Sunteți pe pagina 1din 1

.........................................

Test de verificare

1. Reprezentaţi următoarele desene şi indicaţi prin haşurare fracţiile date:


1
a)
2
2
b)
3
4
c)
6

7
d)
8

5 + 2 = 6 + 4 = 3 --- 2 =
2. Calculaţi:
9 9 5 5 7 7
9 4 2 10 2 3 8 4
10
---
10
=
5
+ --- =
5
----- --- 7 = 7 10
--- ---- =
10

3. Scrieţi fracţiile corespunzătoare pentru:

partea colorată : ;partea albă : ; întregul:

4. Realizează corespondenţa între fiecare fracţie şi modul în care mai poate fi citită:
2
o treime
4
8
8 o jumătate
6
un întreg
8
9
trei sferturi
27
5. Scrie ca o sumă de patru fracţii fiecare din fracţiile de mai jos:
10 14 21
= = =
21 28 5
6. Află valorile lui a,astfel încât următoarele egalităţi să fie adevărate:
5 1 69 1 12 3
a+ + = 1; a = a- = ; a = -a= ; a =
9 9 73 73 13 13

1
7. Ada avea o bucat de stofă. Ea a tăiat din stofă pentru a coase un șorț, cu 2 mai mult pentru o rochie. Ce
8 8
parte din stofă a tăiat Ana în total ?