Sunteți pe pagina 1din 29

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver.

02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

LUNI 1/1/2018
MARŢI 2/1/2018
Constituirea comisiei
jude țene de mobilitate a
personalului didactic din
învăţământul preuniversitar,
MIERCURI 3/1/2018 prin decizia inspectorului
școlar general. Art. 30 alin.
(9)

JOI 4/1/2018
VINERI 5/1/2018
SÂMBĂTĂ 6/1/2018
DUMINICĂ 7/1/2018
LUNI 8/1/2018
MARŢI 9/1/2018
MIERCURI 10/1/2018
JOI 11/1/2018
VINERI 12/1/2018
SÂMBĂTĂ 13/1/2018
DUMINICĂ 14/1/2018
Revizuirea deciziilor de
numire/transfer/repartizare pe post Depunerea, la secretariatul unităţilor de
catedră a personalului didactic învăţământ, a cererilor titularilor unităţii
titular conform prevederilor art. 19 pentru încadrarea în anul școlar 2018-2019 şi
LUNI 15/1/2018 alin. (5)-(6) şi art. 8 alin. (5) din a cererilor titularilor unităţii pentru
Metodologie reducerea normei didactice cu 2 ore,
conform prevederilor art. 8, alin. (12).

Revizuirea deciziilor de
numire/transfer/repartizare pe post Depunerea, la secretariatul unităţilor de
catedră a personalului didactic învăţământ, a cererilor titularilor unităţii
titular conform prevederilor art. 19 pentru încadrarea în anul școlar 2018-2019 şi
MARŢI 16/1/2018
alin. (5)-(6) şi art. 8 alin. (5) din a cererilor titularilor unităţii pentru
Metodologie reducerea normei didactice cu 2 ore,
conform prevederilor art. 8, alin. (12).

Revizuirea deciziilor de
numire/transfer/repartizare pe post Depunerea, la secretariatul unităţilor de
catedră a personalului didactic învăţământ, a cererilor titularilor unităţii
titular conform prevederilor art. 19 pentru încadrarea în anul școlar 2018-2019 şi
MIERCURI 17/1/2018
alin. (5)-(6) şi art. 8 alin. (5) din a cererilor titularilor unităţii pentru
Metodologie reducerea normei didactice cu 2 ore,
conform prevederilor art. 8, alin. (12).

Revizuirea deciziilor de Unitățile de învățământ întocmesc listele Depunerea și înregistrarea cererilor la Înfiinţarea şi desfiinţarea consorţiilor
numire/transfer/repartizare pe post cuprinzând personalul didactic titular care secretariatele unităților de învățământ pentru şcolare pentru anul şcolar 2018-2019, se
catedră a personalului didactic îndeplinește condițiile legale de pensionare Depunerea, la secretariatul unităţilor de menţinerea în activitate ca titular în anul realizează şi se transmite inspectoratelor
titular conform prevederilor art. 19 la 1 septembrie 2018, pe baza cererilor învăţământ, a cererilor titularilor unităţii școlar 2018-2019, în funcția didactică, până şcolare.
alin. (5)-(6) şi art. 8 alin. (5) din înregistrate la secretariatele unităților de pentru încadrarea în anul școlar 2018-2019 şi la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată
JOI 18/1/2018
Metodologie învățământ și le comunică la inspectoratul a cererilor titularilor unităţii pentru la data de 1 septembrie 2018. Art. 28
școlar. reducerea normei didactice cu 2 ore,
conform prevederilor art. 8, alin. (12).

Revizuirea deciziilor de Unitățile de învățământ întocmesc listele Depunerea și înregistrarea cererilor la Înfiinţarea şi desfiinţarea consorţiilor
numire/transfer/repartizare pe post cuprinzând personalul didactic titular care secretariatele unităților de învățământ pentru şcolare pentru anul şcolar 2018-2019, se
Depunerea, la secretariatul unităţilor de
catedră a personalului didactic îndeplinește condițiile legale de pensionare menţinerea în activitate ca titular în anul realizează şi se transmite inspectoratelor
învăţământ, a cererilor titularilor unităţii
titular conform prevederilor art. 19 la 1 septembrie 2018, pe baza cererilor școlar 2018-2019, în funcția didactică, până şcolare.
pentru încadrarea în anul școlar 2018-2019 şi
VINERI 19/1/2018 alin. (5)-(6) şi art. 8 alin. (5) din înregistrate la secretariatele unităților de la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată
a cererilor titularilor unităţii pentru
Metodologie învățământ și le comunică la inspectoratul la data de 1 septembrie 2018. Art. 28
reducerea normei didactice cu 2 ore,
școlar.
conform prevederilor art. 8, alin. (12).

SÂMBĂTĂ 20/1/2018
DUMINICĂ 21/1/2018

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 1/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

Revizuirea deciziilor de Unitățile de învățământ întocmesc listele Depunerea cererilor de transfer de către Depunerea la secretariatele unităților de Depunerea la secretariatele unităților de Depunerea și înregistrarea cererilor la Înfiinţarea şi desfiinţarea consorţiilor
numire/transfer/repartizare pe post cuprinzând personalul didactic titular care titularii prevăzuţi la art. 48 alin. (2) din învățământ a cererilor de întregire prin învățământ a cererilor de completare a normei secretariatele unităților de învățământ pentru şcolare pentru anul şcolar 2018-2019, se
catedră a personalului didactic îndeplinește condițiile legale de pensionare Metodologie. transfer a normei didactice de predare- didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul menţinerea în activitate ca titular în anul realizează şi se transmite inspectoratelor
titular conform prevederilor art. 19 la 1 septembrie 2018, pe baza cererilor (Titulari aflaţi în restrângere de activitate care învățare-evaluare. Art. 24 unităţii/consorţiului şcolar. Art. 25 școlar 2018-2019, în funcția didactică, până şcolare.
LUNI 22/1/2018 alin. (5)-(6) şi art. 8 alin. (5) din înregistrate la secretariatele unităților de au fost detaşaţi în interesul învăţământului în la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată
Metodologie învățământ și le comunică la inspectoratul 2017-2018, pentru nesoluţionarea la data de 1 septembrie 2018. Art. 28
școlar. restrângerii de activitate).

Revizuirea deciziilor de Unitățile de învățământ întocmesc listele Depunerea cererilor de transfer de către Depunerea la secretariatele unităților de Depunerea la secretariatele unităților de Depunerea și înregistrarea cererilor la Înfiinţarea şi desfiinţarea consorţiilor
numire/transfer/repartizare pe post cuprinzând personalul didactic titular care titularii prevăzuţi la art. 48 alin. (2) din învățământ a cererilor de întregire prin învățământ a cererilor de completare a normei secretariatele unităților de învățământ pentru şcolare pentru anul şcolar 2018-2019, se
catedră a personalului didactic îndeplinește condițiile legale de pensionare Metodologie. transfer a normei didactice de predare- didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul menţinerea în activitate ca titular în anul realizează şi se transmite inspectoratelor
titular conform prevederilor art. 19 la 1 septembrie 2018, pe baza cererilor (Titulari aflaţi în restrângere de activitate care învățare-evaluare. Art. 24 unităţii/consorţiului şcolar. Art. 25 școlar 2018-2019, în funcția didactică, până şcolare.
MARŢI 23/1/2018 alin. (5)-(6) şi art. 8 alin. (5) din înregistrate la secretariatele unităților de au fost detaşaţi în interesul învăţământului în la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată
Metodologie învățământ și le comunică la inspectoratul 2017-2018, pentru nesoluţionarea la data de 1 septembrie 2018. Art. 28
școlar. restrângerii de activitate).

MIERCURI 24/1/2018
Revizuirea deciziilor de Unitățile de învățământ întocmesc listele Depunerea cererilor de transfer de către Depunerea la secretariatele unităților de Depunerea la secretariatele unităților de Depunerea și înregistrarea cererilor la Înfiinţarea şi desfiinţarea consorţiilor
numire/transfer/repartizare pe post cuprinzând personalul didactic titular care titularii prevăzuţi la art. 48 alin. (2) din învățământ a cererilor de întregire prin învățământ a cererilor de completare a normei secretariatele unităților de învățământ pentru şcolare pentru anul şcolar 2018-2019, se
catedră a personalului didactic îndeplinește condițiile legale de pensionare Metodologie. transfer a normei didactice de predare- didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul menţinerea în activitate ca titular în anul realizează şi se transmite inspectoratelor
titular conform prevederilor art. 19 la 1 septembrie 2018, pe baza cererilor (Titulari aflaţi în restrângere de activitate care învățare-evaluare. Art. 24 unităţii/consorţiului şcolar. Art. 25 școlar 2018-2019, în funcția didactică, până şcolare.
JOI 25/1/2018 alin. (5)-(6) şi art. 8 alin. (5) din înregistrate la secretariatele unităților de au fost detaşaţi în interesul învăţământului în la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată
Metodologie învățământ și le comunică la inspectoratul 2017-2018, pentru nesoluţionarea la data de 1 septembrie 2018. Art. 28
școlar. restrângerii de activitate).

TERMEN FINAL TERMEN FINAL TERMEN FINAL TERMEN FINAL TERMEN FINAL TERMEN FINAL TERMEN FINAL
Revizuirea deciziilor de Unitățile de învățământ întocmesc listele Depunerea cererilor de transfer de către Depunerea la secretariatele unităților de Depunerea la secretariatele unităților de Depunerea și înregistrarea cererilor la Înfiinţarea şi desfiinţarea consorţiilor
numire/transfer/repartizare pe post cuprinzând personalul didactic titular care titularii prevăzuţi la art. 48 alin. (2) din învățământ a cererilor de întregire prin învățământ a cererilor de completare a normei secretariatele unităților de învățământ pentru şcolare pentru anul şcolar 2018-2019, se
catedră a personalului didactic îndeplinește condițiile legale de pensionare Metodologie. transfer a normei didactice de predare- didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul menţinerea în activitate ca titular în anul realizează şi se transmite inspectoratelor
titular conform prevederilor art. 19 la 1 septembrie 2018, pe baza cererilor (Titulari aflaţi în restrângere de activitate care învățare-evaluare. Art. 24 unităţii/consorţiului şcolar. Art. 25 școlar 2018-2019, în funcția didactică, până şcolare.
alin. (5)-(6) şi art. 8 alin. (5) din înregistrate la secretariatele unităților de au fost detaşaţi în interesul învăţământului în la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată Analiza in CA al ISJ Alba.
VINERI 26/1/2018 CA Metodologie. învățământ și le comunică la 2017-2018, pentru nesoluţionarea la data de 1 septembrie 2018.
PREZENTAREA LISTEI în CA al inspectoratul școlar . restrângerii de activitate).
ISJ Alba.

SÂMBĂTĂ 27/1/2018
DUMINICĂ 28/1/2018
Constituirea posturilor Organizarea inspecţiilor speciale la Reducerea normei didactice cu 2 ore Aprobarea la nivelul CA al unităţilor de Analiza şi aprobarea în CA al unităţii a
didactice/catedrelor la nivelul clasă/probelor practice/orale de profil pentru pentru personalul didactic cu vechimea 25 învăţământ a cererilor privind menţinerea în cererilor de întregire prin transfer a normei
unităților de învățământ/consorțiilor stabilirea REDUCERII de activitate; afişarea ani si gradul I activitate ca titular în funcţia didactică peste didactice de predare-învățare-evaluare. Art.
Depunerea, la secretariatul unităţilor de
școlare. rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi Depunerea cererilor la secretariatul unităţilor vârsta de pensionare. Art. 28 24
învăţământ, a cererilor titularilor unităţii pentru
Încadrarea personalului didactic pe pagina web a inspectoratului şcolar. de învăţământ.
încadrarea în anul școlar 2018-2019 şi a cererilor
LUNI 29/1/2018 titular + debutanţi cf art. 21 alin. (4)
titularilor unităţii pentru reducerea normei
didactice cu 2 ore, conform prevederilor art. 8,
alin. (12).

Constituirea posturilor Organizarea inspecţiilor speciale la Reducerea normei didactice cu 2 ore Aprobarea la nivelul CA al unităţilor de Analiza şi aprobarea în CA al unităţii a
didactice/catedrelor la nivelul clasă/probelor practice/orale de profil pentru pentru personalul didactic cu vechimea 25 învăţământ a cererilor privind menţinerea în cererilor de întregire prin transfer a normei
unităților de învățământ/consorțiilor stabilirea REDUCERII de activitate; afişarea ani si gradul I activitate ca titular în funcţia didactică peste didactice de predare-învățare-evaluare. Art.
Depunerea, la secretariatul unităţilor de
școlare. rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi Depunerea cererilor la secretariatul unităţilor vârsta de pensionare. Art. 28 24
învăţământ, a cererilor titularilor unităţii pentru
Încadrarea personalului didactic pe pagina web a inspectoratului şcolar. de învăţământ.
încadrarea în anul școlar 2018-2019 şi a cererilor
MARŢI 30/1/2018 titular + debutanţi cf art. 21 alin. (4)
titularilor unităţii pentru reducerea normei
didactice cu 2 ore, conform prevederilor art. 8,
alin. (12).

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 2/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

Constituirea posturilor Organizarea inspecţiilor speciale la TERMEN FINAL TERMEN FINAL Analiza şi aprobarea în CA al unităţii a
didactice/catedrelor la nivelul clasă/probelor practice/orale de profil pentru Reducerea normei didactice cu 2 ore Aprobarea la nivelul CA al unităţilor de cererilor de întregire prin transfer a normei
unităților de învățământ/consorțiilor stabilirea REDUCERII de activitate; afişarea pentru personalul didactic cu vechimea 25 învăţământ a cererilor privind menţinerea în didactice de predare-învățare-evaluare. Art.
Depunerea, la secretariatul unităţilor de
școlare. rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi ani si gradul I activitate ca titular în funcţia didactică peste 24
învăţământ, a cererilor titularilor unităţii pentru
Încadrarea personalului didactic pe pagina web a inspectoratului şcolar. SOLUŢIONAREA cererilor la nivelul vârsta de pensionare. Art. 28
încadrarea în anul școlar 2018-2019 şi a cererilor
MIERCURI 31/1/2018 titular + debutanţi cf art. 21 alin. (4) unităţilor de învăţământ.
titularilor unităţii pentru reducerea normei
didactice cu 2 ore, conform prevederilor art. 8,
alin. (12).

