Sunteți pe pagina 1din 2

Test de cunoștințe Biblice

1 Samuel 1-4
15 p oficiu
I Răspundeți în scris la următoarele întrebări: 5 p
1. Ce făcea Ana când era înțepată de Penina?
2. Pentru ce se ruga Ana cu sufletul amărât și plângea?
3. Cum se numea soțul Anei?
4. Copii lui Eli se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că
nesocoteau............................................
5. Înaintea cui era plăcut tânărul Samuel care creștea mereu?
6. Ce a răspuns Samuel Domnului când a fost chemat a patra oară?

II Alegeți varianta corectă: 5p


1. Domnul îl făcuse pe Samuel :
a preot
b proroc
c predicator
2. Pe vremea preotului Eli candela lui Dumnezeu:
a se stinsese
b nu se stinsese încă
c a fost luată de filisteni
3. Numele Samuel înseamnă:
a Dumnezeu e bun
b Domnul a ascultat
c Domnul împărățește

III Arătați dacă următoarele propoziții sunt adevărate: 3p


1. Preotul Eli când a murit avea ochii întunecați și nu mai putea să vadă.
2. Numele I-cabod înseamnă: „nu mai e lumină”.
3. Fii lui Eli erau niște oameni răi care nu cunoșteau pe Domnul.
4. Elcana i-a spus Anei că ea prțuiește mai mult decât șapte fii.
5. Samuel era culcat în Templul Domnului unde era chivotul lui Dumnezeu.
6. Când a ajuns chivotul Domnului în tabără, israeliții i-au bătut pe filisteni.

Scrie pe spatele foii de examen versetul care trebuia învățat. (Psalmul 27:1) 12 p