Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele elevului:

________________________________
________________________________
CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ Școala___________________________
„EUXIN MATH” – Ediţia a V-a Profesor:
_________________________________
ETAPA I, 27.01.2018
Supraveghetor:
CLASA a II-a __________________________________
__________________________________

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute.

SUBIECTUL I (30 puncte) Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect!

1. Numărul cel mai apropiat de 210 este:

a. 149 b. 219 c. 209 d. 199

2. De câte ori apare cifra 4 în numerele de la 0 la 50 ?

a. 6 b. 15 c. 9 d. 14

3. Câte numere de trei cifre diferite se pot forma cu cifrele 0, 3, 6?

a. 4 b. 6 c. 8 d. 2

4. Se dau numerele: 65; 304; 39; 95; 2; 121. Ordonarea crescătoare corectă este:

a. 2; 39; 95; 65; 121; 304; b. 65; 304; 39; 95; 2; 121

c. 2; 39; 65; 95; 121; 304. d. 304; 121; 95; 65; 39; 2

5. Suma vecinilor predecesorului numărului 349 este:

a. 698 b. 696 c. 596 d. 697

6. Diferența dintre suma și diferența numerelor 249 și 108 este :

a. 206 b. 196 c. 216 d.226

SUBIECTUL II (30 puncte) Rezolvaţi exerciţiile pe spaţiile punctate!

1. Micșorează răsturnatul celui mai mare număr impar de trei cifre consecutive cu vecinul mai mare al
numărului 219
2. Calculează suma dintre cel mai mic număr format din trei
cifre egale și rezultatul diferenței numerelor 579 și 408

3. Din ce număr putem lua numărul 485 pentru a obține ca


rezultat dublul numărului 24?

4. Cei doi frați gemeni, Ștefan și Iustin, au 9 ani. Irina, sora lor, are cu 5 ani mai puțin.
Câți ani vor avea împreună peste 15 ani?

SUBIECTUL III (30 puncte) Scrieţi rezolvările complete!

1. Pe dealurile din satul bunicilor sunt două livezi. În fiecare livadă au fost plantați 25 de vișini, cu
7 mai puțini cireși și cu 26 mai mulți caiși decât cireși.
Câți pomi fructiferi sunt pe dealurile din satul bunicilor?

2. Maria citește o carte în 4 zile. În prima zi citește 10 pagini. Apoi, în fiecare zi citește tot atâtea
pagini câte a citit cu o zi înainte și încă două.
Câte pagini are cartea?