Sunteți pe pagina 1din 1

România

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai”
Baia Mare, Str. Gh. Şincai, Nr. 25
Tel: 0262-211245 Fax: 0262-215664

Testare pentru înscriere în clasa a V-a


- 19 mai 2010 -

Limba română

I.

Scrie o compunere de 12-15 rânduri în care să foloseşti următoarele


cuvinte:

60 dimineaţă, însorit, rucsac, unchi, prieten, deal, castan, pajişte,


puncte mierlă, izvor, urcuş, nor

Recomandări:
- poţi folosi cuvintele date şi cu alte forme;
- dă un titlu potrivit compunerii tale.

II.

Citeşte textul următor, observă greşelile, apoi rescrie totul sub forma
corectă:
15
puncte
Toţii copii sau adunat în curtea şcolii. Doamna învăţătore ne-a
comunicat că la sfărşitu săptămâni mergem în ecscursie.
De sigur, n-oi neam bucurat!

III.

Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvântul elev să aibă următoarele


15
puncte
funcţii:
a) atribut
b) complement
c) subiect

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timpul de lucru este de 45 de minute.
Se acordă din oficiu 10 puncte.

24