Sunteți pe pagina 1din 24

SC FFFFFBBBBBB SRL

Sediul : SSSSSS, Punct de lucru WWWWWWWW , CUI : xxxxxxxxxx

LOC DE MUNCA NR. 04 : FREZOR

04. 1. PROCESUL DE MUNCA

Să execute lucrări de frezare pe echipamentele tehnice din dotare, polizare în atelierul


mecanic conform dispoziţiilor , sarcinilor, comenzilor primite de la conducătorul formaţiei de
lucru

04.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE PROCESULUI DE MUNCA

04.2.1. Mijloacele de producţie utilizate la locul de muncă sunt:


Freza tip Adcock fhipley
Freza tip FUS 22
Valt L300
Sursa sudura MIG MAG Power FEED
Presa hidraulica 200
Masina de gaurit Progres
Presa hidraulica 60 TO
Masina de gaurit MG 27
Maşină de găurit MG
Polizor dublu PD 300
Maşină de frezat FU
Ferăstrău tăiat metale
rastel de piese ;
tablouri electrice (220 V ; 380 V).
banc de lucru cu menghina
dulapuri de depozitat piese şi scule;
alte echipamente de muncă in imediata vecinătate, aparate, instalaţii de sudat , maşini
de debitat, tăiat oxigaz table, maşini de îndreptat,
magazii materiale feroase şi neferoase
scule, dispozitive şi verificatoare
mijloace de ridicat şi transport, motostivuitoare( in imediata vecinătate)
diverse materiale feroase şi neferoase
piese de schimb specifice
A.M.C.- uri , piese de schimb specifice

04.2.2. Mediul de muncă


lucru în sectoarele de producţie , temperaturi scăzute uneori în anotimpul rece, temperaturi
ridicate pe timpul verii;
lucrul cu solutii iritante la degresarea pieselor, la răcirea pieselor pe durata operatiei de
strunjire, găurire, spălare echipament tehnic, etc

1
lucru în condiţii de zgomot rezultat de la : echipamentele de munca din imediata vecinătate,
pe durata sarcinii de muncă, probe, revizii, reparaţii in secţia de producţie, sau pe traseul de
deplasare de la echipamentele de ridicare transportare a materialelor, materiilor prime
lucru in mediu in care predomina uneori praf, pulberi de la operaţia de polizare, sudare
ajustarea pieselor, tăiere, debitare oxigaz, care sunt iritante pentru căile respiratorii, ochi
degajări de gaze (CO, Nox, O3, etc.) în timpul operaţiei de sudură a unor subansamble ,
confecţii metalice

