Sunteți pe pagina 1din 93

PLAN PROPRIU

DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


Prezentul PLAN PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA se
adreseaza activitatilor din domeniul electric in santiere pe care le desfasoara personalul
delegat al:
S.C. ________________________________________ si are caracter de Norma Interna
Obligatorie.
Legislatia determinanta
 Legea 319/2006, Legea Securitatii si Sanatatii in Munca;
 H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii
Securitatii si Sanatatii in Munca;
 H.G. 1091/2006 hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locuri
de munca
 H.G. 1146/30.08.2006 hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentele de munca
 HG 1048/09.08.2006 hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locuri de munca
 H.G. nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;
 Instructiuni proprii de Securitate si Sanatate in Munca;
 Instructiunile de lucru.
Sectiunea I – Date de identificare
1. Numele Antreprenorului: ______________________________
2. Adresa: ________________________________________
3. Numele conducatorului unitatii: ______________________________________
4. Telefonul conducatorului unitatii: _____________________________________
5. Nr. lucratorilor in santier pe baza de tabel nominal si act de identitate
6. Numele si prenumele persoanei desemnate sa conduca lucrarile:
________________________
7. Telefonul persoanei desemnate sa conduca lucrarile: ________________________;
8. Data inceperii lucrarilor (intrarii in santier): _________________, Data finalizarii
(Data iesirii din santier):___________________, Durata lucrarilor:
_____________________;
9. Numele lucratorului cu atributii in Securitatea si Sanatatea in Munca:
_____________________
10.

FOLOSESTE METODE SIGURE DE LUCRU !!!!


ASA NU

ASA DA
NU RISCA !!!!

Telefonul lucratorului cu atributii in Securitatea si Sanatatea in Munca _____________________

PROCESUL TEHNOLOGIC
Operatiunile de montaj, interventii si reparatii electrice se vor face conform procesului
tehnologic de lucru care se gaseste la seful punctului de lucru, respectandu-se toate
operatiile in vederea eliminarii riscurilor ce ar putea genera evenimente nedorite.
RISCURI PREVIZIBILE
 electrocutare prin atingere directa sau indirecta
 lovire, ranire de catre piesele grele: acces in zone cu pericol ridicat acces
auto si utilaje
 caderi in goluri/camine neacoperite, in santuri rezultate in urma
sapaturilor, si nesemnalizate;
 netaluzarea, neasigurarea si/sau nesprijinirea peretilor santurilor care sunt
sapate
 trecerea prin zona de actiune a mijloacelor de transport si a utilajelor;
 cadere de obiecte (scule);
 nefolosirea echipamentului de protectie asigurat.
 cadere de la acelasi nivel (impiedicare, alunecare);
 ranire, lovire;
 caderi;
 caderi pe suprafete alunecoase;
 loviri de materiale;
 manipularea pentru fixare a maselor prea grele – afectiuni dorsolombare;
MASURI PENTRU ASIGURAREA SANATATII SI SECURITATII
LUCRATORILOR
1. Accesul in santier se va face pe la punctul de inregistrare a zilei de lucru, in
general in mod grupat, a intregii echipe. Personalul care intra in santier se va
inregistra la intrarea in santier dupa cum prevad instructiunile coordonarii de
securitate si sanatate in munca (inregistrare la poarta, completare permis de lucru
in incinta santierului, etc.). Caile de acces trebuie urmate si respectate.
2. Nu va fi admis in santier, in executie, personal muncitor, tehnic sau ingineresc,
fara a avea efectuata vizita medicala valabila, pentru activitatea ce o desfasoara.
3. Fisele de protectie a muncii pentru personalul delegat sa lucreze in santier vor
urma executanti in santier si vor sta la conducatorul locului de munca.

4. Alcool si drogurile sunt interzise


cu desavarsire in santier. Nicio persoana care a consumat alcool sau droguri si
care mai poate prezenta urme ale unor asemenea substante in circulatia sanguina
NU va fi admisa in santier. Acest lucru se va verifica, in acest sens existand
posibilitatea de a se efectua teste prin sondaj. Orice persoana care refuza
testarea, sau care in urma testarii va fi depistata cu urme de alcool, droguri, sau
alte substante incompatibile cu calitatea de angajat aflat in timpul programului
de lucru – va fi data afara din santier. Mancarea trebuie consumata numai in
cabinele destinate luarii mesei. Stingatoarele de incendiu din dotarea se vor
atinge, actiona si se vor folosi numai in cazuri justificate.
5. Intreg personalul din santier trebuie sa-si desfasoare activitatea conform sarcinii
de lucru primita respectand instructiunile de lucru si instructiunile proprii de
securitate si sanatate in munca.
6. Nu va fi permis accesul in santier si pe punctele de lucru adiacente santierului
(ateliere, statii electrice) fara echipament de protectie si de lucru;
7. Echipamentul individual de protectie trebuie purtat tot timpul. Minimul
obligatoriu in santier pentru personalul ce executa lucrari electrice:

a) Casca de protectie;
b) Ochelari protectie;
c) Manusi de protectie;
d) Incaltaminte protectie electroizolanta cu insertie de otel –
cizme sau bocanci);

e) Veste sau jachete in functie de


anotimp;
f) Haine adecvate (salopete);
g) Vesta reflectorizanta.
8. Personalul care va fi gasita nepurtand echipamentul individual de protectie
corespunzator nu va fi acceptat in santier si trimis acasa. Este interzisa utilizarea
telefoanelor, a aparaturii cu casti in incinta santierului, inafara celor dedicate
productiei.
9. La inceperea programului de lucru, conducatorii formatiilor de lucru, sefii de
echipa, maistrii, tehnicieni sau inginerii, vor efectua instruirea privind specificul
activitatilor zilei, instructiuni de lucru, evidentierea riscurilor specifice si masuri
de combatere.
10. La inceperea programului de activitate vor fi verificate toate uneltele, sculele,
utilajele, mijloacele auto si alte mijloace de productie, asupra starii de
functionare si nu se va lucra daca acestea nu corespund din punct de vedere al
securitatii muncii. Nu vor fi admise in santier autovehicule sau utilaje care
prezinta scurgeri de carburanti, lubrifianti, sau alte substante ce pot polua mediul
inconjurator sau pot avea impact direct sau indirect asupra acestuia.
11. Personalul cu functie de conducere (sefi de echipa, maistri, tehnicieni, ingineri)
vor verifica la inceperea programului starea echipamentului de protectie si de
lucru, si nu va permite accesul in santier sau desfasurarea activitatii, fara
echipament corespunzator.
12. Supravegherea de catre conducatori locurilor de munca a personalului din
executie se face permanent.
13. Nu vor fi stabilite fronturi de lucru cu un singur executant. Vor fi identificate de
catre conducatorii locurilor de munca toate pericolele tehnologice, de
accidentare sau imbolnavire profesionala ce pot aparea sau exista la locul de
munca, si vor fi aduse la cunostinta personalului din executie, la inceperea
programului, sau ori de cate ori acestea apar in activitatea de executie.
14. Conducatorii locurilor de munca vor stabili caile de acces in santier cu
mentionarea locurilor periculoase, a golurilor, gropilor, cablurilor electrice sub
tensiune, etc., in vederea eliminarii la maxim a posibilitatilor de producere de
accidente sau imbolnaviri profesionale.
15. Nu va fi admis accesul personalului la inaltime, daca nu are efectuata vizita
medicala pentru lucru la inaltime.
16. Nu va fi permis accesul personalului la inaltime fara a fi dotat cu centuri de
siguranta, hamuri, cordeline sau alte mijloace de protectie impuse de locul de
munca respectiv. Conducatorii locurilor de munca vor urmari permanent
personalul ce lucreaza la inaltime, mai ales asupra modului de utilizare a
echipamentului de protectie. Pe fiecare front de lucru se va numi o persoana prin
Decizie, pentru supravegherea lucrului la inaltime cu nacele, macarale, P.R.B.-
uri si alte mijloace si utilaje pentru lucru la inaltime.

17. Nu se vor utiliza piese, scule, utilaje, echipamente sau accesorii care nu sunt in
stare buna de utilizare si prin care s-ar crea un pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala.
18. Nu va fi primit personal nou in executie, pana nu i se va face instruirea pe linie
de Securitate si Sanatate in Munca la schimbarea locului de munca, care va
cuprinde: prezentarea locului de munca, prezentarea riscurilor de accidentare,
prezentarea pericolelor tehnologice, prezentarea cailor de acces in santier si a
altor masuri ce se impun sau sunt impuse de conditiile de executie.
19. Toate unitatile din executie vor avea in santier dosar de S.S.M., care trebuie sa
cuprinda:
20. Fise individuale de S.S.M. si PSI pentru intreg personalul cu acces in santier;
21. Fise de aptitudini (fise medicale) sau stampila medicului de Medicina Muncii, la
sfarsitul fiselor individuale;
22. Instructiuni proprii de lucru, pe faze de executie si pe proces tehnologic;
23. Decizii privind responsabilitatile de Securitate si Sanatate in Munca si PSI a
personalului;.
24. Nu se vor incepe sau continua lucrari de sapaturi, umplere goluri, ziduri de
sprijin sau orice alt gen de operatii, fara protejarea impotriva surparii sau a
alunecarii frontului.
25. Nu se vor executa sau continua operatii in preajma malurilor de pamant, pana nu
se vor executa operatiile de sprijinire impotriva surparii.

26. Toate cablurile electrice atat la interior cat si la exterior, vor fi pozate
corespunzator, in vederea eliminarii riscului producerii de accidente, prin
impiedicare sau electrocutare (strapungerea izolatiei la trecerea cu diferite
utilaje, masini, alte scule din cadrul procesului de productie).
27. Se vor executa masuratori la prizele de pamant si se vor executa impamantari
aferente consumatorilor de energie electrica. Conducatorii locurilor de munca au
obligatia, potrivit legii, sa ia si alte masuri de Securitate si Sanatate in Munca,
Protectia Mediului si PSI, pe care le cred de cuviinta, in afara celor stipulate in
prezentul act, pentru eliminarea posibilitatilor de producere de accidente,
imbolnaviri profesionale sau accidente tehnice.
28. Utilajele si echipamentele nu trebuie manipulate/conduse decat de catre o
persoana calificata si care este posesoare a unui certificat de autorizare valabil.
29. Scarile mobile nu vor fi folosite decat pentru lucrari de scurta durata si doar daca
nici o masura alternativa de acces nu este posibila. Scarile trebuie sa fie
asigurate la varf si sustinute de o alta persoana, la sol.
30. Toate scarile de acces trebuie legate de esafodaj. Toate platformele schelelor
trebuie sa fie dotate cu balustrada, bara intermediara si scandura de bord. Toate
elementele platformei trebuie asigurate impotriva miscarilor accidentale si nu
trebuie sa aiba goluri. Schelele trebuie montate doar de catre persoane
competente si trebuie sa intruneasca standardele cerute.
31. Este interzis lucrul de pe capre de lemn, butoaie, caramizi, sau alte improvizatii.
32. Pentru prevenirea caderilor in gol, orice zona in care exista riscul de cadere
trebuie sa fie protejata cu balustrazi/bariere corespunzatoare. Lucrul la peste 2
m se considera lucru la inaltime si este obligatoriu a se purta hamurile de
siguranta fixate – asigurate corespunzator pentru a elimina riscul caderii.
33. Cand se foloseste o platforma mobila de acces, toate persoanele de pe platforma
trebuie sa poarte hamuri fixate de platforma.
34. Nici o persoana in afara de electricianul de santier numit nu va face conectari
sau deconectari, altele decat cele de la prizele electrice sau triplu stecher, sau sa
modifice alimentarea electrica temporara. Improvizatiile electrice pentru
iluminat, gatit, incalzire, etc. nu sunt permise.
35. Lucrari sub incidenta ISCIR se realizeaza doar cu personal atestat (sudori,
macaragii, legatori de sarcina) de organisme abilitate si cu utilaje si echipamente
corespunzatoare din punct de vedere tehnic si destinate acestor lucrari;
36. Transportul prefabricatelor se va face pe cai de acces amenajate cu rezistenta
adecvata tonajului incarcaturii.
37. Manevrarea si depozitarea prefabricatelor se va efectua in siguranta, pentru
evitarea rasturnarii sau deteriorarii prin lovire.

38. Se interzice cu desavarsire circulatia persoanelor pe sub sarcina suspendata in


carligul macaralei.
39. Manevrarea elementelor prefabricate, din momentul descarcarii de pe mijlocul
de transport si pana la fixare se va face cu ajutorul franghiilor, care trebuie sa
aiba lungimea adecvata lucrarii respective.
40. Permisele de lucru sunt necesare pentru lucrarile cu foc deschis, de excavatii,
lucrari electrice, lucrari de acoperis, in spatii inguste, etc..
41. In caz de incendiu sau urgenta se intrerupe orice activitate si tot personalul se
aduna intr-un loc special desemnat (loc de adunare in caz de urgenta).
42. Toti recipientii cu gaz (acetilena, s.a.) vor fi dotati cu opritoare de flacara.
43. In timpul lucrarilor in care riscul de incendiu este mare, nu este permisa
folosirea lampilor portabile cu halogen. Daca exista alta alternativa, atunci
lampile vor fi protejate cu un grilaj metalic si fixate pe suporti stabili, pe perete
sau pe picioare. Prevenirea incendiilor se discuta ori de cate ori este nevoie.
44. Resturile de materiale sau materiale inflamabile nu vor fi depozitate in incaperi.
45. Este interzisa arderea resturilor de orice fel.
46. Este interzisa aprinderea focurilor pentru topirea materialelor bituminoase; acest
lucru se va face folosind butelii de gaz si nu mai pe baza permisului de lucru.
47. Este interzisa incalzirea cu solbe cu lemne sau alte materiale inflamabile.
Incalzirea se va face numai cu incalzitoare electrice autorizate.
48. Nici un recipient cu gaz nu va ramane in santier decat in locuri amenajate si care
vor fi ingradite si asigurate. De asemenea, aceste locuri vor fi pastrate curate de
orice alte resturi de materiale.
49. Materialele inflamabile vor fi depozitate in afara cladirilor in locuri special
amenajate sau in containere rezistente la foc.
50. Manipularea substantelor inflamabile se va face cu mare atentie respectandu-se
indicatiile si instructiunile acelui produs.
51. Folosirea instalatiilor improvizate pentru incalzire este strict interzisa.
52. In cazul situatiilor de urgenta (incendii, explozii, munitie neexplodata, inundatii,
inzapezirii, cutremur, etc.) aveti obligatia de a respecta instructiunile specifice
dupa caz (se gasesc la dosar) si instructiunile din partea comandamentelor locale
din zona in care va aflati.
53. Orice eveniment pe linie de Securitate si Sanatate in Munca, Protectie a
Mediului si AII, va fi adus de indata la cunostinta sefului de santier sau la
numarul de telefon 112.
54. Cercetarea evenimentelor descrise sau enumerate mai sus se va face in baza
legislatiei in vigoare
55. Tot personalul de executie al acestui santier are obligatia de a cunoaste si
respecta acest PLAN DE SECURITATE SI SANATATE IN MUCA, acesta
realizandu-se prin instruirea personalului si consemnarea in fisa de instructaj
pentru Protectia Muncii si Situatii de Urgent&# 242d35c 259;, pe baza de
semnatura.
ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA
56. Inainte de inceperea lucrului conducatorul formatiei de munca este obligat sa se
asigure:
57. Daca tuturor lucratorilor li s-a facut instruirea in conformitate cu cerintele
minime si tematica de instruire.
58. Daca printre personalul care urmeaza sa execute lucrari de instalatii tehnico-
sanitare si de incalzire exista persoane bolnave, obosite sau sub influenta
bauturilor alcoolice.
59. Daca toti lucratorii sunt dotati cu echipament individual de protectie
corespunzator activitatilor ce le au de executat.
60. Daca sculele, dispozitivele si utilajele ce urmeaza a fi folosite sunt in buna stare.
61. Existenta unor situatii neconforme cu punctele a, b, c, d, atrage automat
obligativitatea neacceptarii la lucru a persoanei respective.
62. Personalul muncitor va executa numai lucrarile incredintate de conducatorul
formatiei de munca si numai acela pentru care este calificat si autorizat.
63. Lucrarile de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire care urmeaza sa se
efectueze in spatii in care se afla utilaje, echipamente si instalatii in functiune
(gaze, abur, apa supraincalzita etc.) se vor executa numai pe baza de fisa
tehnologica de executie a lucrarii care va cuprinde obligatoriu masurile de
securitate a muncii ce urmeaza a fi adoptate.
64. La lucrarile de instalatii care se executa in exteriorul cladirilor in aproprierea
unor mase metalice sau retele electrice, vor fi luate masuri contra descarcarilor
electrice. In timpul ploilor insotite de descarcari electrice va fi intrerupt lucrul,
iar muncitorii se vor adaposti in locuri protejate.
65. Toate locurile de munca unde exista pericolul de intoxicare, sufocare,
electrocutare, cadere de la inaltime etc., vor fi marcate cu tablite avertizoare, iar
spatiul respectiv va fi izolat si imprejmuit fata de zona inconjuratoare prin
bariere, balustrade etc..
66. Toate suprafetele pe care se circula (podete, pasarele, platforme etc.) vor fi in
permanenta mentinute in stare de curatenie, indepartandu-se orice urma de noroi
sau grasimi care ar putea provoca caderea prin alunecare a personalului
muncitor.
67. Locurile de munca de pe caile publice vor fi astfel amenajate incat sa asigure
circulatia pietonilor si vehiculelor in deplina siguranta, in conformitate cu
Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari de drumuri, poduri si
constructii cai ferate.
ILUMINAT, VENTILATIE
68. Locurile de munca vor fi iluminate corespunzator si dupa caz vor fi ventilate, in
vederea eliminarii riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala datorat
gazelor nocive sau explozive ce se pot produce in timpul lucrului sau din alte
cauze.
69. Suprafetele de circulatie si zonele in care se afla aparatele de inregistrare a
diversilor parametri vor fi iluminate, pentru a fi oricand posibila distingerea
clara a inscriptiilor de pe cadranele aparatelor de masura si control, culorile
conventionale ale conductelor si cablurilor, capacele si chepengurile, scarile de
acces, tablitele avertizoare etc..
70. Lampile electrice portabile folosite pentru iluminatul locurilor de munca vor fi
alimentate la tensiune foarte joasa de maximum 24 V.
ACCESUL IN SPATII FOARTE PERICULOASE
71. Accesul lucratorilor in retelele de canalizare sau de termoficare, camine, camere
de deversare, canale vizitabile si alte constructii anexe, subterane, sau in
legatura directa cu spatiile prin care circula apele uzate se va face numai dupa
aerisirea spatiilor respective.
72. Aerisirea se va face prin ridicarea capacelor de la caminele situate in zona in
care lucreaza, precum si de la caminele din amonte.
73. Conducatorul formatiei de lucru este obligat sa controleze daca s-a facut
aerisirea spatiilor de lucru, verificand cu aparatura adecvata lipsa substantelor
nocive (oxid de carbon, bioxid de carbon, metan, hidrogen sulfurat etc.) si numai
dupa aceea va dispune intrarea lucratorilor.
74. Este interzisa folosirea flacarii deschise (hartie, lumanare, chibrit etc.) pentru
detectarea existentei gazelor din camine, canale, puturi, rezervoare etc.
75. Intrarea in camine, puturi, camere de vizitare, canale vizitabile, decantoare,
bazine de aerare, rezervoare etc., se va face numai cu echipament de protectie.
76. In cazul in care constructiile respective nu sunt prevazute cu scari fixe, se vor
utiliza scari mobile, cu lungimi care sa depaseasca cu cel putin 1 m adancimea la
care se coboara.
77. Lucrarile in puturi, camine adanci, rezervoare de combustibil sau substante
toxice etc., vor fi executate de echipe alcatuite din minimum doua persoane,
dintre care unul intra in interior fiind legat cu funie e centura de siguranta;
celalalt ramane la suprafata pentru a-l supraveghea sau scoate afara in caz de
pericol.