Constituirea posturilor Organizarea inspecţiilor speciale la Consiliile de administraţie ale unităţilor de TERMEN FINAL Depunerea la secretariatul unităţii
didactice/catedrelor la nivelul clasă/probelor practice/orale de profil pentru învăţământ, comunică inspectoratului şcolar Analiza şi aprobarea în CA al unităţii a şcolare a contestaţiilor referitoare la
unităților de învățământ/consorțiilor stabilirea REDUCERII de activitate; afişarea şi cadrelor didactice acordul sau refuzul cererilor de întregire prin transfer a normei acordul/refuzul pentru întregirea normei
școlare. rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi motivat privind menţinerea în activitate ca didactice de predare-învățare-evaluare. Art. didactice. Art. 24 alin. (2)
Încadrarea personalului didactic pe pagina web a inspectoratului şcolar. titular a personalului didactic care 24
JOI 1/2/2018 titular + debutanţi cf art. 21 alin. (4) îndeplineşte condiţiile legale de pensionare Se comunică în scris solicitanţilor
în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta acordul/refuzul referitor la întregirea normei.
de pensionare, raportată la data de 1
septembrie 2018, în anul şcolar 2018-2019.

Constituirea posturilor Organizarea inspecţiilor speciale la Întocmirea, la nivelul ISJ, a listelor finale TERMEN FINAL
didactice/catedrelor la nivelul clasă/probelor practice/orale de profil pentru cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc Depunerea la secretariatul unităţii
unităților de învățământ/consorțiilor stabilirea REDUCERII de activitate; afişarea condiţiile legale de pensionare până la data de şcolare a contestaţiilor referitoare la
școlare. rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi 1.09.2018 și au solicitat men ținerea în activitate acordul/refuzul pentru întregirea normei
Încadrarea personalului didactic pe pagina web a inspectoratului şcolar. ca titular în anul școlar 2018-2019, în funcția didactice. Art. 24 alin. (2)
VINERI 2/2/2018 titular + debutanţi cf art. 21 alin. (4) didactică, până la 3 ani peste vârsta de
pensionare, raportată la data de 1 septembrie
2018.

SÂMBĂTĂ 3/2/2018
DUMINICĂ 4/2/2018
Constituirea posturilor Organizarea inspecţiilor speciale la Comunicarea, la inspectoratele școlare, a Comisia judeţeană de mobilitate prezintă listele Înregistrarea la ISJ a contestaţiilor privind Soluţionarea contestaţiilor pentru
didactice/catedrelor la nivelul clasă/probelor practice/orale de profil pentru acordului/acordului de principiu/refuzului finale spre validare consiliului de administraţie aprobarea menţinerii în activitate ca titular în întregirea normei didactice de predare-
unităților de învățământ/consorțiilor stabilirea REDUCERII de activitate; afişarea pentru transfer al cadrelor didactice titulare al ISJ cu personalul didactic menţinut ca titular 2018-2019, peste vârsta de pensionare. Art. învă țare-evaluare prin transfer în
școlare. rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi prevăzute la art. 48 alin. (2) din peste vârsta de pensionare în 2018-2019 şi 28 consiliul de administraţie al unităţii
LUNI 5/2/2018 CA Încadrarea personalului didactic pe pagina web a inspectoratului şcolar. Metodologie. afişarea listelor finale la inspectoratul şcolar. şcolare şi comunicarea hotărârii, în scris,
titular + debutanţi cf art. 21 alin. (4) Se afişează şi lista cadrelor didactice titulare petentului şi inspectoratului școlar . Art.
detaşate în interesul învăţământului pentru 24
nesoluţionarea restrângerii de activitate.

Constituirea posturilor Organizarea inspecţiilor speciale la Comunicarea, la inspectoratele școlare, a Comunicarea, la inspectoratele școlare, a Înregistrarea la ISJ a contestaţiilor privind
didactice/catedrelor la nivelul clasă/probelor practice/orale de profil pentru acordului/acordului de principiu/refuzului acordului/refuzului pentru întregirea normei aprobarea menţinerii în activitate ca titular în
unităților de învățământ/consorțiilor stabilirea REDUCERII de activitate; afişarea pentru transfer al cadrelor didactice titulare didactice de predare-învățare-evaluare prin 2018-2019, peste vârsta de pensionare. Art.
școlare. rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi prevăzute la art. 48 alin. (2) din transfer. Art. 24 28
MARŢI 6/2/2018 Încadrarea personalului didactic pe pagina web a inspectoratului şcolar. Metodologie.
titular + debutanţi cf art. 21 alin. (4)

Constituirea posturilor Organizarea inspecţiilor speciale la Comunicarea, la inspectoratele școlare, a Comunicarea, la inspectoratele școlare, a TERMEN FINAL
didactice/catedrelor la nivelul clasă/probelor practice/orale de profil pentru acordului/acordului de principiu/refuzului acordului/refuzului pentru întregirea normei Înregistrarea la ISJ a contestaţiilor privind
unităților de învățământ/consorțiilor stabilirea REDUCERII de activitate; afişarea pentru transfer al cadrelor didactice titulare didactice de predare-învățare-evaluare prin aprobarea menţinerii în activitate ca titular în
școlare. rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi prevăzute la art. 48 alin. (2) din transfer. Art. 24 2018-2019, peste vârsta de pensionare. Art.
MIERCURI 7/2/2018 Încadrarea personalului didactic pe pagina web a inspectoratului şcolar. Metodologie. 28
titular + debutanţi cf art. 21 alin. (4)

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 3/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

Constituirea posturilor Organizarea inspecţiilor speciale la Comunicarea, la inspectoratele școlare, a TERMEN FINAL
didactice/catedrelor la nivelul clasă/probelor practice/orale de profil pentru acordului/acordului de principiu/refuzului Comunicarea, la inspectoratele școlare, a
unităților de învățământ/consorțiilor stabilirea REDUCERII de activitate; afişarea pentru transfer al cadrelor didactice titulare acordului/refuzului pentru întregirea normei
școlare. rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi prevăzute la art. 48 alin. (2) din didactice de predare-învățare-evaluare prin
JOI 8/2/2018 Încadrarea personalului didactic pe pagina web a inspectoratului şcolar. Metodologie. transfer. Art. 24
titular + debutanţi cf art. 21 alin. (4)

TERMEN FINAL TERMEN FINAL Stabilirea de către consiliul de Stabilirea de către consiliul de administrație Soluţionarea contestaţiilor de către TERMEN FINAL
Constituirea posturilor Organizarea inspecţiilor speciale la administra ție al ISJ , a listei finale a al inspectoratului școlar, a listei finale a consiliul de administraţie al ISJ, privind Emiterea și comunicarea deciziilor de
didactice/catedrelor la nivelul clasă/probelor practice/orale de profil pentru cadrelor didactice prevăzute la art. 48 alin. cadrelor didactice pentru care se aprobă aprobarea menţinerii în activitate, ca titular, în menţinere ca titular peste vârsta de
unităților de învățământ/consorțiilor stabilirea REDUCERII de activitate; afişarea (2) din Metodologie pentru care se acordă întregirea normei didactice prin transfer. anul şcolar 2018-2019, peste vârsta de pensionare în 2018-2019. Art. 28
VINERI 9/2/2018 CA școlare. rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi transferul. Art. 24 pensionare. Art. 28
Încadrarea personalului didactic pe pagina web a inspectoratului şcolar.
titular + debutanţi cf art. 21 alin. (4)

SÂMBĂTĂ 10/2/2018
DUMINICĂ 11/2/2018
Elaborarea ofertei școlii și stabilirea Analiza, corectarea şi avizarea
disciplinelor op ționale pentru anul proiectului de încadrare şi a ofertei de
școlar următor. posturi didactice/catedre
vacante/rezervate de către inspectoratul
LUNI 12/2/2018 şcolar.
ZONA: BLAJ + OCNA MUREŞ + JIDVEI

Elaborarea ofertei școlii și stabilirea Analiza, corectarea şi avizarea


disciplinelor op ționale pentru anul proiectului de încadrare şi a ofertei de
școlar următor. posturi didactice/catedre
vacante/rezervate de către inspectoratul
MARŢI 13/2/2018 şcolar.
ZONA: ALBA (URBAN) + ZLATNA

Elaborarea ofertei școlii și stabilirea Analiza, corectarea şi avizarea


disciplinelor op ționale pentru anul proiectului de încadrare şi a ofertei de
școlar următor. posturi didactice/catedre
vacante/rezervate de către inspectoratul
MIERCURI 14/2/2018 şcolar.
ZONA: ALBA (RURAL) + CÂMPENI

Elaborarea ofertei școlii și stabilirea Analiza, corectarea şi avizarea


disciplinelor op ționale pentru anul proiectului de încadrare şi a ofertei de
școlar următor. posturi didactice/catedre
vacante/rezervate de către inspectoratul
JOI 15/2/2018 şcolar.
ZONA: AIUD + ABRUD + BAIA DE ARIEŞ

TERMEN FINAL TERMEN FINAL


Elaborarea ofertei școlii și Analiza, corectarea şi avizarea proiectului
stabilirea disciplinelor op ționale de încadrare şi a ofertei de posturi
pentru anul școlar următor. didactice/catedre vacante/rezervate de către
VINERI 16/2/2018 inspectoratul şcolar.
ZONA: SEBEŞ + CUGIR + TEIUŞ

SÂMBĂTĂ 17/2/2018
DUMINICĂ 18/2/2018

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 4/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

Analiza, corectarea și avizarea


proiectului de încadrare și a ofertei de
posturi didactice/catedre
LUNI 19/2/2018 vacante/rezervate de către inspectoratul
școlar ( refacerea proiectului - după caz).

Analiza, corectarea și avizarea


proiectului de încadrare și a ofertei de
posturi didactice/catedre
MARŢI 20/2/2018 vacante/rezervate de către inspectoratul
școlar ( refacerea proiectului - după caz).

Emiterea și comunicarea TERMEN FINAL


deciziilor de transfer/întregire de Analiza, corectarea și avizarea
normă/completare de normă la proiectului de încadrare și a ofertei de
nivelul unităţii sau al consorţiului posturi didactice/catedre
MIERCURI 21/2/2018 (21 februarie - 2 martie 2018). vacante/rezervate de către inspectoratul
școlar ( refacerea proiectului - după caz).

Afi șarea la inspectoratul școlar a Înregistrarea cererilor pentru completarea


listei tuturor catedrelor normei didactice la inspectoratul școlar. Art.
JOI 22/2/2018 vacante/rezervate complete şi 33
incomplete.

TERMEN FINAL
Înregistrarea cererilor pentru completarea
VINERI 23/2/2018 normei didactice la inspectoratul școlar. Art.
33

SÂMBĂTĂ 24/2/2018
DUMINICĂ 25/2/2018
Organizarea inspecţiilor speciale
la clasă/probelor practice/orale
LUNI 26/2/2018 de profil pentru completarea
normei didactice.

Organizarea inspecţiilor speciale


la clasă/probelor practice/orale
MARŢI 27/2/2018 de profil pentru completarea
normei didactice.

Organizarea inspecţiilor speciale TERMEN FINAL TERMEN FINAL


la clasă/probelor practice/orale Comunicare la ISJ a situaţiei Comunicare la ISJ a condiţiilor specifice
de profil pentru completarea restrangerilor de activitate 2018-2019 de ocupare a posturilor didactice prin
normei didactice. transfer în cadrul etapei de soluţionare a
MIERCURI 28/2/2018
restrangerilor de activitate 2018-2019.

Organizarea inspecţiilor speciale


la clasă/probelor practice/orale
JOI 1/3/2018 de profil pentru completarea
normei didactice.

TERMEN FINAL TERMEN FINAL


Organizarea inspecţiilor speciale Emiterea și comunicarea deciziilor de
la clasă/probelor practice/orale transfer/întregire de normă/completare
de profil pentru completarea de normă la nivelul unităţii sau al
normei didactice, afişarea consorţiului (21 februarie - 2 martie
VINERI 2/3/2018 rezultatelor la sediul 2018).
inspectoratului școlar şi pe
pagina web a inspectoratului
şcolar.