04.2.3. Sarcina de munca cuprinde următoarele operaţii :


 sa respecte prevederile procedurilor operaţionale, tehnice specifice aplicabile locului
de muncă, a instrucţiunilor de lucru IP 03- prelucrarea materialelor prin aschiere ,
stabilite si aprobate de conducerea societaţii precum si a atribuţiilor de serviciu
cuprinse in fisa postului
 sa respecte prevederile cuprinse in HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind
cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a
echipamentelor de munca.
 sa respecte prevederile cuprinse in HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind
cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca
 sa respecte prevederile cuprinse in HOTĂRÂREA nr. 1.048 din 9 august 2006 privind
cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor
individuale de protecţie la locul de munca
 Pentru efectuarea acestor operaţii vor fi repartizaţi salariaţi calificaţi şi instruiţi special în acest
scop, cunoscători ai utilajelor şi a dotărilor, a modului de lucru şi instruiţi pe linia securitatea
muncii
 să-şi însuşească şi să respecte instrucţiunile de lucru şi de protecţie a muncii pentru lucrarile
specifice pe freza universala ;
 Inainte de inceperea lucrului, lucratorul va controla starea masinii , a dispozitivelor de
comanda (pornire-oprire si schimbarea sensului miscarii), existenta si starea dispozitivelor de
protectie si a gratarelor de lemn
 Lucrătorul care deserveşte o maşina –unealta acţionată electric va verifica zilnic:
o integritatea sistemului de închidere a carcaselor de protecţie (usi,capace,etc.)
o starea de contact intre bornele de legare la pământ si conductorul de protecţie
o modul de dispunere a cablurilor flexibile ce alimentează părţile mobile,cu caracter
temporar,precum si integritatea învelişurilor exterioare
o continuitatea legăturii la centura de împământare
 sa cunoasca procedeele de prelucrare prin aschiere: debitare cu ferăstrăul ,frezare gaurire,
polizare si ascutirea sculelor pe baza comenzilor şi sarcinilor primite;
 să cunoască instrucţiunile de utilizare, să-şi însuşească şi să respecte instrucţiunile de lucru,
posibilităţile de reglare şi caracteristicile constructive, tehnice şi funcţionale ale ET la care
lucrează ;
 să-şi însuşească şi să respecte instrucţiunile de lucru şi de protecţie a muncii pentru
activităţile desfăşurate ;
 execută lucrări de frezare, polizare, ascuţire cuţite, găurire piese , pe baza comenzilor şi
sarcinilor primite;
 asigură dispozitive şi scule corespunzătoare şi de calitate din punct de vedere a normelor de
securitate şi a normelor p.s.i;
 execută piese de schimb pentru maşinile unelte din dotarea societăţii;
 execută piese de rezervă la cererea maistrului mecanic;
 reglează utilajele pe care lucrează pentru a se asigura că piesele executate vor fi de calitate
 să execute lucrări de calitate conform schiţelor, desenelor de execuţie primite sau modelelor ;
2
 să execute întreţinerea zilnică a maşinii ;
 să participe la executarea reviziilor tehnice şi a reparaţiilor curente ;
 verificarea periodică a SDV-urilor
 verificarea periodică şi corectarea abaterilor în funcţionarea maşinilor unelte şi testarea lor
 respectarea disciplinei la locul de muncă
 control tehnic de calitate interfazic şi final al lucrărilor folosirea de materiale şi piese de
schimb în concordanţă cu cartea tehnică şi standardele în vigoare, alegerea traseului
tehnologic optim de confecţionare
 verifică şi controlează starea utilajelor pe care lucrează înainte de punerea în funcţiune;
 să răspundă de buna gospodărire a materialelor şi pieselor de schimb utilizate la lucrările pe
care le execută ;
 să folosească şi să întreţină echipamentul de lucru şi protecţie din dotare
 unge zilnic ansamblele şi subansamblele echipamentelor tehnice din dotare;
 se asigură că organele de maşini aflate în mişcare au apărători de protecţie şi sunt montate
corespunzător;
 urmăreşte mersul în gol al utilajelor şi decuplează după necesităţi;
 să cunoască instrucţiunile de utilizare, să-şi însuşească şi să respecte instrucţiunile de lucru,
posibilităţile de reglare şi caracteristicile constructive, tehnice şi funcţionale ale ET la care
lucrează ;
 verificarea periodică a SDV-urilor
 verificarea periodică şi corectarea abaterilor în funcţionarea maşinilor unelte şi testarea lor
 organizarea judicioasă a locului de muncă dpdv al materialelor şi SDV- urilor necesare
 respectarea disciplinei la locul de muncă
 respectarea tehnologiei de fabricaţie , a fisei tehnologice
 control tehnic de calitate interfazic şi final al lucrărilor prestate
 folosirea de materiale şi piese de schimb în concordanţă cu cartea tehnică şi standardele in
vigoare , alegerea traseului tehnologic optim de confecţionare al pieselor
 verifică şi controlează starea utilajelor pe care lucrează înainte de punerea în funcţiune;
 asigură dispozitive şi scule corespunzătoare şi de calitate din punct de vedere a normelor de