78. Lucratorii prevazuti la articolul precedent vor fi bine instruiti in ceea ce priveste
aplicarea metodelor de salvare in caz de accident sau asfixiere.
79. Este interzisa ridicarea cu mana a capacelor de fonta ale caminelor. In acest scop
vor fi utilizate carlige speciale, rangi de fier sau tarnacoape.
80. Se interzice circulatia lucratorilor pe conducte indiferent de diametrul acestora
sau de inaltimea la care se afla montate, iar trecerea peste conducte, cand nu
exista o alta posibilitate, se va face cu scari duble fixe, pasarele, podete,
amenajate in punctele cu cel mai usor acces si prevazute cu mana curenta.
MANIPULAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA
MATERIALELOR
81. In operatiile de manipulare, transport si depozitare a materialelor, utilajelor si
sculelor pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire se vor respecta
Normele specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin
purtare sau cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor.
82. Incarcarea, descarcarea, manipularea si asezarea materialelor, utilajelor si a
sculelor pentru instalatii tehnico-sanitare si de incalzire se vor executa de
personal specializat si dotat cu echipament individual de protectie corespunzator.
83. Materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate
impotriva rostogolirii sau miscarilor necontrolate.

84. Transportul sculelor de mana se va face in ladite sau truse speciale a caror masa
nu va depasi 20 kg.
85. Se interzice aruncarea materialelor si sculelor devenite disponibile in timpul
lucrului si in mod special a celor aflate in sapaturi adanci sau pe schele. Acestea
vor fi ridicate sau coborate cu grija pentru evitarea accidentelor.
86. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare a vehiculelor la rampa,
intre aceasta si vehicul se va aseza un podet de trecere, pentru preluarea
denivelarilor existente.
87. Podetele orizontale sau inclinate, destinate circulatiei si operatiilor de transport
manual vor fi dimensionate, astfel incat sa reziste la greutatea sarcinilor. Ele vor
fi nealunecoase si prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigure, pentru
evitarea deplasarilor in timpul lucrului.
88. In cazul cand operatiile de incarcare si descarcare a unor materiale se executa
manual, podetele inclinate vor fi prevazute cu sipci transversale la o distanta de
300 – 400 mm intre ele sau cu alte mijloace care sa impiedice alunecarea
lucratorilor.
89. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare dintr-un mijloc de
transport, prin franarea pe teren orizontal si prin franare si saboti de oprire pe
teren in panta.
90. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare si
descarcare.
91. Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport alaturate, ce se incarca
sau descarca simultan, se va stabili de la caz la caz de catre conducatorul
lucrarii, in functie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile materialelor
manipulate, de conditiile terenului etc. astfel incat sa fie exclusa posibilitatea de
accidentare.
SAPATURI IN VEDEREA INGROPARII DE CABLURI
ELECTRICE
92. Lucrarile de sapatura necesare executarii santurilor, canalelor, caminelor,
puturilor, precum si altor activitati specifice instalatiilor tehnico – sanitare si de
incalzire se vor executa numai pe baza de proiect si fisa tehnologica.
93. La executarea lucrarilor de sapatura se vor respecta prescriptiile tehnice si de
prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale pentru lucrari geotehnice
de excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si consolidari de teren.
94. Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura se va urmari stabilirea existentei si
naturii instalatiilor subterane si felul cum sunt amplasate sub pamant.
95. Inceperea executarii lucrarilor de sapatura este permisa numai pe baza unui
acord incheiat de executant si unitatea careia ii apartin instalatiile subterane.
96. In cazul cand in timpul lucrului se descopera constructii si instalatii subterane,
care nu s-au cunoscut dinainte, se intrerup imediat lucrarile si se evacueaza
personalul muncitor pana la identificarea instalatiilor descoperite. Numai dupa
luarea masurilor de protectie necesare se va putea continua lucrul.
97. Se interzice executarea sapaturilor in apropierea cablurilor electrice subterane,
daca nu au fost scoase de sub tensiune. In cazuri deosebite, cand intreruperea
curentului nu se poate face, lucrarile se vor executa numai cu luarea de masuri
care sa asigure securitatea lucratorilor. In acest caz se interzice folosirea
rangilor, tarnacoapelor si a penelor metalice. Saparea pamantului in apropierea
cablurilor electrice sub tensiune se va face cu deosebita atentie, fara a se executa
loviri bruste si numai sub supravegherea conducatorului formatiei de lucru.
98. In cazul in care este posibila o eventuala emanatie de gaze toxice sau
inflamabile, personalul muncitor va fi prevenit si instruit special in privinta
masurilor de protectie.
99. Se vor opri lucrarile si se va evacua personalul muncitor din zona sapaturilor,
puturilor, santurilor etc. atunci cand se constata existenta gazelor.
100. Lucrarile se vor relua numai dupa eliminarea completa a gazelor din zona
sapaturilor si numai dupa luarea unor masuri sigure impotriva unor emanatii
ulterioare.
101. In cazul in care se intampina dificultati la evacuarea completa a gazelor, din
zona sapaturii, personalul muncitor va fi dotat cu masti de protectie
corespunzatoare .
102. Se vor lua totodata toate masurile necesare pentru prevenirea unor explozii
sau incendii.
103. Daca imbracamintea drumului sau soselei este alcatuita din bolovani sau
pietre pavele, acestea vor fi stivuite cu grija pentru a nu se produce accidente
prin caderea lor in santuri in timpul lucrului.
104. Asfaltul decupat va fi asezat in gramezi pe trotuare.
105. Pamantul rezultat din sapaturi sau imbracamintea desfacuta va fi asezat in
partea opusa celei pe care vor fi aduse materialele. Pamantul va fi asezat la o
distanta de minimum 0,7 m de la marginea santului, iar in cazul santurilor
adanci la o distanta de minimum 1 m.
106. Sunt interzise sapaturile de rectificare la nivelul fundului santului.
Rectificarea fundului santului se va realiza incepand sapatura de la partea
superioara a santului.
107. La spargerea bolovanilor cu barosul si dalta, muncitorii sunt obligati sa poarte
ochelari de protectie.
ORGANIZAREA SANTIERULUI
108. Caile rutiere pentru accesul si circulatia pe santier trebuie executate cu
precadere inaintea inceperii lucrarilor de baza si marcate cu indicatoare de
semnalizare rutiera pentru circulatie.
109. Pentru circulatia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate prevederile
Codului circulatiei rutiere.
110. Circulatia mijloacelor de transport in incinta santierului trebuie sa se faca pe
cai rutiere special amenajate.
111. Zonele periculoase trebuie sa fie marcate prin inductoare de securitate,
corespunzatoare standardelor, iar noaptea accesul in zona trebuie sa fie
semnalizat prin lumini de culoare rosie.
112. La autovehiculele cu instalatie de franare pneumatica sau hidraulica coborarea
pantelor trebuie sa se faca fara oprirea motorului, folosindu-se frana de motor.
113. Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in treapta de viteza cu
care s-a urcat.
114. Trecerea vehiculelor peste linii de cale ferata prin locuri neamenajate,
conform reglementarilor normativelor in vigoare pentru transporturi feroviare
este interzisa.
115. Viteza de circulatie la trecerile de nivel peste calea ferata nu trebuie sa fie mai
mare de 10 km/ h.

116. In interiorul santierului viteza de circulatie trebuie sa se limiteze in functie de


starea cailor de circulatie, conditiile de vizibilitate li circulatia personalului.,
117. Se interzice stationarea utilajelor autopropulsate la o distanta mai mica de 2,5
m de linia ferata.
118. Cand lipsesc trotuarele, pietonii trebuie sa circule pe partea stanga a cailor de
circulatie, in directia lor de mers.
119. Traversarea cailor de circulatie de catre pietoni trebuie sa se faca numai prin
locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci cand acestea lipsesc,
traversarea trebuie sa se faca dupa ce, in prealabil, pietonii s-au asigurat ca nu
exista vreun pericol.
120. Trecerile pentru salariati, situate pe terenuri in trepte, pe taluzuri si pe cele cu
inclinare mai mare de 20 0 , trebuie prevazute cu rampe de acces sau cu scari
cu balustrade.
121. Acolo unde trecerea se face prin acelasi loc cu vehiculele, calea de acces a
personalului trebuie sa se amenajeze pe una din laturile trecerii, fiind
despartita de calea de acces a vehiculelor printr-o balustrada.
122. Locurile de munca periculoase sau cele pe langa c are exista o circulatie
intensa trebuie sa fie ingradite si semnalizate prin placi avertizoare ziua si
noaptea.
123. Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa utilajele de constructii
trebuie sa fie ingradite de intretinute in stare de curatenie.
124. Gropile si puturile de foraj de pe teritoriul santierului trebuie acoperite si
ingradite.
125. Locurile de trecere pentru oameni sau vehicule, peste gropi, benzi
transportoare sau alte masini in miscare, trebuie amenajate cu podete de
trecere, construite in functie de conditiile de lucru.
126. Zona santierului trebuie marcata pentru a se evita accesul persoanelor straine
in santier. Lucrarile de constructii situate de o parte sau de alta a drumurilor
trebuie sa fie ingradite.
127. Pentru a preveni caderea oamenilor, a sculelor si a materialelor, podinile
chelelor si ale rampelor de acces situate mai sus de 1 m de la nivelul solului
sal al planseului trebuie sa fie ingradite cu parapete.
128. In cazul schelelor de fatada, la cladirile situate in lungul drumurilor publice,
podina de lucru trebuie sa aiba spre drum o viziera de protectie inclinata in
sus. Latimea vizierei nu trebuie sa fie mai mica de 1 m.
129. Se interzice executarea de lucrari, circulatia sau stationarea utilajelor pe
marginile sapaturilor, ale albiilor de rauri, ale canalelor si ale gropilor la
distante mai mici de :
 0,5 m de panta unui debleu ;
 1 m de panta unui rambleu;
 2 m de la marginea sapaturilor executate fara sprijiniri de
maluri,
130. In timpul noptii trebuie sa fie iluminate caile ferate, scarile de acces, trecerile
pentru salariati, depozitele, caile de circulatie pentru salariati spre si dinspre
locul de munca, locurile de munca de pe santier si din interiorul cladirii.
131. Se interzice depozitarea materialelor grele la distante mai mici de 1 m de
marginea sapaturilor, a gropilor, a albiilor de rau si a canalelor.
132. Manipularea, transportul si depozitarea materialelor pe santier trebuie sa se
faca conform reglementarilor normative in vigoare.
133. Se interzice traversarea podurilor daca nu sunt plantate indicatoare de
semnalizare standardizate, de tonaj si gabarit.
134. Remorcarea utilajelor defecte trebuie sa fie facuta numai de catre tractoare
singulare ( necuplate cu alte utilaje ), a caror forta de carlig corespunde fortei
de tractiune necesara. Remorcarea trebuie sa se execute numai cu ajutorul unei
bare rigide de remorcare lunga de cel putin 4 m. Se interzice folosirea
cablurilor sau a lanturilor pentru remorcare
135. Pornirea utilajelor trebuie sa se execute in conformitate cu instructiunile
tehnice de exploatare a acestora, folosind sistemele de pornire cu care este
echipat fiecare utilaj.
136. Pornirea utilajelor prin remorcare este admisa in cazuri exceptionale si numai
prin folosirea barei rigide de remorcare.
137. Se interzice incalzirea baii de ulei cu foc deschis.
138. Se interzice exploatarea concomitenta a doua sau mai multor utilaje pe
niveluri diferite, situate pe aceeasi verticala.
139. In caz de incendiu trebuie sa se foloseasca stingatorul portativ din dotarea
utilajului, iar focul sa fie acoperit cu prelate ; se interzice stingerea focului cu
apa. Toate utilajele trebuie sa fie dotate cu stingatoare.
140. Se interzice folosirea utilajului pentru executarea altor lucrari decat cele
indicate in Cartea tehnica a utilajului.
141. In timpul lucrului este interzisa intrarea persoanelor straine in cabina
mecanicului.
142. Evacuarea molozului si a deseurilor de materiale de pe cladirile in constructie
si de pe schele, de la o inaltime mai mare de 4 m, trebuie facuta cu ajutorul
jgheaburilor inchise sau in containere. Capatul inferior al jgheaburilor inchise
trebuie sa se afle la o inaltime de cel mult 1 m deasupra solului. In cazul in
care acest lucru nu este posibil, capatul inferior al jgheabului trebuie plasat
intr-un buncar de depozitare, pentru a se evita producerea prafului.
143. Se interzice intrarea salariatilor in locurile periculoase datorita existentei
gazelor ( uscarea peretilor cu gaze naturale si zone cu emanatii de gaze
naturale sau intrarea in puturi de sondaje etc. ).
144. In cazul in care in timpul lucrului este posibila o eventuala emanatie de gaze
toxice sau inflamabile, salariatii trebuie preveniti asupra pericolului si instruiti
in privinta ,masurilor de protectie a muncii. Santierele respective trebuie sa
fie inzestrate cu un numar suficient de detectoare de gaze si cu aparate de
respirat cu circuit inchis.
145. Gropile de fundatii, santurile, gramezile de materiale pulverulente etc. situate
in apropierea instalatiilor pentru spalat pietris, nisip sau a altor instalatii care
intrebuinteaza in timpul functionarii cantitati mari de apa trebuie sa fie
protejate impotriva infiltrarii acestor ape.
146. Elementele in miscare ale utilajelor, sculelor electrice care pot cauza accidente
trebuie echipate cu aparatori de protectie, conform reglementarilor
normativelor in vigoare,.
147. Culorile de siguranta utilizate pentru vopsirea utilajelor trebuie sa corespunda
reglementarilor normativelor in vigoare.
148. Elementele de comanda ale utilajelor trebuie astfel amplasate incat sa fie
vizibile si sa poata fi manevrate de la locul de munca fara deplasarea
salariatului.
149. Elementele de comanda nu trebuie amplasate in zone cu pericol de accidentare
( in apropierea organelor in miscare neprotejate ale utilajului sau in zone de
expulzare a materialului prelucrat ).
150. Destinatia si sensul de actionare a elementelor de comanda trebuie indicate
prin simboluri sau inscriptii executate clar si vizibil ,plasate cat mai aproape
de acestea.
151. Elementele de comanda si pozitiile lor functionale trebuie marcate in culori
distincte.
152. Sensul de actionare a elementelor de comanda manuala trebuie sa corespunda
cu sensul de miscare a organului de masina comandat.
153. Protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa la echipamentele e
electrice de pe utilaje trebuie sa se realizeze prin utilizarea carcaselor de
protectie si izolarea suplimentara a partilor active.
154. Deschiderea carcaselor de protectie trebuie sa se realizeze prin unul din
urmatoarele moduri: utilizand o cheie speciala sau cu blocaje electrice ori
mecanice care deconecteaza partile active cand se incearca indepartarea
aparatorii de protectie.
155. Izolatia suplimentara trebuie sa acopere complet partile active si trebuie sa fie
rezistenta la solicitari fizice si chimice.
156. Protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie realizata
conform reglementarilor normativelor in vigoare.
157. Utilajele fixe ori mobile trebuie astfel amplasate incat distantele minime
dintre gabaritul lor functional maxim si celelalte elemente inconjuratoare sa fie
minimum 800 mm.
158. Montarea utilajelor trebuie facuta direct pe pardoseala sau pe fundatii
speciale, rezistente, in functie de felul utilajelor.
159. Utilajele care produc socuri, vibratii si zgomot trebuie montate la sol pe
fundatii proprii independente, fara legatura cu elementele cladirii.

EVALUAREA RISCURILOR DE
ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE
PROFESIONALA PENTRU PENTRU
PERSONALUL CE EXECUTA LUCRARI
ELECTRICE PE SANTIERE

1. Procesul de munca

Personalul care executa lucrari electrice in santier executa, intretine si raspunde de


buna functionare a instalatiilor electrice, de asemenea are ca sarcina de munca punerea/scoaterea
de sub tensiune la cerere a utilajelor ce intra/ies in reparatie, supravegheaza si intretine motoarele
electrice ale utilajelor de productie executa diferite montaje electrice dupa proiecte predefinite.

2. Elementele componente ale sistemului de munca evaluat

2.1. Mijloace de productie


● Banc de lucru;
● Truse de scule cu surubelnite, chei diferite, clesti si patente, lampa de control, etc.
● Diverse scule electrice de mana;
● Echipament individual de protectie;
● Compresor;
● Robot pornire – redresor baterie;
● Lampa portabila;
● Pistol - ciocan de lipit;
● Voltmetru;
● Aparat de incalzit manual;
● Tablouri electrice;
● Generator electric.
● Dulapuri si fisete;
● Schele;
● Scari;

2.2. Sarcina de munca

● Isi desfasoara activitatea in interiorul societatii si are responsabilitati de executie;


● Ingrijeste, intretine si raspunde de buna functionare a instalatiilor electrice si iluminatul
exterior;
● Are in gestiune si intretine tablourile electrice interioare si exterioare;
● Verifica si contorizeaza periodic, consumul de energie electrica al locatiilor de lucru;
● Raspunde material pentru neglijentele si defectiunile provocate la instalatia electrica,
precum si de materialele electrice care i se atribuie pentru reparatii;
● Vegheaza permanent la preintampinarea incendiilor si procedeaza conform normelor
P.S.I. stabilite in unitate;
● Indeplineste orice alte sarcini primite din partea conducerii in limita calificarii sale;

2.3. Mediul de munca


Electricianul isi desfasoara activitatea atat in incinta inchisa cat si in aer liber.

Spatiile respective sunt caracterizate de:

● iluminatul este natural si artificial, uneori redus in interiorul tablourilor electrice;


● radiatii electromagnetice;
● diferente de temperatura;
● curenti de aer prin deschiderea usilor si ferestrelor;
● zgomot din cauzautilajelor in functiune;

3. Factori de risc identificati

3.1. Factori de risc proprii mijloacelor de productie

Factori de risc mecanic

1. Lovire de catre mijloacele de transport auto sau utilaje din incinta societatii;

2. Autodeclansarea miscarii functionale a unor echipamente tehnice neasigurate la oprire;

3. Cadere de scule si materiale de la inaltime (lucrul pe aceeasi verticala);

4. Surpari necontrolate;

5. Proiectare de corpuri sau particule la spargerea accidentala a izolatorilor sau la ruperea


accidentala a resortului dispozitivului de actionare a intreruptorului sau explozia acestuia;

6. Jet de ulei la explozia accidentala a transformatoarelor/intreruptoarelor;

7. Suprafete periculoase: suprafete alunecoase, acoperite cu ulei, gheata;

8. Contact direct cu suprafete sau contururi periculoase (intepatoare, taioase, abrazive)


suprafete nedebavurate;

3.2. Factori de risc proprii mediului de munca

Factori de risc termic

9. Temperatura ridicata a elementelor metalice cu expunere directa la radiatia solara, contacte


electrice imperfecte cu incalziri locale;
10. Temperatura coborata a elementelor metalice atinse, in timpul iernii (piese, scule, elemente
de izolatie);

11. Flame - Surprinderea de catre arcul electric in urmatoarele cazuri: manevrarea unui aparat
de comutatie in sarcina sau pe scurtcircuit, aparitia accidentala a tensiunii de la consumatorii
dotati cu grupuri electrogene, apropierea de o instalatie aflata sub tensiune;

Factori de risc electric

12. Curent electric electrocutare prin atingere directa: defecte de izolatie, defecte de protectie,
ingradire si avertizare, etc.

