Sunteți pe pagina 1din 13

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

Clasele V - VIII

ŞCOALA GIMNAZIALA “ION BORCEA”AGIGEA


PROFESOR DIRIGINTE: GOGOASA-GELAL GHIONUL
CLASA: a V – a A
AN ŞCOLAR : 2015 -2016

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Planificare anuală

Nr. MODULUL Semestrul 1 Semestrul 2 Anual


crt Număr de ore Număr de Număr de
ore ore
1 Autocunoaştere şi dezvoltare 2 5 7
personală
2 Comunicare şi abilitaţi 4 3 7
sociale
3 Managementul informaţiilor şi 4 3 7
al învătării
4 Planificarea carierei 1 1 2
5 Calitatea stilului de viată 3 9 12
Total ore 14 21 35

Structura anului scolar: Semestrul I =14 saptamani


Semestrul al II-lea =22 saptamani(din care saptamana 1-5 aprilie intitulata
,,Sa stii mai multe,sa fii mai bun”)

1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Clasele V - VIII

Nr. de ore: Semestrul I = 14


Semestrul al II-lea = 21
Total = 35 ore ( de dirigentie)

Planificare semestriala- semestrul I


Clasa a VI – a A

Modulul Continuturi Obiective de referinta Tema Nr. Sapt Strategii de lucru


ore
5.CALITATEA 5.1 Calitatea vieţii personale: 5.1.sa identifice rolul „Regulamentul 1 S1 Discuţii de grup
STILULUI DE VIAŢĂ  Situaţii de decizie. normelor în viaţa nostru” joc de rol pe tema
Rezolvarea unor probleme grupurilor de cunoaşterii si
cu potenţial de risc (ex. apartenenţa respectării diferitelor
relaţii abuzive, de norme;
exploatare) şi/sau de criză Exersarea
(accidente, catastrofe comportamentelor de
naturale etc.). grup, în conformitate
Raportarea la normă. cu anumite norme.

2.COMUNICAREA ŞI 2.2 Comunicarea: 2.2 să identifice ,,Cum mă vad 1 S2 Exerciţii de


ABILITĂŢILE comportament agresiv – dezavantaje ale eu, cum mă vad identificare a
SOCIALE neagresiv manifestării ceilalti?” dezavantajelor /
comportamentului avantajelor
agresiv comportamentului
neagresiv /
agresiv.
3.MANAGEMENTUL 3.2 Învaţare eficientă: 3.2.să identifice „Programul 1 S3 Exersarea
INFORMAŢIILOR ŞI  Activitatea de învătare; caracteristici ale meu deprinderilor de
ÎNVĂŢĂRII Caracteristici ale învăţarii învatării săptămânal invătare eficienta
eficiente. proprii şcolar si fişe de autoevaluare şi
extraşcolar” de autoobservare
2
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Clasele V - VIII

referitoare la
propria activitate de
învătare.
2.COMUNICAREA ŞI 2.1 Managementul emoţiilor: 2.1 să aplice tehnici de „Cum pot arăta 1 S4 Exercitii de
ABILITĂŢILE  importanţa autocontrol că ascult pe identificare a
SOCIALE autocontrolului. Tehnici cineva? - arta dezavantajelor /
de autocontrol. convieţuirii” avantajelor
comportamentului
neagresiv /
agresiv.

4.PLANIFICAREA 4.1 Explorarea carierei: 4.1.sa utilizeze în „Ce fac azi, ce 1 S5 Discuţii cu privire la
CARIEREI  munca, ocupatie, cariera: contexte adecvate fac mâine, dar conţinuturile
caracteristici termenii de muncă, în viitor?” termenilor muncă,
ocupaţie şi ocupaţie, carieră;
carieră Utilizarea
dicţionarelor
(bibliotecă, Internet)
pentru
găsirea explicaţiilor cu
privire la definirea
termenilor de muncă,
ocupaţie, carieră.
3. MANAGEMENTUL 3.1.Managementul 3.1.să exerseze „Computerul – 1 S6 Exersarea
INFORMAŢIILOR ŞI informaţiilor deprinderi de selectare stăpânul deprinderilor de
ÎNVĂŢĂRII  Tehnici de selectare a a timpului meu invătăre eficienta
informaţiilor – avantaje informatiilor relevante liber-prieten fişe de autoevaluare şi
si limite. pentru sau duşman?” de autoobservare
învaţarea eficientă referitoare la

3
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Clasele V - VIII

3.2 Învătare eficientă: 3.2. sa identifice „Interesele mele 1 S7 propria activitate de


 Activitatea de învătare; caracteristici ale şi motivaţia învătare.
Caracteristici ale învatarii pentru
învătării eficiente proprii învăţare”