securitate şi a normelor p.s.i;
 execută piese de schimb pentru maşinile unelte din dotarea societăţii;
 execută piese de rezervă la cererea maistrului mecanic;
 reglează utilajele pe care lucrează pentru a se asigura că piesele executate vor fi de calitate
 să execute lucrări de calitate conform schiţelor, desenelor de execuţie primite sau modelelor ;
 să execute întreţinerea zilnică a maşinii ;
 să participe la executarea reviziilor tehnice şi a reparaţiilor curente ;
 să răspundă de buna gospodărire a materialelor şi pieselor de schimb utilizate la lucrările pe
care le execută ;
 să folosească şi să întreţină echipamentul de lucru şi protecţie din dotare
 sa efectueze ungerea zilnica a ansamblelor şi subansamblelor echipamentelor tehnice din
dotare;
 se asigură că organele de maşini aflate în mişcare au apărători de protecţie şi sunt montate
corespunzător;
 urmăreşte mersul în gol al utilajelor şi decuplează după necesităţi;
 sprijină electricianul de întreţinere, lăcătuşul mecanic de întreţinere în cadrul activităţilor de
reparare şi /sau întreţinere complexe;
 se prezinta la serviciu in stare buna fizica si psihica ,participa la apelul personalului.
 semnalizeaza orice defectiune aparuta la strung si participa impreuna cu personalul de
intretinere la remedierea sa.
 raspunde asupra calitatii pieselor pe care le realizeaza,
3
 Se interzice lucratorilor ce deservesc masinile –unelte sa execute reparatii la masini sau
instalatii electrice.
 In mod obligatoriu ,masina – unealta, agregatul, linia automata vor fi oprite si scula
indepartata din piesa in urmatoarele cazuri
a) la fixarea sau scoaterea piesei de prelucrat din dispozitivele de proindere atunci cind
masina nu este dotata cu un dispozitiv specialcare permite executarea acestor operatii in
timpul functionarii masinii
b) la masurarea manuala a pieselor ce se prelucreaza
c) la schimbarea sculelor si a dispozitivelor
d) la oprirea motorului transmisiei comune in cazul cind masina este actionata de la
aceasta transmisie
 In mod obligatoriu se vor deconecta motoarele electrice de antrenare ale masinii- unealta,
agregatului,liniei automate in urmatoarele cazuri:
e) la parasirea locului de munca sau zonei de polideservire , chiar si pentru un timp scurt
f) la orice intrerupere a curentului electric
g) la curatirea si ungerea masinii si la indepartarea aschiilor
h) la constatarea oricaror defectiuni in functionare
 In cazul cand in timpul functionarii se produc vibratii , masina se va opri imediat si se va
proceda la constatarea si inlaturarea cauzelor. In situatia in care acestea sunt determinate de
cauze tehnice, se va anunta conducatorul procesului de munca
 Dupa terminarea lucrului sau la predarea schimbului lucratorul este obligat sa curate si sa
unga masina , sa lase ordine la locul de munca si sa comunice schimbului urmator toate
defectiunile care au avut loc in timpul lucrului, pentru a nu expune la accidente lucratorul care
preia masina
 Inlaturarea aschiilor si pulberilor de pe masinile-unelte se va face cu ajutorul maturilor, periilor
speciale sau carligelor. Se interzice inlaturarea aschiilor cu mina . Se interzice suflarea achiilor
sau pulberilor cu jet de aer ;aceasta operatie este permisa numai cu justificari tehnologice sau
constructive si cu folosirea aerului comprimat de maxim 2 atmosfere.
 Evacuarea deseurilor de la masini se va face ori de cite ori prezenta acestora este
stinjenitoare pantru desfasurarea procesului de productie sau pentru siguranta operatorului sau
cel putin o data pe schimb.
 Piesele prelucrate, materialele , deseurile se vor aseza in locuri stabilite si nu vor impiedica
mascarile lucratorilor ,functionarea masinii si circulatia pe caile de acces. Piesele ,materialele si
deseurile cu dimensiuni mai mici se vor depozita in containere.
 Gratarele din lemn de la masini vor fi mentinute curate sau in buna stare ,evitandu-se petele
de ulei. Petele de ulei de pe gratare sau paviment se inlatura prin acoperire cu rumegus.
 Se interzice spalarea masinilor cu emulsii sau uleiuri de racire ,produse inflamabile ,(benzina
,tetraclorura de carbon ,silicat de sodiu etc.) precum si stergerea lor cu bumbac utilizat la
curatarea masinii.
 Piesele de prelucrat vor fi fixate bine in dispoyitivul de prindere ,se vor utiliza chei
corespunzatoare , fara prelungitoare din teava sau alte parghii.
 Inainte de inceperea lucrului ,lucratorul va verifica daca modul in care este ascutită freza si
daca profilul acestuia corespund prelucrării pe care trebuie sa o execute , precum si
materialului din care este confectionata piesa.
 să cunoască si sa respecte normele de securitatea muncii şi să participe la instructajul
atentional si periodic efectuat de către seful ierahic superior
Conform fişei postului are următoarele atribuţii
raspunde de calitatea lucrărilor executate ;
raspunde de respectarea termenelor de execuţie stabilite ;

