Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE OBSERVARE

Observator BUDUROI IONEL

Student practicant: TODERAȘCO GALINA

Școala: COLEGIUL NAȚIONAL „GARABET IBRĂILEANU” IAȘI

Data: 16.11.2015

Clasa: a VII- a, ora: 13.10-14.00, număr elevi: 28

Unitatea de învățare: EUROPA ÎNTRE ABSOLUTISM ȘI LIBERALISM

Lecția: REVOLUȚIA DE LA 1848 ÎN EUROPA

Mentor: GRIGORE CRĂCIUN

I. PROIECTAREA LECȚIEI
Să identifice elementele comune și doferențele
Obiective
legate de desfășurarea unor evenimente istorice.
Să identifice cauzele și consecințele unui fapt
Strategii didactice
istoric.
Metode A adoptat stilul profesorului autoritar, folosind ca
metode de predare expunerea, învățarea prin
Resurse materiale/mijloace didactice
descoperire, având ca resurse harta, manualul,
tabla.
II. MANAGEMENTUL CLASEI

Relația cu elevii O relație autoritară, simțindu-se deranjată de orice


mișcare a elevilor.
Atmosfera de lucru Atmosfera de lucru a fost tensionată, însă a reușit
să țină sub control clasa de elevi.
Organizarea clasei pentru situația de învățare
A monitorizat fiecare mișcare a levilor.

Monitorizarea activității elevilor


III. DESFĂȘURAREA LECȚIEI
Strategii de învățare A folosi tabelul de informații pe tablă, metoda
comparativă, învățarea prin descoperire, folosindu-
Metode se de hartă, texte istorice, manual.
Conținutul știinfic a fost corect transmis, chiar dacă
Mijloace didactice a avut câteva erori, adaptat la nivelul clasei.
Schema lecției notată pe tablă, explicațiile au fost
Conținut științific promte și clare, a gestionat bine timpul, a lucrat cu
sursele istorice prezentate în manual.
Schema lecției Elevii au fost liniștiți, fiind atenți la lecție, fiind
implicați de către profesor în discuție.
Claritatea explicațiilor/instrucțiunilor

Gestionarea timpului

Adaptarea la cerințele elevului/clasei

Atitudinea elevilor

IV. EVALUARE
Stimulativă-formativă Evaluarea s-a făcut pe parcursul lecției sub forma
feedbackului.
Modalități/tehnici utilizate

Notare

Alte aspecte observate A fost o lecție bună cu informații corecte, insă stilul
Apreciere generală asupra lecției prea autoritar.

S-ar putea să vă placă și