2.COMUNICAREA ŞI 2.2 Comunicarea: 2.2 să identifice „Spiritul de 1 S8 Exercţii de identificare


ABILITĂŢILE  comportament agresiv – dezavantaje ale solidaritate, a dezavantajelor /
SOCIALE neagresiv manifestării suport al avantajelor
comportamentului increderii in comportamentului
agresiv mine” neagresiv/agresiv.
5.CALITATEA 5.1 Calitatea vietii personale: 5.1.să identifice rolul „Singur acasa 1 S9 Discuţii de grup
STILULUI DE VIAŢĂ  Situaţii de decizie. normelor în viata -împreuna la joc de rol pe tema
Rezolvarea unor grupurilor de şcoala ! - Ştiu ce cunoaşterii si
probleme cu potential de apartenenţa ştiu, vreau sa respectării diferitelor
risc (ex. relaţii abuzive, ştiu ce trebuie norme;
de exploatare) şi/sau de sa ştiu” Exersarea
criză (accidente, comportamentelor de
catastrofe naturale etc.). grup, în conformitate
 Raportarea la normă. cu anumite norme.
 Calitatea relaţiilor
sociale
1.AUTOCUNOAŞTERE 1.1 Autocunoastere: 1.1.să exerseze ,,Cum mă vad 1 S10 Joc de rol pe teme ca:
ŞI DEZVOLTARE Stima de sine. Etichetările. prezentarea eu, cum mă vad „Ce îmi place (admir)
PERSONALĂ Cum poate fi îmbunătătita caracteristicilor ceilalti?" în legatură
stima de sine. pozitive despre sine cu mine/ Ce nu îmi
place în legatură cu
mine”;
Discutii în grup despre
etichetari si despre
consecinţele
acestora.

4
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Clasele V - VIII

3.MANAGEMENTUL 3.1 Managementul 3.1.să exerseze „Test de 1 S11 Exersarea


INFORMAŢIILOR ŞI informaţiilor: deprinderi de selectare supraveţuire” deprinderilor de
ÎNVĂŢĂRII  Tehnici de selectare a a invatare eficienta fişe
informaţiilor – avantaje informaţiilor relevante de autoevaluare si de
şi limite. pentru autoobservare referi-
învaţarea eficientă toare la propria
activitate de învătare ..
1.AUTOCUNOAŞTERE 1.2 Schimbare, crestere, 1.2.să observe ,,Violenţa 1 S12 Discuţii în grup despre
ŞI DEZVOLTARE dezvoltare: schimbări asociate şcolara- schimbările specifice
PERSONALĂ copilărie, pubertate, diferitelor vârste semnal de pubertaţii;
adolescentă, tinereţe, alarmă pentru Vizionarea unor filme
maturitate, batrâneţe – elevi, părinti, care abordeaza tema
caracteristici generale, cadre trecerii de la
observabile didactice” o etapa de vârstă la
alta.
5.CALITATEA STILU- 5.1 Calitatea vieţii 5.1.să identifice rolul ,,Pieton, 1 S13 Discutii de grup
LUI DE VIAŢĂ personale: normelor în viata biciclist, joc de rol pe tema
 Situaţii de decizie. grupurilor de participant la cunoasterii si
Rezolvarea unor probleme apartenentă trafic” respectării diferitelor
cu potenţial de risc (ex. norme;
relaţii abuzive, de Exersarea
exploatare) si/sau de criză comportamentelor de
(accidente, catastrofe grup, în conformitate
naturale etc.). cu anumite norme.
 Raportarea la norma.
2.COMUNICAREA ŞI 2.2 Comunicarea: 2.2 să identifice „Tehnici de 1 S14 Exerciţii de
ABILITĂŢILE comportament agresiv – dezavantaje ale comunicare „ identificare a
SOCIALE neagresiv manifestării dezavantajelor /
comportamentului avantajelor
agresiv comportamentului
neagresiv /
agresiv.

5
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Clasele V - VIII

Planificare semestrială - semestrul al II-lea


Clasa a VI – a A
Modulul Continuturi Obiective de Tema Nr. Sapt Strategii de lucru
referinta ore