4
raspunde de modul de exploatare şi întreţinere a maşinii /maşinilor-unelte din dotare.-
respecta normele S.S.M., normele privind Situatiile de Urgenta si normele de Protectia
mediului, dupa cum urmeaza :
In domeniul S.S.M. lucratorul are urmatoarele obligatii :
sa-si insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei si ale instructiunilor proprii de
Securitate si Sanatate in Munca (S.S.M.) si masurile de aplicare a acestora.
sa utilizeze corect echipamentele de munca aflate in dotare.
sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta
situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala.
sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa
informeze de indata conducătorul locului de munca.
sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala , persoana sa sau a celorlalti participanti la
procesul de productie.
sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru
care a fost acordat.
la prezentarea la lucru , lucratorul se va prezenta odihnit , cu echipamentul individual de
protectie . Este interzis sa se prezinte sub influenta bauturilor alcoolice.
la locurile de munca circula pe caile de acces stabilite in acest sens.
nu executa lucrari pentru care nu este pregatit profesional si instruit din punct de vedere al
Securitatii si Sanatatii in Munca si al Situatiilor de Urgenta.
participa la toatele instruirile de Securitate si Sanatate in Munca si al Situatiilor de Urgenta.
in caz de accident de munca , acorda primul ajutor , anunta seful direct , fara a schimba
starea de fapt a producerii accidentului .
nu intra in zonele de restrictie sau la locurile de munca pentru care nu este instruit din punct
de vedere al al Securitatii si Sanatatii in Munca (SSM).
raspunde de orice actiune care scoate din functie si avariaza echipamentele de munca ,
dispozitivele de securitate .
mentine permanent locul de munca curat si echipamentele de munca in stare de functionare.
În domeniul Situatiilor de Urgenta lucratorul are urmatoarele obligatii :
sa cunoasca si sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor,aduse la cunostinta sub
orice forma de persoana desemnata.
sa intretina in buna stare de functionare mijloacele de stingerea incendiilor de la locul de
munca , sa utilizeze , potrivit instructiunilor de exploatare , utilajele , masinile , aparatura si
echipamentele individuale de protectie.
sa comunice imediat sefului ierarhic de orice situatie care ar putea sa ducă la producerea
unor incendii.
sa verifice obligatoriu locul de munca la inceperea programului de lucru , precum si la sfarsit ,
in vederea depistarii si inlaturarii unor pericole si cauze de incendiu.
sa cunoasca masurile de autoaparare impotriva incendiilor si a calamitatilor naturale si modul
de utilizare a mijloacelor de stins incendii.
in domeniul protectiei mediului , lucratorul are urmatoarele obligatii :
sa nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de
orcie fel , in locuri necorespunzatoare.
sa sesizeze imediat persoana imputernicita cu aceasta asupra neregulilor constatate in timpul
desfasurarii activitatii, privind protectia mediului.
Pe linia de igiena muncii ,lucratorul are urmatoarele obligatii :

5
sa se supuna controalelor medicale periodice , sa foloseasca materialele igienico- sanitare
acordate de societate, sa mentina si sa foloseasca corespunzator scopului pentru care au
fost realizate vestiarele din dotare , sa mentina in stare de functionare anexele sanitare .
Alte responsabilitati specifice :
 să cunoască caracteristicile generale şi particulare ale masinilor-unelte şi instalaţiilor pe care
le deserveşte precum şi regulile de exploatare tehnică a acestora, pentru asigurarea efectuării
lucrărilor în condiţii de calitate şi securitate stabilite pentru acestea si a utilizării cu eficienţă
ridicată a utilajelor ;
 respectarea documentaţiei tehnice de execuţie ;
 respectarea regimului de aschiere prescris în documentaţia de fabricaţie ;
 utilizarea corespunzătoare a sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor impuse de
documentaţia tehnică ;
 respectarea regulilor de reglare a maşinilor pentru evitarea trepidaţiilor, vibraţiilor sau
jocurilor, în vederea obţinerii preciziei prescrise şi valorificarea optimă a randamentului
maşinilor unelte ;
 cunoaşterea utilizării tabelelor necesare instalării şi alegerii sculelor utilizate ;
 ascuţirea şi profilarea sculelor utilizate la prelucrarea pieselor ;
 executa autocontrolul asupra tuturor operatiilor si produselor finale executate si raspunde de
calitatea acestora;
 realizarea normelor de muncă şi a atribuţiilor ce-i revin prin fişa postului ;
 respectarea disciplinei muncii ;
 respectarea prevederilor cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă
aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă ;
 are obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu ;
 are obligaţia respectării secretului de serviciu ;
 sa nu foloseasca improvizatii in procesul de fabricaţie, în caz contrar va fi răspunzător de
producerea de accidente ;
 in timpul exploatarii instalatiilor electrice ,trebuie sa verifice periodic indeplinirea conditiilor de
electrosecuritate ;
 la aparitia defectiunilor , sa intrerupa alimentarea utilajului respectiv , anunta seful ierarhic si
ia masuri de remedierea lor.
 in cazul depistarii unor defecte cu agravare rapida, va lua masuri urgente de inlaturare sau
izolare al acestuia
 va executa si alte lucrari pe teritoriul unitatii dispuse de catre sefii ierarhici.
 Se va prezenta la locul si in afara orelor de program daca este solicitat de conducerea unitatii
sau in caz de forta majora,
 Anunţă conducătorul locului de muncă cu privire la problemele apărute în procesul de
producţie şi pe care nu le poate rezolva singur.
 Efectuează curăţenia la locul de muncă pe sectorul deservit.
Obligaţiile pe linie de securitate si sănătate in muncă conform art 22, 23 din Legea
319/2006 a securităţii şi sănătăţii în munca
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea
sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la
pericol de accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane
care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca. În acest scop
are următoarele obligaţii :
a) sa utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele
de transport şi alte mijloace de producţie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, sa îl
înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare;
6
c) sa nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,
instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca
despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea
lucrătorilor, precum şi orice deficienta a sistemelor de protecţie;
e) sa aducă la cunostinta conducatorului locului de munca şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar,
pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de
munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
g) sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt
sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate;
h) sa isi însuşească şi sa respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii
în munca şi măsurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relaţiile solicitate de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari.

04.3. Echipament individual de protecţie si de lucru

Echipament individual de protecţie


Mănuşi de protecţie
Bocanci cu talpă de lemn
Ochelari de protecţie
Bonetă sau batic
Antifoane (dacă este cazul )
Haină sau vestă vătuită
Salopetă

Se apeleaza la lista factorilor de risc (trebuie introdus tabelul 3.1).

