Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE OBSERVARE A PERSONALITĂȚII ELEVULUI

I. DATE BIOGRAFICE ALE ELEVULUI


Numele și prenumele: TITIEANU MHĂIȚĂ-ALEXANDRU
Locul nașterii: IAȘI
Data nașterii: 26.02.2003
Domiciliul actual: str. Dealul Zorilor, nr. 7, Iași
II. DATE PRIVIND FAMILIA
Prenumele și vârsta tatălui: Petru( 44 ani)
Profesia tatălui: paznic
Prenumele și vârsta mamei: Mihaiela(43 ani)
Profesia mamei: croitoreasă
Frați: număr: 1, vârsta: 7 luni
III. CONDIȚII MATERIALE, CLIMATUL ÎN FAMILIE
Numărul de camere: 4
În familie sunt relații afectuoase, armonioase.
IV. STAREA DE SĂNĂTATE A ELEVULUI
Clinic sănătos.
V. SITUAȚIA ȘCOLARĂ
a) situații școlare neîncheiate, corigențe, repetenție: NU
b) succese la concursuri școlare: NU
c) pregătirea pentru lecții: vine mereu pregătit la ore
d) frecvența la ore: este prezent mereu
VI. APRECIEREA CONDUITEI
a) în timpul lecțiilor: cuminte, receptiv, activ.
b) în școală:
- față de profesori: civilizat, educat, manierat.
- față de colegi: prietenos, educat, manierat.
c) în familie: cuminte, ascultător, își ajută părinții, respectuos.
VII. CARACTERISTICILE PERSONALITĂȚII:
a) Nivelul de dezvoltare intelectuală:
- Gândirea: dezvoltată
- Memoria: bună
- Atenția: este mereu atent în clasă și la ce se intâmplă.
- Limbajul: adecvat, respectuos, corect.
- Imaginația: vine mereu cu idei noi și cu perspective noi.
b) Trăsături ale afectivității și motivației:
- Reacția la eșec: trece ușor peste eșec și încerarcă să recupereze.
- Reacția la succes: este bucuros când reușeșe ceea ce își propune și când ia o
notă bună.
- Grad de timiditate: redus
- Echilibru emotiv: este stabil emoțional.
c) Trăsături de temperament:
- Energia: este energic.
- Adaptabilitate: se adaptează ușor la lucruri noi.
- Echilibru psihic: este extrovertit, deschis, sociabil.
d) Aptitudini:
- Preocupări în timpul liber: sport, lectură, studiu suplimentar.
- Participarea la activități extrașcolare: încă nu a fost cazul.

S-ar putea să vă placă și