Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE EVALUARE

I. Completați propozițiile de mai jos cu răspunsurile corecte: 30 puncte

1. Europa se încadrează în cea mai mare parte în zona de climă.........................................................


2. Pe fațada vestică a Europei este specific tipul de climă...................................................................
3. În Peninsula Italică predomină tipul de climă .................................................................................
4. În estul și centru Europei este specific tipul de climă......................................................................
5. În nordul Rusiei se înregistrează un climat .....................................................................................
6. În partea de est a Europei bate vântul numit....................................................................................
7. O dată cu creșterea altitudinii, cantitatea de precipitații..................................................................
8. Clima din vestul Europei este influențată de ...................................................................................
9. În nordul Europei bat vânturile........................................................................................................
10. În Peninsula Balcanică predomină tipul de climă............................................................................

II. Analizați diagrama de mai jos


(Regimul temperaturilor medii lunare la Barcelona și
Kiev). 30 puncte

1. Precizați, pentru fiecare localitate, valoarea maximă


și valoarea minimă a temperaturilor medii lunare și
lunile în care se înregistrează.
2. Precizați, pentru fiecare localitate, tipul de climă
redat de regimul temperaturilor.

III. Analizați diagrama de mai jos


(Regimul precipitațiilor medii lunare la Cardiff și
Volgograd). 30 puncte

1. Precizați, pentru fiecare localitate, valoarea maximă și


valoarea minimă a precipitațiilor medii lunare și lunile în care
se înregistrează.
2. Precizați, pentru fiecare localitate, anotimpul în care cad
cele mai mari cantități de precipitații.
2. Precizați, pentru fiecare localitate, tipul de climă redat de
regimul precipitațiilor.