13. Curent electric:electrocutare prin atingere indirecta: defectiuni la instalatia de impamantare


si nelegare la nulul de protectie, lipsa unor circuite de protectie, lucrul in incinte cu umiditate si
scurgeri de apa, aparitia tensiunii de pas;

Factori de risc chimic

14. Lucrul cu substante caustice – spray-urile degresante si de contact;

15. Contact direct al epidermei cu substante cancerigene – lucrul pe stalpi creuzotati si


gudronati;

16. Substante inflamabile (lucrul cu alcool tehnic);

Factori de risc fizic

17. Temperatura aerului scazuta in anotimpul rece (lucrul in aer liber, in posturile subterane);

18. Curenti de aer la lucrul in aer liber (lucrul la cote);

19. Umiditatea relativa a aerului ridicata din cauza lucrului in subsolurile cladirilor;

20. Nivel de iluminare scazut : lucrul pe timp de noapte, lucrul in posturile subterane;
21. Calamitati naturale – seism, surpari de teren, prabusiri de copaci;

22. Lucrul in conditii de mediu deosebite: grindina, viscol, vant;

23. Pulberi pneumoconiogene – praf, particule provenite de la locurile de munca invecinate;

Factori de risc chimic

24. Gaze sau vapori inflamabili sau explozivi in instalatiile subterane, din cauza acumularilor
de gaz metan infiltrate in posturile subterane si subsolurile blocurilor;

25. Gaze toxice la spargerea sau fisurarea accidentala a buteliilor de gaz, stingatoarelor;

Factori de risc biologic

26. Microorganisme in suspensie in apropierea punctelor de colectare gunoi din vecinatatea


locurilor de munca;

27. Contact cu animale periculoase: sobolani, caini, viespi, albine;

3.3. Factori de risc proprii sarcinii de munca

Continut necorespunzator

28. Neprecizarea in sarcina de munca a sarcinilor suplimentare;

29. Neefectuarea testarii si autorizarii interne PM anuale;

30. Neverificarea periodica a mijloacelor de protectie;

Solicitare fizica
31. Pozitii de lucru vicioase sau fortate: lucru in spatii inguste, greu accesibile;

Solicitare psihica

32. Stres cauzat de ritm mare de munca, decizii dificile in timp scurt, constientizarea riscului
de electrocutare;

3.4. Factori de risc proprii executantului

Actiuni gresite

33. Manevre gresite (neidentificarea corecta a partilor din instalatii);

34. Comenzi gresite;

35. Utilizarea gresita a mijloacelor de protectie;

36. Montarea scurtcircuitoarelor mobile fara verificarea prealabila a lipsei tensiunii;

37. Neintreruperea tensiunii in cazul lucrarilor ce necesita acest lucru;

38. Nesincronizarea lucrului intre membrii formatiei;

39. Apropierea de instalatiile aflate sub tensiune la o distanta mai mica decat cea admisa prin
norme;

40. Nerespectarea succesiunii operatiunilor la efectuarea manevrelor la instalatia electrica;

41. Executarea de manevre in afara dispozitiilor primite;


42. Stationari si deplasari in afara sarcinilor de munca in apropierea instalatiilor aflate sub
tensiune sau pe caile de acces auto si CF;

43. Nefolosirea funiei de ajutor in cazul lucrului la inaltime si la lucrul in posturile subterane;

44. Cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare, impiedicare (suprafete denivelate,
alunecoase, elemente aparent pozate la sol);

45. Cadere de la inaltime prin pasire in gol, alunecare, dezechilibrare (de pe acoperisurile
caselor, de pe scari de lemn/metalice, din cosul telescopului);

Comunicari accidentogene

46. Intelegere gresita la comunicarile prin statia radio sau telefonul mobil;

Omisiuni

47. Omiterea unei operatii din foaia de manevra de executie;

48. Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din


dotare (cizme electroizolante, casca de protectie, viziera, casca de protectie cu viziera, manusi
electroizolante, costum termorezistent);

49. Utilizarea indicatoarelor de tensiune cu un singur sistem de avertizare (optic) in locul celor
cu doua sisteme de avertizare (optic si acustic);

50. Lucrul cu echipamente necertificate din punct de vedere al calitatilor de securitate (prajini
electroizolante, scurtcircuitoare mobile);

UNITATEA 4. Fisa NUMAR PERSOANE EXPUSE: _____


de evaluare DURATA EXPUNERII: 8 h
S.C. a locului de ECHIPA DE EVALUARE :
____________________ munca
LOCUL DE MUNCA

PERSONALU
L CE
EXECUTA
LUCRARI
ELECTRICE
PE
SANTIERE
FORMA NIVEL
CLASA
FACTORI CONCRET
COMPONE CLASA DE
A DE PARTI
NTA CONSECINT
DE RISC MANIFEST AL
SISTEMUL A MAXIMA DE PROBA
ARE A
UI DE PREVIZIBILA GRAVIT BI-
IDENTIFI FACTORIL DE
MUNCA ATE
CATI OR DE
LITATE
RISC RISC

0 1 2 3 4
Mijloace de Factori de risc 1. Lovire de catre mijloacele de DECES 7
productie mecanic transport auto sau utilaje din incinta
societatii;
2. Autodeclansarea miscarii INV GR III 4
functionale a unor echipamente
tehnice neasigurate la oprire;
3. Cadere de scule si materiale de la DECES 7
inaltime (lucrul pe aceeasi verticala);
4. Surpari necontrolate; DECES 7

5. Proiectare de corpuri sau particule DECES 7


la spargerea accidentala a izolatorilor
sau la ruperea accidentala a resortului
dispozitivului de actionare a
intreruptorului sau explozia acestuia;

6. Jet de ulei la explozia accidentala a INV GR III 4


transformatoarelor/intreruptoarelor;
7. Suprafete periculoase: suprafete ITM 3-45 zile 2
alunecoase, acoperite cu ulei, gheata;
0 1 2 3 4
8. Contact direct cu suprafete sau ITM 3-45 zile 2
contururi periculoase (intepatoare,
taioase, abrazive) suprafete
nedebavurate;
Mediu de Munca Factori de risc 9. Temperatura ridicata a elementelor ITM 3-45 zile 2
termic metalice cu expunere directa la
radiatia solara, contacte electrice
imperfecte cu incalziri locale;
10. Temperatura coborata a ITM 3-45 zile 2
elementelor metalice atinse, in timpul
iernii (piese, scule, elemente de
izolatie);
11. Flame - Surprinderea de catre DECES 7
arcul electric in urmatoarele cazuri:
manevrarea unui aparat de comutatie
in sarcina sau pe scurtcircuit, aparitia
accidentala a tensiunii de la
consumatorii dotati cu grupuri
electrogene, apropierea de o instalatie
aflata sub tensiune;

Factori de risc 12. Curent electric electrocutare prin DECES 7


electric atingere directa: defecte de izolatie,
defecte de protectie, ingradire si
avertizare, etc.
13. Curent electric:electrocutare prin DECES 7
atingere indirecta: defectiuni la
instalatia de impamantare si nelegare
la nulul de protectie, lipsa unor
circuite de protectie, lucrul in incinte
cu umiditate si scurgeri de apa,
aparitia tensiunii de pas;

Factori de risc 14. Lucrul cu substante caustice – ITM 3-45 zile 2


chimic spray-urile degresante si de contact;
15. Contact direct al epidermei cu DECES 7
substante cancerigene – lucrul pe
stalpi creuzotati si gudronati;
0 1 2 3 4
16. Substante inflamabile (lucrul cu ITM 45-180 3
alcool tehnic); zile
Factori de risc fizic 17. Temperatura aerului scazuta in ITM 45-180 3
anotimpul rece (lucrul in aer liber, in zile
posturile subterane);
18. Curenti de aer la lucrul in aer liber ITM 45-180 3
(lucrul la cote); zile
19. Umiditatea relativa a aerului ITM 3-45 zile 2
ridicata din cauza lucrului in
subsolurile cladirilor;
20. Nivel de iluminare scazut : lucrul ITM 3-45 zile 2
pe timp de noapte, lucrul in posturile
subterane;

21. Calamitati naturale – seism, DECES 7


surpari de teren, prabusiri de copaci;
22. Lucrul in conditii de mediu ITM 3-45 zile 2
deosebite: grindina, viscol, vant;
23. Pulberi pneumoconiogene – praf, ITM 3-45 zile 2
particule provenite de la locurile de
munca invecinate;
Factori de risc 24. Gaze sau vapori inflamabili sau DECES 7
chimic explozivi in instalatiile subterane, din
cauza acumularilor de gaz metan
infiltrate in posturile subterane si
subsolurile blocurilor;

25. Gaze toxice la spargerea sau DECES 7


fisurarea accidentala a buteliilor de
gaz, stingatoarelor;
Factori de risc 26. Microorganisme in suspensie in ITM 3-45 zile 2
biologic apropierea punctelor de colectare
gunoi din vecinatatea locurilor de
munca;
27. Contact cu animale periculoase: ITM 3-45 zile 2
sobolani, caini, viespi, albine;
Sarcina de Munca Continut 28. Neprecizarea in sarcina de munca DECES 7
necorespunzator a sarcinilor suplimentare;
0 1 2 3 4
29. Neefectuarea testarii si autorizarii DECES 7
interne PM anuale;
30. Neverificarea periodica a DECES 7
mijloacelor de protectie;
Solicitare fizica 31. Pozitii de lucru vicioase sau ITM 3-45 zile 2
fortate: lucru in spatii inguste, greu
accesibile;
Solicitare psihica 32. Stres cauzat de ritm mare de ITM 45-180 3
munca, decizii dificile in timp scurt, zile
constientizarea riscului de
electrocutare;
Executant Actiuni gresite 33. Manevre gresite (neidentificarea DECES 7
corecta a partilor din instalatii);
34. Comenzi gresite; DECES 7
35. Utilizarea gresita a mijloacelor de DECES 7
protectie;
36. Montarea scurtcircuitoarelor DECES 7
mobile fara verificarea prealabila a
lipsei tensiunii;
37. Neintreruperea tensiunii in cazul DECES 7
lucrarilor ce necesita acest lucru;
38. Nesincronizarea lucrului intre DECES 7
membrii formatiei;
39. Apropierea de instalatiile aflate DECES 7
sub tensiune la o distanta mai mica
decat cea admisa prin norme;
40. Nerespectarea succesiunii DECES 7
operatiunilor la efectuarea manevrelor
la instalatia electrica;
41. Executarea de manevre in afara DECES 7
dispozitiilor primite;
42. Stationari si deplasari in afara DECES 7
sarcinilor de munca in apropierea
instalatiilor aflate sub tensiune sau pe
caile de acces auto si CF;
43. Nefolosirea funiei de ajutor in DECES 7
cazul lucrului la inaltime si la lucrul in
posturile subterane;
0 1 2 3 4
44. Cadere la acelasi nivel prin INV GR III 4
dezechilibrare, alunecare, impiedicare
(suprafete denivelate, alunecoase,
elemente aparent pozate la sol);
45. Cadere de la inaltime prin pasire DECES 7
in gol, alunecare, dezechilibrare (de pe
acoperisurile caselor, de pe scari de
lemn/metalice, din cosul telescopului);
Comunicari 46. Intelegere gresita la comunicarile DECES 7
accidentogene prin statia radio sau telefonul mobil;
Omisiuni 47. Omiterea unei operatii din foaia DECES 7
de manevra de executie;
48. Neutilizarea echipamentului DECES 7
individual de protectie si a celorlalte
mijloace de protectie din dotare
(cizme electroizolante, casca de
protectie, viziera, casca de protectie cu
viziera, manusi electroizolante,
costum termorezistent);

49. Utilizarea indicatoarelor de DECES 7


tensiune cu un singur sistem de
avertizare (optic) in locul celor cu
doua sisteme de avertizare (optic si
acustic);
50. Lucrul cu echipamente DECES 7
necertificate din punct de vedere al
calitatilor de securitate (prajini
electroizolante, scurtcircuitoare
mobile);

Personalul ce executa lucrari electrice pe santiere


6. Nivelurile partiale de risc pe factori de risc

Personalul ce executa lucrari electrice pe


santiere
7. LEGENDA

F1 Lovire de catre mijloacele de transport auto sau utilaje din incinta societatii;
F2 Autodeclansarea miscarii functionale a unor echipamente tehnice neasigurate la
oprire;
F3 Cadere de scule si materiale de la inaltime (lucrul pe aceeasi verticala);
F4 Surpari necontrolate;
F5 Proiectare de corpuri sau particule la spargerea accidentala a izolatorilor sau la
ruperea accidentala a resortului dispozitivului de actionare a intreruptorului sau
explozia acestuia;
F6 Jet de ulei la explozia accidentala a transformatoarelor/intreruptoarelor;
F7 Suprafete periculoase: suprafete alunecoase, acoperite cu ulei, gheata;
F8 Contact direct cu suprafete sau contururi periculoase (intepatoare, taioase, abrazive)
suprafete nedebavurate;
F9 Temperatura ridicata a elementelor metalice cu expunere directa la radiatia solara,
contacte electrice imperfecte cu incalziri locale;
F10 Temperatura coborata a elementelor metalice atinse, in timpul iernii (piese, scule,
elemente de izolatie);
F11 Flame - Surprinderea de catre arcul electric in urmatoarele cazuri: manevrarea unui
aparat de comutatie in sarcina sau pe scurtcircuit, aparitia accidentala a tensiunii de
la consumatorii dotati cu grupuri electrogene, apropierea de o instalatie aflata sub
tensiune;

F12 Curent electric electrocutare prin atingere directa: defecte de izolatie, defecte de
protectie, ingradire si avertizare, etc.
F13 Curent electric:electrocutare prin atingere indirecta: defectiuni la instalatia de
impamantare si nelegare la nulul de protectie, lipsa unor circuite de protectie, lucrul
in incinte cu umiditate si scurgeri de apa, aparitia tensiunii de pas;

F14 Lucrul cu substante caustice – spray-urile degresante si de contact;


F15 Contact direct al epidermei cu substante cancerigene – lucrul pe stalpi creuzotati si
gudronati;
F16 Substante inflamabile (lucrul cu alcool tehnic);
F17 Temperatura aerului scazuta in anotimpul rece (lucrul in aer liber, in posturile
subterane);
F18 Curenti de aer la lucrul in aer liber (lucrul la cote);
F19 Umiditatea relativa a aerului ridicata din cauza lucrului in subsolurile cladirilor;
F20 Nivel de iluminare scazut : lucrul pe timp de noapte, lucrul in posturile subterane;

F21 Calamitati naturale – seism, surpari de teren, prabusiri de copaci;


F22 Lucrul in conditii de mediu deosebite: grindina, viscol, vant;
F23 Pulberi pneumoconiogene – praf, particule provenite de la locurile de munca
invecinate;
F24 Gaze sau vapori inflamabili sau explozivi in instalatiile subterane, din cauza
acumularilor de gaz metan infiltrate in posturile subterane si subsolurile blocurilor;
F25 Gaze toxice la spargerea sau fisurarea accidentala a buteliilor de gaz, stingatoarelor;
F26 Microorganisme in suspensie in apropierea punctelor de colectare gunoi din
vecinatatea locurilor de munca;
F27 Contact cu animale periculoase: sobolani, caini, viespi, albine;
F28 Neprecizarea in sarcina de munca a sarcinilor suplimentare;
F29 Neefectuarea testarii si autorizarii interne PM anuale;
F30 Neverificarea periodica a mijloacelor de protectie;
F31 Pozitii de lucru vicioase sau fortate: lucru in spatii inguste, greu accesibile;
F32 Stres cauzat de ritm mare de munca, decizii dificile in timp scurt, constientizarea
riscului de electrocutare;
F33 Manevre gresite (neidentificarea corecta a partilor din instalatii);
F34 Comenzi gresite;
F35 Utilizarea gresita a mijloacelor de protectie;
F36 Montarea scurtcircuitoarelor mobile fara verificarea prealabila a lipsei tensiunii;
F37 Neintreruperea tensiunii in cazul lucrarilor ce necesita acest lucru;
F38 Nesincronizarea lucrului intre membrii formatiei;
F39 Apropierea de instalatiile aflate sub tensiune la o distanta mai mica decat cea admisa
prin norme;
F40 Nerespectarea succesiunii operatiunilor la efectuarea manevrelor la instalatia
electrica;
F41 Executarea de manevre in afara dispozitiilor primite;
F42 Stationari si deplasari in afara sarcinilor de munca in apropierea instalatiilor aflate
sub tensiune sau pe caile de acces auto si CF;
F43 Nefolosirea funiei de ajutor in cazul lucrului la inaltime si la lucrul in posturile
subterane;
F44 Cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare, impiedicare (suprafete
denivelate, alunecoase, elemente aparent pozate la sol);
F45 Cadere de la inaltime prin pasire in gol, alunecare, dezechilibrare (de pe
acoperisurile caselor, de pe scari de lemn/metalice, din cosul telescopului);
F46 Intelegere gresita la comunicarile prin statia radio sau telefonul mobil;
F47 Omiterea unei operatii din foaia de manevra de executie;
F48 Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de
protectie din dotare (cizme electroizolante, casca de protectie, viziera, casca de
protectie cu viziera, manusi electroizolante, costum termorezistent);
F49 Utilizarea indicatoarelor de tensiune cu un singur sistem de avertizare (optic) in
locul celor cu doua sisteme de avertizare (optic si acustic);
F50 Lucrul cu echipamente necertificate din punct de vedere al calitatilor de securitate
(prajini electroizolante, scurtcircuitoare mobile);
8. FISA DE MASURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA
I

Personalul ce executa lucrari electrice pe santiere

S.C. ______________________________________
MASURA PROPUSA
NIVELE
Nr.
LOC DE MUNCA / FACTOR DE RISC Mas
Crt Masuri tehnice Masuriorganizatorice
RISC alta

0 1 2 3 4 5 6
1 F13 Curent electric:electrocutare prin 6 Eliminarea Instruire Instruire de Lu
atingere indirecta: defectiuni la improvizatiilor de pentru prim ajutor de
instalatia de impamantare si nelegare natura electrica. conștietizarea in caz de SS
la nulul de protectie, lipsa unor Mentinerea in riscului. In caz electrocutare. ad
circuite de protectie, lucrul in incinte buna stare a de producere a di
cu umiditate si scurgeri de apa, continuitatii evenimentului ca
aparitia tensiunii de pas; legaturilor de se va intrerupe
impamantare. mai intai sursa
Eliminarea de alimentare
scurgerilor de apa și apoi se va
meteorica si a interveni.
celor de infiltratie HG/1091/2006
in instalatiile
electrice.Iesirea
din zona cu
tensiune mare de
pas se va face cu
pasi mici si
adaugati.
0 1 2 3 4 5 6
2 F11 Flame - Surprinderea de catre arcul 5 Executarea Instruire Instruire de Lu
electric in urmatoarele cazuri: manevrelor pentru prim ajutor de
manevrarea unui aparat de comutatie conform foi de conștietizarea in caz de SS
in sarcina sau pe scurtcircuit, aparitia manevra aprobate riscului. In caz electrocutare, ad
accidentala a tensiunii de la de conducerea de producere a arsuri. Se va di
consumatorii dotati cu grupuri unitații. Montarea evenimentului asigura la ca
electrogene, apropierea de o de protecții se va intrerupe punctele de
instalatie aflata sub tensiune; privind apariția mai intai sursa lucru trusa
tensiunilor de alimentare medicala cu
accidentale. și apoi se va complet
interveni. pentru arsuri.

3 F6 Jet de ulei la explozia accidentala a 5 Revizia periodica Instruire Instruire de Lu


transformatoarelor/intreruptoarelor; a AMC și a pentru prim ajutor de
dispozitivelor de conștietizarea in caz de SS
siguranța/protecție riscului. In caz electrocutare, ad
montate pe ET. de producere a arsuri. Se va di
Verificari evenimentului asigura la ca
periodice conform se va intrerupe punctele de
carților tehnice mai intai sursa lucru trusa
rezistențele de de alimentare medicala cu
izolație cu și apoi se va complet
buletine PRAM, interveni. pentru arsuri.