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 5/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

SÂMBĂTĂ 3/3/2018
DUMINICĂ 4/3/2018
ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE Emiterea și comunicarea deciziilor de
organizată de comisia judeţeană completare a normei didactice/transfer (5
de mobilitate a personalului -9 martie 2018).
LUNI 5/3/2018 didactic, pentru completarea
normei didactice. Art. 33

Reactualizarea listei posturilor Afi șarea, la inspectoratul școlar, a listei Afişarea la sediile unităţilor de Înregistrarea la ISJ a dosarelor cadrelor
didactice/catedrelor cadrelor didactice care intră în restrângere învăţământ a condiţiilor specifice şi a didactice aflate în restrângere de
vacante/rezervate complete şi de activitate, începând cu data de 1 grilelor de evaluare aferente acestora activitate;
incomplete. septembrie 2018. Art. 38 (dacă este cazul) pentru ocuparea
Afi șarea la inspectoratul școlar a posturilor didactice/catedrelor vacante Comisia judeţeană de mobilitate a
listei tuturor posturilor prin transfer/pretransfer consimţit între personalului didactic și consilierul juridic
MARŢI 6/3/2018
didactice/catedrelor unităţile de învăţământ, avizate de al ISJ verifică și avizează dosarelor
vacante/rezervate complete şi inspectoratul şcolar. Art. 29 alin. (2) şi depuse, evaluează şi stabileşte
incomplete. Art. 38 Art. 43 punctajele. Art. 42

Organizarea inspecţiilor speciale la Înregistrarea la ISJ a dosarelor cadrelor


clasă/ probelor practice/ probelor orale didactice aflate în restrângere de
de profil (după caz) pentru soluţionarea activitate;
restrângerilor de activitate. Art. 4
Comisia judeţeană de mobilitate a
MIERCURI 7/3/2018 personalului didactic și consilierul juridic
al ISJ verifică și avizează dosarelor
depuse, evaluează şi stabileşte
punctajele. Art. 42

Organizarea inspecţiilor speciale la Înregistrarea la ISJ a dosarelor cadrelor


clasă/ probelor practice/ probelor orale didactice aflate în restrângere de
de profil (după caz) pentru soluţionarea activitate;
restrângerilor de activitate. Art. 4
Comisia judeţeană de mobilitate a
JOI 8/3/2018 personalului didactic și consilierul juridic
al ISJ verifică și avizează dosarelor
depuse, evaluează şi stabileşte
punctajele. Art. 42

TERMEN FINAL TERMEN FINAL Organizarea inspecţiilor speciale la TERMEN FINAL


Emiterea și comunicarea Absolvenţii/studenţii aflaţi în ultimul an de clasă/ probelor practice/ probelor orale Înregistrarea la ISJ a dosarelor cadrelor
deciziilor de completare a studii, care au contract MEN pentru mediul de profil (după caz) pentru soluţionarea didactice aflate în restrângere de
normei didactice/transfer (5 -9 rural, au obligaţia de a se prezenta la ISJ restrângerilor de activitate. Art. 4 activitate;
martie 2018). pentru a-şi exprima intenţia de a participa la
VINERI 9/3/2018 concursul naţional, sesiunea 2018. Comisia judeţeană de mobilitate a
personalului didactic și consilierul juridic
al ISJ verifică și avizează dosarelor
depuse, evaluează şi stabileşte
punctajele. Art. 42

SÂMBĂTĂ 10/3/2018
DUMINICĂ 11/3/2018
TERMEN FINAL Înregistrarea la ISJ a contesta țiilor la Organizarea inspecţiilor speciale la
Afi șarea la inspectoratul școlar punctajele acordate pentru soluţionarea clasă/ probelor practice/ probelor orale
şi pe pagina web a ISJ a listelor restrângerilor de activitate. Art. 42 de profil (după caz) pentru soluţionarea
cu punctajele cadrelor didactice restrângerilor de activitate. Art. 4
LUNI 12/3/2018 care solicită solu ționarea
restrângerii de activitate. Art. 42

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 6/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

TERMEN FINAL Organizarea inspecţiilor speciale la


Înregistrarea la ISJ a contesta țiilor la clasă/ probelor practice/ probelor orale
punctajele acordate pentru soluţionarea de profil (după caz) pentru soluţionarea
MARŢI 13/3/2018 restrângerilor de activitate. Art. 43 restrângerilor de activitate. Art. 4

Cadrele didactice aflate în Organizarea inspecţiilor speciale la


restrângere de activitate, depun clasă/ probelor practice/ probelor orale
dosarele pentru ob ținerea de profil (după caz) pentru soluţionarea
acordurilor / acordurilor de restrângerilor de activitate. Art. 4
principiu în vederea solu ționării
MIERCURI 14/3/2018 restrângerii de activitate, la
unităţile de învăţământ / CJRAE.
Art. 42

Cadrele didactice aflate în Organizarea inspecţiilor speciale la


restrângere de activitate, depun clasă/ probelor practice/ probelor orale
dosarele pentru ob ținerea de profil (după caz) pentru soluţionarea
acordurilor / acordurilor de restrângerilor de activitate. Art. 4
principiu în vederea solu ționării
JOI 15/3/2018 restrângerii de activitate, la
unităţile de învăţământ / CJRAE.
Art. 42

Cadrele didactice aflate în Organizarea inspecţiilor speciale la


restrângere de activitate, depun clasă/ probelor practice/ probelor orale
dosarele pentru ob ținerea de profil (după caz) pentru soluţionarea
acordurilor / acordurilor de restrângerilor de activitate. Art. 4
principiu în vederea solu ționării
VINERI 16/3/2018 restrângerii de activitate, la
unităţile de învăţământ / CJRAE.
Art. 42

SÂMBĂTĂ 17/3/2018
DUMINICĂ 18/3/2018
TERMEN FINAL Solu ționarea contesta țiilor la punctajele TERMEN FINAL Analiza şi validarea în consiliul de
Cadrele didactice aflate în acordate pentru restrângeri de activitate, în Desfăşurarea inspecţiilor speciale la administrație al unității de învățământ a
restrângere de activitate, depun consiliul de administrație al ISJ și afișarea clasă/ probelor practice/ orale de profil. solicitărilor și comunicarea hotărârii cu
dosarele pentru ob ținerea punctajelor finale la inspectoratul școlar şi pe Afişarea rezultatelor la sediul privire la validarea/nevalidarea acordurilor
acordurilor / acordurilor de pagina web a inspectoratului şcolar. inspectoratului școlar şi pe pagina web a sau acordurilor de principiu pentru
principiu în vederea solu ționării inspectoratului şcolar. Art. 4 transfer. Art. 43
LUNI 19/3/2018 CA restrângerii de activitate, la
unităţile de învăţământ / CJRAE.
Art. 42

Cadrele didactice titulare care Înregistrarea contestaţiilor, adresate TERMEN FINAL


solicită solu ționarea restrângerii conducerii unității de învăţământ, privind Analiza şi validarea în consiliul de
de activitate depun acordurile/acordurile de principiu emise de administrație al unității de învățământ a
acordurile/acordurile de principiu unitățile de învățământ, de către personalul solicitărilor și comunicarea hotărârii cu
MARŢI 20/3/2018 la Comisia de mobilitate a didactic titular care solicită transfer privire la validarea/nevalidarea acordurilor
personalului didactic constituită consim țit între unitățile de învățământ. Art. sau acordurilor de principiu pentru
la nivelul ISJ. Art. 44 43 alin. (4) transfer. Art. 43

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 7/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

Cadrele didactice titulare care TERMEN FINAL Solu ționarea contestaţiilor adresate
solicită solu ționarea restrângerii Înregistrarea contestaţiilor, adresate conducerii unităţilor de învăţământ
de activitate depun conducerii unității de învăţământ, privind privind acordurile/acordurile de principiu
acordurile/acordurile de principiu acordurile/acordurile de principiu emise de pentru transfer emise de unită țile de
la Comisia de mobilitate a unitățile de învățământ, de către personalul învă țământ. Art. 43 alin. (4)
MIERCURI 21/3/2018 personalului didactic constituită didactic titular care solicită transfer
la nivelul ISJ. Art. 44 consim țit între unitățile de învățământ. Art.
43 alin. (4)

Cadrele didactice titulare care Solu ționarea contestaţiilor adresate


solicită solu ționarea restrângerii conducerii unităţilor de învăţământ
de activitate depun privind acordurile/acordurile de principiu
acordurile/acordurile de principiu pentru transfer emise de unită țile de
la Comisia de mobilitate a învă țământ. Art. 43 alin. (4)
JOI 22/3/2018 personalului didactic constituită
la nivelul ISJ. Art. 44

Cadrele didactice titulare care TERMEN FINAL


solicită solu ționarea restrângerii Solu ționarea contestaţiilor adresate
de activitate depun conducerii unităţilor de învăţământ
acordurile/acordurile de principiu privind acordurile/acordurile de principiu
VINERI 23/3/2018 la Comisia de mobilitate a pentru transfer emise de unită țile de
personalului didactic constituită învă țământ. Art. 43 alin. (4)
la nivelul ISJ. Art. 44

SÂMBĂTĂ 24/3/2018
DUMINICĂ 25/3/2018
TERMEN FINAL Unităţile de învăţământ comunică la ISJ,
Cadrele didactice titulare care pentru avizare, condiţiile specifice şi
solicită solu ționarea restrângerii grilele de evaluare aferente acestora (dacă
de activitate depun este cazul) pentru ocuparea posturilor
acordurile/acordurile de principiu didactice/catedrelor vacante prin pretransfer
LUNI 26/3/2018 la Comisia de mobilitate a consimţit între unităţile de învăţământ (nu
personalului didactic constituită pot fi modificate condițiile specifice
la nivelul ISJ. Art. 44 comunicate pentru etapa de transfer
consimţit).

ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE Înregistrarea contesta țiilor la inspectoratul Unităţile de învăţământ comunică la ISJ,
organizată de comisia judeţeană școlar cu privire la modul de soluționare în pentru avizare, condiţiile specifice şi
de mobilitate a personalului şedinţa de repartizare a restrângerilor de grilele de evaluare aferente acestora (dacă
didactic, pentru soluţionarea activitate. Art. 49-50 este cazul) pentru ocuparea posturilor
cererilor de restrângere de didactice/catedrelor vacante prin pretransfer
activitate. consimţit între unităţile de învăţământ (nu
MARŢI 27/3/2018 Art. 45-49 pot fi modificate condițiile specifice
comunicate pentru etapa de transfer
consimţit).

TERMEN FINAL Unităţile de învăţământ comunică la ISJ,


Înregistrarea contesta țiilor la inspectoratul pentru avizare, condiţiile specifice şi
școlar cu privire la modul de soluționare în grilele de evaluare aferente acestora (dacă
şedinţa de repartizare a restrângerilor de este cazul) pentru ocuparea posturilor
activitate. Art. 49-51 didactice/catedrelor vacante prin pretransfer
consimţit între unităţile de învăţământ (nu
MIERCURI 28/3/2018 pot fi modificate condițiile specifice
comunicate pentru etapa de transfer
consimţit).

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 8/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

Solu ționarea contesta țiilor Emiterea și comunicarea deciziilor de TERMEN FINAL


referitoare la soluţionarea în repartizare pentru soluţionarea Unităţile de învăţământ comunică la ISJ,
şedinţa de repartizare a cererilor restrângerilor de activitate (29 martie - 11 pentru avizare, condiţiile specifice şi
de transfer pentru restrângere aprilie 2018). grilele de evaluare aferente acestora (dacă
de activitate, în consiliul de este cazul) pentru ocuparea posturilor
administra ție al ISJ. didactice/catedrelor vacante prin pretransfer
JOI 29/3/2018 CA consimţit între unităţile de învăţământ (nu
pot fi modificate condițiile specifice
comunicate pentru etapa de transfer
consimţit).

Reactualizarea listei posturilor Afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a


didactice/catedrelor condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare
vacante/rezervate şi afi șarea aferente acestora (dacă este cazul) pentru
acesteia la inspectoratul școlar. ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante prin pretransfer consimţit între
unităţile de învăţământ, avizate de
VINERI 30/3/2018 inspectoratele şcolare (nu pot fi modificate
condițiile specifice comunicate pentru etapa
de transfer consimţit).

SÂMBĂTĂ 31/3/2018
DUMINICĂ 1/4/2018
LUNI 2/4/2018
Depunerea și înregistrarea Depunerea la inspectoratele școlare a Depunerea și înregistrarea cererilor pentru
dosarelor de înscriere la dosarelor de către cadrele didactice care obţinerea acordului de principiu, la
inspectoratul şcolar privind solicită pretransfer prin schimb de secretariatele unităților de învățământ, de
repartizarea pe perioadă posturi în baza consimţământului scris, către cadrele didactice titulare care solicită
nedeterminată în baza respectiv pretransfer consim țit între continuitate pentru detaşare la cerere în
prevederilor art. 253. unită țile de învă țământ; anul școlar 2018-2019. Art. 84
Art. 51-52 Verificarea și avizarea dosarelor depuse
MARŢI 3/4/2018
de către comisia judeţeană de mobilitate
a personalului didactic şi consilierul
juridic al inspectoratului școlar.

Depunerea și înregistrarea Verificarea dosarelor depuse pentru Depunerea la inspectoratele școlare a Depunerea și înregistrarea cererilor pentru
dosarelor de înscriere la titularizare în baza art. 253 de către dosarelor de către cadrele didactice care obţinerea acordului de principiu, la
inspectoratul şcolar privind comisia judeţeană de mobilitate a solicită pretransfer prin schimb de secretariatele unităților de învățământ, de
repartizarea pe perioadă personalului didactic și consilierul juridic posturi în baza consimţământului scris, către cadrele didactice titulare care solicită
nedeterminată în baza al inspectoratului școlar. respectiv pretransfer consim țit între continuitate pentru detaşare la cerere în
prevederilor art. 253. unită țile de învă țământ; anul școlar 2018-2019. Art. 84
Art. 51-52 Verificarea și avizarea dosarelor depuse
MIERCURI 4/4/2018
de către comisia judeţeană de mobilitate
a personalului didactic şi consilierul
juridic al inspectoratului școlar.

Depunerea și înregistrarea Verificarea dosarelor depuse pentru Depunerea la inspectoratele școlare a Depunerea și înregistrarea cererilor pentru
dosarelor de înscriere la titularizare în baza art. 253 de către dosarelor de către cadrele didactice care obţinerea acordului de principiu, la
inspectoratul şcolar privind comisia judeţeană de mobilitate a solicită pretransfer prin schimb de secretariatele unităților de învățământ, de
repartizarea pe perioadă personalului didactic și consilierul juridic posturi în baza consimţământului scris, către cadrele didactice titulare care solicită
nedeterminată în baza al inspectoratului școlar. respectiv pretransfer consim țit între continuitate pentru detaşare la cerere în
prevederilor art. 253. unită țile de învă țământ; anul școlar 2018-2019. Art. 84
Art. 51-52 Verificarea și avizarea dosarelor depuse
JOI 5/4/2018
de către comisia judeţeană de mobilitate
a personalului didactic şi consilierul
juridic al inspectoratului școlar.

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 9/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

Depunerea și înregistrarea Verificarea dosarelor depuse pentru Depunerea la inspectoratele școlare a Depunerea și înregistrarea cererilor pentru
dosarelor de înscriere la titularizare în baza art. 253 de către dosarelor de către cadrele didactice care obţinerea acordului de principiu, la
inspectoratul şcolar privind comisia judeţeană de mobilitate a solicită pretransfer prin schimb de secretariatele unităților de învățământ, de
repartizarea pe perioadă personalului didactic și consilierul juridic posturi în baza consimţământului scris, către cadrele didactice titulare care solicită
nedeterminată în baza al inspectoratului școlar. respectiv pretransfer consim țit între continuitate pentru detaşare la cerere în
prevederilor art. 253. unită țile de învă țământ; anul școlar 2018-2019. Art. 84
Art. 51-52 Verificarea și avizarea dosarelor depuse
VINERI 6/4/2018
de către comisia judeţeană de mobilitate
a personalului didactic şi consilierul
juridic al inspectoratului școlar.