2.COMUNICAREA ŞI 2.1 Managementul emoţiilor: 2.1 să aplice „Comportament 1 S15 Exercitii de identificare
ABILITĂŢILE SOCIALE imporţanta autocontrolului. tehnici de asertiv, pasiv sau a dezavantajelor /
Tehnici de autocontrol autocontrol agresiv” avantajelor
comportamentului
neagresiv /agresiv.
1. AUTOCUNOAŞTERE 1.2 Schimbare, crestere, 1.2 să aplice 1 S16
ŞI DEZVOLTARE dezvoltare: copilarie, tehnici de „Etapele Discuţii în grup despre
PERSONALĂ pubertate, adolescenţa, autocontrol dezvoltării schimbările specifice
tinereţe, maturitate, batrâneţe 1.2 să observe umane” pubertătii
– caracteristici generale, schimbări Portofoliu personal
observabile asociate
diferitelor vârste
5.CALITATEA STILULUI 5.1 Calitatea vietii personale: 5.1.să identifice „Cauzele 1 S17 Discuţii de grup
DE VIAŢĂ rolul normelor în violenţei”
viaţa

6
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Clasele V - VIII

 Situaţii de decizie. grupurilor de „Răceala şi 1 S18 joc de rol pe tema


Rezolvarea unor probleme apartenenţa gripa” cunoaşterii şi respectării
cu potenţial de risc diferitelor
norme;
Exersarea
comportamentelor de
grup, în conformitate
cu anumite norme.

1.AUTOCUNOAŞTERE 1.1 Autocunoastere: 1.1.să exerseze „Puncte tari – 1 S19 Joc de rol pe teme ca:
ŞI DEZVOLTARE Stima de sine. Etichetările. prezentarea puncte slabe” „Ce îmi place (admir) în
PERSONALĂ Cum poate fi îmbunătăţită caracteristicilor legatură
stima de sine. pozitive despre cu mine/ Ce nu îmi
sine place în legatură cu
mine”;
Discuţii în grup despre
etichetări şi despre
consecinţele
acestora;etc.
2.COMUNICAREA ŞI 2.1 Managementul emoţiilor: 2.1 să aplice „Tu vrei asta, eu 1 S20 Exerciţii de identificare
ABILITĂŢILE SOCIALE importanţa autocontrolului. tehnici de vreau asta” a dezavantajelor /
Tehnici de autocontrol autocontrol avantajelor
comportamentului
neagresiv /
agresiv.

3.MANAGEMENTUL 3.1 Managementul 3.1.să exerseze „Să continuăm Exersarea deprinderilor


INFORMAŢIILOR ŞI informatiilor: deprinderi de povestea” 1 S21 de invăţare eficienta
ÎNVĂŢĂRII  Tehnici de selectare a selectare a fişe de autoevaluare şi
informaţiilor – avantaje şi informaţiilor de autoobservare
limite. relevante pentru referitoare la
învătarea propria activitate de
eficientă învătare.
5.CALITATEA STILULUI 5.1 Calitatea vieţii personale: 5.1.să identifice „Ştii adevărul 1 S22 Discuţii de grup,
7
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Clasele V - VIII

DE VIAŢĂ  Situaţii de decizie. rolul normelor în despre tutun?” joc de rol pe tema
Rezolvarea unor probleme viaţa grupurilor cunoaşterii si respectării
cu potenţial de risc de apartenenţa diferitelor
norme;
Exersarea
comportamentelor de
grup, în conformitate
cu anumite norme.

4.PLANIFICAREA 4.1 Explorarea carierei: 4.1.să utilizeze „Vreau să ştiu 1 S23 Discuţii cu privire la
CARIEREI  muncă, ocupaţie, carieră: în contexte mai multe conţinuturile termenilor
caracteristic adecvate despre ocupaţii” muncă,
termenii de ocupaţie, carieră;
muncă, ocupaţie Utilizarea dicţionarelor
şi carieră (bibliotecă, Internet)
pentru
găsirea explicaţiilor cu
privire la definirea
termenilor de
muncă, ocupaţie,
carieră.
5.CALITATEA STILULUI 5.1 Calitatea vietii personale: 5.1.să identifice „Violenţa în 1 S24 Discuţii de grup
DE VIAŢĂ  Situaţii de decizie. rolul normelor în familie, pe joc de rol pe tema
Rezolvarea unor probleme viaţa stradă, în cunoaşterii şi respectării
cu potenţial de risc grupurilor de comunitate” diferitelor
apartenenţă norme;
Exersarea
comportamentelor de
grup, în conformitate
cu anumite norme.
1.AUTOCUNOAŞTERE 1.1 Autocunoaştere: 1.1.să exerseze „Cine sunt eu?” 1 S25 Joc de rol
ŞI DEZVOLTARE Stima de sine. Etichetările. prezentarea Discuţii în grup despre
PERSONALĂ Cum poate fi îmbunătăţită caracteristicilor etichetări şi despre
stima de sine. pozitive despre consecinţele

8
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Clasele V - VIII

sine acestora etc.