4 F5 Proiectare de corpuri sau particule la 5 Folosirea EIP Instruire Instruire de Lu


spargerea accidentala a izolatorilor (viziera de pentru prim ajutor - de
sau la ruperea accidentala a protectie), conștietizarea ranire. SS
resortului dispozitivului de actionare salopeta din doc, riscului. In caz Prezența ad
a intreruptorului sau explozia mentinerea de producere a trusei de di
acestuia; distantei minime evenimentului prim ajutor. ca
de protectie . se va intrerupe
mai intai sursa
de alimentare
și apoi se va
interveni. HG
1091/2006.
0 1 2 3 4 5 6
5 F12 Curent electric electrocutare prin 4 Izolarea tuturor Instruire Instruire Lu
atingere directa: defecte de izolatie, partilor active. pentru prim ajutor - de
defecte de protectie, ingradire si Legarea la pamant conștientizarea electrocutare. SS
avertizare, etc. si in scurt circuit a riscului și Montare de ad
instalatiilor masuri de placute di
electrice in prevenire. avertizoare ca
rezerva calda sau Verificarea de
rece. Ingradirea scoaterii de interdictie.
zonelor unde pot sub tensiune și
aparea tensiuni blocare punere
periculoase. . sub tensiune.

6 F48 Neutilizarea echipamentului 4 Verificarea prin Instruire Reevaluare Lu


individual de protectie si a celorlalte sondaj a utilizarii pentru in vederea de
mijloace de protectie din dotare EIP in conștientizarea acordarii EIP SS
(cizme electroizolante, casca de concordanța cu riscului. RI. ad
protectie, viziera, casca de protectie sarcina de munca. di
cu viziera, manusi electroizolante, ca
costum termorezistent);
7 F50 Lucrul cu echipamente necertificate 4 Achiziționarea de Instruire Elaborare de Lu
din punct de vedere al calitatilor de echipamente pentru planuri de de
securitate (prajini electroizolante, certificate conștientizarea cheltuieli SS
scurtcircuitoare mobile); riscului. ad
di
ca
8 F30 Neverificarea periodica a mijloacelor 4 Verificarea Instruire din Lu
de protectie; periodica a EIP și HG1091/2006 de
inlocuirea celor SS
necorespunzatoare ad
di
ca
9 F3 Cadere de scule si materiale de la 4 Stabilirea Instruire Lu
inaltime (lucrul pe aceeasi verticala); programului de pentru de
lucru la inceputul conștientizarea SS
activitații astfel riscului ad
incat sa se evite di
riscul. ca

9. Interpretarea rezultatelor evaluarii


Nivelul de risc global calculat pentru locul de Personalul ce executa lucrari electrice pe
munca santiere
este de 3,38 valoare care il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel
de risc mic nedepasind valoarea acceptabila (3,5).
Rezultatul este sustinut de “Fisa de evaluare“ din care se observa ca totusi ca din totalul de
50 factori de risc identificati, 9 depasesc, ca nivel partial de risc,
valoarea acceptabila 3:

 5 incadrandu-se in categoria de risc mediu (4)


 3 incadrandu-se in categoria de risc mare(5)
 1 incadrandu-se in categoria de risc foarte mare (6)
 0

Cei 9 factori de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil sunt:

F3. Cadere de scule si materiale de la inaltime (lucrul pe aceeasi verticala); (nivel partial
de risc 4)

F5. Proiectare de corpuri sau particule la spargerea accidentala a izolatorilor sau la


ruperea accidentala a resortului dispozitivului de actionare a intreruptorului sau explozia
acestuia; (nivel partial de risc 5)
F6. Jet de ulei la explozia accidentala a transformatoarelor/intreruptoarelor; (nivel
partial de risc 5)

F11. Flame - Surprinderea de catre arcul electric in urmatoarele cazuri: manevrarea unui
aparat de comutatie in sarcina sau pe scurtcircuit, aparitia accidentala a tensiunii de la
consumatorii dotati cu grupuri electrogene, apropierea de o instalatie aflata sub tensiune;
(nivel partial de risc 5)
F12. Curent electric electrocutare prin atingere directa: defecte de izolatie, defecte de
protectie, ingradire si avertizare, etc. (nivel partial de risc 4)

F13. Curent electric:electrocutare prin atingere indirecta: defectiuni la instalatia de


impamantare si nelegare la nulul de protectie, lipsa unor circuite de protectie, lucrul in
incinte cu umiditate si scurgeri de apa, aparitia tensiunii de pas;
(nivel partial de risc 6)
F30. Neverificarea periodica a mijloacelor de protectie; (nivel partial de risc 4)

F48. Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de


protectie din dotare (cizme electroizolante, casca de protectie, viziera, casca de protectie
cu viziera, manusi electroizolante, costum termorezistent); (nivel partial de risc 4)
F50. Lucrul cu echipamente necertificate din punct de vedere al calitatilor de securitate
(prajini electroizolante, scurtcircuitoare mobile); (nivel partial de risc 4)

Pentru diminuarea sau eliminarea


9 factori de risc care se situeaza in
celor
domeniul inacceptabil), sunt necesare masurile generic prezentate in “Fisa de masuri propuse”.

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe surse generatoare, situatia se prezinta


dupa cum
urmeaza:

 16,00% - factori de risc proprii mijloacelor de productie;


 38,00% - factori de risc proprii mediului de munca;
 10,00% - factori de risc proprii sarcinii de munca;
 36,00% - factori risc proprii executantului.

Din analiza fisei de evaluare se constata


34 respectiv, 68,00%
ca
dintre factorii de risc identificati pot avea consecinte ireversibile asupra executantului
(invaliditate si deces), ceea ce arata ca desi incidenta este mai mica, dupa gravitate, locul de
munca prezinta pericol ridicat de accidentare.
10. Ponderea factorilor de risc identificati dupa elementele sistemului de munca

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE


Loc de Masuri Actiuni in T
Masuri Masuri de alta
munca/post Riscuri evaluate Masuri organizatorice igienico- scopul d
tehnice natura
de lucru sanitare realizarii re
1 2 3 4 5 6 7 8
Organe de masini in Evidențierea Intocmirea,verificarea si Echipament de P
miscare (prindere, competențelor respectarea graficelor lucru adecvat.
antrenare parti a de reparații, de revizii si reparatii.
corpului la asigurarea
Dotarea
interventii asupra corecta a Efectuarea instruirii corespunzatoare
partii electrice a utilajului S.S.M. a angajatului.
betonierei); inainte de
intervenții si
blocarea
comenzilor;
Deplasari ale Prelucrarea in cadrul Semnalizarea
mijloacelor de instruirilor de S.S.M., zonelor cu risc
transport (lovire, Codul Rutier si ridicat de
Aplicarea de
strivire de mijloace regulamentul de pericol si a
indicatoare
de transport auto aplicare al acestuia si sa utilajelor din
si/sau CF, lucru afara se efectueze testarea incinta
– neatentie); anuala a conducatorilor atelierului
Loc de Masuri Actiuni in T
Masuri Masuri de alta
munca/post Riscuri evaluate Masuri organizatorice igienico- scopul d
tehnice natura
de lucru sanitare realizarii re
auto.

Intarirea sistemului
decontrol intern si
luarea de masuri
drastice impotriva
angajatilor care se
expun inutil sau nu
respecta legislatia.
Alunecare, cadere Purtarea EIP Efectuarea instruirii Efectuare Banc de lucru P
libera, rasturnarea (incaltaminte S.S.M., HG 1146/2006 control amenajat
ecipamentelor antiderapanta medical special pentru
demontate; cu bombeu . periodic. lucrari statice.
intarit).
Folosirea de Dispozitive de
echpamente de prindere si
ridicat si fixare sigure.
transport.
1 2 3 4 5 6 7 8
Recipiente sub Efectuarea Obligativitatea Verificarea P
presiune (explozia reviziilor verificarii presiunilor presiunii din
pneurilor, butelii echipamentelor din pneuri. pneuri, golirea pe
GPL, stingatoare); tehnice si buteliilor de
utilajelor Intocmirea si verificarea GPL inainte de
conform graficelor de revizii si intrarea in
graficelor reparatii. atelier.
intocmite si
apribate.
Efctuarea instruirii
S.S.M..
Flacari, flame ca Nu se va fuma Efectuarea instruirilor Amenajare Panouri P
urmare a aprinderii decat in locuri S.S.M. si P.S.I. locuri de informative ce
elementelor special fumat si scot in evidenta
combustibile amenajate. Instructiuni interne, delimitarea nocivitatea
(scurtcircuite planuri de alarmare. acestora. fumatului.
electrice, aprinderi Lucru cu foc Confectionarea
ale combustibililor); se va executa Permis de lucru cu foc de scrumiere
pe baza deschis. pentru locurile
permisului de special
lucru cu foc amenajate
Stabilirea locurilor de
deschis. fumatorilor si
fumat.
amplasarea de
Indepartarea lada cu nisip.
materialelor
inflamabile
inainte de
inceperea
lucrului.
Contact cu substante Nu se va fuma Efectuarea instruirilor Amenajare Indepartarea Confectionarea P
inflamabile (lucru cu decat in locuri S.S.M. si P.S.I. locuri de materialelor de scrumiere
substante inflamabile special fumat si inflamabile pentru locurile im
Loc de Masuri Actiuni in T
Masuri Masuri de alta
munca/post Riscuri evaluate Masuri organizatorice igienico- scopul d
tehnice natura
de lucru sanitare realizarii re
– combustibili, amenajate. Instructiuni interne, delimitarea inainte de special
uleiuri, unsori); planuri de alarmare. acestora. inceperea amenajate
Lucru cu foc lucrului. fumatorilor si
se va executa Permis de lucru cu foc amplasarea de
pe baza deschis. lada cu nisip.
permisului de
lucru cu foc Stabilirea locurilor de
deschis. fumat.
1 2 3 4 5 6 7 8
Explozia unor Nu se va fuma Efectuarea instruirilor Restrictionarea P
acumulari de vapori decat in locuri S.S.M. si P.S.I. accesului
de combustibil; special persoanelor
amenajate. Instructiuni interne, neautorizate in
planuri de alarmare. santier
Lucru cu foc
se va executa Permis de lucru cu foc Indepartarea
pe baza deschis. materialelor
permisului de inflamabile
lucru cu foc inainte de
Stabilirea locurilor de
deschis. inceperea
fumat.
lucrului
.
Continutul Refacerea si pe
necorespunzator al completarea fiselor de
sarcinii de munca post la timpul prezent si
(lipsa a ce nu are cu interdictiile postului.
voie sa faca: nu
intervine utilajele
pentru care nu este
instruit.
Curent electric in Se va utiliza Efectuarea instruirii P
atingere directa (in numai S.S.M. si P.S.I.
cazul interventiilor aparatura
neautorizate in electrica si Interzicerea categorica a
interiorul sculelor electronica cu improvizatiilor
electrice, marca CE in electrice.
improvizatii stare sorecta de Achizitionare
electrice); functionare. indicatoare de
Afisare instructiuni NU
IMPROVIZATIILOR interzicere
Reparatii ELECTRICE.
numai in
ateliere
specializate cu
certificat de
caltate.
Curent electric in Respectarea Verificarea periodica a In timp ploios se P
atingere indirecta cablurilor cu impamantarilor. va opri lucrarile
(lipsa impamantare impamantare. ce determina pe
scule electrice folosirea
combinat cu mediu Reducerea curentului
Loc de Masuri Actiuni in T
Masuri Masuri de alta
munca/post Riscuri evaluate Masuri organizatorice igienico- scopul d
tehnice natura
de lucru sanitare realizarii re
umed in anotimpul lucrarilor pe electric
ploios); timp umed.
1 2 3 4 5 6 7 8
Curent electric in Respectarea Verificarea periodica a P
atingere indirecta cablurilor cu impamantarilor. In timp ploios se
(lipsa impamantare impamantare. va opri lucrarile
ce determina pe
scule electrice
combinat cu mediu folosirea
Reducerea curentului
umed in anotimpul lucrarilor pe
ploios); electric
timp umed.
Metode de munca Instruire SSM Control Instruire pentru P
necorespunzatoare; medical constientizarea
succesiune gresita a L 319/2006 periodic riscului
oreratiilor (lucru la
CMP aviz
inaltime fara aviz
medical apt
medical
pentru lucru la
corespunzator.
inaltime.

Lucrul sub influenta Controale inopinante cu P


alcoolului, alcooltestul.
medicamentelor, Instruire S.S.M.
trimestrial pe
substantelor cu efect Intarirea sistemului de
halucinogen sau intr- control intern.
un stadiu avansat de Control medical
oboseala; anual
Control medical
periodic.
Pozitionari, fixari, Efectuarea Efectuarea instruirilor P
asamblari (a pieselor reviziilor S.S.M
demontate) echipamentelor
tehnice si
utilajelor
conform
graficelor
intocmite si
aprobate
Neutilizarea Folosirea EIP Efectuarea instruirilor Acordarea Im
echipamentelor S.S.M. si P.S.I. de sapun si
individuale de lavete Achzitionare si
protectie si a Acordarea de bocanci si distribuire dupa
celorlalte mijloace cizme cu bombeu intarit necesitate.
de protectie din si talpa antiderapanta.
dotare:

LISTA CONTROL ERGONOMIC PENTRU APRECIEREA


ORGANIZARII LOCULUI DE MUNCA SI A CONDITIILOR
DE LUCRU PENTRU PERSONALUL CE EXECUTA
LUCRARI ELECTRICE PE SANTIERE
1. CONCEPTIA CONSTRUCTIVA SI ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA

Organizarea locului de munca si a conditiilor de lucru este defectuoasa – daca ati raspuns la
cel putin o intrebare cu DA in situatia in care raspunsul corect este NU

Organizarea locului de munca si a conditiilor de lucru este defectuoasa – daca ati raspuns la
cel putin o intrebare cu NU in situatia in care raspunsul corect este DA

“Nu este cazul” - daca nu aveti o astfel de situatie in cadrul locului de munca.

Lista de control este numai un exemplu, ea nu acopera toate situatiile posibile pentru apecierea in
totalitate a organizarii ergonomice a locului de munca si a conditiilor de lucru.

1. Inaltimea si adancimea planului de munca sunt corespunzatoare posibilitatilor executantului


?

2. Miscarile frecvente ale bratelor se desfasoara in zona normala?

3. Sunt favorizate gesturile automate prin realizarea unui loc stabil pentru scule si materiale,
etc..?

4. Pentru pozitia de lucru (asezat sau in picioare ) dimensiunile spatiului pentru degajarea
picioarelor sunt corespunzatoare?

5. Zona de lucru necesita supraveghere vizuala, ofera posibilitatea miscarii comode a capului
cu respectarea dimensiunilor optime ale campului vizual?

6. Caracteristicile dimensionale ale dispozitivelor de alimentare si evacuare a produselor,


pieselor sunt compatibile cu pozitiile normale de munca?

7. Plasarea materialelor, sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor, etc, este aproape de punctul


de folosinta?

8. Pentru aprovizionarea locului de munca (sau evacuarea pieselor) sunt necesare frecvente
aplecari sau torsiuni ale corpului?

9. Este asigurata accesibilitatea la locul de munca?


10. Conceptia constructiva a comenzilor permite utilizarea usoara a acestora de catre executant?

11. Semnalele luminoase sau sonore asigura detectarea rapida a situatiilor care necesita
interventii?

12. Semnalele sunt amplasate deasupra comenzilor cu care sunt in legatura?

13. Este respectat codul de culori in conceptia constructiva a aparatelor de masura, control si
verificare?

14. Aparatele importante si frecvent utilizate sunt amplasate in campul vizual?

15. In organizarea locului de munca sunt aplicate principiile economiei de miscari?

16. Executantul are calificarea corespunzatoare muncii prestate?

2. SOLICITAREA FIZICA SI NERVOASA

Organizarea locului de munca si a conditiilor de lucru este defectuasa – daca ati raspuns la
cel putin o intrebare cu DA in situatia in care raspunsul corect este NU

Organizarea locului de munca si a conditiilor de lucru este defectuasa – daca ati raspuns la
cel putin o intrebare cu NU in situatia in care raspunsul corect este DA

“Nu este cazul” - daca nu aveti o astfel de situatie in cadrul locului de munca.

1. Munca prestata de executant necesita efort fizic

- mare

- mediu

- redus

2. Munca prestata de executant necesita solicitarea nervoasa

- mare

- medie

- redusa
3. Pozitia preponderenta de munca a executantului este

- asezat

- in picioare

- asezat si in picioare

4. Pozitia de munca necesita in principiu solicitarea musculara

- statica

- dinamica

5. Se utilizeaza o tehnica corecta de ridicat si transportat greutati?

6. Munca prestata impune solicitari importante privind

- atentia si receptivitatea

- eforturile fizice

- manipularea de greutati

7. Nivelul de atentie (durata de atentie raportata la durata ciclului de munca) este

- mare

- mediu

- redus

8. Nivelul solicitarilor nervoase datorate operatiilor mentale conduce la

- subincarcare

- incarcare normala

- supraincarcare

9. Se acorda pauze?
10. Daca da, pauzele acordate sunt corespunzatoare ca durata si moment de acordare?

3. AMBIANTA FIZICA

Organizarea locului de munca si a conditiilor de lucru este defectuasa – daca ati raspuns la
cel putin o intrebare cu DA in situatia in care raspunsul corect este NU

Organizarea locului de munca si a conditiilor de lucru este defectuasa – daca ati raspuns la
cel putin o intrebare cu NU in situatia in care raspunsul corect este DA

“Nu este cazul” - daca nu aveti o astfel de situatie in cadrul locului de munca.

Este depasita limita maxim admisa pentru zgomot la locul de munca?

11. Iluminatul este

- natural

- artificial

- mixt

12. Nivelul iluminatului artificial corespunde naturii muncii prestate?

13. Iluminatul artificial este corespunzator

- cantitativ

- calitativ

14. Contrastul de lumina este optim?

15. Este prezent fenomenul de stralucire datorat contrastului?

16. Corpurile de iluminat sunt amplasate si sunt intretinute corespunzator?

17. Cromatica la locul de munca tine seama de natura muncii prestate (monotona, temperaturi
ridicate, mai putin ridicate , etc.) ?

4. CERINTE DE SECURITATE IN MUNCA


Organizarea locului de munca si a conditiilor de lucru este defectuasa – daca ati raspuns la
cel putin o intrebare cu DA in situatia in care raspunsul corect este NU

Organizarea locului de munca si a conditiilor de lucru este defectuasa – daca ati raspuns la
cel putin o intrebare cu NU in situatia in care raspunsul corect este DA

“Nu este cazul” - daca nu aveti o astfel de situatie in cadrul locului de munca.

18. Transmisiile si angrenajele sunt bine protejate (roti dintate, lanturi, curele, etc.) pentru a
evita accidentele?

19. Echipamentele sunt prevazute cu dispozitive care sa semnaleze dereglarea unor parametrii
ca: presiune, temperatura, tensiune, turatie?

20. Partile amovibile sunt prevazute cu intrerupatoare de circuit?

21. Echipamentul electric al masinii corespunde regulilor si standardelor tehnice in vigoare?

22. Sunt stabilite caile de evacuare in caz de incendii, explozii?

23. Se respecta culorile de avertizare pentru utilaje?

24. Echipamentul individual de protectie este corespunzator si utilizat in toata perioada de


munca?

25. Sunt aplicate masurile de securitate in munca stabilite?

26. Lucratorii sunt instruiti periodic in domeniul securitatii si sanatatii in munca?

27. Lucratorii sunt autorizati din punct de vedere al securitatii in munca?

PERMIS DE LUCRU LA ECHIPAMENTE ELECTRICE


Lucrare de executat
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………

1. DATE Lucrare solicitata de …………………………………………………………………………………………………………….


GENERALE
Instalatie ……………….……………………………………Departament ……………………………………………………

Executant ………Durata de valabilitate a permisului: data/ ora pina la ora..


Precautii privind echipamentul de lucru/ unelte:

- Echipament de lucru folosit este ………………………..nr….seria……….

- se gaseste in buna stare de functionare Da  Nu 

Riscurile in zona de lucru sunt ……………………………………………………………………………………..

..

