Sunteți pe pagina 1din 1

Test de cunoștințe Biblice

Matei 11-13
15 p oficiu
I Răspundeți în scris la următoarele întrebări: 5 p
1. Câte zile a spus Domnnul Isus că va sta Fiul Omnului în inima pământului?
2. Care proroc a prorocit despre Robul Domnului?
3. De unde scoate omul bun lucruri bune?
4. Cu cine ziceau fariseii că scoate Domnul Isus dracii?
5. Sămânța căzută în pământ bun, este cel ce aude Cuvântul îl înțelege și face: ........................
6. Ce a spus Domnul în pilda neghinei că a semănat vrăjmașul între grâu?

II Alegeți varianta corectă: 5p


1.În pilda cu neghina, sămânța rea ( neghina ) sunt:
a fiii Împărăției
b fiii celui rău
c fiii lui Avraam
2. Sămânța căzută între spini este înnecată de:
a prigoniri
b necazuri
c înșelăciunea bogățiilor
3. În ziua judecății, oamenii vor dea socoteală de orice cuvânt:
a nefolositor
b frumos
c bun

III Arătați dacă următoarele propoziții sunt adevărate: 3p


1. Fariseii i-au spus lui Isus că vor să vadă un semn de la El.
2. Oricine face voia Tatălui meu, acele îmi este tată, soră și mamă.
3. Dacă a-ți fi știut ce înseamnă: milă voiesc, iar nu jertfe, a-ți fi osândit pe acești vinovați.
4. Jugul Meu este bun, și sarcina mea este grea.
5. În ziua judecății va fi mai ușor pentru Capernaum decât pentru Sodoma.
6. Pe oricine mă va mărturisii înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui Meu.

Scrie pe spatele foii de examen versetul care trebuia învățat. 12 p


Scrie pe spatele foii de examen care e cea mai mare dovadă că Dumnezeu există. 10 p
Am făcut singur acest test, fără să copiez de niciunde.