SÂMBĂTĂ 7/4/2018
DUMINICĂ 8/4/2018
LUNI 9/4/2018
Depunerea și înregistrarea Verificarea dosarelor depuse pentru Depunerea la inspectoratele școlare a Depunerea și înregistrarea cererilor pentru
dosarelor de înscriere la titularizare în baza art. 253 de către dosarelor de către cadrele didactice care obţinerea acordului de principiu, la
inspectoratul şcolar privind comisia judeţeană de mobilitate a solicită pretransfer prin schimb de secretariatele unităților de învățământ, de
repartizarea pe perioadă personalului didactic și consilierul juridic posturi în baza consimţământului scris, către cadrele didactice titulare care solicită
nedeterminată în baza al inspectoratului școlar. respectiv pretransfer consim țit între continuitate pentru detaşare la cerere în
prevederilor art. 253. unită țile de învă țământ; anul școlar 2018-2019. Art. 84
Art. 51-52 Verificarea și avizarea dosarelor depuse
MARŢI 10/4/2018 de către comisia judeţeană de mobilitate
a personalului didactic şi consilierul
juridic al inspectoratului școlar.

Depunerea și înregistrarea Verificarea dosarelor depuse pentru Depunerea la inspectoratele școlare a TERMEN FINAL Depunerea și înregistrarea cererilor pentru
dosarelor de înscriere la titularizare în baza art. 253 de către dosarelor de către cadrele didactice care Emiterea și comunicarea deciziilor de obţinerea acordului de principiu, la
inspectoratul şcolar privind comisia judeţeană de mobilitate a solicită pretransfer prin schimb de repartizare pentru soluţionarea secretariatele unităților de învățământ, de
repartizarea pe perioadă personalului didactic și consilierul juridic posturi în baza consimţământului scris, restrângerilor de activitate (29 martie - 11 către cadrele didactice titulare care solicită
nedeterminată în baza al inspectoratului școlar. respectiv pretransfer consim țit între aprilie 2018). continuitate pentru detaşare la cerere în
prevederilor art. 253. unită țile de învă țământ; anul școlar 2018-2019. Art. 84
Art. 51-52 Verificarea și avizarea dosarelor depuse
MIERCURI 11/4/2018 de către comisia judeţeană de mobilitate
a personalului didactic şi consilierul
juridic al inspectoratului școlar.

TERMEN FINAL Verificarea dosarelor depuse pentru TERMEN FINAL Înregistrarea, analizarea şi soluţionarea TERMEN FINAL
Depunerea și înregistrarea titularizare în baza art. 253 de către Depunerea la inspectoratele școlare a cererilor de concediu fără plată în consiliile Depunerea și înregistrarea cererilor pentru
dosarelor de înscriere la comisia judeţeană de mobilitate a dosarelor de către cadrele didactice care de administraţie ale unităţilor de învăţământ obţinerea acordului de principiu, la
inspectoratul şcolar privind personalului didactic și consilierul juridic solicită pretransfer prin schimb de şi transmiterea situaţiei la inspectoratul secretariatele unităților de învățământ, de
repartizarea pe perioadă al inspectoratului școlar. posturi în baza consimţământului scris, şcolar. către cadrele didactice titulare care solicită
nedeterminată în baza respectiv pretransfer consim țit între continuitate pentru detaşare la cerere în
prevederilor art. 253. unită țile de învă țământ; anul școlar 2018-2019. Art. 84
JOI 12/4/2018 Art. 51-52 Verificarea și avizarea dosarelor depuse
de către comisia judeţeană de mobilitate
a personalului didactic şi consilierul
juridic al inspectoratului școlar.

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 10/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

Afi șarea la inspectoratul școlar şi TERMEN FINAL Înregistrarea la secretariatul unită ții de Depunerea și înregistrarea la Desfășurarea inspecţiilor speciale la Înregistrarea cererilor la secretariatele Înregistrarea, analizarea şi soluţionarea
pe pagina web a ISJ a listelor cu Verificarea dosarelor depuse pentru învățământ, a cererilor personalului didactic secretariatele unităților de învățământ, a clasă/probelor practice/orale de profil pentru unităților de învățământ pentru reîncadrarea cererilor de concediu fără plată în consiliile
punctajele cadrelor didactice titularizare în baza art. 253 de către angajat pe perioadă determinată, în vederea cererilor personalului didactic angajat cu pretransfer consimţit. în anul școlar 2018-2019, în funcția de de administraţie ale unităţilor de învăţământ
înscrise la etapa de pretransfer comisia judeţeană de mobilitate a prelungirii duratei contractului individual de contract individual de muncă pe perioadă Afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului personal didactic a personalului didactic şi transmiterea situaţiei la inspectoratul
consim țit între unitățile de personalului didactic și consilierul juridic muncă în anul şcolar 2018-2019, conform determinată, în vederea prelungirii duratei școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar. pensionat, care a avut calitatea de titular în şcolar.
învățământ. al inspectoratului școlar. prevederilor art. 81 din Metodologie; contractului individual de muncă pe învăţământul preuniversitar şi care nu a
(Personal care a dobândit cel puţin perioadă determinată în anul şcolar 2018- depășit cu 3 ani vârsta de pensionare,
definitivarea în învăţământ sau este înscris 2019, conform prevederilor art. 81 și 85 din raportată la data de 1 septembrie 2018, cu
la examenul naţional de definitivat - sesiunea Metodologie (continuitate la suplinire - condiţia suspendării pensiei pe perioada
2018, în baza mediei de repartizare min. 5). reîncadrării.
VINERI 13/4/2018 minimum 7.00 obţinute la concursurile
naţionale, sesiunile 2017, 2016, respectiv
2017, 2016, 2015 şi/sau 2014 pentru
învăţători/institutori/profesori pentru
învăţământ primar).

SÂMBĂTĂ 14/4/2018
DUMINICĂ 15/4/2018
ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE Depunerea cererilor/dosarelor de către Înregistrarea la ISJ a contesta țiilor la Desfășurarea inspecţiilor speciale la Înregistrarea cererilor la secretariatele unităților Înregistrarea, analizarea şi soluţionarea Înregistrarea la secretariatul unită ții de
organizată de comisia judeţeană cadrele didactice care solicită punctajele acordate pentru pretransfer clasă/probelor practice/orale de profil de învățământ pentru reîncadrarea în anul școlar cererilor de concediu fără plată în consiliile învățământ, a cererilor personalului didactic
de mobilitate a personalului pretransfer la unită țile de învă țământ consimţit. pentru pretransfer consimţit. 2018-2019, în funcția de personal didactic a de administraţie ale unităţilor de învăţământ angajat pe perioadă determinată, în vederea
didactic, pentru titularizare care au publicat posturi Afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului personalului didactic pensionat, care a avut şi transmiterea situaţiei la inspectoratul prelungirii duratei contractului individual de
conform prevederilor art. 253. didactice/catedre vacante pentru școlar şi pe pagina web a inspectoratului calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi şcolar. muncă în anul şcolar 2018-2019, conform
Art. 52 ob ținerea acordului de principiu pentru şcolar. care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, prevederilor art. 81 din Metodologie;
pretransfer, precum şi la unităţile de raportată la data de 1 septembrie 2018, cu (Personal care a dobândit cel puţin
Depunerea și înregistrarea învăţământ la care sunt titulare cadre condiţia suspendării pensiei pe perioada definitivarea în învăţământ sau este înscris
contesta țiilor la ISJ, referitor la didactice care au depus cereri de reîncadrării. la examenul naţional de definitivat - sesiunea
repartizările pe perioadă pretransfer, pentru ob ținerea acordului 2018, în baza mediei de repartizare
LUNI 16/4/2018 nedeterminată conform art. 253, de principiu pentru pretransfer. minimum 7.00 obţinute la concursurile
făcute în şedinţa de repartizare. naţionale, sesiunile 2017, 2016, respectiv
2017, 2016, 2015 şi/sau 2014 pentru
învăţători/institutori/profesori pentru
învăţământ primar).

Înregistrarea la secretariatul TERMEN FINAL Depunerea cererilor/dosarelor de către TERMEN FINAL Desfășurarea inspecţiilor speciale la Înregistrarea cererilor la secretariatele TERMEN FINAL
unită ții de învățământ, a cererilor Depunerea și înregistrarea contesta țiilor cadrele didactice care solicită Înregistrarea la ISJ a contesta țiilor la clasă/probelor practice/orale de profil pentru unităților de învățământ pentru reîncadrarea Înregistrarea, analizarea şi soluţionarea
personalului didactic angajat pe la ISJ, referitor la repartizările pe pretransfer la unită țile de învă țământ punctajele acordate pentru pretransfer pretransfer consimţit. în anul școlar 2018-2019, în funcția de cererilor de concediu fără plată în consiliile
perioadă determinată, în vederea perioadă nedeterminată conform art. care au publicat posturi consimţit. Afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului personal didactic a personalului didactic de administraţie ale unităţilor de învăţământ
prelungirii duratei contractului 253, făcute în şedinţa de repartizare. didactice/catedre vacante pentru școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar. pensionat, care a avut calitatea de titular în şi transmiterea situaţiei la inspectoratul
individual de muncă în anul şcolar ob ținerea acordului de principiu pentru învăţământul preuniversitar şi care nu a şcolar.
2018-2019, conform prevederilor pretransfer, precum şi la unităţile de depășit cu 3 ani vârsta de pensionare,
art. 81 din Metodologie; învăţământ la care sunt titulare cadre raportată la data de 1 septembrie 2018, cu
(Personal care a dobândit cel puţin didactice care au depus cereri de condiţia suspendării pensiei pe perioada
definitivarea în învăţământ sau pretransfer, pentru ob ținerea acordului reîncadrării.
este înscris la examenul naţional de de principiu pentru pretransfer.
definitivat - sesiunea 2018, în baza Depunerea și înregistrarea la secretariatele
mediei de repartizare minimum unităților de învățământ, a cererilor
MARŢI 17/4/2018 7.00 obţinute la concursurile personalului didactic angajat cu contract
naţionale, sesiunile 2017, 2016, individual de muncă pe perioadă
respectiv 2017, 2016, 2015 şi/sau determinată, în vederea prelungirii duratei
2014 pentru contractului individual de muncă pe
învăţători/institutori/profesori pentru perioadă determinată în anul şcolar 2018-
învăţământ primar). 2019, conform prevederilor art. 81 și 85 din
Metodologie (continuitate la suplinire -
min. 5).

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 11/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

Reactualizarea listei posturilor Solu ționarea contesta țiilor referitoare la Depunerea cererilor/dosarelor de către Solu ționarea contesta țiilor la punctajele Desfășurarea inspecţiilor speciale la Înregistrarea cererilor la secretariatele Înregistrarea la secretariatul unită ții de
didactice/catedrelor vacante şi repartizările făcute în şedinţa de cadrele didactice care solicită acordate pentru pretransfer consimţit, în clasă/probelor practice/orale de profil pentru unităților de învățământ pentru reîncadrarea învățământ, a cererilor personalului didactic
rezervate, complete şi incomplete, repartizare, conform prevederilor art. pretransfer la unită țile de învă țământ consiliul de administra ție al pretransfer consimţit. în anul școlar 2018-2019, în funcția de angajat pe perioadă determinată, în vederea
ca urmare a repartizării cadrelor 253, în consiliul de administra ție al ISJ. care au publicat posturi inspectoratului școlar. Afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului personal didactic a personalului didactic prelungirii duratei contractului individual de
didactice conform prevederilor art. didactice/catedre vacante pentru Afi șarea punctajelor finale pentru școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar. pensionat, care a avut calitatea de titular în
muncă în anul şcolar 2018-2019, conform
253: ob ținerea acordului de principiu pentru pretransfer consimţit la sediul învăţământul preuniversitar şi care nu a prevederilor art. 81 din Metodologie;
Afi șarea acestei liste la pretransfer, precum şi la unităţile de inspectoratului școlar şi pe pagina web a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, (Personal care a dobândit cel puţin
inspectoratul școlar. învăţământ la care sunt titulare cadre inspectoratului şcolar. raportată la data de 1 septembrie 2018, cu definitivarea în învăţământ sau este înscris
didactice care au depus cereri de condiţia suspendării pensiei pe perioada la examenul naţional de definitivat - sesiunea
pretransfer, pentru ob ținerea acordului reîncadrării. 2018, în baza mediei de repartizare
de principiu pentru pretransfer. minimum 7.00 obţinute la concursurile
Depunerea și înregistrarea la secretariatele naţionale, sesiunile 2017, 2016, respectiv
MIERCURI 18/4/2018 CA unităților de învățământ, a cererilor 2017, 2016, 2015 şi/sau 2014 pentru
personalului didactic angajat cu contract învăţători/institutori/profesori pentru
individual de muncă pe perioadă învăţământ primar).
determinată, în vederea prelungirii duratei
contractului individual de muncă pe
perioadă determinată în anul şcolar 2018-
2019, conform prevederilor art. 81 și 85 din
Metodologie (continuitate la suplinire -
min. 5).

Verificarea și publicarea listei Emiterea și comunicarea deciziilor de Depunerea cererilor/dosarelor de către Desfășurarea inspecţiilor speciale la TERMEN FINAL TERMEN FINAL TERMEN FINAL
finale reactualizate cu posturile repartizare pentru titularizare conform cadrele didactice care solicită clasă/probelor practice/orale de profil Înregistrarea cererilor la secretariatele unităților Înregistrarea la secretariatul unită ții de Depunerea și înregistrarea la
didactice/catedrele prevederilor art. 253 pretransfer la unită țile de învă țământ pentru pretransfer consimţit. de învățământ pentru reîncadrarea în anul școlar învățământ, a cererilor personalului didactic secretariatele unităților de învățământ, a
vacante/rezervate pentru (19-27 aprilie 2018) care au publicat posturi Afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului 2018-2019, în funcția de personal didactic a angajat pe perioadă determinată, în vederea cererilor personalului didactic angajat cu
concursul naţional. didactice/catedre vacante pentru școlar şi pe pagina web a inspectoratului personalului didactic pensionat, care a avut prelungirii duratei contractului individual de contract individual de muncă pe perioadă
ob ținerea acordului de principiu pentru şcolar. calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi muncă în anul şcolar 2018-2019, conform determinată, în vederea prelungirii duratei
pretransfer, precum şi la unităţile de care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, prevederilor art. 81 din Metodologie; contractului individual de muncă pe
învăţământ la care sunt titulare cadre raportată la data de 1 septembrie 2018, cu (Personal care a dobândit cel puţin perioadă determinată în anul şcolar 2018-
didactice care au depus cereri de condiţia suspendării pensiei pe perioada definitivarea în învăţământ sau este înscris 2019, conform prevederilor art. 81 și 85 din
pretransfer, pentru ob ținerea acordului reîncadrării. la examenul naţional de definitivat - sesiunea Metodologie (continuitate la suplinire -
de principiu pentru pretransfer. 2018, în baza mediei de repartizare min. 5).
minimum 7.00 obţinute la concursurile
JOI 19/4/2018 naţionale, sesiunile 2017, 2016, respectiv
2017, 2016, 2015 şi/sau 2014 pentru
învăţători/institutori/profesori pentru
învăţământ primar).