Zona de lucru :

- are semnalizare de securitate aplicata Da  Nu 

- toate sursele de energie (mecanica, electrica,etc.) sunt decuplate Da  Nu 

- iluminatul este adecvat lucrarii Da  Nu 

Decuplarea de la sursa de energie electrica si izolarea instalatiei :

- Echipamentul /instalatia la care se va lucra a fost decuplat/a de la sursa de energie prin urmatoarele
2. MASURI operati………………………………………………………………………………………………………………………………………
DE
PROTECTIE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Teste de tensiune :

Testele de tensiune au fost aplicate in


urmatoarele puncte………………………………………………………………………………………………………………………………………

S-a verificat scoaterea de sub tensiune a echipamentului la care se va lucra Da  Nu 

Plan de interventie in caz de urgenta :

- stingator cu pulbere Da  Nu 

- personal salvator Da  Nu 

- truse de prim ajutor Da  Nu 

Altele ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Comentarii:
Completat de conducatorul locului de munca Acceptat de Sef de lucrare contractor Aprobat de Supervizor electric

se va completa la fiecare( re)-admitere la se va completa la fiecare( re)-admitere la lucru se va completa la fiecare( re)-
lucru la lucru
Nume Data Semnatura Nume Data Semnatura Nume Data Sem
VERIFICARILE OBLIGATORII ZILNICE PENTRU TESTAREA
EFICIENTEI PROTECTIEI IMPOTRIVA PERICOLULUI DE
ELECTROCUTARE
Nr. Denumirea Felul utilajelor si al echipamentelor
crt.
verificarii Utilaje fixe alimentate la o retea de joasa tensiune legata la Utilaje Ec
pamant fixe ele
Protectia Protectia Protectia Protectia alimentate mo
(se executa principala suplimentara prin suplimentara la o retea
zilnic de prin prin legare legare la prin de joasa
electrician legare la la pamant pamant dispozitiv tensiune
nul PACD
inainte de
punerea
sub
tensiune)

B. 1 Verificarea DA DA DA DA
vizuala a
imposibilitatii
atingerii
pieselor sub
tensiune
B. 2 Verificarea DA DA DA DA
vizuala a
inchiderii
tuturor
capacelor si a
existentei la
locul lor a
tuturor
aparatoarelor si
a imprejmuirii
de protectie a
instalatiilor
electrice
B. 3 Verificarea DA DA DA DA
vizuala a
integritatii
carcaselor
tuturor
echipamentelor
tehnice si
elementelor
electrice ale
instalatiei
B. 4 Verificarea DA DA DA & DA
vizuala a
legaturilor
vizibile ale
instalatiei de
protectie prin
legarea la
pamant a
echipamentelor
tehnice
electrice
B. 5 Verificarea DA DA DA DA
vizuala a
legaturilor de
imbinare,
fixare si racord
ale cablurilor si
protectia lor
contra
deteriorarii
B. 6 Verificarea DA DA DA DA
vizuala a
masurilor de
electro-
securitate cu
privire la
modul de
pozare a
cablurilor
electrice
B. 7 Verificarea DA DA DA DA
vizuala a
integritatii
cablurilor
electrice fara
atingerea
acestora
B. 8 Obligativitatea DA DA DA DA
verificarii
echipamentului
de protectie
electroizolant
inainte de
inceperea
lucrului
B. 9 Verificarea DA DA DA DA
inexistentei
improvizatiilor
la instalatia
electrica
B.10 Verificarea DA DA DA DA
interdictiei
suspendarii
echipamentelor
si oricaror
piese de
cablurile
electrice
B.11 Verificarea DA DA DA DA
vizuala a
instalatiilor
electrice de
sudura
FISA POSTULUI

PENTRU PERSONALUL CE EXECUTA LUCRARI ELECTRICE


PE SANTIERE
1 Departamentul: Executie

2 Cerinte

2.1 Studii: medii

2.2 Instruire: -

2.3 Experienta: minim 2 ani in domeniu

2.4 Cunoștinte și abilitati:

2.4.1 De specialitate: tehnice

2.4.2 De management: -

2.4.3 Alte:
3 Relatii:

3.1 Ierarhice

3.1.1 Este subordonat: maistru electrician

3.1.2 Are in subordine: -

3.2 Functionale: -

3.3 De colaborare: cu personalul din toate compartimentele santierului

4 Sarcini si responsabilitati

4.1 Efectueaza lucrarile de executie, intretinere de calitate buna la termenele stabilite

4.2 Verifica prezenta unor potentiale defectiuni la toate utilajele din zona supusa
lucrarilor de intretinere

4.3 Verifica cabinele electrice, asigurand atat ordinea cat si curatenia lor

4.4 Raporteaza conducatorului ierarhic indeplinirea sarcinilor specifice, semnaleaza


in timp util orice greutati existente sau survenite ulterior a caror rezolvare depaseste
competenta sa

4.5 Mentine ordinea si curatenia in atelier, cat si intretinerea SDV - urilor ce le are in
dotare

4.6 In caz de avarii intervine cu promptitudine pentru inlaturarea cauzelor, anunta


seful direct despre cele intamplate

4.7 Raspunde de pastrarea in buna stare a materialelor de stins incendii, a instalatiilor


de antiincendiu, si le foloseste in caz de nevoie

4.8 Nu permite accesul persoanelor straine in instalatii fara aprobarea sefului ierarhic

4.9 Respecta Regulamentul de Ordine Interioara si alte norme in vigoare.

4.10 Urmareste si respecta orice instructiuni venite din partea superiorilor ierarhici

4.11 Raporteaza conducatorului ierarhic indeplinirea sarcinilor specifice, semnaleaza


in timp util orice greutati existente sau survenite ulterior a caror rezolvare depaseste
competenta sa.
4.12 In caz de pericol iminent, incendii sau orice situatii de criza, in lipsa sefului
ierarhic superior, ia toate masurile ce se impun pentru protejarea celorlalti colegi si a
propriei persoane si pentru reducerea la minim a daunelor.

4.13 Respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor, urmareste buna


functionare a instalatiilor de prevenire si stingere a incendiilor existente in spatiile de
depozitare si incarcare

4.14 Respecta cu strictete in activitatea sa toate prevederile legale si actele normative


in vigoare (legi, decrete, norme), regulamentul de organizare si functionare a societatii,
regulamentul de ordine interioara precum si normele de prevenire si stingere a incendiilor
si de protectia mediului.

4.15 Isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si


cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care
pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

4.16 Utilizeaza corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,


echipamentele de transport si alte mijloace de productie;

4.17 Utilizeaza corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare,
il inapoiaza sau il pune la locul destinat pentru pastrare

4.18 Nu procedeaza la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau


inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si utilizeaza corect aceste
dispozitive;

4.19 Comunica imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de


munca despre care are motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

4.20 Aduce la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului


accidentele suferite de propria persoana;

4.21 Coopereaza cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este
necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre
inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii
lucratorilor;

4.22 Coopereaza, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii
desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile
de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de
activitate;
4.23 Isi insuseste si respecta prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii
in munca si masurile de aplicare a acestora;

4.24 Da relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

4.25 Respecta intocmai instructiunile de lucru stabilite prin Sistemul de Asigurarea


Calitatii implementat la nivelul societatii.

4.26 Indeplineste orice alte sarcini primite de la superiorul direct.

4.27 Respecta regulile, procedurile SSM si PSI – SU.

5 Autoritate

5.1 De executie: la nivelul postului

5.2 De avizare:

5.3 De aprobare: -

6 Profilul personalitatii:. abilitati de executie a lucrarilor de intretinere si reparatii;


disponibilitate pentru munca in echipa; comportament etic; receptivitate.

Data intocmirii / actualizarii_______________

Nume: ________________

Semnatura ________________

Data luarii la cunostinta _________

CERINTE SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN


MUNCA PENTRU PERSONALUL CE EXECUTA
LUCRARI ELECTRICE PE
SANTIERE
1. Limitele maxime admise ale curentilor Ih considerati nepericulosi ale
rezistentelor corpului omului Rh pentru dimensionarea instalatiilor de protectie
sunt conform tabelului de mai jos:
Limite maxime Rezistenta
Nr.
Conditii admise Ih –mA c.c. corpului Rh .
crt.
c.a. ohmi
0 1 2 3 4
Cazul protectiei contra
1. electrocutarii
10 50 1.000
prin atingere directa
Cazul protectiei contra
2. electrocutarii
10 50 3.000
prin atingere indirecta
Rezistenta corpului
3. omenesc neglijabila fata
30 50 0
de impedanta interioara a
sistemului
2. Limitele maxime ale tensiunilor de atingere si de pas, de la instalatiile si
echipamentele electrice de joasa tensiune sunt:
 40 v pentru echipamentele electrice fixe si mobile de la suprafata
in locurile periculoase;
 24 V pentru echipamentele electrice fixe si mobile in instalatiile electrice
din subteran si din locurile foarte periculoase din alte sectoare;
 24 V pentru echipamentele electrice portative din locurile periculoase si
foarte periculoase.
3. Tensiunile de lucru admise pentru alimentarea corpurilor de iluminat sunt:
 pana la 220V pentru corpurile de iluminat montate fix, in cazul lampilor
cu incandescenta, numai daca elementele care sunt pot intra sub tensiune
nu intra in zona de manipulare a omului;
 pana la 24 V in locurile periculoase pentru corpurile de iluminat portative,
mobile si fixe cu incandescenta, care se afla in zona de manipulare a
omului;
4. Pentru prevenirea accidentelor de munca prin atingere directa se vor aplica
masuri de protectie in functie de conditiile specifice si anume:
 toate elementele conducatoare de curent care fac parte din circuitul
curentilor de lucru ,vor fi facute inaccesibile unei atingeri intamplatoare,
 izolarea electrica (folosind materiale izolante) a elementelor bune
conducatoare care fac parte din circuitele curentilor de lucru, numita
izolare de lucru;
 carcasari de protectie, care au ca scop atat evitarea atingerilor directe, cat
si a producerii arsurilor. Carcasele trebuie sa aiba un rol de protectie
impotriva solicitarilor mecanice ale izolatiei echipamentelor electrice.
 izolare suplimentara de protectie;
 organizarea locului de munca si esalonarea operatiunilor astfel incat
acestea sa se desfasoare fara pericol de accidentare;
 folosirea mjloacelor individuale de protectie;
 In locurile cu pericol de incendiu sau explozii de gaze sau pulberi ,se vor
lua masuri de protectie impotriva descarcarilor electrice datorate
acumularilor de particule electrizate (legarea la pamant a elementelor
metalice, instalarea de dispozitive de neutralizare sau de eliminare a
particulelor electrizante etc.);
 In instalatiile electrice vor fi folosite numai masini ,aparate si
echipamente electrice omologate;
 Pentru izolarea electrica de lucru este necesar ca elementele instalatilor
sau echipamentelor electrice aflate sub tensiune in timpul lucrului ,sa fie
izolate pe intregul lor parcurs sau sa fie protejate in raza de manipulare
impotriva atingerii intamplatoare, prin insasi constructia lor, prin polite si
prin amplasare, sau cu ajutorul unor dispozitive speciale;
 Acoperirea cu vopsea, lac, email, cu straturi de oxid si camasi din material
fibros (tesaturi, fileuri, tesaturi care nu sunt tratate pentru a fi considerate
materiale izolatoare) chiar si in cazul cand ele sunt imbinate, lemn netratat,
nu se considera ca izolatie in sensul protectiei impotriva atingerii directe;
 Izolarea amplasamentelor la locul de deservire va fi astfel executata incat
lucratorul sa nu poata veni in atingere cu elementele metalice intre care
exista diferente de potential periculoase. Trebuie avut in vedere ca
dimensiunile acoperirilor pentru izolarea amplasamentului sa fie suficient
de mari, incat lucratorul sa nu poata fi supus la tensiuni de atingere si de
pas periculoase;
 Mijloacele individuale de protectie (scule, instrumente, aparate si
dispozitive mobile ) vor fi corespunzatoare diferitelor lucrari care se
executa la instalatiile sau echipamentele electrice.
 Personalul care lucreaza la instalatiile sub tensiune va folosi intotdeauna
scule si mijloace individuale de protectie impotriva electrocutarii si
actiunii arcului electric.
 La locurile de munca si pentru diferite lucrari electrice se vor afisa
instructiuni de acordare a primului ajutor in caz de electrocutare.
 Executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor electrice se
vor face numai de catre electricieni calificati. Electricienii care au dreptul
sa execute lucrari sub tensiune ( in limitele si conditiile stabilite prin
normele departamentale de protectie a muncii) vor fi autorizati in mod
special de organele in drept.
 Pentru evitarea accidentelor prin atingere indirecta ,se vor aplica masuri
de protectie in functie de conditiile locale si de exploatare privind:
folosirea tensiunilor reduse, protectia prin legare la pamant, protectia prin
legare la nul;
 Protectia prin legare la pamant poate constitui mijloc principal de
protectie pentru utilajele si aparatele fixe si mobile. De asemenea poate
constitui mijloc suplimentar de protectie in instalatiile de protectie prin
legarea la nul;
 Separarea de protectie poate constitui mijloc principal de protectie la
utilajele portative;
 Protectia prin legare la nul se poate aplica numai in cazul retelelor de
curent alternative trifazat cu neutral legat la pamant si cu tensiune pana la
1000 V intre faze;
 Separarea de protectie va fi astfel executata incat sa constituie o separare a
circuitului electric al unui singur consumator de curent (cu o tensiune
nominala de cel mult 380V) de reteaua de alimentare prin intermediul unui
transformator de separatie sau al unui grup motor - generator. Prin
separarea de protectie se va realiza un circuit izolat fata de pamant pentru
utilajul la care trebuie sa se evite pericol de electrocutare printr-o atingere
indirecta.
 Mijlocul principal de protectie impotriva electrocutarilor prin atingere
indirecta la instalatiile si echipamentele electrice cu tensiunea de lucru de
1000 v si peste 1000 V, va consta in legarea la pamant a elementelor
conductoare de electricitate care nu fac parte din circuitele curentilor de
lucru ,dar care in mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-un
contact direct sau prin intermediul unui arc electric.
 In caz de incendiu la instalatiile electrice inainte de a se actiona pentru
stingerea acestuia, se vor scoate de sub tensiune instalatiile afectate si cele
periclitate;
 pentru stingerea incendiilor se va folosi dupa caz bioxidul de carbon,
mase pulverizate ori alte materiale dielectrice. La instalatiile de
automatizare, masura si control pentru stingerea incendiilor se va utiliza
numai bioxidul de carbon. La poduri si canale de cabluri si posturile de
transformare, pentru stingerea incendiilor se utilizeaza spuma, gaze inerte;
 personalul de interventie va fi dotat cu mijloace de protectie a cailor
respiratorii, impotriva electrocutarii si dupa caz impotriva temperaturii;
 operatiunile de stingere a incendiilor vor fi conduse de specialisti in
instalatiile electrice.
 Indiferent de metoda de lucru sau utilajele folosite angajatii vor respecta
in mod obligatoriu instructiunile tehnice de lucru si cele de securitate si
sanatate in munca, acestia vor fi dotati si obligati sa poarte EIP
corespunzator locului de munca astfel incat sa se evite pericolul de
accidentare sau imbolnavire profesionala.
5. Salariatul de la intrarea in schimbul de lucru ,va folosi caile de acces stabilite
,parcurgand drumul la vestiar si la locul de munca pe cel mai scurt traseu
,ocolind eventualele obstacole
6. Este interzisa deplasare sau folosirea mijloacelor de transport intern daca nu
poseda autorizatie si instruire pentru mijloace de transport intern.Caile de acces
trebuie sa fie marcate vizibil pentru a fi usor de recunoscut.
7. Pardoselile de la locurile de munca trebuie sa fie netede si curate. Gratarele de
lemn se vor intretine curate si fara lipsuri din material sau orice denivelare care
poate provoca accidentarea lucratorului.
8. In scopul asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor ,angajatorul trebuie sa ia
toate masurile ca :
 sa fie pastrate in permanenta libere caile de acces ce conduc spre iesirile
de urgenta si iesirile propriuzise ,
 sa fie realizata intretinerea tehnica a locului de munca si a echipamentelor
si dispozitivelor,
 sa fie curatate cu regularitate ,pentru a se asigura un nivel de igiena
corespunzator locului de munca, echipamentele si dispozitivele
 sa fie cu regularitate intretinute si verificate echipamentele si dispozitivele
de securitate destinate prevenirii sau eliminarii pericolelor
9. Locurile de munca in spatii inchise trebuie luate masuri pentru a asigura
suficient aer proaspat, avandu-se in vedere metodele de lucru utilizate si
cerintele fizice impuse lucratorului.
10. La utilizarea instalatiilor de ventilatie mecanica sau de aer conditionat ,acesta
trebuie sa functioneze astfel incat sa nu se creeze disconfort pri expunerea
lucratorului la curenti de aer. Locurile de munca trebuie sa aiba iluminat natural
suficient si sa fie prevazut un iluminat artificial adecvat pentru sanatatea si
securitatea lucratorilor si va fi intre 750-1000 lx.
11. Se interzice lucrul la masini-unelte fara ca lucratorii sa posede documentatia
necesara (desen fise tehnologice ,planuri de operatii ,instructiuni specificeSSM,
corelate cu prevederile din cartea tehnica).
12. Lucratorul care deserveste o masina unealta actionata electric va verifica zilnic:
13. Integritatea sistemului de inchidere a carcaselor de protectie (usi ,capace, etc)
14. Starea de contact intre bornele de legare la pamant si conductorul de protectie,
15. Modul de dispunere si integritatea cablurilor flexibile ce alimenteaza partile
mobile ,cu caracter temporar, precum si integritatea invelisurilor exterioare,
16. Continuitatea legaturii la centura de impamantare.
17. Piesele prelucrate ,materialele ,deseurile, se vor aseza in locuri stabilite si nu
vor impiedica miscarile lucratorului.
18. Se interzice spalarea mainilor cu emulsie sau alte solutii chimice inflamabile.
19. Uneltele de mana actionate electric, pneumatic sau hidraulic vor fi prevazute
cu dispozitive sigure de fixare a sculelor si cu dispozitive care sa impiedice
functionarea lor necomandata.
20. Uneltele de mana actionate electric ,pneumatic sau hidraulic ,dotate cu discuri
abrazive ,discuri taietoare ,panze de ferastrau ,vor fi dotate cu aparatori
impotriva atingerii sculei.
21. Furtunurile flexibile pentru actionarea pneumatica si hidraulica vor fi fixate cu
coliere metalice pe racordul uneltei.
22. Uneltele mana cu actionare electrica vor fi verificate periodic de catre
electricieni ,in functie de frecventa folosirii acestora ,vor fi verificate
dispozitivele si legaturile electrice speciale impotriva electrocutarii prin atingere
indirecta.
23. Cozile si manerele uneltelor de mana vor fi ,bine fixate si vor avea dimensiuni
care sa permita apucarea sigura si comoda ,se va alege lemn de esenta tare ,cu
fibre axiale ,fara crapaturi si aschii desprinse iar penele pentru fixarea sculei vor
fi numai metalice,
24. Uneltele de mana folosite in medii de lucru cu gaze si vapori explozivi ,vor fi
confectionate din materiale care sa nu produca scantei prin lovire si frecare.
25. Uneltele de mana cu articulatii (foarfeci ,cleste ) vor avea o constructie robusta
care sa nu prezinte frecarii mari sau jocuri in articulatii.
26. Toti muncitorii isi vor pastra uneltele de mana in bancurile de lucru sau
dulapuri de scule, se interzice ca in timpul lucrului sa se aseze sculele pe scari
mobile, schele, dulapuri ,tablouri electrice.
27. Semnalizarea referitoare la o interdictie, un avertisment sau o obligatie, precum
si semnalizarea privind localizarea si identificarea mijloacelor de salvare ori
prim ajutor trebuie sa se realizeze prin utilizarea panourilor de semnalizare.
28. Atunci cand riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice
de protectie colectiva, ori prin masuri, metode sau procedee de organizare a
muncii, angajatorul trebuie sa prevada semnalizarea de securitate si / sau de
sanatate la locul de munca si sa verifice existenta lor. Lucratorii trebuie sa li se
asigure o instruire corespunzatoare in ceea ce priveste semnalizarea de securitate
sub forma de instructiuni precise.
29. Atunci cand riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice
de protectie colectiva, ori prin masuri, metode sau procedee de organizare a
muncii, angajatorul trebuie sa prevada semnalizarea de securitate si / sau de
sanatate la locul de munca si sa verifice existenta lor. Lucratorii trebuie sa li se
asigure o instruire corespunzatoare in ceea ce priveste semnalizarea de securitate
sub forma de instructiuni precise.
30. Echipamentul de protectie trebuie utilizat atunci cand riscurile nu pot fi evitate
sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protectie colective ori prin
masurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii. In cazul in care
prezenta unor riscuri multiple impune purtarea simultana a mai multor
echipamente individuale de protectie, aceste echipamente trebuie sa fie
compatibile si sa isi pastreze eficacitatea in raport cu riscul /riscurile /
respective.
31. Echipamentul individual de protectie se distribuie gratuit de angajator si se
foloseste numai in scopurile specifice special destinate. La folosirea
echipamentului individual de protectie se vor respecta instructiunile
fabricantului si instructiunile proprii de utilizare.
32. Echipamentul individual de lucru este echipamentul care se acorda lucratorului
pentru a feri de uzura si murdarire hainele personale a lucratorului..
33. Echipamentul de protectie si de lucru se acorda in baza normativului intern
aprobat de angajator si reprezentanti din comisia de securitate si sanatate.
34. Este interzisa circulatia pe ziduri. Pentru circulatie vor fi folosite numai schele
si esafodaje pentru lucrari executate la inaltimi sub 5 m se vor utiliza schele
simple, iar la inaltimi peste 5 m, schele conform indicatiilor din proiectele
tehnologice. Schelele vor fi prevazute cu balustrade si scandura de bord astfel
incat sa corespunda sarcinilor pe care le va avea de suportat; nu se vor utiliza
schele improvizate, iar circulatia personalului muncitor sub schele pe care se
lucreaza este interzisa.
35. Se interzice evacuarea deseurilor de materiale prin aruncare din constructie.
Evacuarea se va face conform normelor privind evacuarea deseurilor.
36. Toate golurile periculoase vor fi inchise sau ingradite cu parapeti de protectie,
iar golurile de usi in zidurile exterioare trebuie inchise, pentru a opri trecerea
personalului muncitor prin ele.
37. Se interzice utilizarea unor scule cu capete deformate sau in forma de ciuperca,
cu muchiile din tabla zdrentuita si ascutite, a unor roabe si tomberoane care nu
sunt in perfecta stare de functionare. Sculele de mana folosite la lucrarile de
montaje electrice vor fi bine fixate pe maner.
38. Se interzice sub orice forma blocarea cailor de acces;