7
UNITATEA: SRL PROCES FISA DE EVALUARE A NUMAR PERSOANE EXPUSE: 4
SECTIA : Atelier mecanic LOCULUI DE MUNCA DURATA EXPUNERII: 8h/1 schimb
LOCUL DE MUNCA : FREZOR ECHIPA DE EVALUARE

COMPONENTA FACTORII DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A NIVEL

PROBABILITATE
CONSECINTA
SISTEMULUI RISC FACTORILOR DE RISC DE

PREVIZIBILA

GRAVITATE
CLASA DE

CLASA DE
DE MUNCA IDENTIFICATI ( descriere, parametrii) RISC

MAXIMA
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Prindere EIP, antrenare mână, la efectuarea operaţiilor de DECES 7 2 4
PRODUCŢIE MECANIC frezare, găurire la echipamentele tehnice prevăzute cu organe
de maşini în mişcare ;
2. Lovire , strivire membre, cap, de către materialele, piesele , ITM 45- 180 3 3 3
subansamblele căzute , alunecate, răsturnate de pe rastelul de zile
materiale sau/ si de pe masa de lucru
3. Lovire , strivire membre inferioare la căderea de materiale , ITM 45- 180 3 3 3
materii prime de pe cadrul de ridicare a motostivuitorului pe zile
timpul efectuării unor operaţii de manipulare mase
4. Lovirea de către mijloace de transport auto sau de cele de DECES 7 2 4
transportat si ridicat la deplasarea între punctele de lucru din
societate;
5. Leziuni faciale , ale ochilor datorită proiectării de bucăţi rupte Inv. gr.III 4 2 3
din piatra abrazivă din cauza unor defecte de material, uzurii
avansate a acesteia si a lipsei ecranelor de protecţie la polizor
6. Leziuni ale capului, corpului, membrelor produse prin DECES 7 2 4
proiectarea sculelor aşchietoare rupte în timpul efectuării
operaţiilor de aşchiere
7. Jet de ulei , emulsie , apă sub presiune la fisurarea INV. gr.III 4 2 3
accidentală a traseelor hidraulice, conductelor de apă, ulei, etc
8. Fractura a membrele inferioare din cauza alunecării din mâini ITM 45-180 3 3 3
a pieselor prelucrate ce prezintă suprafeţe alunecoase zile
0 1 2 3 4 5 6
SUPRAFEŢE CU 9. Plaga tăiată, înţepată la contactul cu suprafeţele înţepătoare, ITM 3-45 zile 2 4 2
8
CONTURURI tăioase ale sculelor, pieselor, subansamblelor folosite la
PERICULOASE îndeplinirea sarcinii de lucru ;
FACTORI DE RISC 10. Arsuri superficiale ale membrelor superioare la contactul cu ITM 3-45 2 4 2
TERMIC suprafeţele fierbinţi ale pieselor, matriţelor, subansamblelor, etc
FACTORI DE RISC 11. Electrocutare prin atingere directă din cauza unor defecte DECES 7 2 4
ELECTRIC de protecţie sau a unor defecte de izolaţie a cablurilor de
alimentare a instalaţiei electrice.
12. Electrocutare prin atingere indirectă din cauza unor DECES 7 2 4
defecţiuni a instalaţiei de împământare şi legare la nul sau din
lipsa unor circuite de protecţie
FACTORI DE RISC 13.Dermatite de contact din cauza emulsiilor utilizate la ITM 45-180 3 3 3
CHIMIC îndeplinirea sarcinii de muncă ( lichid răcire, emulsii) , a zile
substanţelor iritante utilizate la degresarea pieselor, la curăţirea
ET
14. Substanţe inflamabile – lucrul cu diluanţi şi petrol pentru DECES 7 1 3
spălări, degresări etc.
15. Arsuri superficiale ale epidermei la contactul cu suprafaţa ITM 3-45 2 4 2
fierbinte a sculelor sau a pieselor prelucrate
MEDIUL DE ZGOMOT 16. Afecţiuni ale urechii din cauza zgomotului de fond existent INV. GR. III 4 3 4
MUNCĂ in mediul de lucru
17.Calamităţi naturale – colaps (seism, trăsnet, vânt, grindină, DECES 7 2 4
viscol prăbuşiri de teren, schele, eşafoade, etc)
SARCINA DE 18.Afecţiuni ale sistemului osteo- musculo- articular din cauza ITM 45 – 180 3 5 4
MUNCĂ poziţiilor de lucru vicioase ( in general ortostatică) , transport zile
greutăţi mai mari decât sarcina admisă;
EXECUTANT ACTIUNI GRESITE 19. Accidentarea din cauza unor comenzi greşite de pornirea INV. gr.III 4 2 3
ET în timpul efectuării operaţiei de prindere a sculei sau piesei
pentru prelucrat .
20. Proiectare scule, piese din cauza nefixării corespunzătoare DECES 7 1 3
a acestora în timpul executării operaţiilor de aşchiere.
21 Plagă tăiată, amputare degete membre superioare la Inv. gr.III 4 2 3
apropierea acestora din neatenţie de zona de acţionare a
sculelor în timpul funcţionării echipamentelor tehnice
22. Lovire, strivire membre din cauza alunecării, rostogolirii, ITM 45- 180 3 3 3
răsturnării pieselor, a materialelor, subansamblelor depozitate zile
necorespunzător ;
23. Efectuarea diferitelor intervenţii la utilaje si echipamente, la DECES 7 2 4
care au fost îndepărtate apărătoarea /carcasele/ dispozitivele
de protecţie în timpul funcţionării acestora

0 1 2 3 4 5 6
24. Efectuarea de operatii in afara sarcinii de munca (deplasare DECES 7 2 4
9
si interventie la alt utilaj pentru care nu a fost instruit) ;
25.Executarea diverselor activităţi de reglare, gresare, curăţire DECES 7 2 4
în timpul funcţionării echipamentului tehnic, fără a respecta
sarcina de munca.
26. Nerespectarea instrucţiunilor de lucru şi de protecţia DECES 7 2 4
muncii ;
27. Plagă tăiată a membrelor din cauza utilizării defectuoase a Inv. gr.III 4 2 3
EIP –ului din dotare
28. Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, dezechilibrare de ITM 45- 180 3 3 3
materiale, piese depozitate necorespunzător, în timpul zile
deplasării între punctele de lucru
29. Deplasări, staţionări în zone periculoase în timpul DECES 7 2 4
desfăşurării sarcinii de muncă (căi de acces, mijloace auto, de
transportat si ridicat, echipamente tehnice ) ;
OMISIUNI 30. Contuzii ale capului, corpului din cauza omiterii fixării ITM 3-45 2 4 2
corespunzătoare a pieselor în dispozitivul de prindere la
efectuarea unor operaţii de aşchiere
31. Strivire, plăgii ale membrelor din cauza neutilizării EIP-ului ITM 3-45 2 4 2
din dotare,