Înregistrarea dosarelor de Depunerea cererilor/dosarelor de către Înregistrarea, la centrul de înscriere, a Desfășurarea inspecţiilor speciale la Înregistrarea cererilor de înscriere,
înscriere a candida ților la cadrele didactice care solicită dosarelor de înscriere, însoțite de clasă/probelor practice/orale de profil pentru înso țite de documentele solicitate în
concursul naţional de ocupare a pretransfer la unită țile de învă țământ documentele solicitate în acestea, pentru pretransfer consimţit. acestea, ale candida ților care
posturilor didactice/ catedrelor care au publicat posturi deta șare la cerere prin concurs sau Afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului beneficiază de prelungirea contractului
vacante şi rezervate, inclusiv didactice/catedre vacante pentru detaşare la cerere prin concurs specific. școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar. individual de muncă pe perioadă
pentru absolven ții promo ției ob ținerea acordului de principiu pentru determinată în anul școlar 2018-2019 și
2018, la centrul de înscriere. pretransfer, precum şi la unităţile de a celor care solicită angajare pe
VINERI 20/4/2018 învăţământ la care sunt titulare cadre perioadă determinată în baza mediilor de
didactice care au depus cereri de repartizare obţinute la concursurile de
pretransfer, pentru ob ținerea acordului titularizare sesiunile 2017, 2016, 2015,
de principiu pentru pretransfer. 2014, 2013 sau 2012.

SÂMBĂTĂ 21/4/2018
DUMINICĂ 22/4/2018

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 12/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

Înregistrarea dosarelor de Verificarea și avizarea dosarelor Depunerea cererilor/dosarelor de către Înregistrarea, la centrul de înscriere, a Desfășurarea inspecţiilor speciale la Înregistrarea cererilor de înscriere, Verificarea și avizarea dosarelor pentru
înscriere a candida ților la înregistrate de candidaţi în perioada 20 cadrele didactice care solicită dosarelor de înscriere, însoțite de clasă/probelor practice/orale de profil pentru înso țite de documentele solicitate în detaşare la cerere prin concurs specific
concursul naţional de ocupare a aprilie - 3 mai 2018 de către comisia pretransfer la unită țile de învă țământ documentele solicitate în acestea, pentru pretransfer consimţit. acestea, ale candida ților care de către comisia de mobilitate a personalului
posturilor didactice/ catedrelor judeţeană de organizare și desfășurare a care au publicat posturi deta șare la cerere prin concurs sau Afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului beneficiază de prelungirea contractului didactic din învățământul preuniversitar și
vacante şi rezervate, inclusiv concursului și consilierul juridic al didactice/catedre vacante pentru detaşare la cerere prin concurs specific. școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar. individual de muncă pe perioadă consilierul juridic al inspectoratului școlar.
pentru absolven ții promo ției inspectoratului școlar. ob ținerea acordului de principiu pentru determinată în anul școlar 2018-2019 și
2018, la centrul de înscriere. pretransfer, precum şi la unităţile de a celor care solicită angajare pe
LUNI 23/4/2018 învăţământ la care sunt titulare cadre perioadă determinată în baza mediilor de
didactice care au depus cereri de repartizare obţinute la concursurile de
pretransfer, pentru ob ținerea acordului titularizare sesiunile 2017, 2016, 2015,
de principiu pentru pretransfer. 2014, 2013 sau 2012.

Înregistrarea dosarelor de Verificarea și avizarea dosarelor Depunerea cererilor/dosarelor de către Înregistrarea, la centrul de înscriere, a Desfășurarea inspecţiilor speciale la Înregistrarea cererilor de înscriere, Verificarea și avizarea dosarelor pentru
înscriere a candida ților la înregistrate de candidaţi în perioada 20 cadrele didactice care solicită dosarelor de înscriere, însoțite de clasă/probelor practice/orale de profil pentru înso țite de documentele solicitate în detaşare la cerere prin concurs specific
concursul naţional de ocupare a aprilie - 3 mai 2018 de către comisia pretransfer la unită țile de învă țământ documentele solicitate în acestea, pentru pretransfer consimţit. acestea, ale candida ților care de către comisia de mobilitate a personalului
posturilor didactice/ catedrelor judeţeană de organizare și desfășurare a care au publicat posturi deta șare la cerere prin concurs sau Afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului beneficiază de prelungirea contractului didactic din învățământul preuniversitar și
vacante şi rezervate, inclusiv concursului și consilierul juridic al didactice/catedre vacante pentru detaşare la cerere prin concurs specific. școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar. individual de muncă pe perioadă consilierul juridic al inspectoratului școlar.
pentru absolven ții promo ției inspectoratului școlar. ob ținerea acordului de principiu pentru determinată în anul școlar 2018-2019 și
2018, la centrul de înscriere. pretransfer, precum şi la unităţile de a celor care solicită angajare pe
MARŢI 24/4/2018 învăţământ la care sunt titulare cadre perioadă determinată în baza mediilor de
didactice care au depus cereri de repartizare obţinute la concursurile de
pretransfer, pentru ob ținerea acordului titularizare sesiunile 2017, 2016, 2015,
de principiu pentru pretransfer. 2014, 2013 sau 2012.

Înregistrarea dosarelor de Verificarea și avizarea dosarelor Depunerea cererilor/dosarelor de către Înregistrarea, la centrul de înscriere, a Desfășurarea inspecţiilor speciale la Înregistrarea cererilor de înscriere, Verificarea și avizarea dosarelor pentru
înscriere a candida ților la înregistrate de candidaţi în perioada 20 cadrele didactice care solicită dosarelor de înscriere, însoțite de clasă/probelor practice/orale de profil pentru înso țite de documentele solicitate în detaşare la cerere prin concurs specific
concursul naţional de ocupare a aprilie - 3 mai 2018 de către comisia pretransfer la unită țile de învă țământ documentele solicitate în acestea, pentru pretransfer consimţit. acestea, ale candida ților care de către comisia de mobilitate a personalului
posturilor didactice/ catedrelor judeţeană de organizare și desfășurare a care au publicat posturi deta șare la cerere prin concurs sau Afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului beneficiază de prelungirea contractului didactic din învățământul preuniversitar și
vacante şi rezervate, inclusiv concursului și consilierul juridic al didactice/catedre vacante pentru detaşare la cerere prin concurs specific. școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar. individual de muncă pe perioadă consilierul juridic al inspectoratului școlar.
pentru absolven ții promo ției inspectoratului școlar. ob ținerea acordului de principiu pentru determinată în anul școlar 2018-2019 și
2018, la centrul de înscriere. pretransfer, precum şi la unităţile de a celor care solicită angajare pe
MIERCURI 25/4/2018 învăţământ la care sunt titulare cadre perioadă determinată în baza mediilor de
didactice care au depus cereri de repartizare obţinute la concursurile de
pretransfer, pentru ob ținerea acordului titularizare sesiunile 2017, 2016, 2015,
de principiu pentru pretransfer. 2014, 2013 sau 2012.

Înregistrarea dosarelor de Verificarea și avizarea dosarelor TERMEN FINAL Înregistrarea, la centrul de înscriere, a TERMEN FINAL Înregistrarea cererilor de înscriere, Verificarea și avizarea dosarelor pentru
înscriere a candida ților la înregistrate de candidaţi în perioada 20 Depunerea cererilor/dosarelor de către dosarelor de înscriere, însoțite de Desfășurarea inspecţiilor speciale la înso țite de documentele solicitate în detaşare la cerere prin concurs specific
concursul naţional de ocupare a aprilie - 3 mai 2018 de către comisia cadrele didactice care solicită documentele solicitate în acestea, pentru clasă/probelor practice/orale de profil pentru acestea, ale candida ților care de către comisia de mobilitate a personalului
posturilor didactice/ catedrelor judeţeană de organizare și desfășurare a pretransfer la unită țile de învă țământ deta șare la cerere prin concurs sau pretransfer consimţit. beneficiază de prelungirea contractului didactic din învățământul preuniversitar și
vacante şi rezervate, inclusiv concursului și consilierul juridic al care au publicat posturi detaşare la cerere prin concurs specific. Afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului individual de muncă pe perioadă consilierul juridic al inspectoratului școlar.
pentru absolven ții promo ției inspectoratului școlar. didactice/catedre vacante pentru școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar. determinată în anul școlar 2018-2019 și
2018, la centrul de înscriere. ob ținerea acordului de principiu pentru a celor care solicită angajare pe
JOI 26/4/2018 pretransfer, precum şi la unităţile de perioadă determinată în baza mediilor de
învăţământ la care sunt titulare cadre repartizare obţinute la concursurile de
didactice care au depus cereri de titularizare sesiunile 2017, 2016, 2015,
pretransfer, pentru ob ținerea acordului 2014, 2013 sau 2012.
de principiu pentru pretransfer.

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 13/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

Înregistrarea dosarelor de Verificarea și avizarea dosarelor Analiza, în consiliile de administra ție al Înregistrarea, la centrul de înscriere, a Depunerea contestaţiilor privind acordurile de TERMEN FINAL Verificarea și avizarea dosarelor pentru
înscriere a candida ților la înregistrate de candidaţi în perioada 20 unită ților de învă țământ , a solicitărilor dosarelor de înscriere, însoțite de principiu emise de unită țile de învă țământ, de Emiterea și comunicarea deciziilor de detaşare la cerere prin concurs specific
concursul naţional de ocupare a aprilie - 3 mai 2018 de către comisia depuse de cadrele didactice titulare și documentele solicitate în acestea, pentru către personalul didactic titular care solicită repartizare pentru titularizare conform de către comisia de mobilitate a personalului
posturilor didactice/ catedrelor judeţeană de organizare și desfășurare a comunicarea hotărârii cu privire la deta șare la cerere prin concurs sau pretransfer consim țit , la comisia judeţeană de prevederilor art. 253 didactic din învățământul preuniversitar și
vacante şi rezervate, inclusiv concursului și consilierul juridic al emiterea/neemiterea acordului de principiu detaşare la cerere prin concurs specific. mobilitate a personalului didactic. (19-27 aprilie 2018) consilierul juridic al inspectoratului școlar.
pentru absolven ții promo ției inspectoratului școlar. pentru pretransfer către solicitant şi către
2018, la centrul de înscriere. inspectoratul școlar. Înregistrarea cererilor de înscriere,
înso țite de documentele solicitate în
acestea, ale candida ților care
VINERI 27/4/2018
beneficiază de prelungirea contractului
individual de muncă pe perioadă
determinată în anul școlar 2018-2019 și
a celor care solicită angajare pe
perioadă determinată în baza mediilor de
repartizare obţinute la concursurile de
titularizare sesiunile 2017, 2016, 2015,
2014, 2013 sau 2012.

SÂMBĂTĂ 28/4/2018
DUMINICĂ 29/4/2018
Înregistrarea dosarelor de Verificarea și avizarea dosarelor Înregistrarea, la centrul de înscriere, a Depunerea contestaţiilor privind acordurile de Înregistrarea cererilor de înscriere, Verificarea și avizarea dosarelor pentru
înscriere a candida ților la înregistrate de candidaţi în perioada 20 dosarelor de înscriere, însoțite de principiu emise de unită țile de învă țământ, de înso țite de documentele solicitate în detaşare la cerere prin concurs specific
concursul naţional de ocupare a aprilie - 3 mai 2018 de către comisia documentele solicitate în acestea, pentru către personalul didactic titular care solicită acestea, ale candida ților care de către comisia de mobilitate a personalului
posturilor didactice/ catedrelor judeţeană de organizare și desfășurare a deta șare la cerere prin concurs sau pretransfer consim țit , la comisia judeţeană de beneficiază de prelungirea contractului didactic din învățământul preuniversitar și
vacante şi rezervate, inclusiv concursului și consilierul juridic al detaşare la cerere prin concurs specific. mobilitate a personalului didactic. individual de muncă pe perioadă consilierul juridic al inspectoratului școlar.
pentru absolven ții promo ției inspectoratului școlar. determinată în anul școlar 2018-2019 și
LUNI 30/4/2018 2018, la centrul de înscriere. a celor care solicită angajare pe
perioadă determinată în baza mediilor de
repartizare obţinute la concursurile de
titularizare sesiunile 2017, 2016, 2015,
2014, 2013 sau 2012.