39. Executarea unor lucrari ca montari de panouri electrice,retele electrice, pe timp


de noapte sunt admise doar daca se iau urmatoarele masuri :
 iluminat corespunzator;
 dotarea personalului cu E.I.P. reflectorizant;
 iluminarea locala a zonei de lucru (tensiunea 24V in conditii normale, 12 V in
locuri cu umezeala sau in locuri cu degajari de aburi sau gaze);
 iluminarea separata a depozitelor ;
 iluminarea corespunzatoare a cailor de acces;
 personalul va fi avizat medical pentru lucrul pe timp de noapte;
40. Accesul personalului la locurile de munca se face numai pe scari definitive sau
scari mobile, fiind amenajate fara obstacole sau goluri neacoperite iar personalul
este obligat sa poarte EIP pana la parasirea santierului.
41. Indiferent de metoda de lucru sau utilajele folosite angajatii vor respecta in
mod obligatoriu instructiunile tehnice de lucru si cele de securitate si sanatate in
munca, acestia vor fi dotati si obligati sa poarte echipamentul de protectie
corespunzator locului de munca astfel incat sa se evite pericolul de accidentare
sau imbolnavire profesionala.
42. Nerespectarea prezentelor instructiuni poate duce la producerea de accidente
grave de munca sau imbolnaviri profesionale.
LUCRUL LA INALTIME
43. Prin “lucrul la inaltime” se intelege activitatea desfasurata la minim __*
m, masurat de la talpile picioarelor lucratorului pana la baza de referinta
naturala (solul) sau orice alta baza de referinta artificiala, baza fata de care
nu exista pericolul caderii in gol.
44. Pentru locurile de munca amplasate pana la inaltimea de __* m se considera
“lucrul la inaltime mica”, la care se vor adopta, de la caz la caz, in functie de
pericolele existente, toate sau numai unele dintre masurile de securitate a muncii
prevazute pentru lucrul la inaltime.
45. Scopul prezentelor norme specifice este eliminarea sau diminuarea factorilor
de risc specifici lucrului la inaltime precum si a accesului la si de la locul de
munca amplasat la inaltime, proprii celor patru componente ale sistemului de
munca (executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca
).

* se stabileste de catre conducatorul locului de munca, lucratorul desemnat SSM si


aprobat de catre angajator

46. Pentru executarea lucrarilor la inaltime, trebuie sa se tina seama de urmatoarele


trei principii general-valabile si obligatorii:
47. Organizarea tehnologica prealabila a lucrarilor la inaltime prin realizarea
tuturor conditiilor de asigurare colective si individuale, in functie de specificul
locului de munca, pentru toata durata de desfasurare a lucrarilor
48. Dotarea cu echipament individual de protectie in conformitate cu conditiile
concrete ale locului de munca, astfel sa fie asigurata securitatea executantului.

49. Obligativitatea instruirii, antrenarii si a utilizarii dotarilor colective si


individuale, corespunzatoare riscurilor locului de munca si a lucrarilor
respective.
50. Incadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucrul la inaltime se fac pe baza
avizului
51. medical eliberat in urma unui examen medical prin care trebuie verificate
aptitudinile si capa-citatile neuropsihice necesare lucrului la inaltime.
52. In cazul tehnologiilor si a unor conditii de munca ce se pot schimba pe
parcursul unui schimb de lucru, se vor repartiza numai lucratori selectionati si
numai aceia care nu au incalcat anterior disciplina tehnologica si prevederile
normelor SSM.
53. Avizul medical la incadrare se da numai de catre un medic de medicina muncii
pe baza examenelor clinico-functionale si de laborator, impuse a se efectua.
54. La angajeare este obligatoriu sa elibereze lucratorilor care solicita angajarea
“Fisa medicala de angajare” -tip.
55. La angajare este obligatioriu de a preciza locul de munca la care va fi angajat
lucratorul pentru avizul medical. Lucratori vor fi admisi pentru lucrul la inaltime
numai daca au viza medicala cu mentiunea expresa “apt pentru lucrul la
inaltime”, mentiune ce va fi inscrisa si in fisa individuala de instructaj.
56. Persoanele sub 18 ani si cei care au deposit varsta de 55 de ani nu vor fi admisi
pentru lucrul la inaltime.
57. Instruirea de securitatea si sanatatea muncii trebuie facut in conformitate cu
legislatia in vigoare.
58. Toti cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul
de activitate, vor purta echipament individual de protectie, specific eliminarii
pericolului caderii in gol.
59. Componenta echipamentului individual de protectie pentru lucrul la inaltime se
va stabili si se va acorda in functie de domeniul de activitate, complexitatea
tehnologiei aplicate, specificul conditiilor de munca si de recomandarile
legislatiei in vigoare.

60. Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt


realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele de
echipamente de protectie in vigoare.
61. Echipamentul individual de protectie specific eliminarii pericolului caderii in
gol trebuie suplimentat, de la caz la caz, cu echipament individual de protectie
pentru combaterea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale, specific
activitatilor desfasurate la inaltime.
62. Pentru lucrul la inaltime mica, echipamentul individual de protectie trebuie
acordat in functie de gradul de periculozitate al activitatii depuse si de conditiile
concrete de munca.
63. Societatea ce acorda echipament de protectie este obligata sa-l intretina in
perfecte conditii de utilizare, prin pastrare, curatare si reparare corespunzatoare.
64. Lucratorii sunt obligati sa foloseasca echipamentul individual de protectie a
muncii pe timpul lucrului precum si la accesul la si de la locul de munca si sa-l
pastreze in conditii bune de utilizare.
65. Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si
dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric astfel incat sa previna caderea
de la inaltime a lucratorilor.

