul).
35. Descrieţi vârtejul.
36. Mişcarea are potenţialul complex: W(z) = C z2. Desenaţi liniile de current.
38. Ce este mişcarea potenţială şi cum se mai numeşte ea?
39. Mişcarea plană potenţială