MARŢI 1/5/2018
Înregistrarea dosarelor de Verificarea și avizarea dosarelor Depunerea/reactualizarea dosarelor Discutarea și analizarea de către consiliile TERMEN FINAL Comunicarea, de către consiliile de Comunicarea, de către consiliile de
înscriere a candida ților la înregistrate de candidaţi în perioada 20 personale, la inspectoratul şcolar, ale profesorale ale unităților de învățământ, a Depunerea contestaţiilor privind acordurile de administrație ale unităților de învă țământ, administrație ale unităților de învățământ,
concursul naţional de ocupare a aprilie - 3 mai 2018 de către comisia cadrelor didactice care au primit acordul de cererilor depuse pentru reîncadrarea în anul principiu emise de unită țile de învă țământ, de inspectoratului școlar și cadrelor didactice, inspectoratului școlar și cadrelor
posturilor didactice/ catedrelor judeţeană de organizare și desfășurare a principiu privind prelungirea duratei școlar 2018-2019, în funcția de personal către personalul didactic titular care solicită a acordului de principiu/refuzului privind didactice, a acordului de
vacante şi rezervate, inclusiv concursului și consilierul juridic al contractului individual de muncă pe didactic a personalului didactic pensionat pretransfer consim țit , la comisia judeţeană de prelungirea duratei contractului individual de principiu/refuzului privind continuitatea
pentru absolven ții promo ției inspectoratului școlar. perioadă determinată în anul şcolar 2018- cu condiţia suspendării pensiei pe durata mobilitate a personalului didactic. muncă pe perioadă determinată în anul pentru detaşare la cerere în anul școlar
2018, la centrul de înscriere. 2019, conform prevederilor art. 81 din reîncadrării. şcolar 2018-2019, conform prevederilor art. 2018-2019.
Verificarea și avizarea dosarelor pentru Metodologie (continuitate min. 7, min. def.); 81 din Metodologie (continuitate min. 7,
Înregistrarea, la centrul de detaşare la cerere prin concurs specific Verificarea dosarelor şi a situațiilor Comunicarea, de către CA ale unită ților min. definitivat) Depunerea și înregistrarea la secretariatele
înscriere, a dosarelor de de către comisia de mobilitate a personalului transmise de unitățile de învățământ, de de învățământ, inspectoratului școlar și unităților de învățământ, a cererilor
înscriere, înso țite de didactic din învățământul preuniversitar și către comisia judeţeană de mobilitate a cadrelor didactice, a acordului de Depunerea/reactualizarea dosarelor personalului didactic angajat cu contract
documentele solicitate în consilierul juridic al inspectoratului școlar. personalului didactic. principiu/refuzului privind prelungirea personale, la inspectoratul şcolar, ale individual de muncă pe perioadă
acestea, pentru continuitate la duratei contractului individual de muncă cadrelor didactice care au primit determinată, în vederea prelungirii duratei
deta șarea la cerere, respectiv pe perioadă determinată în anul şcolar 2018- acordul/acordul de principiu privind contractului individual de muncă pe
deta șare la cerere prin concurs 2019, conform prevederilor art. 85 din prelungirea duratei contractului individual perioadă determinată în anul şcolar 2018-
sau detaşare la cerere prin Metodologie (continuitate min. 5) de muncă pe perioadă determinată în anul 2019, conform prevederilor art. 81 și 85 din
concurs specific. şcolar 2018-2019, conform prevederilor art. Metodologie (continuitate la suplinire - min.
MIERCURI 2/5/2018 Înregistrarea cererilor de înscriere, 81 şi art. 85 din Metodologie (continuitate 5).
însoțite de documentele solicitate în acestea, min. 5);
ale candidaților care beneficiază de Verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise
prelungirea contractului individual de de unitățile de învățământ, de către comisia
muncă pe perioadă determinată în anul judeţeană de mobilitate a personalului
școlar 2018-2019 și a celor care solicită didactic.
angajare pe perioadă determinată în baza
mediilor de repartizare obţinute la
concursurile de titularizare sesiunile 2017,
2016, 2015, 2014, 2013 sau 2012.

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 14/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

TERMEN FINAL Verificarea și avizarea dosarelor Depunerea/reactualizarea dosarelor Consiliile profesorale ale unităților de Solu ționarea contestaţiilor privind acordurile de TERMEN FINAL Înregistrarea, la centrul de înscriere, a
Înregistrarea dosarelor de înregistrate de candidaţi în perioada 20 personale, la inspectoratul şcolar, ale învățământ, supun aprobării consiliilor de principiu pentru pretransfer, emise de unitățile Înregistrarea, la centrul de înscriere, a dosarelor de înscriere pentru continuitate la
înscriere a candida ților la aprilie - 3 mai 2018 de către comisia cadrelor didactice care au primit acordul de administraţie ale unităţilor de învăţământ de învățământ, în consiliul de administraţie al dosarelor de înscriere, însoțite de deta șarea la cerere .
concursul naţional de ocupare a judeţeană de organizare și desfășurare a principiu privind prelungirea duratei propunerile de acorduri de principiu pentru ISJ. documentele solicitate în acestea, respectiv
posturilor didactice/ catedrelor concursului și consilierul juridic al contractului individual de muncă pe reîncadrarea în anul școlar 2018-2019, în deta șare la cerere prin concurs sau Verificarea și avizarea dosarelor pentru
vacante şi rezervate, inclusiv inspectoratului școlar. perioadă determinată în anul şcolar 2018- funcția de personal didactic a personalului detaşare la cerere prin concurs specific. detaşare la cerere prin concurs specific
pentru absolven ții promo ției 2019, conform prevederilor art. 81 din didactic pensionat cu condiţia de către comisia de mobilitate a personalului
2018, la centrul de înscriere. Metodologie (continuitate min. 7, min. def.); suspendării pensiei pe durata TERMEN FINAL didactic din învățământul preuniversitar și
Verificarea dosarelor şi a situațiilor reîncadrării. Înregistrarea cererilor de înscriere, consilierul juridic al inspectoratului școlar.
transmise de unitățile de învățământ, de înso țite de documentele solicitate în
către comisia judeţeană de mobilitate a acestea, ale candida ților care Depunerea/reactualizarea dosarelor
personalului didactic. beneficiază de prelungirea contractului personale, la inspectoratul şcolar, ale
JOI 3/5/2018 CA individual de muncă pe perioadă cadrelor didactice care au primit
determinată în anul școlar 2018-2019 și acordul/acordul de principiu privind
a celor care solicită angajare pe prelungirea duratei contractului
perioadă determinată în baza mediilor de individual de muncă pe perioadă
repartizare obţinute la concursurile de determinată în anul şcolar 2018-2019,
titularizare sesiunile 2017, 2016, 2015, conform prevederilor art. 81 şi art. 85 din
2014, 2013 sau 2012. Metodologie (continuitate min. 5);
Verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise
de unitățile de învățământ, de către comisia
judeţeană de mobilitate a personalului
didactic

TERMEN FINAL TERMEN FINAL Consiliul de administra ție ale unită ților de Verificarea și avizarea dosarelor cadrelor TERMEN FINAL TERMEN FINAL TERMEN FINAL
Verificarea și avizarea dosarelor Depunerea/reactualizarea dosarelor învățământ comunică inspectoratului didactice care au solicitat continuitate Depunerea/reactualizarea dosarelor personale, Verificarea și avizarea dosarelor pentru Înregistrarea, la centrul de înscriere, a
înregistrate de candidaţi în perioada personale, la inspectoratul şcolar, ale școlar și cadrelor didactice, acordul de conform prevederilor art. 81 de către la inspectoratul şcolar, ale cadrelor didactice care detaşare la cerere prin concurs specific dosarelor de înscriere pentru continuitate
20 aprilie - 3 mai 2018 de către cadrelor didactice care au primit acordul de principiu/refuzul privind reîncadrarea în comisia judeţeană de mobilitate a au primit acordul/acordul de principiu privind de către comisia de mobilitate a personalului la deta șarea la cerere .
comisia judeţeană de organizare și principiu privind prelungirea duratei funcția de personal didactic, în anul școlar personalului didactic și de către consilierul prelungirea duratei contractului individual de didactic din învățământul preuniversitar și
desfășurare a concursului și contractului individual de muncă pe 2018-2019, a personalului didactic juridic al inspectoratului școlar (continuitate muncă pe perioadă determinată în anul şcolar consilierul juridic al inspectoratului școlar.
consilierul juridic al inspectoratului perioadă determinată în anul şcolar 2018- pensionat care a avut calitatea de titular şi min. 7 min. DEF). 2018-2019, conform prevederilor art. 81 şi art. 85
școlar. 2019, conform prevederilor art. 81 din care nu a depășit cu 3 ani vârsta de din Metodologie (continuitate min. 5);
Metodologie (continuitate min. 7, min. def.); pensionare, raportată la data de 1 Verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de
VINERI 4/5/2018 Verificarea dosarelor şi a situațiilor septembrie 2018. unitățile de învățământ, de către comisia
transmise de unitățile de învățământ, de judeţeană de mobilitate a personalului didactic.
către comisia judeţeană de mobilitate a
personalului didactic.

SÂMBĂTĂ 5/5/2018
DUMINICĂ 6/5/2018
Validarea înscrierii, prin Afi șarea punctajelor pentru detaşare la Verificarea și avizarea dosarelor cadrelor
semnătură, de către candida ți cerere prin concurs specific, la didactice care au solicitat continuitate conform
sau împuternici ții acestora prin inspectoratele școlare. prevederilor art. 81 de către comisia judeţeană de
procură notarială în original, mobilitate a personalului didactic și de către
conform graficului stabilit de consilierul juridic al inspectoratului școlar
comisia de organizare și (continuitate min. 7 min. DEF).
desfă șurare a concursului.

LUNI 7/5/2018 Neprezentarea la validare a


absolvenţilor din promo țiile
anterioare, atrage după sine
anularea înscrierii la concurs.

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 15/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

TERMEN FINAL TERMEN FINAL Depunerea contesta țiilor la punctaje TERMEN FINAL
Validarea înscrierii, prin Afi șarea punctajelor pentru detaşare la pentru detaşare la cerere, la Verificarea și avizarea dosarelor cadrelor
semnătură, de către candida ți cerere prin concurs specific, la inspectoratele școlare. didactice care au solicitat continuitate conform
sau împuternici ții acestora prin inspectoratele școlare. prevederilor art. 81 de către comisia judeţeană de
procură notarială în original, mobilitate a personalului didactic și de către
conform graficului stabilit de consilierul juridic al inspectoratului școlar
comisia de organizare și (continuitate min. 7 min. DEF).
desfă șurare a concursului.
MARŢI 8/5/2018
Neprezentarea la validare a
absolvenţilor din promo țiile
anterioare, atrage după sine
anularea înscrierii la concurs.

Afi șarea listei candida ților TERMEN FINAL


înscri și și a graficului privind Depunerea contesta țiilor la punctaje
sus ținerea probelor pentru detaşare la cerere, la
MIERCURI 9/5/2018 practice/orale și a inspec țiilor inspectoratele școlare.
speciale la clasă pentru concurs.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor Soluţionarea contesta țiilor la punctaje
inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru pentru detaşare la cerere, în consiliul de
JOI 10/5/2018 CA probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific. administraţie al inspectoratele școlare.
concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
VINERI 11/5/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

SÂMBĂTĂ 12/5/2018
DUMINICĂ 13/5/2018
Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor
inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
LUNI 14/5/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
MARŢI 15/5/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
MIERCURI 16/5/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
JOI 17/5/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
VINERI 18/5/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

SÂMBĂTĂ 19/5/2018
DUMINICĂ 20/5/2018
Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor
inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
LUNI 21/5/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 16/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
MARŢI 22/5/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
MIERCURI 23/5/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
JOI 24/5/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
VINERI 25/5/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

SÂMBĂTĂ 26/5/2018
DUMINICĂ 27/5/2018
LUNI 28/5/2018
Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor
inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
MARŢI 29/5/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
MIERCURI 30/5/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
JOI 31/5/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

VINERI 1/6/2018
SÂMBĂTĂ 2/6/2018
DUMINICĂ 3/6/2018
Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor
inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
LUNI 4/6/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
MARŢI 5/6/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
MIERCURI 6/6/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
JOI 7/6/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 17/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor TERMEN FINAL


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru ISJ transmite la CNEE şi MEN/DGISSEP
probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific. disciplinele la care se solicită traducerea
concursul naţional. subiectelor pentru concursul naţional,
VINERI 8/6/2018 sesiunea 2018, în limbile minorităţilor
naţionale. Art. 53 alin. (7)

SÂMBĂTĂ 9/6/2018
DUMINICĂ 10/6/2018
Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor
inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
LUNI 11/6/2018 concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
MARŢI 12/6/2018
probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.
Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor
inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
MIERCURI 13/6/2018
probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.
Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor
inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
JOI 14/6/2018
probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.
Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor
inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
VINERI 15/6/2018
probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.
SÂMBĂTĂ 16/6/2018
DUMINICĂ 17/6/2018
Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor
inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
LUNI 18/6/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
MARŢI 19/6/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
MIERCURI 20/6/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
JOI 21/6/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
VINERI 22/6/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

SÂMBĂTĂ 23/6/2018
DUMINICĂ 24/6/2018

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 18/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
LUNI 25/6/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
MARŢI 26/6/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
MIERCURI 27/6/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor


inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
JOI 28/6/2018 probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.

TERMEN FINAL TERMEN FINAL


Organizarea și desfă șurarea Organizarea și desfă șurarea probelor
VINERI 29/6/2018 inspec țiilor speciale la clasă şi a practice/orale în profilul postului pentru
probelor practice/orale pentru detaşare la cerere prin concurs specific.
concursul naţional.
SÂMBĂTĂ 30/6/2018
DUMINICĂ 1/7/2018
LUNI 2/7/2018
MARŢI 3/7/2018
MIERCURI 4/7/2018
Validarea înscrierii la concursul
naţional de ocupare a posturilor
didactice, prin semnătură, de
către absolven ții promo ției
2018 /absolvenţii 2018 ai
programelor de pregătire
psihopedagogică, conform
graficului stabilit de comisia de
JOI 5/7/2018 organizare și desfă șurare a
concursului.
Neprezentarea la validare,
atrage după sine anularea
înscrierii la concurs.

Validarea înscrierii la concursul


naţional de ocupare a posturilor
didactice, prin semnătură, de
către absolven ții promo ției
2018 /absolvenţii 2018 ai
programelor de pregătire
psihopedagogică, conform
graficului stabilit de comisia de
VINERI 6/7/2018 organizare și desfă șurare a
concursului.
Neprezentarea la validare,
atrage după sine anularea
înscrierii la concurs.

SÂMBĂTĂ 7/7/2018
DUMINICĂ 8/7/2018

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 19/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

Validarea înscrierii la concursul


naţional de ocupare a posturilor
didactice, prin semnătură, de
către absolven ții promo ției
2018 /absolvenţii 2018 ai
programelor de pregătire
psihopedagogică, conform
graficului stabilit de comisia de
LUNI 9/7/2018 organizare și desfă șurare a
concursului.
Neprezentarea la validare,
atrage după sine anularea
înscrierii la concurs.

