Sunteți pe pagina 1din 2

Realizat de: Popa Claudia - Ionela, Grupa: 2

Analistul de sistem informaţional


- cine este, ce face, cum şi când ajută organizaţia.

Analistul de sistem informațional este persoana sau grupul de persoane care are ca atrbuții efectuarea
unui studiu complex asupra activităţii informaţionale a unităţii beneficiare, a resurselor informaţionale
de care dispune unitatea, precum şi a fluxurilor informaţionale existente, pentru a modifica, proiecta sau
eficientiza sistemele informaționale din cadrul unei entități. Aceștia se concentrează pe cerințele pe care
un sistem informațional trebuie să le îndeplinească penru a fluidiza utilizarea informației într-o entitate, în
acest mod ei putând oferi utilizatorilor solutii pentru sistemul deja existent sau chiar sugestii cu privire la
implementarea unui sistem nou care să se conformeze tuturor cerințelor.
Principala atribuție a unui analist de sistem este de a face legătura între utilizatori și echipa de
realizare a sistemului informațional. Astfel, acesta trebuie să surprindă foarte bine problemele de rezolvat
pentru a le putea expune la fel de bine proiectanților și programatorilor. Tot el trebuie să înțeleagă
modalitatea de funcționare a sistemului nou, deoarece acesta trebuie să realizeze manualul de utilizare
pentru beneficiar. Însă, pentru a se ajunge la implementarea sistemului, analistul de sistem mai are de
îndeplinit următoarele sarcini: analizează şi evaluează sistemul informaţional sau informatic existent,
defineşte împreună cu utilizatorii cerinţele informaţionale şi construieşte modelul logic al noului sistem,
proiectează şi întocmeşte instrucţiunile de executare a procedurilor manuale din sistem, evaluează gradul
în care noul sistem dat în exploatare satisface cerinţele utilizatorilor, discută cu utilizatorii în legătură
cu trăsăturile finale ale sistemului, clarifică problemele sau modifică cerințele inițiale, crează aplicații
de testare și programe pentru înlăturarea erorilor.
După cum se poate observa, rolul analistului de sistem și atribuțiile sale au evoluat de la un simplu
observator al unei situații pentru un sistem existent, până la aceea de diagnostician al sistemului
investigat și de consultant al managerului în adoptarea celor mai eficiente decizii, munca analistului fiind
dublată de sisteme automat de asistare a deciziilor.
În final, putem spune că analistul de sisteme informaționale are un rol extrem de important în cadrul
implementării unui sistem nou într-o entitate datorită responsabilităților sale numeroase cu privire la
identificarea problemelor și rezolvarea lor prin intermediul unui sistem informatic ușor de utilizat pentru
beneficiar și compatibil cu afacerea acestuia. În acest mod, analistul de sistem ajută foarte mult
organizațiile prin facilitarea și eficientizarea realizării proceselor economice cu ajutorul unui sistem
informațional.

Bibliografie: - Oprea, D.,Meşniţă,G., Dumitriu,F. – Analiza sistemelor informaţionale, Ed.


Universităţii "Al.I.Cuza", Iaşi, 2016
- http://cariera.ict.md/component/categoryblock/analist-de-sistem
- http://www.businessdictionary.com/defnition/system-analyst.html