10
NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCA ESTE :

31
Σ ri Ri
i =1 5 ( 2 x2 ) + 13 (3x 3 ) + 13(4X4) 345
Nr 04 = --------------- = ---------------------------------------- = ------ = 3,4158 N r 04 = 3,4158
31 5x2 + 13 x3 + 13X4 101
Σ ri
i=1

in care:

Nr - nivelul de risc global al locului de munca


ri – rangul factorului de risc „ i ”
Ri - nivelul de risc pentru factorul de risc „i ”
n – numărul factorilor de risc identificaţi la locul de munca

11
Ponderea componentelor sistemului de munca

38,71
48,39 Mijloace de productie
Mediu de munca
Sarcina de munca
Executant

6,45 6,45

12
NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCA ESTE :
3,4158

6
Nivel de risc

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31

Factori de risc

13
UNITATEA : SC DEBIT METAL PROCES SRL
SECTIA : Atelier mecanic
LOCUL DE MUNCA : FREZOR

F I Ş A D E M ĂS U R I P R O P U S E

Nr. NIVEL MĂSURI PROPUSE TERMENE

RASPUNDERI
crt. FACTOR DE RISC DE NOMINALIZAREA MĂSURII
RISC

1 1. Prindere EIP, antrenare mână, la efectuarea 4 Măsuri tehnice


operaţiilor de frezare, găurire la echipamentele Executanţii vor purta EIP corespunzător , cu mânecile
tehnice prevăzute cu organe de maşini în mişcare ; salopetelor prinse şi vor respecta distanţele de siguranţă în
zona organelor de maşini în mişcare.
Dotarea cu EIP corespunzător conform normativului (salopetă
ajustată pe corp, bocanci cu bombeu metalic + talpă cauciuc,
etc.)
Dacă elementele mobile ale unui echipament de munca
prezintă riscuri de producere de accidente prin contactul
mecanic, acestea trebuie sa fie prevăzute cu protectori şi
dispozitive de protecţie care sa împiedice accesul în zonele
periculoase sau sa oprească miscarea elementelor periculoase
înainte de pătrunderea în zonele periculoase.
Protectorii şi dispozitivele de protecţie trebuie:
sa fie de construcţie robusta;
sa nu genereze riscuri suplimentare;
sa nu fie inlaturate cu usurinta sau făcute inoperante;
sa fie amplasate la o distanta adecvată fata de zona
periculoasa;
sa nu limiteze mai mult decât este necesar observarea
ciclului de munca;
sa permită intervenţiile indispensabile pentru instalarea şi/sau
înlocuirea elementelor şi, de asemenea, pentru activităţile de
întreţinere, prin limitarea accesului numai în zona sau la
lucrarea care trebuie realizată şi, dacă este posibil, fără
14
demontarea protectorului sau dispozitivului de protecţie.
Măsuri organizatorice
Efectuarea controlului medical la angajare şi periodic în
conformitate cu condiţiile de lucru ;

4. Lovirea de către mijloace de transport auto sau de 4 Măsuri tehnice


cele de transportat si ridicat la deplasarea între Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de
punctele de lucru din societate; securitate, corespunzătoare standardelor, iar noaptea aceste
zone vor fi semnalizate prin lumini de culoare roşie.;
Măsuri organizatorice
Exploatarea (manipularea-manevrarea) mijloacelor de
transport va fi deservită de persoane autorizate şi instruite în
acest scop .
Când este necesar, în zonele periculoase, se va organiza
pilotarea mijloacelor de transport sau se vor stabili posturi de
supraveghere şi dirijare a circulaţiei.
Îmbrăcămintea căilor de circulaţie şi acces trebuie întreţinută
în permanenţă astfel încât să nu prezinte denivelări care să
afecteze securitatea circulaţiei.
Pe timp de noapte căile de circulaţie trebuie iluminate
corespunzător standardelor în vigoare.
Căile de circulaţie trebuie menţinute în permanenţă libere,
curate, asigurate împotriva pericolului de alunecare şi
derapare.
Incadrarea salariaţilor precum si efectuarea controlului medical
la angajare şi periodic in conformitate cu prevederile Legii
319/2006 si a Ordinului 1425/2006 ;
6. Leziuni ale capului, corpului, membrelor produse Măsuri organizatorice
prin proiectarea sculelor aşchietoare rupte în timpul Efectuarea periodică a instructajului la locul de muncă ;
efectuării operaţiilor de aşchiere Respectarea întocmai a sarcinilor şi a tehnologiei de lucru ;
Efectuarea controlului medical la angajare şi periodic în
conformitate cu condiţiile de lucru ;
Fixarea în mod corespunzător a cuţitelor de aşchiat în
portsculă ;
Prinderea piesei de prelucrat în universalul maşinii, centrată şi
bine strânsă, pentru evitarea smulgerii acesteia la momentul
prelucrării ;
Folosirea corectă a EIP din dotare ;
Interzicerea lucrului, dacă salariatul prezintă stare de
oboseală ;
11. Electrocutare prin atingere directă din cauza unor 4 Pentru protecţia impotriva electrocutarii prin atingere directa
defecte de protecţie sau a unor defecte de izolaţie a trebuie sa fie realizate următoarele măsuri tehnice:
15
cablurilor de alimentare a instalaţiei electrice acoperiri cu materiale electroizolante ale părţilor active
(izolarea de protecţie) ale instalaţiilor şi echipamentelor
electrice;
inchideri în carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare;
îngrădiri;
protecţia prin amplasare în locuri inaccesibile prin
asigurarea unor distanţe minime de securitate;
scoaterea de sub tensiune a instalaţiei sau echipamentului
electric la care urmează a se efectua lucrări şi verificarea
lipsei de tensiune;
utilizarea de dispozitive speciale pentru legari la pământ şi
în scurtcircuit;
folosirea mijloacelor de protecţie electroizolante;
alimentarea la tensiune foarte joasa (redusă) de protecţie;
egalizarea potentialelor şi izolarea fata de pământ a
platformei de lucru.
Pentru protecţia impotriva electrocutarii prin atingere directa
trebuie sa fie realizate următoarele măsuri organizatorice:
executarea interventiilor la instalaţiile electrice (depanari,
reparari, racordari etc.) trebuie sa se facă numai de către
personal calificat în meseria de electrician, autorizat şi
instruit pentru lucrul respectiv;
executarea interventiilor în baza uneia din formele de lucru;
delimitarea materială a locului de munca (ingradire);
eşalonarea operaţiilor de intervenţie la instalaţiile electrice;
elaborarea unor instrucţiuni de lucru pentru fiecare
intervenţie la instalaţiile electrice;
organizarea şi executarea verificărilor periodice ale
măsurilor tehnice de protecţie impotriva atingerilor directe.
12. Electrocutare prin atingere indirectă din cauza 4 .La instalaţiile şi echipamentele de munca electrice, pentru
unor defecţiuni a instalaţiei de împământare şi legare protecţia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie
la nul sau din lipsa unor circuite de protecţie sa se realizeze şi sa se aplice numai măsuri şi mijloace de
protecţie tehnice, fiind interzise înlocuirea măsurilor şi
mijloacelor tehnice de protecţie cu măsuri de protecţie
organizatorice. Pentru evitarea electrocutarii prin atingere
indirecta trebuie aplicată o măsura de protecţie principala, care
sa asigure protecţia în orice condiţii, şi o măsura de protecţie
suplimentară, care sa asigure protecţia în cazul deteriorarii
protecţiei principale. Cele doua măsuri de protecţie trebuie
alese astfel încât sa nu se anuleze una pe cealaltă.
Pentru protecţia impotriva atingerii indirecte trebuie sa fie
realizate următoarele măsuri tehnice:
16
folosirea tensiunilor foarte joase de securitate TFJS;
legarea la pământ;
legarea la nul de protecţie;
izolarea suplimentară de protecţie, aplicată utilajului, în
procesul de fabricare;
izolarea amplasamentului;
separarea de protecţie;
egalizarea şi/sau dirijarea potentialelor;
deconectarea automată în cazul apariţiei unei tensiuni sau
a unui curent de defect periculoase;
folosirea mijloacelor de protecţie electroizolante.
16. Afecţiuni ale urechii din cauza zgomotului de fond 4 Măsuri organizatorice
existent in mediul de lucru Respectarea si aplicarea prevederilor din HOTĂRÂREA nr.
493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile
generate de zgomot
Angajatorul trebuie sa evalueze şi, dacă este necesar, sa
măsoare nivelurile de zgomot la care sunt expuşi lucrătorii.
Locurile de munca în care lucrătorii pot fi expusi la un zgomot
care depăşeşte valorile de expunere superioare de la care se
declanseaza acţiunea angajatorului privind securitatea şi
protecţia sănătăţii lucrătorilor trebuie sa fie semnalizate
corespunzător.
Măsuri tehnice
Lucrătorilor trebuie sa li se pună la dispoziţie mijloace
individuale de protecţie auditiva, adecvate şi corect ajustate, pe
care aceştia trebuie sa le utilizeze, în conformitate cu
prevederile legislaţiei naţionale
Angajatorul trebuie sa ia măsuri pentru a asigura folosirea
mijloacelor individuale de protecţie auditiva de către lucrătorii
săi.
Angajatorul răspunde de verificarea eficientei măsurilor luate
Conducerea societăţii va aloca fondurile necesare
monitorizării nivelului noxei zgomot şi a stării de sănătate
Obligativitatea purtării antifoanelor la locul de muncă cu
zgomot mai mare de 87 dB ;
17.Calamităţi naturale – colaps (seism, trăsnet, vânt, 4 Măsuri organizatorice
grindină, viscol prăbuşiri de teren, schele, eşafoade, Instruirea salariaţilor in domeniul situaţilor de urgenta conform
etc) Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/23 iunie
2005
Instruirea salariaţilor cu privire prevederile Legii 481/2004,