MARŢI 10/7/2018
DESFĂŞURAREA PROBEI
MIERCURI 11/7/2018 SCRISE A CONCURSULUI
NAŢIONAL.

JOI 12/7/2018
VINERI 13/7/2018
SÂMBĂTĂ 14/7/2018
DUMINICĂ 15/7/2018
LUNI 16/7/2018
Comunicarea rezultatelor probei Înregistrarea contesta țiilor referitoare la
scrise a concursului naţional. rezultatele probei scrise a concursului
naţional la inspectoratele școlare.
MARŢI 17/7/2018 Transmiterea contestaţiilor la centrele de
evaluare.

Rezolvarea contestațiilor referitoare TERMEN FINAL


la rezultatele probei scrise a Înregistrarea contesta țiilor referitoare la
concursului naţional. rezultatele probei scrise a concursului
naţional la inspectoratele școlare.
MIERCURI 18/7/2018 Transmiterea contestaţiilor la centrele de
evaluare.

Rezolvarea contestațiilor referitoare


JOI 19/7/2018 la rezultatele probei scrise a
concursului naţional.
Rezolvarea contestațiilor referitoare
VINERI 20/7/2018 la rezultatele probei scrise a
concursului naţional.

SÂMBĂTĂ 21/7/2018
DUMINICĂ 22/7/2018
Rezolvarea contestațiilor referitoare
la rezultatele probei scrise a
LUNI 23/7/2018
concursului naţional.

Comunicarea rezultatelor finale


MARŢI 24/7/2018 ale concursului naţional.

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 20/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE
Repartizarea candidaţilor cu
media de repartizare minimum 7
(şapte), conform art. 53 alin. (8),
pe posturi didactice vacante
publicate pentru angajare cu
contract individual de muncă pe
perioadă nedeterminată, la
nivelul judeţului în care au
susţinut proba practică sau
inspecţia specială la clasă în
MIERCURI 25/7/2018
profilul postului, indiferent de
judeţul în care au susţinut proba
scrisă, ierarhiza ți pe o listă
unică, în ordinea descrescătoare
a mediilor de repartizare.

ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE Reactualizarea listei posturilor


Repartizarea candidaţilor cu didactice/catedrelor vacante şi rezervate,
statut de cadre didactice titulare complete şi incomplete după şedinţele din
anterior înscrierii la concurs, 25-26 iulie 2018 şi afi șarea acestei liste la
care au obţinut media de inspectoratul școlar.
repartizare minimum 7 (şapte),
conform art. 53 alin. (8), pe
posturi didactice/catedre
vacante, indiferent de
viabilitatea acestora, la nivelul
judeţului în care au susţinut
proba practică sau inspecţia
JOI 26/7/2018 specială la clasă în profilul
postului, indiferent de judeţul în
care au susţinut proba scrisă,
ierarhiza ți pe o listă unică, în
ordinea descrescătoare a
mediilor de repartizare, cu
păstrarea statutului de cadru
didactic titular.

ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE Înregistrarea contestațiilor la inspectoratul Emiterea și comunicarea deciziilor de


Solu ționarea cererilor de școlar cu privire la modul de soluționare a repartizare pe post/catedră în urma
pretransfer consim țit între cererilor de pretransfer consimțit între şedinţelor din 25-26 iulie 2018. (27 iulie - 3
VINERI 27/7/2018 unită țile de învă țământ şi a unitățile de învățământ. august 2018)
cererilor de pretransfer prin
schimb de posturi.

SÂMBĂTĂ 28/7/2018
DUMINICĂ 29/7/2018
Înregistrarea, în mod TERMEN FINAL Înregistrarea cererilor cadrelor didactice Înregistrarea, în mod excepţional pentru Înregistrarea, în mod excepţional pentru
excepţional pentru candidaţii Înregistrarea contestațiilor la inspectoratul titulare, a căror restrângere de activitate nu candidaţii care nu au depus dosare în candidaţii care nu au depus dosare în
care nu au depus dosare în școlar cu privire la modul de soluționare a a fost soluționată prin transfer, pentru cadrele perioada 20 aprilie - 3 mai 2018, la perioada 20 aprilie - 3 mai 2018, la
perioada 20 aprilie - 3 mai 2018, cererilor de pretransfer consimțit între didactice care solicită completarea normei inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere, inspectoratele școlare, a dosarelor de
la inspectoratele școlare, a unitățile de învățământ. didactice, precum şi a acordurilor pentru însoțite de documentele solicitate în acestea, înscriere, însoțite de documentele solicitate
LUNI 30/7/2018 dosarelor de înscriere, însoțite de deta șare în interesul învă țământului , la pentru deta șare la cerere prin concurs specific. în acestea, pentru continuitate la suplinire.
documentele solicitate în acestea, inspectoratele școlare şi la unităţile de
pentru angajare pe perioadă învăţământ.
determinată.

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 21/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

Validarea de către consiliul de Solu ționarea contesta țiilor în consiliul de Depunerea și înregistrarea contesta țiilor la Înregistrarea cererilor cadrelor didactice Înregistrarea, în mod excepţional pentru Înregistrarea, în mod excepţional pentru Înregistrarea, în mod excepţional pentru
administrație al inspectoratului administra ție al inspectoratului școlar cu sediile inspectoratelor școlare referitoare la titulare, a căror restrângere de activitate nu candidaţii care nu au depus dosare în candidaţii care nu au depus dosare în candidaţii care nu au depus dosare în
școlar a listelor finale cuprinzând privire la modul de soluţionare în şedinţa de reîncadrarea în funcţia didactică a a fost soluționată prin transfer, pentru cadrele perioada 20 aprilie - 3 mai 2018, la perioada 20 aprilie - 3 mai 2018, la perioada 20 aprilie - 3 mai 2018, la
personalul didactic titular pensionat repartizare a cererilor de pretransfer. personalului didactic pensionat. didactice care solicită completarea normei inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere, inspectoratele școlare, a dosarelor de inspectoratele școlare, a dosarelor de
care a avut calitatea de titular, didactice, precum şi a acordurilor pentru însoțite de documentele solicitate în acestea, înscriere, însoțite de documentele solicitate înscriere, însoțite de documentele solicitate
MARŢI 31/7/2018 CA care nu a depășit cu 3 ani vârsta de deta șare în interesul învă țământului , la pentru deta șare la cerere prin concurs specific. în acestea, pentru continuitate la suplinire. în acestea, pentru angajare pe perioadă
pensionare raportată la data de inspectoratele școlare şi la unităţile de determinată.
1.09.2018 și care a solicitat învăţământ.
reîncadrarea în funcția de personal
didactic.

TERMEN FINAL Reactualizarea listei posturilor TERMEN FINAL TERMEN FINAL TERMEN FINAL TERMEN FINAL
Înregistrarea, în mod didactice/catedrelor vacante/rezervate şi Depunerea și înregistrarea contesta țiilor la Înregistrarea cererilor cadrelor didactice Înregistrarea, în mod excepţional pentru Înregistrarea, în mod excepţional pentru
excepţional pentru candidaţii afişarea acesteia la sediile inspectoratelor sediile inspectoratelor școlare referitoare la titulare, a căror restrângere de activitate nu candidaţii care nu au depus dosare în candidaţii care nu au depus dosare în
care nu au depus dosare în şcolare. reîncadrarea în funcţia didactică a a fost soluționată prin transfer, pentru cadrele perioada 20 aprilie - 3 mai 2018, la perioada 20 aprilie - 3 mai 2018, la
perioada 20 aprilie - 3 mai 2018, personalului didactic pensionat. didactice care solicită completarea normei inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere, inspectoratele școlare, a dosarelor de
la inspectoratele școlare, a didactice, precum şi a acordurilor pentru însoțite de documentele solicitate în acestea, înscriere, însoțite de documentele solicitate
MIERCURI 1/8/2018 dosarelor de înscriere, însoțite de deta șare în interesul învă țământului , la pentru deta șare la cerere prin concurs specific. în acestea, pentru continuitate la suplinire.
documentele solicitate în acestea, inspectoratele școlare şi la unităţile de
pentru angajare pe perioadă învăţământ.
determinată.

Reactualizarea listei posturilor TERMEN FINAL Soluţionarea contesta țiilor în consiliul de Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare
didactice/catedrelor ocupate ca Organizarea și desfășurarea probelor administraţie al inspectoratului școlar pentru pretransfer consimţit şi pretransfer prin
urmare a soluționării, în ordine, a: practice/orale în profilul postului pentru pentru reîncadrarea în funcţia didactică a schimb de posturi (2 -24 august 2018).
(i) cererilor de pretransfer consimțit restrângere nesoluţionată, detaşare în personalului didactic pensionat.
între unitățile de învățământ; interesul învăţământului, completarea
(ii) cererilor de reîncadrare în anul normei didactice.
școlar 2018-2019 a personalului
didactic pensionat care a avut
calitatea de titular;
(iii) cererilor de prelungire a
JOI 2/8/2018 CA duratei contractelor individuale de
muncă, în anul şcolar 2018-2019,
pentru suplinitorii calificaţi care se
încadrează în prevederile art. 81
din Metodologie.

TERMEN FINAL
Emiterea și comunicarea deciziilor de
repartizare pe post/catedră în urma
şedinţelor din 25-26 iulie 2018. (27 iulie - 3
VINERI 3/8/2018 CA
august 2018)

SÂMBĂTĂ 4/8/2018
DUMINICĂ 5/8/2018

LUNI 6/8/2018

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 22/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

MARŢI 7/8/2018

MIERCURI 8/8/2018

JOI 9/8/2018

VINERI 10/8/2018

SÂMBĂTĂ 11/8/2018
DUMINICĂ 12/8/2018

LUNI 13/8/2018

MARŢI 14/8/2018

MIERCURI 15/8/2018
Numirea, prin deta șare în interesul
învă țământului , în funcțiile de conducere,
îndrumare și control neocupate prin
concurs.

JOI 16/8/2018

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 23/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

TERMEN FINAL Discutarea și solu ționarea propunerilor


Numirea, prin deta șare în interesul pentru deta șare în interesul
învă țământului , în funcțiile de conducere, învă țământului în consiliile de
îndrumare și control neocupate prin administra ție ale unită ților de
concurs. învă țământ , transmiterea listei cadrelor
didactice deta șate în interesul
învă țământului înso țite de acordurile
acestora la inspectoratele școlare pentru
eliberarea deciziilor.
VINERI 17/8/2018

SÂMBĂTĂ 18/8/2018
DUMINICĂ 19/8/2018
Reactualizarea listei posturilor Depunerea dosarelor pentru încadrare în Emiterea și comunicarea deciziilor de Emiterea și comunicarea deciziilor de TERMEN FINAL
didactice/catedrelor ocupate ca regim de cumul/plată cu ora la unitățile de reîncadrare a pensionarilor în funcţia repartizare pentru continuitate la suplinire Discutarea și solu ționarea propunerilor pentru
urmare a soluționării, în ordine, a: învățământ și la inspectoratele școlare şi didactică (20 -24 august 2018). conform art. 81 - min. 7 min. DEF (20 -30 deta șare în interesul învă țământului în
(i) cererilor de pretransfer consimțit susţinerea interviurilor în vederea încadrării august 2018). consiliile de administra ție ale unită ților de
între unitățile de învățământ; în regim de cumul/plată cu ora. învă țământ , transmiterea listei cadrelor
(ii) cererilor de reîncadrare în anul didactice deta șate în interesul învă țământului
școlar 2018-2019 a personalului înso țite de acordurile acestora la
didactic pensionat care a avut inspectoratele școlare pentru eliberarea
calitatea de titular; deciziilor.
(iii) cererilor de prelungire a
duratei contractelor individuale de
LUNI 20/8/2018 muncă, în anul şcolar 2018-2019,
pentru suplinitorii calificaţi care se
încadrează în prevederile art. 81
din Metodologie.
(iv) deta șărilor în interesul
învăţământului.

ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE Emiterea și comunicarea deciziilor de Emiterea și comunicarea deciziilor de Depunerea dosarelor pentru încadrare în
Solu ționarea în ședin ță de repartizarea, în ședin ță de repartizare, a Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel reîncadrare a pensionarilor în funcţia deta șare în interesul învă țământului (21-30 regim de cumul/plată cu ora la unitățile de
repartizare, a cererilor de cadrelor didactice titulare, în ordine, puţin media de repartizare 7 (şapte) la didactică (20 -24 august 2018). august 2018). învățământ și la inspectoratele școlare şi
completare a normei didactice, prin: concursul naţional, sesiunea 2018, în ordinea susţinerea interviurilor în vederea încadrării
în alte unită ți de învă țământ și (i) deta șare la cerere prin continuitate; descrescătoare a mediilor de repartizare, în regim de cumul/plată cu ora.
de deta șare în interesul (ii) deta șare la cerere în ordinea având prioritate candidaţii care beneficiază
învă țământului pentru descrescătoare a mediilor. şi de prelungirea duratei contractelor
restrângere nesolu ționată. individuale de muncă în anul şcolar 2018-
MARŢI 21/8/2018 2019 în baza mediei de repartizare minimum
7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile
2017 şi/sau 2016, respectiv 2017, 2016,
2015 şi/sau 2014 pentru învăţători/ institutori/
profesori pentru învăţământ primar, în
condiţiile art. 81 şi 85 din Metodologie.

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 24/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

Emiterea și comunicarea deciziilor de Depunerea dosarelor pentru încadrare în Emiterea și comunicarea deciziilor de
ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE reîncadrare a pensionarilor în funcţia regim de cumul/plată cu ora la unitățile de completare a normei didactice şi deta șare în
repartizarea, în ședin ță de didactică (20 -24 august 2018). învățământ și la inspectoratele școlare şi interesul învă țământului pentru restrângere
repartizare, a cadrelor didactice susţinerea interviurilor în vederea încadrării nesoluţionată (22-30 august 2018).
titulare: în regim de cumul/plată cu ora.
(iii) deta șare la cerere prin
concurs specific în ordinea
descrescătoare a punctajelor.

MIERCURI 22/8/2018 Reactualizarea listei posturilor


didactice/catedrelor
vacante/rezervate ca urmare a
solu ționării deta șărilor la cerere.

