Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

înregistrare emitent _______________din ___________ SE APROBĂ,


RECTOR
PROF. UNIV. DR. VIOREL SCRIPCARIU

Solicitant_______________________ SE AVIZEAZĂ
(Nume, calitatea, tel.) DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
ING. MARIA ARHIP

REFERAT DE NECESITATE ŞI OPORTUNITATE

Vă rugăm să aprobaţi achiziţia/decontarea din sursa de finanţare CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ a următoarelor:


Denumirea obiectului achiziţiei Valoarea totală Procedura
Nr. Canti- Capitol din Număr contract/
(caracteristici tehnico-funcţionale, U/M estimată Codul C.P.V. de achiziţie
crt. tatea deviz Dată etapă
operaţionale etc) (cu TVA) cf. P.A.A.P.
0 1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL VALOARE
Scopul achiziţiei
(se vor face referiri la necesitatea şi oportunitatea achiziţiei; directorul de proiect completeaza coloanele 0-4)

CERTIFICĂRI asupra necesitatii, oportunitatii si legalitatii


DIRECŢIA PROGRAME PENTRU DEZVOLTARE DIRECŢIA FINANCIAR
SOLICITANT
INSTITUŢIONALĂ (Compartiment Cercetare Ştiinţifică) CONTABILĂ
Certific necesitatea şi oportunitatea Certific îndeplinirea Certific realitatea, legalitatea şi Certific identificarea Certific disponibilitatea sumelor
condiţiilor de regularitatea obiectului achiziţiei pentru achiziţie
amplasare
Data: Data: Data: Data: Data:
semnătura semnătura semnătura semnătura semnătura

Pag.1/ 1
FP 11-01, ver.1