17
privind protecţia civilă si al modului de intervenţie si de
comportare in caz de calamităţi naturale .
Angajatorul are următoarele obligaţii:
a) sa ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii
activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama
de alte persoane prezente;
b) sa stabilească legăturile necesare cu serviciile
specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor,
serviciul medical de urgenta, salvare şi pompieri.
Pentru aplicarea prevederilor menţionate, angajatorul trebuie
sa desemneze lucrătorii care aplica măsurile de prim ajutor, de
stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor.
Numărul lucrătorilor mentionati, instruirea lor şi echipamentul
pus la dispoziţia acestora trebuie sa fie adecvate mărimii şi/sau
riscurilor specifice întreprinderii şi/sau unităţii
Conducerea societăţii va respecta prevederilor cuprinse la
art 10,11, din Legea 319/2006 a securităţii si sănătăţii în
muncă
18.Afecţiuni ale sistemului osteo- musculo- articular 4 Măsuri organizatorice
din cauza poziţiilor de lucru vicioase ( in general Respectarea riguroasă a prevederilor R.O.I., a instrucţiunilor
ortostatică) , transport greutăţi mai mari decât sarcina de lucru şi normelor de securitatea a muncii ;
admisă; Angajatorii trebuie sa se asigure ca lucrătorii primesc, în
plus, o formare adecvată şi informaţii precise cu privire la modul
corect de manipulare a maselor şi la riscurile la care aceştia se
expun, în special dacă aceste sarcini nu sunt efectuate corect
Evitarea poziţiilor nenaturale ale corpului sau prea înclinate (
poziţia uşor înclinat frontal solicită cel mai mic efort de susţinere
şi este mai comodă ).
Evitarea înclinărilor laterale ale trunchiului şi ale capului.
Evitarea menţinerii în stare suspendată frontală sau laterală
ale braţului în poziţia prea întins, deoarece această poziţie
oboseşte şi reduce dexteritatea braţelor şi a mâinilor.
Asigurarea simetriei şi simultaneităţii mişcărilor braţelor faţă
de planul sagital al corpului conform principiilor economiei de
mişcări.
Se vor evita transporturile greutăţilor mari, peste limita
admisă;
Respectarea riguroasă a instrucţiunilor de lucru şi protecţia
muncii la locurile de muncă si a prevederilor din HOTĂRÂRE
nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor
18
care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni
dorsolombare
Efectuarea controlului medical la angajare şi periodic în
conformitate cu condiţiile de muncă
23. Efectuarea diferitelor intervenţii la utilaje si 4 Măsuri organizatorice
echipamente, la care au fost îndepărtate apărătoarea Conducătorii locurilor de muncă vor verifica zilnic existenţa si
/carcasele/ dispozitivele de protecţie în timpul starea protectorilor la ET de la locurile de muncă si nu vor
funcţionării acestora permite începerea activităţii dacă aceştia nu sunt sau prezintă o
stare necorespunzătoare
Protectorii şi dispozitivele de protecţie trebuie:
a) sa fie de construcţie robusta;
b) sa nu genereze riscuri suplimentare;
c) sa nu fie inlaturate cu usurinta sau făcute inoperante;
d) sa fie amplasate la o distanta adecvată fata de zona
periculoasa;
e) sa nu limiteze mai mult decât este necesar observarea
ciclului de munca;
f) sa permită intervenţiile indispensabile pentru instalarea
şi/sau înlocuirea elementelor şi, de asemenea, pentru
activităţile de întreţinere, prin limitarea accesului numai în zona
sau la lucrarea care trebuie realizată şi, dacă este posibil, fără
demontarea protectorului sau dispozitivului de protecţie.
Respectarea instrucţiunilor de lucru, a sarcinilor de serviciu şi
tehnologiei de lucru
Conducerea societăţii va verifica existenţa si aplicarea
instrucţiunilor proprii precum si modul de efectuare a
instructajului periodic a personalului angajat
Orice intervenţii pentru reglare, gresare, întreţinere, revizii,
reparaţii, în timpul funcţionării utilajelor , ET sunt interzise;
Încadrarea salariaţilor precum si efectuarea controlului
medical la angajare şi periodic in conformitate cu prevederile
Legii 319/ 2006
24. Efectuarea de operatii in afara sarcinii de munca 4 Măsuri organizatorice
(deplasare si interventie la alt utilaj pentru care nu a Obligaţiile lucrătorilor se stabilesc prin contractele individuale
fost instruit) ; de muncă si prin fişa postului
Efectuarea instructajului periodic a personalului cu
prezentarea riscurilor de la locul de muncă si cu necesitatea
respectării instrucţiunilor de lucru pentru prevenirea
accidentelor de muncă;
Respectarea cu stricteţe a sarcinilor de serviciu, a programului
de lucru stabilit înainte de începerea fiecărui schimb de lucru ;
Verificarea zilnică a stării psihofiziologice a angajatului
19
Respectarea riguroasa a instructiunilor de lucru si a normelor
de securitatea .muncii ;
25.Executarea diverselor activităţi de reglare, gresare, 4 Măsuri organizatorice
curăţire în timpul funcţionării echipamentului tehnic, Conducătorul locului de muncă va verifica modul de
fără a respecta sarcina de munca. respectare a sarcinii de muncă si nu va permite efectuarea altor
operaţii decât cele specificate prin fisa postului.
Conducătorul locului de muncă va stabili, pentru fiecare
salariat ,în conformitate cu fişa postului , atribuţiile pe care le
are de îndeplinit în cadrul unei lucrării complexe.
Lucrările de reparaţii se vor executa numai de personal
calificat.
Conducerea societăţii va verifica existenţa si aplicarea
instrucţiunilor proprii precum si modul de efectuare a
instructajului periodic a personalului angajat
Respectarea prevederilor cuprinse in HG 971/2006 privind
cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sănătate la locul de muncă
Măsuri tehnice
Orice intervenţii pentru întreţinere, revizii, reparaţii, reglare,
gresare în timpul funcţionării maşinilor sunt interzise;
Amplasarea indicatoarelor de securitate în locurile care
prezintă pericole, instruirea personalului privind respectarea
acestora ;
26. Nerespectarea instrucţiunilor de lucru şi de 4 Măsuri organizatorice
protecţia muncii ; Obligaţia si răspunderea pentru realizarea măsurilor de
protecţie a muncii le au potrivit legii- cei care organizează si
conduc procesul de muncă. La nivelul agentului economic ,
patronul , administratorul, iar la nivelul locului de muncă şeful
de formaţie, secţie sau altă persoană cu responsabilitate
numită de conducerea societăţii
Obligaţiile lucrătorilor se stabilesc prin contractele individuale
de muncă si prin fişa postului
Efectuarea instructajului periodic a personalului cu
prezentarea riscurilor de la locul de muncă si cu necesitatea
respectării instrucţiunilor de lucru pentru prevenirea
accidentelor de muncă;
Respectarea cu stricteţe a sarcinilor de serviciu, a programului
de lucru stabilit înainte de începerea fiecărui schimb de lucru ;
Verificarea zilnică a stării psihofiziologice a angajatului ;
Verificarea modului de utilizarea a EIP din dotare de către
lucrători;
Efectuarea examenului medical periodic conform Legii
20
319/2006 ;
29. Deplasări, staţionări în zone periculoase în timpul 4 Măsuri tehnice
desfăşurării sarcinii de muncă (căi de acces, mijloace Executanţii vor fi instruiţi cu privire la circulaţia si staţionare
auto, de transportat si ridicat, echipamente tehnice ) ; pe căile de circulaţie din societate Este obligatorie respectarea
indicatoarelor de securitate,in punctele de lucru si in zonele
periculoase
La fiecare loc de muncă vor fi afişate instrucţiuni proprii de
securitate a muncii pentru transportul intern.
Exploatarea (manipularea-manevrarea) mijloacelor de
transport va fi deservita de persoane autorizate si instruite in
acest scop
Locurile care prezintă un risc potenţial de accidentare se
indică cu plăcuţe avertizoare sau se semnalizeaza conform
prevederilor din HOTĂRÂREA nr. 971 din 26 iulie 2006
privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate
şi/sau de sănătate la locul de munca;
Fiecare loc de muncă va fi iluminat corespunzător atât ziua
cât şi noaptea, păstrându-se ordinea şi curăţenia Pe timp de
noapte se va asigura un iluminat fix şi portativ corespunzător
Măsuri organizatorice
Salariaţii se vor deplasa şi vor circula doar pe traseele
stabilite în sarcina de muncă
Instruirea periodică şi ori de câte ori este nevoie a angajaţilor
cu privire la riscurile care există la locurile de muncă şi cu
măsurile ce se impun a fi respectate