2.COMUNICAREA ŞI 2.1 Managementul emoţiilor: 2.1 să aplice „Semaforul 1 S26 Exerciţii de identificare
ABILITĂŢILE SOCIALE importanţa autocontrolului. tehnici de conflictelor” a
Tehnici de autocontrol autocontrol dezavantajelor /
avantajelor
comportamentului
neagresiv /
agresiv.

3.MANAGEMENTUL 3.2 Învăţare eficienta: 3.2. să identifice „Cum învăţ ?” 1 S27 Exersarea deprinderilor
INFORMAŢIILOR ŞI  Activitatea de învăţare; caracteristici ale de invăţăre eficientă
ÎNVĂŢĂRII Caracteristici ale învăţării învăţării fişe de autoevaluare şi
eficiente proprii de autoobservare
referitoare la
propria activitate de
învatare.
5.CALITATEA STILULUI 5.1 Calitatea vieţii personale: 5.1.să identifice „Alcoolul, 1 S28 Discuţii de grup,
DE VIAŢĂ  Situaţii de decizie. rolul normelor în drogurile şi joc de rol pe tema
Rezolvarea unor viata calitatea vieţii” cunoaşterii şi respectării
probleme cu potenţial de grupurilor de diferitelor
risc apartenenţă norme;
Exersarea
comportamentelor de
grup, în conformitate
cu anumite norme.
1.AUTOCUNOAŞTERE 1.1 Autocunoaştere: 1.1.să exerseze „Despre colegul 1 S29 Joc de rol
ŞI DEZVOLTARE Stima de sine. Etichetările. prezentarea meu” Discutii în grup despre
PERSONALĂ Cum poate fi îmbunătăţită caracteristicilor etichetari si despre
stima de sine. pozitive despre consecintele
sine acestora etc.
5.CALITATEA STILULUI 5.1 Calitatea vieţii personale: 5.1.să identifice „Responsabilităţ 1 S30 Discuţii de grup
DE VIAŢĂ  Situaţii de decizie. rolul normelor în i în familie” joc de rol pe tema
Rezolvarea unor viaţa cunoaşterii si respectării
probleme cu potenţial de grupurilor de diferitelor

9
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Clasele V - VIII

risc apartenenţa norme;


Exersarea
comportamentelor de
grup, în conformitate
cu anumite norme.
3.MANAGEMENTUL 3.1 Managementul 3.1.să exerseze „Cum îmi Exersarea deprinderilor
INFORMAŢIILOR ŞI informaţiilor: deprinderi de utilizez timpul?” de invăţare eficienta
ÎNVĂŢĂRII  Tehnici de selectare a selectare a 1 S31 fişe de autoevaluare şi
informaţiilor – avantaje informaţiilor de autoobservare
şi limite. relevante pentru referitoare la
învăţarea propria activitate de
eficientă învăţare.

5.CALITATEA STILULUI 5.1 Calitatea vietii personale: 5.1.sa identifice „Ce pot să fac 1 S32 Discuţii de grup
DE VIAŢĂ  Situatii de decizie. rolul normelor în atunci când mă joc de rol pe tema
Rezolvarea unor viata simt stresat” cunoaşterii şi respectării
probleme cu potential de grupurilor de „Cum îmi petrec 1 S33 diferitelor
risc apartenenta vacanţa” norme;
Exersarea
comportamentelor de
grup, în conformitate
cu anumite norme.
5.CALITATEA STILU- 5.1 Calitatea vieţii 5.1.să identifice „Responsabilităţ 1 S34 Discuţii de grup
LUI DE VIAŢĂ personale: rolul normelor în ile copiilor în joc de rol pe tema
 Situatii de decizie. viata şcoala, acasa, în cunoaşterii şi respectării
Rezolvarea unor grupurilor de comunitate” diferitelor
probleme cu potential de apartenentă norme;
risc Exersarea
comportamentelor de
grup, în conformitate
cu anumite norme.
1.AUTOCUNOAŞTERE 1.2 Schimbare, creştere, 1.2 să aplice „Realizări şi 1 S35 Portofoliu personal –
ŞI DEZVOLTARE dezvoltare: copilarie, tehnici de neîmpliniri la sfărsit de an.
PERSONALĂ pubertate, adolescenţă, autocontrol sfârşit de an
10
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Clasele V - VIII

tinereţe, maturitate, batrâneţe şcolar”


– caracteristici generale,
observabile

OBIECTIVE CADRU:
1. Dezvoltarea capacitatii de autocunoastere si a atitudinii pozitive fata de sine
2. Dezvoltarea abilitatilor de interrelationare in contexte variate
3. Dezvoltarea abilitatilor de utilizare a informatiilor in procesul de invatare
4. Dobandirea abilitatilor de explorare si planificare a carierei
5. Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate

11
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Clasele V - VIII

12
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Clasele V - VIII

13