Depunerea şi înregistrarea ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE Depunerea dosarelor pentru încadrare în Depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere Emiterea și comunicarea deciziilor de
dosarelor pentru concursul repartizarea, în ședin ță de repartizare, a Repartizarea pe perioadă determinată a regim de cumul/plată cu ora la unitățile de pentru testarea organizată la nivel judeţean. reîncadrare a pensionarilor în funcţia
judeţean, validarea și revalidarea cadrelor didactice care îndeplinesc candidaţilor, în ședin ță de repartizare, învățământ și la inspectoratele școlare şi didactică (20 -24 august 2018).
fișelor de înscriere. condiţiile privind prelungirea duratei conform prevederilor art. 90 din susţinerea interviurilor în vederea încadrării
contractelor individuale de muncă, în Metodologie. în regim de cumul/plată cu ora.
JOI 23/8/2018 anul şcolar 2018-2019, conform art. 81 şi
85 din Metodologie.

TERMEN FINAL TERMEN FINAL ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE TERMEN FINAL TERMEN FINAL TERMEN FINAL
Depunerea şi înregistrarea Emiterea și comunicarea deciziilor de Repartizarea pe perioadă determinată a Depunerea dosarelor pentru încadrare în Depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere Emiterea și comunicarea deciziilor de
dosarelor pentru concursul repartizare pentru pretransfer consimţit şi candidaţilor, în ședin ță de repartizare, regim de cumul/plată cu ora la unitățile de pentru testarea organizată la nivel judeţean. reîncadrare a pensionarilor în funcţia
judeţean, validarea și revalidarea pretransfer prin schimb de posturi (20 conform prevederilor art. 90 din învățământ și la inspectoratele școlare şi didactică (20 -24 august 2018).
fișelor de înscriere. -24 august 2018). Metodologie. susţinerea interviurilor în vederea încadrării
VINERI 24/8/2018 în regim de cumul/plată cu ora.

SÂMBĂTĂ 25/8/2018
DUMINICĂ 26/8/2018
Transmiterea, la inspectoratul Transmiterea la ISJ a rezultatelor probei Emiterea și comunicarea deciziilor de Organizarea și desfășurarea probelor Atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de
școlar, a listei posturilor de interviu pentru plata cu ora/cumul. repartizare pe post/catedră în vederea practice/orale în profilul postului pentru plata cu ora/cumul personalului didactic titular la
didactice/catedrelor angajării pe perioadă determinată, conform candidaţii înscrişi la concursul judeţean nivelul unităților de învățământ, prin decizie a
vacante/rezervate complete și Acordarea avizului pentru încadrare în prevederilor art. 90. (27-31 august) (dacă este cazul). directorilor unităților de învățământ.
incomplete rămase neocupate. regim de plata cu ora/cumul personalului Acordarea avizului pentru încadrare în regim de
didactic angajat cu contract individual de plata cu ora/cumul personalului didactic titular
Transmiterea, la inspectoratul muncă pe perioadă determinată în din alte unită ți de învățământ, personalului
școlar, a listei posturilor aceeaşi unitate de învăţământ. didactic asociat și personalului didactic
didactice/catedrelor ocupate în pensionat, pe baza rezultatelor obţinute la
regim de plata cu ora/cumul. interviu.

LUNI 27/8/2018 Transmiterea, la inspectoratul


școlar, a listei posturilor
didactice/catedrelor
vacante/rezervate complete și
incomplete ramase neocupate
datorită neprezentării la post a
candidaților repartizați în etapele
anterioare.

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 25/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

Transmiterea, la inspectoratul Transmiterea la ISJ a rezultatelor probei Desfăşurarea probei scrise a concursului Depunerea contestaţiilor referitoare la Desfăşurarea probei scrise a testării organizate Emiterea şi comunicarea deciziilor de Depunerea contestaţiilor referitoare la
școlar, a listei posturilor de interviu pentru plata cu ora/cumul. judeţean şi comunicarea rezultatelor. rezultatele concursului judeţean. la nivel judeţean şi comunicarea rezultatelor. repartizare în regim de cumul/plata cu ora rezultatele testării organizate la nivel
didactice/catedrelor de către directorii unităţilor de învăţământ. judeţean.
vacante/rezervate complete și Acordarea avizului pentru încadrare în
incomplete rămase neocupate. regim de plata cu ora/cumul personalului
didactic angajat cu contract individual de
Transmiterea, la inspectoratul muncă pe perioadă determinată în
școlar, a listei posturilor aceeaşi unitate de învăţământ.
didactice/catedrelor ocupate în
regim de plata cu ora/cumul.

MARŢI 28/8/2018 Transmiterea, la inspectoratul


școlar, a listei posturilor
didactice/catedrelor
vacante/rezervate complete și
incomplete ramase neocupate
datorită neprezentării la post a
candidaților repartizați în etapele
anterioare.

ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE TERMEN FINAL Emiterea și comunicarea deciziilor de TERMEN FINAL Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare
a) repartizarea candidaților Depunerea contestaţiilor, analizarea, repartizare pe post/catedră în vederea Depunerea contestaţiilor, analizarea, în regim de cumul/plata cu ora de către directorii
conform prevederilor art. 94 alin. rezolvarea acestora şi comunicarea angajării pe perioadă determinată, conform rezolvarea acestora şi comunicarea unităţilor de învăţământ.
(7) din Metodologie; rezultatelor finale ale concursului judeţean. prevederilor art. 90. (27-31 august) rezultatelor finale ale testării organizate la
MIERCURI 29/8/2018 CA b) repartizarea candidaților nivel judeţean.
conform prevederilor art. 96 alin.
(3) din Metodologie;

ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE TERMEN FINAL TERMEN FINAL TERMEN FINAL TERMEN FINAL Emiterea şi comunicarea deciziilor de
a) repartizarea candidaților Emiterea și comunicarea deciziilor de Emiterea și comunicarea deciziilor de Emiterea și comunicarea deciziilor de Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare în regim de cumul/plata cu ora
conform prevederilor art. 94 alin. deta șare în interesul învă țământului (21- repartizare pentru continuitate la suplinire repartizare pe post/catedră în vederea completare a normei didactice şi deta șare în de către directorii unităţilor de învăţământ.
(7) din Metodologie; 30 august 2018). conform art. 81 - min. 7 min. DEF (6 -30 angajării pe perioadă determinată, conform interesul învă țământului pentru restrângere
b) repartizarea candidaților august 2018). prevederilor art. 90. (27-31 august) nesoluţionată (22-30 august 2018).
JOI 30/8/2018 conform prevederilor art. 96 alin.
(3) din Metodologie;

ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE TERMEN LIMITA: TERMEN FINAL TERMEN FINAL În perioada 31 august-7 septembrie 2018 se pot TERMEN FINAL TERMEN FINAL
c) repartizarea candidaților Emiterea deciziilor de repartizare ISJ pentru Emiterea și comunicarea deciziilor de Emiterea și comunicarea deciziilor de efectua deta șări în interesul învăţământului , Emiterea şi comunicarea deciziilor de ISJ Alba revocă decizia privind
conform art. 102 alin. (1) şi (2) debutantii art. 21(4) care au obţinut DEF repartizare pe post/catedră pentru repartizare pe post/catedră în vederea conf. art. 82 alin. (1)-(5), pentru cadrele titulare repartizare în regim de cumul/plata cu ora menţinerea în activitate ca titular a
din Metodologie; 2018. candidaţii participanţi la şedinţa din 29- angajării pe perioadă determinată, conform anterior concursului naţional, sesiunea 2018, de către directorii unităţilor de învăţământ. personalului didactic care îndeplineşte
d) ocuparea posturilor 31.08.2018. prevederilor art. 90. precum şi pentru cadrele didactice debutante condiţiile legale de pensionare în funcţia
didactice/catedrelor rămase repartizate pe posturi didactice vacante publicate didactică până la 3 ani peste vârsta de
vacante/rezervate, conform art. pentru angajare nedeterminată, începând cu 1 pensionare, raportată la data de 1
103 alin. (1) din Metodologie. septembrie 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 sau septembrie 2018, în anul şcolar 2018-2019
2017 care au promovat examenul național pentru dacă până la data de 1 septembrie 2018, se
definitivat, sesiunea 2018. constată că, din cauza reducerii numărului de
VINERI 31/8/2018 Aceste detașări nu se consideră în afara ore în disciplină, nu mai este îndeplinită
Calendarului şi nu se analizează în cadrul condiția de la art. 28 alin. (5) lit. b) sau lit. c).
comisiilor paritare constituite la nivelul Art. 28 alin. (10)
inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări
nu este necesar avizul MEN.

SÂMBĂTĂ 1/9/2018
DUMINICĂ 2/9/2018

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 26/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

Reducerea normei didactice cu 2 În perioada 31 august-7 septembrie 2018 se pot


ore pentru personalul didactic cu efectua deta șări în interesul învăţământului ,
vechimea 25 ani si gradul I care a conf. art. 82 alin. (1)-(5), pentru cadrele titulare
participat la etapele de mobilitate anterior concursului naţional, sesiunea 2018,
2018 precum şi pentru cadrele didactice debutante
Depunerea cererilor la secretariatul repartizate pe posturi didactice vacante publicate
unităţilor de învăţământ. pentru angajare nedeterminată, începând cu 1
septembrie 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 sau
2017 care au promovat examenul național pentru
definitivat, sesiunea 2018.
LUNI 3/9/2018
Aceste detașări nu se consideră în afara
Calendarului şi nu se analizează în cadrul
comisiilor paritare constituite la nivelul
inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări
nu este necesar avizul MEN.

Reducerea normei didactice cu 2 În perioada 31 august-7 septembrie 2018 se pot


ore pentru personalul didactic cu efectua deta șări în interesul învăţământului ,
vechimea 25 ani si gradul I care a conf. art. 82 alin. (1)-(5), pentru cadrele titulare
participat la etapele de mobilitate anterior concursului naţional, sesiunea 2018,
2018 precum şi pentru cadrele didactice debutante
Depunerea cererilor la secretariatul repartizate pe posturi didactice vacante publicate
unităţilor de învăţământ. pentru angajare nedeterminată, începând cu 1
septembrie 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 sau
2017 care au promovat examenul național pentru
MARŢI 4/9/2018 definitivat, sesiunea 2018.
Aceste detașări nu se consideră în afara
Calendarului şi nu se analizează în cadrul
comisiilor paritare constituite la nivelul
inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări
nu este necesar avizul MEN.

Reducerea normei didactice cu 2 În perioada 31 august-7 septembrie 2018 se pot


ore pentru personalul didactic cu efectua deta șări în interesul învăţământului ,
vechimea 25 ani si gradul I care a conf. art. 82 alin. (1)-(5), pentru cadrele titulare
participat la etapele de mobilitate anterior concursului naţional, sesiunea 2018,
2018 precum şi pentru cadrele didactice debutante
Depunerea cererilor la secretariatul repartizate pe posturi didactice vacante publicate
unităţilor de învăţământ. pentru angajare nedeterminată, începând cu 1
septembrie 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 sau
2017 care au promovat examenul național pentru
MIERCURI 5/9/2018 definitivat, sesiunea 2018.
Aceste detașări nu se consideră în afara
Calendarului şi nu se analizează în cadrul
comisiilor paritare constituite la nivelul
inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări
nu este necesar avizul MEN.

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 27/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

Reducerea normei didactice cu 2 În perioada 31 august-7 septembrie 2018 se pot


ore pentru personalul didactic cu efectua deta șări în interesul învăţământului ,
vechimea 25 ani si gradul I care a conf. art. 82 alin. (1)-(5), pentru cadrele titulare
participat la etapele de mobilitate anterior concursului naţional, sesiunea 2018,
2018 precum şi pentru cadrele didactice debutante
Depunerea cererilor la secretariatul repartizate pe posturi didactice vacante publicate
unităţilor de învăţământ. pentru angajare nedeterminată, începând cu 1
septembrie 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 sau
2017 care au promovat examenul național pentru
definitivat, sesiunea 2018.
JOI 6/9/2018
Aceste detașări nu se consideră în afara
Calendarului şi nu se analizează în cadrul
comisiilor paritare constituite la nivelul
inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări
nu este necesar avizul MEN.

TERMEN FINAL În perioada 31 august-7 septembrie 2018 se pot


Reducerea normei didactice cu 2 efectua deta șări în interesul învăţământului ,
ore pentru personalul didactic cu conf. art. 82 alin. (1)-(5), pentru cadrele titulare
vechimea 25 ani si gradul I care a anterior concursului naţional, sesiunea 2018,
participat la etapele de mobilitate precum şi pentru cadrele didactice debutante
2018 repartizate pe posturi didactice vacante publicate
SOLUŢIONAREA cererilor la pentru angajare nedeterminată, începând cu 1
nivelul unităţilor de învăţământ. septembrie 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 sau
2017 care au promovat examenul național pentru
definitivat, sesiunea 2018.
VINERI 7/9/2018
Aceste detașări nu se consideră în afara
Calendarului şi nu se analizează în cadrul
comisiilor paritare constituite la nivelul
inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări
nu este necesar avizul MEN.

SÂMBĂTĂ 8/9/2018
DUMINICĂ 9/9/2018
LUNI 10/9/2018
MARŢI 11/9/2018
MIERCURI 12/9/2018
JOI 13/9/2018
VINERI 14/9/2018
SÂMBĂTĂ 15/9/2018
DUMINICĂ 16/9/2018
LUNI 17/9/2018
MARŢI 18/9/2018
MIERCURI 19/9/2018
JOI 20/9/2018
VINERI 21/9/2018
SÂMBĂTĂ 22/9/2018
DUMINICĂ 23/9/2018
LUNI 24/9/2018
MARŢI 25/9/2018
MIERCURI 26/9/2018
JOI 27/9/2018
Transmiterea la Ministerul
Educa ției Naţionale a situa ției
statistice globale privind
repartizarea candida ților pe
VINERI 28/9/2018
posturi didactice/catedre
vacante/rezervate.

SÂMBĂTĂ 29/9/2018

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 28/29
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Ver. 02
RESURSE UMANE
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ZIUA DATA CA 1_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 2_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 3_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 4_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 5_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 6_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE 7_ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE

DUMINICĂ 30/9/2018

Calendar 2018-2019 Versiunea 02; OMEN nr. 5485/13.11.2017; modificat OMEN nr. 3017/08.01.2018 29/29