21
LEGENDA

F1. Prindere EIP, antrenare mână, la efectuarea operaţiilor de frezare, găurire la echipamentele tehnice
prevăzute cu organe de maşini în mişcare ;
F2. Lovire , strivire membre, cap, de către materialele, piesele , subansamblele căzute , alunecate,
răsturnate de pe rastelul de materiale sau/ si de pe masa de lucru
F3. . Lovire , strivire membre inferioare la cadre de materiale , materii prime de pe cadrul de ridicare a
motostivuitorului pe timpul efectuării unor operaţii de manipulare mase
F4. Lovirea de către mijloace de transport auto sau de cele de transportat si ridicat la deplasarea între
punctele de lucru din societate;
F5. Leziuni faciale , ale ochilor datorită proiectării de bucăţi rupte din piatra abrazivă din cauza unor
defecte de material, uzurii avansate a acesteia si a lipsei ecranelor de protecţie la polizor
F6. Leziuni ale capului, corpului, membrelor produse prin proiectarea sculelor aşchietoare rupte în
timpul efectuării operaţiilor de aşchiere
F7. Jet de ulei , emulsie , apă sub presiune la fisurarea accidentală a traseelor hidraulice, conductelor
de apă, ulei,
F8.; Fractura a membrele inferioare din cauza alunecării din mâini a pieselor prelucrate ce prezintă
suprafeţe alunecoase
F9. Plaga tăiată, înţepată la contactul cu suprafeţele înţepătoare, tăioase ale sculelor, pieselor,
subansamblelor folosite la îndeplinirea sarcinii de lucru ;
F10. Arsuri superficiale ale membrelor superioare la contactul cu suprafeţele fierbinţi ale pieselor,
matriţelor, subansamblelor
F11. Electrocutare prin atingere directă din cauza unor defecte de protecţie sau a unor defecte de izolaţie
a cablurilor de alimentare a instalaţiei electrice
F12. Electrocutare prin atingere indirectă din cauza unor defecţiuni a instalaţiei de împământare şi legare
la nul sau din lipsa unor circuite de protecţie
F13. Dermatite de contact din cauza emulsiilor utilizate la îndeplinirea sarcinii de muncă ( lichid răcire,
emulsii) , a substanţelor iritante utilizate la degresarea pieselor, la curăţirea ET
F14. Substanţe inflamabile – lucrul cu diluanţi şi petrol pentru spălări, degresări etc.
F15.Arsuri superficiale ale epidermei la contactul cu suprafaţa fierbinte a sculelor sau a pieselor
prelucrate
F16. Afecţiuni ale urechii din cauza zgomotului de fond existent in mediul de lucru
F17. Calamităţi naturale – colaps (seism, trăsnet, vânt, grindină, viscol prăbuşiri de teren, schele,
eşafoade, etc)
F18. Afecţiuni ale sistemului osteo- musculo- articular din cauza poziţiilor de lucru vicioase ( in general
ortostatică) , transport greutăţi mai mari decât sarcina admisă;
F19. Accidentarea din cauza unor comenzi greşite de pornirea ET în timpul efectuării operaţiei de
prindere a sculei sau piesei pentru prelucrat .
F20 Proiectare scule, piese din cauza nefixării corespunzătoare a acestora în timpul executării
operaţiilor de aşchiere
F21 Plagă tăiată, amputare degete membre superioare la apropierea acestora din neatenţie de zona de
acţionare a sculelor în timpul funcţionării echipamentelor tehnice
F22. Lovire, strivire membre din cauza alunecării, rostogolirii, răsturnării pieselor, a materialelor,
subansamblelor depozitate necorespunzător ;
F23 Efectuarea diferitelor intervenţii la utilaje si echipamente, la care au fost îndepărtate apărătoarea
/carcasele/ dispozitivele de protecţie
F24 Efectuarea de operatii in afara sarcinii de munca (deplasare si interventie la alt utilaj pentru care nu
a fost instruit) ;
F25 Executarea diverselor activităţi de reglare, gresare, curăţire în timpul funcţionării echipamentului
tehnic, fără a respecta sarcina de munca
F26 Nerespectarea instrucţiunilor de lucru şi de protecţia muncii ;
F27 Plagă tăiată a membrelor din cauza utilizării defectuoase a EIP –ului din dotare
22
F28 Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, dezechilibrare de materiale, piese depozitate
necorespunzător, în timpul deplasării între punctele de lucru
F29 Deplasări, staţionări în zone periculoase în timpul desfăşurării sarcinii de muncă (căi de acces,
mijloace auto, de transportat si ridicat, echipamente tehnice )
F30 Contuzii ale capului, corpului din cauza omiterii fixării corespunzătoare a pieselor în dispozitivul de
prindere la efectuarea unor operaţii de aşchiere
F31 Strivire, plăgii ale membrelor din cauza neutilizării EIP-ului din dotare,

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARILOR

Nivelul de risc global calculat pentru loculde munca este egal cu 3.4158, valoare care il incadreaza in
categoria locurilor de munca cu nivel de risc mic, el nedepasind limita maxima acceptabila (3,5).
Rezultatul este sustinut din ,,Fisa de evaluare”, din care se observa ca din totalul de 31 factori de risc
indentificati ,13 depasesc nivelul partial de risc valoarea 3, incadrandu-se in categoria factorilor de risc
mediu.

Cei 13 factori de risc ce se situeaza in categoria inacceptabil sunt:

F1. Prindere EIP, antrenare mână, la efectuarea operaţiilor de frezare, găurire la echipamentele tehnice
prevăzute cu organe de maşini în mişcare
F4. Lovirea de către mijloace de transport auto sau de cele de transportat si ridicat la deplasarea între punctele de
lucru din societate;
F6. Leziuni ale capului, corpului, membrelor produse prin proiectarea sculelor aşchietoare rupte în
timpul efectuării operaţiilor de aşchiere
F11. Electrocutare prin atingere directă din cauza unor defecte de protecţie sau a unor defecte de izolaţie
a cablurilor de alimentare a instalaţiei electrice
F12. Electrocutare prin atingere indirectă din cauza unor defecţiuni a instalaţiei de împământare şi
legare la nul sau din lipsa unor circuite de protecţie
F8. Umiditate relativa a aerului ridicata, lucrul in mediu umed- afectiuni reumatice;
F9. Zgomot de nivel ridicat - sub CMA - in timpul utilizarii placii vibrante,compresor,- hipoacuzie,
surditate de perceptie;
F16. Afecţiuni ale urechii din cauza zgomotului de fond existent in mediul de lucru
F17. Calamităţi naturale – colaps (seism, trăsnet, vânt, grindină, viscol prăbuşiri de teren, schele,
eşafoade, etc)
F18. Afecţiuni ale sistemului osteo- musculo- articular din cauza poziţiilor de lucru vicioase ( in general
ortostatică) , transport greutăţi mai mari decât sarcina admisă
F24 Efectuarea de operatii in afara sarcinii de munca (deplasare si interventie la alt utilaj pentru care nu
a fost instruit) ;
F25 Executarea diverselor activităţi de reglare, gresare, curăţire în timpul funcţionării echipamentului
tehnic, fără a respecta sarcina de munca
F26 Nerespectarea instrucţiunilor de lucru şi de protecţia muncii ;
F29 Deplasări, staţionări în zone periculoase în timpul desfăşurării sarcinii de muncă (căi de acces,
mijloace auto, de transportat si ridicat, echipamente tehnice )

23
48,39 % Factori proprii mijloacelor de productie;

6,45 % Factori proprii mediuluide munca;

6,45 % Factori proprii sarcinii de munca;

38,71 % Factori proprii executantului.

24

S-ar putea să vă placă și