66. In cazul tehnologiilor si al lucrarilor cu caracter de unicat, se vor elabora


proiecte speciale.
67. Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat
impotriva caderii in gol a lucratorilor.
68. Pentru lucrul la inaltime mica, de la caz la caz, in functie de gradul de pericol
existent si de conditiile concrete, specifice domeniului de activitate respectiv,
organizarea locului de munca trebuie sa fie facuta luandu-se toate sau numai o
parte din masurile tehnico-organizatorice prevazute pentru lucrul la inaltime,
astfel ca pericolul caderii in gol al lucratorilor sa fie eliminat.
69. La organizarea locului de munca amplasat la inaltime trebuie respectate si
aplicate si prevederile si reglementarile de securitate a muncii in vigoare,
referitoare la posibilele pericole de accidentare specifice activitatilor depuse in
acel loc de munca, altele decat pericolul caderii lucratorilor in gol.
70. Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere. In functie
de complexitatea lucrarilor si a gradului de periculozitate existent, supraveghere
este asigurata de conducatorul locului sau alta persoana desemnata de acesta.
71. Inainte de inceperea lucrului, persoana desemnata cu supravegherea activitatii
trebuie sa verifice daca au fost asigurate toate masurile de securitate necesare
pentru prevenirea accidentarii si imbolnavirii lucratorilor.
72. Daca in timpul lucrului la inaltime se produc in mod neasteptat emanatii nocive
(toxice sau inflamabile), lucrarile trebuie oprite imediat, iar lucratorii trebuie
evacuati, luandu-se toate masurile de evitare a accidentelor si a incendiilor, pana
la indepartarea cauzelor care au provocat aparitia emanatiilor.
73. Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste
locuri de munca, trebuie marcate si semnalizate atat ziua, cat si noaptea, in
conformitate cu standardele in vigoare. Din zona de siguranta, se vor evacua sau
proteja echipamentele tehnice, care pot fi afectate de eventualele caderi de
obiecte de la inaltime.
74. Scarile rezemate trebuie sa fie rezistente si usoare, conform standardelor in
vigoare.
75. Lungimea totala a scarii trebuie stabilita astfel incat sa dea posibilitatea
lucratorului sa lucreze stand pe o treapta care se afla la o distanta de cel putin 1
m de la capatul superior al scarii.
76. Picioarele scarilor trebuie bine fixate, pentru a evita alunecarea scarilor si
caderea lucratorului.
77. In cazul in care conditiile de lucru permit fixarea scarii sus, atunci se fixeaza
carlige la capetele superioare ale ramelor longitudinale.
78. Pentru ca scara sa nu alunece, capetele inferioare ale ramelor longitudinale
trebuie dotate, de la caz la caz, cu saboti metalici cu capete ascutite sau cu saboti
de cauciuc.
79. Scarile duble, care se desfac, trebuie dotate cu dispozitive cu lant care sa nu
permita desfacerea lor accidentala in timpul lucrului.
80. Cand se lucreaza la o inaltime, in locurile cu circulatie intensa sau pardoseli
alunecoase, la baza scarii trebuie sa stea un lucrator care va asigura stabilitatea
scarii. La sol se va asigura o zona de protectie, avertizata vizibil, cu o suprafata
stabila in functie de inaltimea maxima de lucru, accesul oricarei persoane straine
in zona fiind interzis.
81. Alegerea echipamentelor individuale de protectie trebuie facuta luand in
consideratie, in mod obligatoriu, situatia de lucru la inaltime, echivalenta cu una
din cele trei situatii in care EIP are rolul de:
82. pozitionarea lucratorului in timpul lucrului;
83. limitarea deplasarii lucratorului in directia sursei de accidentare prin cadere de
la inaltime;
84. pozitionarea si suspendarea lucratorului in timpul lucrului.
85. EIP corespunzatoare situatiilor nominalizate la art. 34 se utilizeaza numai
pentru pre-venirea accidentarii lucratorului prin cadere de la inaltime.
86. Daca in cazul utilizarii EIP exista, in continuare, pericolul caderii in gol din
cauza unor factori de risc ce nu pot fi eliminati, mijlocul individual de protectie
trebuie obligatoriu completat cu echipamentul individual de protectie pentru
oprirea caderii.
87. Este interzisa utilizarea EIP importate, daca acestea nu sunt certificate din
punct de vedere al protectiei muncii conform legislatiei in vigoare.
88. Lucratorii din domeniile constructiilor si montarilor de echipamente tehnice
trebuie sa utilizeze, pentru lucrul la inaltime, “Centura de siguranta pentru
constructori si montatori”, conform standardelor in vigoare. Lucratorii din
cariere sau similar trebuie sa utilizeze, pentru lucrul la inaltime, “Centura de
siguranta pentru muncitorii de la cariere”, conform standardelor in vigoare.
Lucratorii din domeniul telecomunicatiilor sau similar, trebuie sa utilizeze,
pentru lucrul la inaltime, “Centura de siguranta pentru muncitorii din
telecomunicatii”, conform standardelor in vigoare.
89. Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor, accesoriilor sau
pieselor metalice ale EIP defecte precum si repararea acestora. Aceste operatii
trebuie executate exclusiv de catre producatorii de EIP autorizati.
90. Utilizarea EIP trebuie sa se faca conform instructiunilor de utilizare emise de
catre producator si prevederilor acestei norme.
91. Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt insotite de instructiuni de utilizare.
92. Conducatorii locului de munca sunt obligati sa completeze instructiunile de
utilizare a EIP cu prevederile care se impun in conformitate cu caracteristicile
concrete ale fiecarui loc de munca respective- daca este cazul.
93. Indiferent de domeniul de activitate si de tipul EIP, locul (punctul) de ancorare
(fix sau mobil) trebuie astfel ales incat zona de prindere a lucratorului de acesta
sa fie sub cota locului de ancorare pe toata perioada lucrului. Rezistenta minima
a locului de ancorare trebuie sa fie conform standardelor in vigoare.
94. Franghiile de siguranta (franghii, cabluri, lanturi) denumite si mijloace de
legatura trebuie sa aiba o lungime maxima desfasurata de 2 m.
95. Reglarea franghiilor de siguranta se face astfel ca, dupa petrecerea peste
elementul de constructie (stalp, cheson, profil metalic) distanta dintre bustul
lucratorului si elementul de constructie sa fie de maximum 0,5 m.
96. Daca pe stalpul (sau similar) pe care se lucreaza exista un element fixat rigid,
este obligatori ca franghia de sigurata sa fie petrecuta astfel ca ea sa inconjoare
stalpul deasupra acestui element fixat rigid .
97. In lipsa unui element rigid pe stalp (sau similar), EIP trebuie completat cu a
doua franghie de siguranta prinsa pe franghia de acces (ca suport de ancorare)
prin intermediul unui opritor de cadere alunecator.
98. In cazul transbordarii din cabina de urcare pe stalpii de inalta tensiune,
lucratorii trebuie sa poarte EIP cu doua franghii de siguranta (bretele) pe care le
folosesc alternativ la trecerea din cabina pe stalp si invers.
99. In cazul in care configuratia locului de munca prezinta o zona in care pericolul
caderii in gol se poate manifesta prin intrarea lucratorului in aceasta zona, este
obligatorie purtarea EIP ca sistem pentru limitarea deplasarii.
100. Utilizarea EIP este permisa numai prin prinderea sa sigura de un loc de
ancorare (fix sau mobil).
101. In cazul utilizarii EIP, in conditiile art.50 si ale locului de ancorare mobil,
acesta trebuie sa aiba asigurat un traseu continuu, fara intreruperi, aceiasi
parametrii de rezistenta pe toata lungimea lui si sa asigure acelasi grad de
securitate fata de zona de pericol de accidentare prin cadere in gol.
102. In cazul in care configuratia locului de munca si/sau sarcina de munca nu
permit eliminarea pericolului de cadere in gol a lucratorului, EIP trebuie sa aiba
in sistemul de limitare al deplasarii, un absorbator de energie sau un opritor de
cadere.
103. Lucrul la inaltime pe o suprafata inclinata sau foarte inclinata este permis daca
lucratorul este dotat cu EIP compus din centura-scaun cu bretele pentru umar si
picioare, franghie de acces, utilizata ca loc (suport) de ancorare mobil si
coborator manual.
104. Daca pentru lucrul pe suprafete inclinate sau foarte inclinate nu se pot elimina
riscurile deteriorarii accidentale a EIP din cauza unor suprafete rugoase, muchii
taietoare, agenti chimici agresivi etc., EIP se completeaza cu un sistem
suplimentar de siguranta format dintr-un loc de ancorare (altul decat cel utilizat
pentru franghia de acces), franghia de siguranta si a doua prindere de centura
propriu-zisa. Acest sistem suplimentar trebuie dotat, acolo unde este cazul, cu
opritor cu pozitia de amplasare reglabila.
105. Pentru lucrul pe suprafete inclinate sau foarte inclinate este obligatoriu ca
reglarea EIP, atat pentru accesul la si de la locul de munca cat si pentru lucrul
propriu-zis, sa se faca astfel ca in cazul pierderii contactului cu suprafata
respectiva, lucratorul sa nu cada mai mult de 0,5 m.
106. EIP ca sistem de oprire a caderii de la inaltime trebuie sa aiba centura propriu-
zisa prevazuta cu bretele pentru umar, picioare si sezut.
107. Franghia de siguranta se prinde fie de centura propriu-zisa, fie de bretelele de
umar de pe spatele lucratorului si de locul de ancorare prin intermediul unui
opritor.
108. Mecanismul sistemului de oprire a caderii trebuie sa actioneze astfel ca
lucratorul sa nu cada mai mult de 0,5 m.
109. In cazul lucrului cu un sistem de oprire a caderii, trebuie asigurat un spatiu de
cadere sub cota locului de munca de minimum 1 m fara proeminente, muchii sau
alte obstacole.
110. Pentru lucrul la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, este obligatorie
purtarea castii de protectie. Persoanele care coordoneaza, controleaza si indruma
procesul de munca vor purta obligatoriu casca de protectie atunci cand isi
desfasoara activitatea in conditiile lucrului la inaltime .
111. Pentru lucrul la inaltime mica, de la caz la caz, in functie de gradul de
periculozitate si in conditiile concrete de munca, lucratorii trebuie dotati cu
casca de protectie.
112. Daca se lucreaza la nivelele superioare, dar nu pe verticala locului de munca
amplasat la inaltime mica, se va asigura un spatiu de siguranta lateral, stanga-
dreapta, proportional cu inaltimea maxima de lucru si se va purta obligatoriu
casca de protectie.
113. La locurile de munca cu temperaturi scazute, casca de protectie trebuie purtata
peste un capison calduros.
114. Inainte de inceperea lucrului, este obligatorie verificarea de catre lucrator a
integritatii castii de protectie, a sistemului de amortizare si a posibilitatii de
reglare a acestuia si a curelelor de prindere. Casca de protectie se va fixa
obligatoriu folosind sistemele de prindere.
115. Este interzisa folosirea castii de protectie daca aceasta prezinta sparturi, fisuri
ale calotei, defectiuni ale sistemului de amortizare etc. Casca defecta trebuie
scoasa imediat din uz.
116. Pentru lucrul la inaltime, purtarea centurilor de siguranta este obligatorie, daca
masurile integrate de amenajare si de dotare a locurilor de munca nu elimina
pericolul caderii in gol.
117. Daca in configuratia unui loc de munca amplasat la inaltime exista o zona in
care pericolul de cadere in gol se poate manifesta, lucratorii trebuie sa poarte
obligatoriu centura de siguranta impreuna cu franghia de siguranta care vor
impiedica accesul lucratorului in zona cu pericol, pe toata perioada lucrului.
118. Daca locul de munca amplasat la inaltime nu poate fi amenajat sau dotat prin
masuri integrate pentru eliminarea pericolului de cadere in gol, lucratorii trebuie
sa poarte centura de siguranta de tipul si in componenta specifica fiecarui
domeniu de activitate.
119. Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca
mijloc de protectie prin suspendarea impotriva caderii in gol, fie ca mijloc de
oprire a accesului intr-o zona periculoasa. Este interzis a se folosi centura pentru
alte functii de protectie decat cele pentru care a fost proiectata.
120. Lucratorii trebuie sa foloseasca centurile de siguranta si accesoriile lor numai
in cadrul lucrarilor pentru care au fost dotati cu acestea, iar la terminarea lucrului
trebuie sa se depuna la locul lor de pastrare.
121. Inainte de utilizare, centura de siguranta si accesoriile trebuie verificate in mod
obligatoriu. Prin examinarea cu atentie se verifica cusaturile, cordoanele partilor
metalice, franghiile, carligele de siguranta, niturile etc.
122. Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care: prezinta rupturi, pete,
destramari, nituri lipsa sau slabite, catarame defecte, rascoacerea pielii, ruginirea
pieselor metalice, rosaturi etc.; au fost odata solicitate dinamic (suspendarea
corpului lucratorului cazut de la inaltime); au fost scurtate prin coasere,bucle,
noduri sau alte interventii neautorizate.
123. Centurile de siguranta si franghiile acestora (cordoanele de legatura) trebuie
pastrate la loc uscat, fara umezeala sau temperaturi excesive, respectand
instructiunile producatorului.
124. Centurile de siguranta si franghiile acestora pastrate in magazii o perioada mai
mare (peste 1 an), inainte de folosire, se supun la incercari dinamice conform
instructiunilor producatorului.
125. Daca, in timpul lucrului la inaltime, exista pericole de accidentare, altele decat
pericolul caderii in gol, lucratorii trebuie sa poarte EIP specifice acestor pericole.
126. Dupa ce s-au identificat pericolele de accidentare posibile de a se manifesta
lucratorii se doteaza cu EIP capabile sa elimine aceste pericole.
127. Purtarea EIP, altele decat cele specifice pericolului caderii in gol, nu trebuie sa
influenteze in nici un fel capacitatea de protectie a EIP specifice pericolului
caderii in gol.
128. In functie de natura pericolului existent la lucrul la inaltime, altul decat cel de
cadere in gol (de ex.: mecanic, electric, chimic) trebuie ales EIP in conformitate
cu prevederile legilor in vigoare
129. Lucratorii trebuie instruiti in functie de natura pericolului existent, privind
modul de purtare a EIP in conditiile specifice lucrului la inaltime .
130. In cazul unor tehnologii tip unicat, trebuie sa se detalieze instructiunile de
utilizare a EIP pentru fiecare faza tehnologica, in special acolo unde conditiile de
lucru se pot schimba intr-un timp scurt si sa se verifice insusirea si respectarea
de catre lucratori a acestor instructiuni
131. Utilizarea instalatiilor, dispozitivelor si sculelor pentru lucrul la inaltime este
permisa numai daca instructiunile de lucru si de securitate a muncii ale acestora
sunt adaptate la conditiile concrete ale locului de munca respectiv.
132. Conducatorul lucrarilor trebuie sa asigure alegerea si functionalitatea optima a
instalatiilor si dispozitivelor necesare fiecarei faze tehnologice sau fiecarei
operatii specifice.
133. Conducatorul locului de munca trebuie sa verifice zilnic integritatea si starea de
functionare a instalatiilor, dispozitivelor si sculelor folosite pentru lucrul la
inaltime precum si modul de asigurare a lucratorilor de a nu cadea in gol in
timpul lucrului. Pentru orice defectiune sau lipsa constatata trebuie sa opreasca
lucrul si accesul lucratorilor si sa asigure remedierea celor constatate.
134. Lucratorii trebuie instruiti si verificati cu privire la modul de utilizare a
instalatiilor, dispozitivelor si sculelor in conditiile lucrului la inaltime.
135. Utilizarea scarilor din lemn NU este permisa.
136. Lungimea maxima a unei scari din lemn cu trepte late nu trebuie sa depaseasca
5 m, daca este folosita ca suport al locului de munca pentru lucrator.
137. Lungimea scarii trebuie sa permita lucrul de pe o treapta aflata la o distanta
minima de 1 m fata de capatul superior al scarii.
138. Se interzice lucrul de pe primele doua trepte superioare ale scarilor simple sau
duble.
139. Se interzice utilizarea scarilor prelungite prin legarea provizorie.
140. Se interzice utilizarea scarilor care au trepte lipsa sau sunt reparate provizoriu.
141. Lucratorii care folosesc scarile trebuie sa poarte incaltaminte corespunzatoare
pentru evitarea alunecarii.
142. Este interzisa executarea de lucrari care necesita efort fizic mediu si mare de pe
scarile extensibile.
143. Conducatorul locului de munca trebuie sa verifice integritatea scarii inaintea
fiecarei montari (utilizari). Sistemul de imbinare trebuie sa fie sigur si rigid.
144. Este interzis ca pe scara extensibila sa se urce mai mult de un lucrator pentru
accesul la si de la locul de munca.
145. Trecerea de pe scara extensibila pe platforma (consola) locului de munca este
permisa numai dupa ce lucratorul a trecut cel de-al doilea cordon al centurii
de siguranta pe dupa stalp, deasupra platformei.
146. Este interzisa repararea scarilor extensibile de catre utilizatori. Reparatiile
trebuie executate numai de catre unitati specializate, de preferinta de catre
producatori.
147. Scarile pe pneuri trebuie utilizate conform instructiunilor producatorilor.
148. Inainte de ridicare, scarile mecanice pe pneuri, trebuie sa fie verificate si calate
pe un teren plan, compact.
149. Este interzisa utilizarea scarilor mecanice pe pneuri la inaltimea maxima, daca
varful scarii nu este rezemat (sprijinit).
150. Este interzisa deplasarea scarilor pe pneuri atunci cand pe ele se afla lucratori.
151. Este interzisa intinderea de conductoare sau ridicarea de greutati cu ajutorul
scarilor. .Utilizarea platformelor telescopice hidromecanice, autoscarilor
mecanice, autotele-scoapelor cu cos cu actionare hidromecanica, platformelor
ridicatoare cu brate articulate precum si altor utilaje asemanatoare este permisa
numai in cazul aplicarii stricte a instructiunilor de lucru emise de catre
producatori si a instructiunilor de securitate a muncii adaptate la specificul
fiecarui domeniu de activitate si fiecarui loc de munca.
152. Lucratorii care utilizeaza masinile si instalatiile pentru lucru la inaltime trebuie
sa fie instruiti in acest scop, asupra conditiilor lucrului la inaltime.
153. In cosul, nacela sau pe platforma utilajului este permisa prezenta a cel mult doi
lucratori, care impreuna cu sculele si materialele necesare nu trebuie sa
depaseasca sarcina maxima admisibila a utilajului respectiv.
154. Manevrantul utilajului, desemnat in acest scop, trebuie sa supravegheze
permanent lucrul cu utilajul respectiv si sa asigure masuri impotriva deplasarii
accidentale a acestuia.
155. Toate manevrele sau deplasarile utilajului trebuie executate numai la comanda
conducatorului locului de munca, comenzile fiind transmise printr-un sistem de
semnalizare stabilit anterior cu manevrantul acestuia.
156. Este interzis lucrul pe autoscari, autotelescoape sau autoplatforme pe terenuri a
caror inclinare este mai mare de 10 s fata de planul orizontal al utilajului.
157. Este interzisa solicitarea laterala (tragerea orizontala, intinderea de
conductoare) a cosului, nacelei sau platformei utilajului.
158. Deplasarea utilajelor de la un punct de lucru la altul este permisa numai dupa
coborarea cosului, nacelei sau platformei si fara lucratori pe utilaj
159. In timpul lucrului la inaltime se vor respecta urmatoarele: in toate cazurile,
lucratorul trebuie sa fie asigurat, bine rezemat pe carlige, zabrele, platforma,
scara sau scaunel suspendat; pe tot timpul lucrului, cordonul centurii de
siguranta trebuie legat la un element rigid com-ponent al stalpului, deasupra
punctului de lucru, in asa fel, incat sa nu fie stanjenite miscarile
lucratorului;trebuie sa se evite lucrul in pozitii etajate a doi sau mai multi
lucratori pe acelasi stalp;este interzisa executarea oricarei lucrari la fundatia
stalpilor in timp ce se lucreaza pe stalp; lucratorii, inclusiv mane-vrantii
autoutilajelor si organele de control trebuie echipati tot timpul lucrului si cu
casca de protectie.
160. Urcarea pe stalpi, indiferent de materialul din care sunt construiti este permisa
numai dupa verificarea prealabila a acestora la baza si pe tot parcursul urcarii.
161. Inainte de urcarea pe stalpi (din lemn sau din metal) trebuie verificat gradul de
putrezire sau de coroziune la nivelul solului sau la 20-25 cm sub nivelul solului
la fundatiile aparente.
162. Inainte de urcarea pe stalpii din beton trebuie efectuat un control vizual in zona
fundatiei si a consolelor pentru verificarea integritatii acestora.
163. Pentru urcarea si lucrul la inaltime trebuie folosite urmatoarele mijloace
certificate, in conformitate cu prevederile fiselor tehnologice sau a normelor
tehnice: scari metalice simple, duble sau extensibile; utilaje speciale (autoscari
mecanice, platforme telescopice hidromecanice, autotelescoape cu cos,
platforme ridicatoare cu brate articulate etc.); constructii definitive ale stalpilor
adecvate operatiilor de urcare si lucrului la inaltime; dispozitive de lucru la
inaltime (platforme, scari, dispozitive pentru schimbarea elementelor din
lanturile de izolare, carucior, pasitor etc.).
164. La locul de munca aflat la inaltime, trebuie ridicate numai materialele strict
necesare. Sculele necesare executarii diferitelor operatii trebuie pastrate in
buzunare speciale sau teci prinse in centura de siguranta. Sculele si materialele
trebuie sa fie urcate si caborate pe masura necesitatilor cu funie de ajutor,
interzicandu-se aruncarea acestora de la sol la pozitia de lucru sau invers.
Asezarea chiar temporara a sculelor, dispozitivelor sau a materialelor nefixate pe
elementele stalpilor este interzisa.
165. Pe stalpii metalici cu zabrele urcarea si coborarea se fac utilizand tehnologia
alpinismului utilitar, prin asigurarea personalului executant in trei puncte
(ambele maini si un picior sau ambele picioare si o mana). Asigurarea cu unul
din cordoanele centurii de siguranta este obligatorie in cazuri deosebite (stalp
acoperit cu chiciura sau zapada) precum si in cazul opririlor pentru odihna sau
trecerea peste obstacole.
166. Se interzice urcarea si coborarea directa pe stalpi de beton acoperiti cu polei.
167. Instructiuni pentru folosirea cizmelor electroizolante:
 Cizmele electroizolante se folosesc la deservirea instalatiilor electrice de
tensiune joasa. Sunt un mijloc de protectie auxiliara, fiind completate totdeauna
cu alte mijloace individuale de protectie, conform normelor ca: manusi
electroizolante de cauciuc, platforme, covoare sau presuri de cauciuc, tije, clesti
si scule izolate. Cizmele electroizolante trebuie sa se foloseasca la manipularea,
intretinerea si repararea instalatiilor electrice pentru o tensiune mai mica de
1000 volti.
 Exemple: electromotoare, automate, tablouri de comanda, actionarea
intrerupatoarelor, sigurantelor, verificarea lipsei de tensiune cu ajutorul
indicatoarelor de tensiune, manipularea cablurilor etc.
 Pentru deservirea instalatiilor electrice sub joasa tensiune, trebuie sa se
foloseasca numai cizme electroizolante de cauciuc fabricate in acest scop.
 Fiecare cizma trebuie sa aiba stampila “Incercat la tensiunea de exploatare
maxima: 3 kv” precum si data cand s-a efectuat incercarea.
 Folosirea cizmelor electroizolante nestampilate este interzisa.
 Nu se vor utiliza cizme cu numere de marime mai mici decat piciorul si nu se
vor forta la incaltare.
 Nu se vor utiliza cizme mai mari cu max. 2 numere decat piciorul.
 Inainte de utilizare se vor controla din punct de vedere al uzurii talpii si se vor
retrage din purtare cizmele cu uzura avansata a profilului antiderapant.
 Cizmele se utilizeaza cu ciorapi grosi de bumbac care absorb transpiratia.
 Cizmele electroizolante trebuie pastrate separat de scule, in dulapuri sau lazi
inchise. Nu este permis a se aseza deasupra lor nici un fel de obiecte. Se
recomanda sa fie pastrate intr-un loc racoros si intunecos.
 Folosirea cizmelor electroizolante in alte scopuri decat pentru deservirea
instalatiilor electrice este interzisa. Cizmele electroizolante vor fi transportate la
locul de munca separat de scule, pentru a nu fi deteriorate in timpul
transportului. Nu este permis a se circula intre diferite locuri de munca fiind
imbracat cu cizme electroizolante.
 Inainte de fiecare intrebuintare trebuie sa fie curatate de praf si supuse unei
atente verificari exterioare. Daca se descopera vreun defect (strapungerea,
ruperea cauciucului, fisuri in cauciuc sau dezlipirea cauciucului, pe portiuni
oricat de mici etc.) cizmele trebuie scoase din intrebuintare deoarece nu-si mai
pastreaza calitatea de cizme electroizolante.
 Dupa intrebuintare vor fi perfect curatate.
 Nu se vor usca sau depozita in apropierea surselor de caldura.
 Cizmele electroizolante de cauciuc vor fi ferite de atingerea cu produse
petroliere (benzina, petrol, uleiuri, pacura, titei) acizi sau baze (cu concentratia
mai mare de 10 % ), grasimi de tot felul.
 Incercarea periodica a cizmelor electroizolante trebuie sa se execute in modul
urmator: prima verificare periodica se va face la 6 luni socotite de la data de
incercare stampilata pe produs. Urmatoarele verificari periodice se vor face din
3 in 3 luni socotite de la data ultimei incercari.
 La incercare trebuie sa se indeplineasca urmatoarele conditii:
 tensiunea la verificarile periodice trebuie sa fie de 3 KV curent alternativ;
 durata de incercare trebuie sa fie egala cu un minut;
 curentul de pierderi electrice nu trebuie sa depaseasca 2,5 mA;
 trebuie intocmit procesul verbal de incercare;
 cizmele vor fi insotite de fisa de incercare din care va rezulta data cand expira
valabilitatea incercarii.

NOTIUNI SI TERMENI TEHNICI SPECIFICI MESERIEI DE


ELECTRICIAN
Autorizare - activitate de emitere a unui act tehnic si juridic, denumit legitimatie, prin care
se acorda o permisiune unei persoane fizice in vederea desfasurarii unor activitati de
proiectare,

executare (inclusiv conducere sau supraveghere a executarii), verificare (inclusiv avizare) a


proiectelor si lucrarilor, respectiv exploatare a instalatiilor electrice din sistemul
electroenergetic;

Conducere a executarii unei instalatii electrice - activitate de coordonare organizatorica


si tehnica, de urmarire, de catre un electrician autorizat, a executarii unei instalatii electrice,
cu respectarea proiectelor si a tuturor normelor in vigoare; este o componenta a activitatii
de executare a instalatiei;

Electrician autorizat - persoana fizica, avand calificare profesionala in profil electric,


autorizata in conditiile Regulamentului pentru a desfasura, conform competentelor
acordate, activitati de proiectare, executare, verificare sau exploatare a instalatiilor electrice
din sistemul electroenergetic;
Instalatie electrica - ansamblu de echipamente, celule si elemente legate functional intre
ele, de regula amplasate intr-un spatiu comun si exploatate de aceeasi formatie operativa;

Instalatie electrica de utilizare (a energiei electrice) - ansamblu cuprinzand totalitatea


receptoarelor electrice precum si caile de curent de alimentare a acestora, inclusiv
echipamentele aferente, care apartin unui consumator si sunt situate in aval fata de punctul
de delimitare cu reteaua distribuitorului;

Mentenanta ansamblu al tuturor actiunilor tehnice si organizatorice care se executa asupra


sistemelor si instalatiilor electrice, pentru mentinerea sau restabilirea starii tehnice necesare
indeplinirii functiilor pentru care au fost proiectate, Norme Standarde, coduri, regulamente,
reglementari, instructiuni, prescriptii energetice, hotarari si alte acte normative, precum si
contracte sau alte documente oficiale;

Putere instalata - putere activa nominala a unui receptor sau grup energetic indicata in
documentatia tehnica a fabricii constructoare, care este inscrisa pe placuta indicatoare sau
care este indicata de fabricant;

Puterea instalata totala - suma puterilor instalate ale receptoarelor sau grupurilor
energetice.

Retragere a autorizarii - anularea definitiva a dreptului de practica in calitate de


electrician autorizat, incluzand anularea legitimatiei emise de catre Autoritatea competenta;

Suspendare a autorizarii - retragere a dreptului de practica in calitate de electrician


autorizat si a legitimatiei corespunzatoare, de catre Autoritatea competenta, pentru un
interval de timp determinat

Supraveghere a executarii unei instalatii electrice - activitatea organizatorica si tehnica


de urmarire, de catre un electrician autorizat, a executarii unei instalatii electrice, cu
respectarea proiectelor si a tuturor normelor in vigoare; este o componenta a activitatii de
executare a instalatiei;

Sistem electroenergetic ansamblu al instalatiilor electroenergetice interconectate prin care


se realizeaza activitatile de producere, transport, conducere operativa, distributie si utilizare
a energiei electrice;

Verificarea (si avizare) proiectelor sau a lucrarilor executate - verificare a proiectelor


din punctul de vedere al conformitatii cu normele in vigoare si cu cerintele stabilite printr-o
tema, respectiv verificare a lucrarilor executate din punctul de vedere al conformitatii cu
normele in vigoare si al respectarii proiectelor; electricianul autorizat care face verificarea
unui proiect sau a unei lucrari este o persoana diferita de proiectantul sau de executantul
acestuia/ acesteia si are competenta de a da un aviz favorabil sau nu, prin proiectului sau
lucrarii executate, in calitatea pe care o are, eliberand in acest un buletin de verificare.
Amper [A] - unitate de masura a intensitatii curentului electric egala cu intensitatea unui
curent de valoare constanta care, strabatand doua conductoare rectilinii, paralele, cu
lungimea practic infinita si sectiunea neglijabila, situate in vid, la distanta de un metru unul
de altul, produce o forta electrodinamica de 2x10-7N pe lungimea de un metru;

Abatere - diferenta intre valoarea masurata si valoarea prescrisa pentru o marime fizica;

Actionare electrica - sistem de conversie a energiei electrice in energie mecanica, avand


sau nu control asupra unor parametric electrici sau mecanici. Se face cu motoare electrice,
care

absorb energia electrica de la retea si o transforma in energie mecanica, pe care o cedeaza la


arborele masinii de lucru. Diferenta dintre energia electrica consumata si energia mecanica
utila reprezinta pierderile electrice si mecanice de energie, care se transforma ireversibil in
caldura

Acumulator element galvanic reversibil utilizat la inmagazinarea energiei electrice. La


incarcarea acumulatorului, energia electrica de curent continuu se transforma in energie

chimica, iar la descarcare aceasta este transformata din nou in energie electrica si restituita
partial receptorului.

Aluminiu - element chimic metalic cu utilizare in electrotehnica datorita conductivitatii


electrice ridicate (60% din conductivitatea cuprului). In contact cu cuprul, in mediu umed,
formeaza elemente galvanice, motiv pentru care imbinarile conductoarelor de cupru si
aluminiu se fac cu

piese speciale numite cupal. Se utilizeaza la confectionarea conductoarelor, izolate si


neizolate, barelor si pieselor conductoare pentru instalatii electrice, infasurarilor in
transformatoare si unele motoare electrice, mantalelor de cabluri, armaturilor de
condensator, etc.

