Sunteți pe pagina 1din 1

A

1.Pronumele „mie”din prop.”Mie îmi place să învăţ.”este în cazul........

2.Partea de vorbire care ţine locul unui subst. se numeşte.....

3.Pronumele are ....accentuate şi neaccentuate.

4.Pronume care exprimă ideea de posesie...

5.Pronumele care NU devine adjectiv ,chiar dacă determină un subst.......

6.Completaţi cu un pronume reflexiv:”Lauda de.....nu miroase a bine.”

7.Pronume care arată respectul faţă de o persoană....

8.Pronume care arată identitatea subiectului cu un obiect.....

9.Pronumele „mă”din propoziţia”Mă pasionează lectura.”este în cazul...

10.Pronume personal,formă neacc.,caz acuzativ...

11.Pronumele este o parte de vorbire...

12.Cuvântul „mea”din prop.”Compunerea mea este frumoasă.”este un....(pronominal)