Ampermetru - Instrument de masurare a intensitatii curentului electric. Aparatul este


parcurs de curentul electric ce trebuie masurat, fiind legat in serie cu sursa si receptorul.
Tipuri constructive: ampermetru analogic (magnetoelectrice pt. curent continuu,
feromagnetice sau electrodinamice pt. curent alternativ), ampermetru digital extinderea
domeniului de masura se face cu sunturi de

masura, in curent continuu, si cu transformatoare de masura in curent alternativ.

Aparat electric - dispozitiv sau ansamblu de dispozitive electrice sau mecanice, destinat
comenzii, protectiei, reglarii sau controlului automat sau neautomat al functionarii
obiectelor si instalatiilor electrice sau neelectrice. Aparatele electrice se clasifica in
urmatoarele categorii:

 a.e. de comutatie
 a.e. de pornire si reglare (reostate, bobine)
 a.e. de protectie (sigurante fuzibile, relee de
 protectie, reactoare, descarcatoare)
 a.e. de amplificare si stabilizare (amplificatoare,
 stabilizatoare)
 a.e. de actionare (cuplaje electromagnetice, frane)
 electromagnetice, electromagneti, ventile electromagnetice)
 Aparatele electrice pot fi de inalta tensiune (cu tensiunea intre faze > 1kV in c.a., si
tensiunea intre conductoare > 1.2kV in c.c.) si de joasa tensiune.

Aparat de comutatie - aparat care serveste la conectarea si deconectarea circuitelor


electrice sau la comutarea curentilor de pe un circuit pe altul (intrerupatoare, comutatoare,
butoane, separatoare, contactoare, controlere, relee). Pot fi manuale sau automate,
monopolare sau multipolare, cu contacte sau fara contacte (statice).

Arc electric - descarcare electrica automata intre doi electrozi aflati intrun mediu puternic
ionizat. Electronii emisi de catod si accelerati de campul electric, prin ciocnirea cu atomii
gazului, in functie de energia ce o poseda, produc radiatii luminoase, incalzirea mediului de
descarcare si ionizarea atomilor. Tensiunea pe arc este de ordinul zecilor de volti, iar
curentul are valori de la zecimi de amperi la zeci de mii de amperi. Temperatura din arc
atinge 5000 – 6000 K.

Instalatia de legare la pamant, numita cateodata mai simplu „pamantare”, reprezinta


totalitatea masurilor adoptate pentru conectarea la pamant a componentelor electrice
conductoare. Aceasta instalatie este o componenta importanta a retelelor de alimentare cu
energie electrica, atat la nivelul de MT cat si la JT. O buna instalatie de legare la pamant
este necesara pentru:

 protectia cladirilor si instalatiilor impotriva loviturilor de trasnet;


 securitatea vietii oamenilor si animalelor prin limitarea tensiunilor de atingere si de
pas la valori de siguranta;
 asigurarea compatibilitatii electromagnetice (CEM), respectiv limitarea
perturbatiilor electromagnetice;
 functionarea corecta a retelei de alimentare cu energie electrica si asigurarea unei
calitati corespunzatoare a energiei furnizate.

Toate aceste functiuni sunt asigurate de o instalatie unica de legare la pamant care trebuie
proiectata pentru a indeplini toate cerintele. Anumite elemente ale acestei instalatii pot fi
dedicate satisfacerii unor cerinte specifice dar ele sunt totusi parte a unei unice instalatii de
legare la pamant. Standardele impun ca toate masurile privind legarea la pamant dintr-o
instalatie sa fie interconectate, formand un sistem unic.

Sistemul sau instalatia de legare la pamant reprezinta totalitatea mijloacelor si masurilor


prin care parti ale unui circuit electric, parti conductoare care pot fi accesibile ale unui
echipament electric (parti conductoare expuse) sau partile conductoare din vecinatatea unei
instalatii electrice (parti conductoare externe) sunt conectate la pamant.
Priza de pamant este un conductor metalic sau un ansamblu de conductoare metalice
interconectate sau alte parti metalice actionand in aceeasi maniera, ingropate in pamant si
conectate electric la acesta sau introduse in beton care are o suprafata mare in contact cu
pamantul (de exemplu, fundatia unei cladiri).

Conductorul de legare la pamant este un conductor care asigura conectarea la priza de


pamant a unei parti a unei instalatii electrice, a elementelor conductoare expuse sau parti
conductoare externe sau interconecteaza electrozi ai prizei de pamant. Conductorul de
legare la pamant este montat in aer sau, daca este ingropat in sol, se izoleaza fata de acesta.

Pamantul de referinta (zona de potential nul) este o parte a solului, in particular la


suprafata acestuia, localizata in afara sferei de influenta a prizei de pamant considerate,
adica zona in care intre doua puncte arbitrare nu exista o diferenta de potential perceptibila,
rezultata in urma trecerii prin priza a unui curent de punere la pamant. Potentialul
pamantului de referinta este intotdeauna presupus a fi egal cu zero.

Potentialul prizei de pamant VE este diferenta de potential care apare intre priza de
pamant si zona de potential nul la o valoare data a curentului de trecere prin acea instalatie
de legare la pamant.

Rezistivitatea solului (rezistenta specifica a solului ) ρ este rezistenta, masurata intre doua
fete opuse ale unui metru cub de pamant. Rezistenta specifica este data in Ωm.

Potentialul suprafetei solului Vx este diferenta de potential dintre un punct x de pe


suprafata solului si pamantul de referinta.

Proprietatile electrice ale instalatiei de legare la pamant depind in mod esential de doi
parametri: rezistenta prizei de pamant si configuratia prizei de pamant.

ACCIDENTE PRIN ELECTROCUTARE

CURENTUL ELECTRIC
NU TE IARTA!!

Fenomenele care apar in organism ca urmare a trecerii curentului electric definesc


conceptul de electrocutare sau soc electric.
Electrocutarea se manifesta prin vatamari de diferite grade pana la deces

Accidentul prin electrocutare apare atunci cand corpul omului se intercaleaza accidental
intre doua puncte cu potentiale electrice diferite, situatie in care prin el circula un curent
capabil sa afecteze functiile vitale ale corpului (respiratia, circulatia sangelui si
activitatea nervoasa).

Efectele curentului electric asupra functiilor vitale pot avea urmari imediate sau
intarziate.

Urmarile imediate se manifesta prin paralizarea functiilor respiratorii si/sau circulatorii,


respectiv aparitia stopului respirator si/sau a stopului cardiac, ori deces instantaneu prin
fibrilatie ventriculara.

Urmarile intarziate (ore, zile) se manifesta printr-o slabire a fortei musculare, amorteli,
chiar in cazul in care accidentatul se afla in stare de repaus; la reluarea activitatii pot
aparea tulburari care influenteaza centrul generator de excitatii al inimii.

Consecintele electrocutarii depind de trei factori si anume:

 Intensitatea curentului electric;


 Timpul cat trece curentul prin corp;
 Traseul sau calea strabatuta de curentul electric prin corp.

Intensitatea curentului electric a carui limita de suportabilitate a fost stabilita


experimental si care se considera nepericuloasa este de:

 10 mA in cazul curentului alternativ de frecventa industriala.


 50 mA in cazul curentului continuu.

Conceptul de curent nepericulos este utilizat pentru a defini acel curent sub actiunea
caruia omul se poate elibera din circuitul electric prin forte proprii. In general omul nu
reuseste sa se desprinda singur din circuitul electric din cauza spaimei care-l face sa nu
mai poata actiona si din cauza contractiilor musculare care nu mai permit desprinderea de
circuit.
Intensitatea curentului electric care strabate corpul omenesc, atunci cand intre doua
puncte de contact ale acestuia se stabileste o tensiune accidentala data, depinde
de rezistenta electrica a corpului. Rezistenta electrica a corpului este influentata de
multi factori, externi (umiditatea aerului, gradul de umezire al pielii etc.) si interni
(transpiratie, febra, continutul de alcool in sange, stare de oboseala). S-a stabilit ca
rezistenta corpului omenesc variaza intre 500 si 3000 Ω (ohmi).

In calculul sistemelor de protectie se iau in considerare valoarea de 1000 Ω (ohmi)


pentru cazul atingerilor directe si valoarea de 3000 Ω (ohmi) pentru cazul
atingerilor indirecte.

In functie de intensitatea curentului care strabate corpul omenesc se produc


urmatoarele efecte, prezentate gradat:

 intre 0,5 si 2 mA se situeaza pragul de senzatie, care variaza de la


persoana la persoana;
 intre 2 si 3 mA – senzatie usoara de tremur, intepatura;
 intre 3 si 10 mA – convulsii, soc electric;
 intre 10 si 18 mA – senzatie dureroasa, contractii musculare;
 intre 18 si 25 mA – dificultati in respiratie;
 intre 25 si 75 mA – soc electric sever;
 intre 75 si 200 mA – fibrilatie ventriculara daca o parte din curent trece
prin inima in perioada de repolizare a muschiului cardiac;
 intre 200 si 1000 mA – apar, in plus, arsuri la punctele de intrare si iesire
din organism;
 intre 1000 si 4000 mA – arsurile sunt grave, extinse.

Valorile curentilor de mai sus si efectele lor au fost grupate in zone de pericol, astfel:

 curentul care trece prin corp este mai mic de 10 mA: pericolul de deces
este foarte redus;
 curentul care trece prin corp este mai mare de 10 mA, dar mai mic de 200
mA: pericolul de paralizare a functiilor sistemului nervos este foarte
probabil, pot aparea stopul respirator si stopul cardiac;
 curentul care trece prin corp este mai mare de 200 mA: probabilitatea
decesului este ridicata si agravata de efectele termice ale curentului
electric.
Din experienta tragica in timp a rezultat ca efectele cele mai probabile de paralizare a
functiilor sistemului nervos, le provoaca intensitatile curentului de tip industrial
(220/380 V). curentii rezultati la tensiuni mai mari de 1000 V produc in mod
suplimentar si efectele termice, cu consecinte fizice grave.

Timpul de expunere, respectiv de trecere a curentului prin corpul omenesc este foarte
important, mai ales in raport cu intensitatea curentului. Cu cat timpul este mai scurt,
valoarea curentului la care omul reuseste sa se desprinda este mai mare si invers.

Din motive de protectie, limitele timpului de deconectare a instalatilor electrice de


joasa tensiune trebuie sa fie de 0,2 secunde pentru tensiuni pana la 250 V si de 0,1
secunde pentru tensiuni pana la 500 V.

Este foarte important pentru viata omului ca timpul in care acesta este in circuitul electric
sa fie cat mai scurt, intrucat rezistenta electrica a corpului continua sa scada sub actiunea
curentului si, ca urmare, intensitatea curentului care trece prin corp creste continuu,
moartea devenind practic inevitabila.

Traseul strabatut de curent prin corp este de asemenea important, considerandu-se ca


foarte periculoase caile: mana stanga – piciorul drept (axa inimii) si mana dreapta –
marginea superioara a baztinului.

Caile cele mai “favorabile” sunt: mana – cot sau umar; picior stang – picior drept; sold –
laba piciorului.

Atentie ! Modalitatea de acordare a primului ajutor si in general orice interventie se


stabilesc in functie de starea concreta a accidentatului.

La accidentele prin electrocutare se pot produce arsuri, fracturi, tulburari de vedere etc.
Simptomele dureroase ale acestor vatamari sunt semnalate de accidentatii aflati in stare
de constienta. In cazul celor care si-au pierdut cunostinta, cercetarea vatamarilor trebuie
facuta abia dupa ce s-a constatat starea satisfacatoare a respiratiei si circulatiei sanguine
iar examinarea trebuie realizata numai vizual, fara a mai misca si dezbraca inutil
accidentatul.

Dupa constatarea starii accidentatului, trebuie decis modul de acordare a primului ajutor
in functie de tipul vatamarii: arsuri, fracturi, plagi etc.

Atentie! Chiar daca in urma electrocutarii, accidentatul nu acuza stari de rau (nici macar
trecatoare), el trebuie tinut in repaus timp de 0,5 – 1 ora, dupa care trebuie supus unei
consultatii medicale.

Daca starea de rau persista sau se agraveaza:

- accidentatul va fi asezat in pozitie culcat, cu picioarele ridicate;


- imbracamintea trebuie descheiata si slabita in zona gatului, pieptului si
abdomenului;
- se va asigura transportul calificat (prin salvare) la un serviciu medical de
urgenta.

Orice electrocutat va fi transportat la spital pentru supraveghere medicala,


deoarece ulterior pot surveni tulburari de ritm cardiac.

SEMNALIZAREA DE SECURITATE SPECIFICA APLICABILA


CONVENTIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
Orice antreprenor, furnizor sau lucrator independent care desfasoara activitati in santier isi va
insusi prin semnatura urmatoarea conventie:

CONVENTIE
privind respectarea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca

in santierul ___________________________________________

Partile semnatare ale contractului de executie cu nr. ________/______, respectiv


S.C. SHS Dinamic - Antreprenor

reprezentata prin Nicoara Mihai in calitate de ___________________, avand numarul de telefon


____________________________

si

S.C. ARC Connect SRL-D - Subantreprenor

reprezentata prin Vaduva Paul in calitate de Administrator, avand numarul de telefon 0723 758558

vazand:

 Obligatiile prevazute de HG 300/2006,

 Prevederile legii 319/2006 si a normelor metodologice de aplicare (HG 1425/2006),

De comun acord stabilesc urmatoarele:

Pct.1.- Obligatii ale Antreprenorului:

a) Sa elaboreze si sa prezinte angajatilor Subantreprenorului “Planul general de masuri de


protectia muncii” valabil in incinta si la locurile de munca aflate sub
autoritatea Antreprenorului sau a altor executanti care lucreaza pe santier. Planul va trebui sa
cuprinda printre altele si prevederi cu privire la: cai de circulatie si drumuri de acces, viteza
de circulatie in incinta, puncte de racordare la utilitatile necesare Subantreprenorului (apa,
gaz, curent electric, aer comprimat etc), indicatoare de avertizare/informare/interzicere si
locul de amplasare a acestora, marcaje, pozitionarea punctelor/locurilor pericloase sau
interzise personalului Subantreprenorului etc.

b) Sa prezinte Subantreprenorului in scris, locurile de munca cu pericol deosebit si cele la care


ar putea apare stari de pericol iminent si la care au acces lucratorii Subantreprenorului
precum si masurile de prevenire aferente.

c) Sa prezinte Subantreprenorului in scris masurile tehnice si organizatorice luate


de Antreprenorpentru prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea personalului in caz de
pericol iminent si acordarea primului ajutor in caz de accident, obligatorii si pentru personalul
Subantreprenorului.

d) Sa informeze in scris Subantreprenorul asupra riscurilor de accidentare si imbolnavire


profesionala ce decurg din activitatea Antreprenorului, la care vor fi expusi
angajatii Subantreprenorului in mod permanent sau doar accidental.

e) Sa se asigure ca angajatii Subantreprenorului, care vor lucra la Antreprenor, au primit


instructiuni adecvate asupra riscurilor pentru securitatea si sanatatea lor, la care pot fi expusi
pe durata executarii lucrarilor care fac obiectul contractului.
f) Sa instiinteze in prealabil in scris Subantreprenorul, asupra oricaror actiuni pe care urmeaza
sa le intreprinda si care ar putea sa aduca atingere securitatii si sanatatii
salariatilor Subantreprenorului;

g) Sa colaboreze cu Subantreprenorul la implementarea masurilor de prevenire la locurile de


munca la care vor lucra salariatii sai.

Pct.2.- Obligatii ale Subantreprenorului:

a) Sa asigure coordonarea si supravegherea permanenta a lucratorilor proprii care executa


lucrari in baza prezentului contract, prin personal de conducere avand pregatirea profesionala
si experienta presupusa de gradul de dificultate tehnica a lucrarilor executate.

b) Sa asigure pentru executarea lucrarilor personal de executie avand calificarea si experienta


corespunzatoare categoriilor de lucrari contractate.

c) Sa asigure instruirea personalului de executie din punct de vedere al protectiei muncii, in


conformitate cu legislatia in vigoare, inclusiv asupra riscurilor de accidentare si imbolnavire
profesionala ce decurg din activitatea Antreprenorului.

d) Sa asigure respectarea de catre personalul sau a normelor generale de portectia muncii, a


normelor specifice de securitate a muncii, standardelor de securitate, instructiunilor proprii
precum si a masurilor generale stabilite de Antreprenor pentru prevenirea accidentelor de
munca, bolilor profesionale, incendiilor sau altor evenimente nedorite.

e) Sa asigure pentru personalul sau, echipamentul individual de protectie adecvat riscurilor


specifice lucrarilor pe care le executa si a eventualelor riscuri rezultate din
activitatea Antreprenorului

f) Sa utilizeze in executie numai echipamente tehnice certificate din punct de vedere al


protectiei muncii, care sa nu puna in pericol securitatea lucratorilor proprii sau
ai Antreprenorului sau ai altor participanti la procesele de munca din incinta.

g) Sa colaboreze cu Antreprenorul la implementarea masurilor de prevenire la locurile de


munca la care vor lucra salariatii Subantreprenorului.

Pct.3.- Cu privire la accidente de munca si alte evenimente produse pe


teritoriul Antreprenorului:

a) Orice eveniment produs in activitati organizate de Subantreprenor, va fi comunicat de indata


de Subantreprenor Antreprenorului, Inspectoratului Teritorial de Munca si Casei judetene de
Pensii si, dupa caz, Parchetului de pe langa Judecatoria locala.

b) Cercetarea accidentelor care au antrenat incapacitate temporara de munca si care au ca


victime salariati ai Subantreprenorului se face de catre acesta, daca accidentul s-a produs la
un loc de munca organizat de Subantreprenor.
c) Cercetarea accidentelor care au antrenat incapacitate temporara de munca si care au ca
victime salariati ai Subantreprenorului se face de catre Antreprenor, daca accidentul s-a
produs la un loc de munca organizat de Antreprenor.

d) Cercetarea accidentelor care au antrenat incapacitate temporara de munca si care au ca


victime salariati ai Antreprenorului se face de catre acesta, indiferent daca accidentul s-a
produs la un loc de munca organizat de Antreprenor sau de Subantreprenor.

e) Cercetarea accidentelor urmate de vatamare grava se face sub supravegherea ITM, similar
prevederilor de la pct.3 - lit.b), lit.c) si lit.d).

f) Cercetarea altor tipuri de evenimente se va face conform normelor in vigoare.

g) Inregistrarea accidentelor de munca se va face de catre unitatea la care este/a fost angajata
victima.

h) In situatia in care in accident au rezultat victime apartinand atat Antreprenorului cat


si Subantreprenorului, accidentul va fi inregistrat de catre unitatea raspunzatoare de
organizarea activitatii la locul de munca la care s-a produs accidentul.

Pct.4.- Alte clauze:

a) Respectarea de catre partile semnatare a prevederilor din “Planul general de securitate si


sanatate in munca” – specific santierului constituie pentru acestea o obligatie minimala,
fiecareia revenindu-i obligatia de a lua in plus la locurile de munca pe care le organizeaza, cel
putin toate masurile tehnice si organizatorice prevazute de legislatia in vigoare, care sa
previna eventuale accidente de munca sau alte evenimente pe teritoriul Antreprenorului.

b) Formularul de inregistrare a accidentului de munca (FIAM) va fi completat si depus la ITM


si Casa judeteana de Pensii de catre partea care inregistreaza accidentul de munca.

ANTREPRENOR, SUBANTREPRENOR,

MASURI DE PRIM AJUTOR

RESUSCITAREA CARDIO-
RESPIRATORIE
TELEFOANE UTILE *

Nr.crt. Functia/Institutia TELEFON *se actualizeaza in


1. functie de locatia in care
ITM Bucuresti
au loc lucrarile
2.
Apel de urgenta 112
3.
Deranjamente gaze
4.
Deranjamente enel
5.
Politia 981
6.
Pompierii 961
7.
Salvarea 210 110

Nerespectarea prevederilor cuprinse in acest PLAN


DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, precum si
a celor cuprinse in Instructiunile Proprii, atrage
raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau
penala, dupa caz.
-----//-----

NOTITE